Дистрибуционна политикастраница1/10
Дата20.03.2024
Размер293.5 Kb.
#120708
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
distribucya

ВЪВЕДЕНИЕ
Изборът на система на дистрибуция и формирането на дистрибуционна политика са основа, върху която се изграждат дългосрочни контактити с цел постигане на единство на интересите на независими организации, довеждащи стоките и услугите до целевая пазар, до потребителите. Според И. Ойден "Дистрибуцията създава благоприятни вьзможности подходящите продукти да бъдат на определено място, в определено време, на конкурентни цени".
Дистрибуцията представлява съвкупност от дейности, упражнявани от независими организации, събрани с цел да осъществяват съвместно придвижване на продукта от производителя до потребителя. Посредниците действат като единна система, мотивирани от очакваната ефективност. Те извършват дейностите по-добре, отколкото самия производител. Широкият кръг от посредници, ангажирани в обслужването на дистрибуционния процес, предлагат повече предимства от гледна точка на високо професионално изпълнение, повишена ефективност и компенсиране на допълнителните разходи.
Посредниците познават по-добре пазарите, пазарната инфраструктура и методите за мотивация на потребителите. Те създават възможности за комплектоване на взаимно свързаните от гледна точка на потребителите продукт (синхронен маркетинг) и осигуряват по-добро обслужване на потребителя, като представят по-голямо разнообразие в асортимента, равнището на цените, предпродажбеното и следпродажбеното обслужване. Уеднаквяват условията на съхранение на стоката и регулират скоростта на нейното движение, преминавайки през различните независими дистрибутори. Имат повече възможности за ефективно управление на информационното обслужване, финансиране и оптимизиране на разходите. Познавайки продуктите, психологията на потребителите и пазарната ситуация, разпределят риска, загубите и изгодите при продажбите правилно, като гарантират постоянен поток на продукта, предпазват пазара от прекъсване на продажбите. Освобождават производителя от загуба на време по организиране на продажбите и контактите с потребителите с цел да съсредоточи усилията си върху управлението на организацията на производството, постоянното обновяване на продукцията и постигането на тотално качество. Предлагат единство в прилагането на тарифи, такси, клаузи от законодателството и в избора на застраховките. Упражняват контрола при протичането на имуществено-веществените, финансово-паричните и информационните потоци както от производителя към потребителя, така и в обратна посока.
Посредниците умело регулират потока от стоки и услуги. Те изглаждат (регулират) несъответствието в количествено и качествено отношение между предлагането и търсенето.
Целта на тази дипломна работа е да разгледа теоретично и практично / на базата на фирма "Софияпласт"АД/ дистрибуционните канали в тяхната цялост /като теория/ и в кнокретния практически случай ..
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница