PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
images/filerepository
  Декларация на кандидата
phpf/images/files
  Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун
  Българската идея и демосферата – д-р Светлозар Попов
images/filerepository
  Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
images/files
  Пуп-прз за пи 57491. 16. 627, м. Кроторя, гр. Поморие за изграждане на две жилищни сгради
  Семинар нотариална дейност 19, 20 и 21 март 2015 г., София, хотел „Родина
images/file/priem
  Наредба №3 от 9 март 1999 Г. За приемане на деца и ученици в националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на република италия
images/files
  Възложител: радостина илиева стоева лице за контакти: арх. Явор стоев
userfiles/images/files
  Какво трябва да знаем за круизите !!! Морски круиз
images/files
  Централен парк и зелена площ в с. Бата
PUBLIC/IMAGES/File/Proekti/2010
  Международни проекти
userfiles/images/files
  Тип стая База
images/files
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 24. 11. 2015 г
tu-varnamntk/images/files
  Honorary chairman
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/kino_reklama
  Семинар „Киното и дълбините на човешкото съществуване в памет на Бергман и Антониони
images/files
  Публикувано на 28. 11. 2014 г. Писмо с изх
PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass communications/projects
  Програма VІІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс "пр за пр"
images/filerepository
  Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 02 „подкрепа за развитието на клъстерите в българия” въпрос №1
images/files
  Частично изменение на пуп-пр в с. Индже войвода, община Созопол
PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass communications/projects
  Програма на пета лятна школа "пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комуникации"
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Софка георгиева матеева академична длъжност: преподавател Научна степен: професор Образование
images/files
  Bg0000 2 7 0 по Директива 79/409/ееси „Атанасовско езеро
  Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2016 г
PUBLIC/IMAGES/File/Proekti/18_05
  Международни проекти
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/4ujdi ezitsi i literaturi
  I gesti жестовете stati d’animo
PUBLIC/IMAGES/File/departments/history of culture
  Съдържание: Катерина Гаджева
images/files
  Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение за
  За търговския маркетинг или кое е първо яйцето или кокошката?
  Изграждане на вилни сгради в поземлен
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Научна степен: доктор на науките Образование
images/files
  Търси се изпълнителен директор подбор на персонал в криза
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Конкурс на Американския съвет на научните дружества
PUBLIC/IMAGES/File/Alumni/jobs/2010/june
  Уважаеми г-не/г-жо, Всяка година qs
PUBLIC/IMAGES/File/Proekti/22_06
  Програма на Европейския съюз
phpf/images/files
  Небето, Господарят на земята се побеждава само с молитва” Маскарон
images/files
  Програма за пи №017008 и 012017, землище с. Бяла вода, община Малко Търново, с възложител: Панайот Трендафилов. Писмо с изх
images/file
  Варианти хотели Москва Baltschug Kempinski
phpf/images/files/Koran
  История на съхранение на Св. Коран
phpf/images/files
  Прераждане и превъплъщение
PUBLIC/IMAGES/File/kosio_links
  Съдържание студии на преподаватели
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Научна степен: доктор на науките Образование
images/files
  Програма на научния проект през 2011 г. За изпълнение на програмата е отпусната сумата от л
  Заседание на четиринадесети март две хиляди и тринадесета година в състав: председател: марин маринов
  Публикувано на 21. 08. 2013 г. Писмо с изх
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Памела николаева бучкова академична длъжност
phpf/images/files
  Лесли уаткинс от телевизионния документален филм на дейвид амброуз и кристофър майлс космическата
images/files
  Решение № бс-110-пр/22. 12. 2015г с възложител: „Булгнайс" оод. Решение № бс-111-пр/23. 12. 2015г с възложител: „Пилонтов" еоод
images/filerepository
  Програма европейски фонд „Развитие на конкурентоспособността
images/files
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 14 2014 г
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Гълъбина петрова дупинова академична длъжност: професор Научна степен: доктор Образование
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/4ujdi ezitsi i literaturi
  Разпределение на щатния състав на департамент “Чужди езици и литератури” в научни секции
  Разпределение на щатния състав на департамент “Чужди езици и литератури” в научни секции
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/nova_bylgaristika
  Предварителна типология на българските литературни градове (1918 – 1938)
images/files
  Изграждане на три жилищни сгради, гр. Каблешково, община Поморие
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/4ujdi ezitsi i literaturi
  Участие доц д. н. Павлина Стефанова в ХІV международен конгрес на преподавателите по немски език, Йена-Ваймар, 03-08. 08. 2009 г. Участието е финансирано от Фонд за стратегическо развитие
images/files
  Тема Ръководител
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 15. 06. 2017 г
phpf/images/files
  Н е н а м е р е н и Х р о н и к и г е о р г и а н г е л о в н е н а м е р е н и
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Александър андреев андреев академична длъжност: асистент Научна степен: доктор Образование къде е получено
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/nacionalnasigurnost
  Програма на международната научна конференция на тема: „ югоизточна европа: новите заплахи за регионалната сигурност 2 юни 2015 г. (вторник)
PUBLIC/IMAGES/File/departments/new bulgarian studies /Events
  Програма 10: 00 Откриване на конференцията 1962 в литературата
images/files
  Публикувано на 12 2014 г. Писмо с изх
  Програма за имот №069004, земл с. Белеврен, общ. Средец, подотдел 485 «в» иподотдел 486 «ж» по гсп от 2011 г на тп «дгс средец», собственост на наследниците на михал георгиев црънков
  Програма за имоти №058002 и №058009, землище с. Ясна поляна, община Приморско възложител: насл на Стоян Урумбеглийски
PUBLIC/IMAGES/File/Mezhdunarodni vruzki/Erazym/2009/27_04_2009
  Доклад от доц директор на програма "Администрация и управление"
images/files
  Публикувано на 21. 11. 2014 г. Писмо с изх
  Публикувано на 11. 12. 2015 г
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 10. 02. 2017 г
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/4ujdi ezitsi i literaturi
  Проект участие на преподавател и студенти от мп “Лингводидактика” в годишната конференция на преподавателите по английски език
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Конспект за държавен изпит по наказателноправни науки І
images/files
  Заповед пловдив 18. 09. 2008г
  Публикувано на 2015 г. Писмо с изх
  Тема на проекта
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Веселина Неделчева Манева Академична длъжност: доцент Научна степен: доктор Образование
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/4ujdi ezitsi i literaturi
  "Родината е там, където я отнесем" с ръководител доц д. н. Павлина Стефанова
images/files
  Извършен планов контрол на предприятие с висок рисков потенциал „Склад за взривни материали -горно Езерово”, с оператор “Андезит”оод, съгласно чл. 157б във връзка с чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (зоос)
  Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас
  Публикувано на 10. 06. 2013 г. Писмо с изх
  Гражданска петиция за спасяване на културно-историческото наследство на българия
  Публикувано на 2015 г. Писмо с изх
PUBLIC/IMAGES/File/vunshniproekti2013/prilojenia
  Утвърждавам: Председателски съвет
PUBLIC/IMAGES/File/normativni documenti 2011/T.1
  Председател на Настоятелството на нбу предложение за кандидатстване по външен проект
  Утвърждавам: Председателски съвет
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/sredizemnomorski
  Al-Fārābī and His Concept of Epistemological Hierarchy
images/files
  Публикувано на 31. 10. 2014 г. Писмо с изх
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 20. 09. 2013 г
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 20. 12. 2016 г
  Публикувано на 07. 2013 г. Писмо с изх
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 13. 10. 2016 г
  Публикувано на 27. 08. 2013 г. Писмо с изх
  Публикувано на 04. 09. 2013 г. Писмо с изх
PUBLIC/IMAGES/File/departments/anthropology/projects
  Литература и култура Участие в международен научен и творчески форум, 3-11. 07. 2012 г., гр. Бретан, Франция
PUBLIC/IMAGES/File/Proekti/Tryjna procedura
  Министерство на финансите
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/nacionalnasigurnost/konferencia
  Програма на конференцията 20 юни 2013 г. 09. 00 10. 00 Регистрация на участниците Корпус I аула на нбу
images/files
  Решение на мс №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.). Копие от писмо с изх. № Пд-800 от 09. 05. 2017г е изпратено до община Поморие
  Камелия Николова " Диваделна Нитра"
  Заседание на 12 септември 2013г в състав: Председател: таня дамянова членове: марин маринов диан василев
PUBLIC/IMAGES/File/departments/design and architecture/research
  Лекция на Иво Велинов. Т. Момекова
images/files
  Заседание на двадесет и първи май две хиляди и десета година в състав
  2013 г. Публикувано на 06. 2013 г
  ГР. Бургас до валентин георгиев георгиев
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Иван петков мангачев академична длъжност: главен асистент Научна степен: доктор Образование
images/files
  Заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и дванадесетата година, в следния състав
  Едно детенце сподели, че професията на майка му е „мърчандайзер
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Проект „засилено сътрудничество между департаменти „право" и „англицистика"
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/kino_reklama
  Киното и дълбините на човешкото съществуване”
images/files
  Публикувано на 21. 12. 2013 г. Писмо с изх
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 31. 05. 2017 г
  Публикувано на 15 2014 г. Писмо с изх
  Приети жалби и сигнали на „зеления телефон” и електронната поща в риосв-бургас през месец февруари 2017 Г
  Коригирано нетехническо резюме
  Изграждане на две жилищни сгради близнаци в упи VI, кв. 41, с. Равадиново, община Созопол
  Решение за поправка на писмо с изх
  Публикувано на 18 2014 г. Писмо с изх
  Публикувано на 10. 2014 г. Писмо с изх
  Инициативи за отбелязване на Световния ден на водата 22 март 2014
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Благой никитов видин академична длъжност
images/files
  Публикувано на 14 2015 г. Писмо с изх
  Публикувано на 25 2014 г. Писмо с изх
  Публикувано на 30 2015 г. Писмо с изх
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 2014 г
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 29. 12. 2016 г
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 26. 04. 2016 г
PUBLIC/IMAGES/File/normativni documenti 2011/II.T.1
  Утвърждавам: Председателски съвет
phpf/images/files
  Разговори на ученици с мъдреци ю лу
images/files
  Решение за допълване на писмо с изх.№6949 01. 2015 г. Писмо с изх. №8696/15. 01. 2015 г. Писмо с изх. №114/15. 01. 2015 г
  Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09. 03. 2007г.). Копие от писмо с изх. № Пд 3163 от 27. 01. 2017 г е изпратено до община Айтос. Пд-16
  Публикувано на 15. 10. 2013 г. Писмо с изх
images/filerepository
  Министър лукарски ще се срещне с бизнеса в гр. Враца за отварянето на първата процедура „подобряване на производствения капацитет в мсп“
PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass communications/projects
  Програма на лятна школа по пъблик рилейшънс '2002 24 26 юли 2002 г
images/files
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 29. 12. 2016 г
  Публикувано на 21. 10. 2013 г. Писмо с изх
  Регионална инспекция по околната среда и водите бургас утвърдил: ивелина василева
  Регионална инспекция по околната среда и водите бургас утвърдил: ивелина василева
  Публикувано на 21 2014 г. Писмо с изх
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/biznessadm/publikacii/panaiotov
  Съдържание предговор
images/files
  Публикувано на 31 2014 г. Писмо с изх
  Публикувано на 2014 г. Писмо с изх
  Изх. №9709 гр. Бургас до
  Викторина за потребителите на центъра и ученици от соу за днз „Проф. Д-р Иван Шишманов Варна по повод годишнина от обесването на Васил Левски и 3-ти Март
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 20. 06. 2016 г
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 23. 08. 2013 г
  Публикувано на 28 2014 г. Писмо с изх
  Тренинг курс на тема: “емоционалната интелигентност – фактор за успеха и използването и като модерен мениджърски инструмент”
  Програма „Асистенти на хора с увреждания. Общо 7 социални асистенти обгрижваха 14 души с различни увреждания по домовете
  Arthur Adams® 2009. All rights reserved
images/files/AOP
  Програма „информационни и комуникационни технологии (икт) в училище" в соу „Вичо Грънчаров"
images/files
  Програма „Асистенти на хора с увреждания. Определени бяха 7 социални асистенти, които обгрижват 21 души с трайни увреждания
  Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси и развитие на човешкия капитал
  Литература зип-математика зип-англ език
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Софка георгиева матеева академична длъжност: преподавател Научна степен: професор Образование
  Научна степен: доктор на науките Образование
images/file
  26 септември – европейски ден на езиците
  Заседание на Училищната комисия за стипендиите, назначена със Заповед на Директора рд07-348/27. 02. 2013г в състав: инж. Радина Георгиева Атанасова
images/files
  Заседание на двадесет и седми декември две хиляди и единадесета година в състав
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/4ujdi ezitsi i literaturi
  Отзив от проф д-р Богдан Боянов Мирчев
images/files
  Десетте най-тъпи въпроса на търговски представители по време на криза
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/4ujdi ezitsi i literaturi
  Children's Literature in Language Education
images/files
  Изложение на художествените занаяти и изкуства, Природонаучен музей Черни осъм, Деветашката пещера и Крушунските водопади
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Конспект за държавен изпит по гражданскоправни науки І
  Гълъбина петрова дупинова академична длъжност: професор Научна степен: доктор Образование
naso.bg/images/files
  Девети национален форум „европейско партньорство за нови и качествени социалните услуги“
images/files
  Програма на Община Варна. През 2012 г работиха 40 социални асистенти на деца предимно от детските градини
directory PUBLIC IMAGES  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница