Доклад за състоянието на околната среда през 2009 година регионална инспекция по околната среда и водите софия


ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕстраница10/11
Дата03.09.2016
Размер1.65 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, в експлоатацияСъоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, в експлоатация през отчетната година

на разрешение по чл.37 от ЗУО, комплексно разрешително или регистрационен документ

Вид на съоръжението


Капацитет

на съоръжението или инсталацията

Забе-лежка

1

2

3

4

5

6

1

Съоръжения и инсталации за предварително третиране преди депониране

1.Инсталация за микровълнова дезинфекция на опасни болнични отпадъци - МБАЛСМ "Пирогов" ЕАД, гр.София

№ 12-ДО-537-00/27.05.2005 г.


2. Инсталация – стерилизатор за дезинфекция на опасни болнични отпадъци - МБАЛ “Царица Йоанна”ЕАД

№ 12-ДО-1005-00/15.05.2009 г.


3. "Медицински институт – Централна клинична база МВР", гр.София, р-н Красно село, бул.”Скобелев” № 79
4. УНМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, гр. София, район "Триадица", бул. "Черни връх" 2

№ 12-ДО-1092-00/12.02.2010 г.


5. Инсталация за предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци с местонахождение депо „Суходол” и оператор „Чистота Искър” ООД

КР № 255-НО/2008 г.


6. Инсталация за предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци с местонахождение кв. „Филиповци”, район Люлин и оператор „Екобелсорт” ЕАД-

№ 12-ДО-927-00/18.02.2008 г.


7. Инсталация за предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци с местонахождение кв. „Требич”, район Надежда и оператор „Екобелсорт” ЕАД

№ 12-ДО-927-00/18.02.2008 г.
1.Микровълнова инсталация

2. Микровълнова инсталация


3. Микровълнова инсталация

4. Микровълнова инсталация

5. Сепарираща инсталация

6. Сепарираща инсталация

7. Сепарираща инсталация


5. 500 т/ден


6. 250 т/ден
7. 300 т/ден
2

Депа за отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания

1. Депо за БО “Горна Малина”

КР № 301-НО/2008 г.

2. Депо за ТБО „Суходол” – І етап

КР № 376-НО-ИО-АО/2009 г.1.Депо
2. Депо

1.200 107 т
2. 650 000 т
3

Съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на опасни и производствени отпадъци, в т.ч. се отбелязва кои от тях са изградени през отчетната година

1. Инсталация за оползотворяване на производствени отпадъци “Еспейс” ООД, с.Липница, общ.Ботевград

№12-ДО-464-00 / 15.10.2004 г.


2. "ДАЕСЕФ"АД, гр.Ботевград

12-ДО-570-02 от 12.11.2009 г.


3. "Етропласт"ООД, гр.Етрополе

№ 12-ДО-314-04 от 17.02.2010 г.


4.”Екопласт 2002”, гр. Костинброд

№ 12-ДО-444-02 от 24.04.2007 г.


5. "Верипласт Балкан" АД гр. София

№ 12-ДО-955-00/ 26.09.2008 г.


6. ”ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД, гр.София, район "Сердика", Комплексно разрешително № 47/2005 г.

7. “Стеалит” ООД, гр. София, район “Кремиковци”

№ 12-ДО-323-00 от 30.01.2003 г.

8. “Верила Лубрикънс” ЕАД, общ. Елин Пелин

№ 12-ДО-933-00 от 15.04.2008 г.
9. "Хидлон" ЕООД, гр. София, район "Лозенец", бул. "Джеймс Баучер" 1

№ 12-ДО-700-01 от 20.05.2009 г.


10. "Емис" ООД, гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 12-ДО-699-01 от 30.04.2009 г.
11. "ВДК 1" ЕООД, гр. София, р-н "Кремиковци", ул. "Юри Гагарин" 4

№ 12-ДО-781-00 от 08.01.2007 г.1.Мелници и екструдери

2. Мелници и екструдери


3.Мелници и екструдери
4. Мелници и екструдери
5.Мелници и екструдери
6.Пещ за преработване на стъкло

10. Оползотворява-не на утайки за нуждата на земеделието

11. Предварително третиране на шлака от пещи
4

Съоръжения и инсталации за предварително третиране на отпадъци от строителство и събаряне

„СОФИНВЕСТ” ЕООД, гр. София, Депо за строителни отпадъци, кв. Враждебна

№ 12-ДО-459-00/11.08.2004 г.Мобилна трошачка за бетон и тухли

-

-

5

Съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци

„СОФИНВЕСТ” ЕООД, гр. София, Депо за строителни отпадъци „Враждебна”

№ 12-ДО-459-00/11.08.2004 г.-

-

-

6

Съоръжения и инсталации за разкомплектоване на ИУМПС

1. “Макметал Холдинг” АД, район Кремиковци

№ 00-ДО-183-04/15.06.2009 г.

2. “Надин Груп” АД, гр.Нови Искър

№ 12-ДО-946-01 от 02.12.2009 г.

3. “Норд Холдинг” ООД, гр. София, р-н Сердика.

5. “Авто Транс Снаб” АД, р-н Надежда

№ 00-ДО-156-00 / 22.11.2004 г.

6. “Ерида Трейд” ЕООД

№ 12-ДО-149-01 от 01.04.2005 г.

7. “Феникс Север” ЕООД

№ 12-ДО-521-00 от 01.04.2005 г.

8. “ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

№ 00-ДО-169-02/07.05.2009 г.

9. Никсметал 1” ЕООД

№ 12-ДО-552-00 от 27.07.2005 г.

10. “НИКЕ 3” ООД

№ 12-ДО-545-00 от 12.07.2005 г.

11. “Курило Метал” АД

№ 12-ДО-350-02/17.07.2008 г.

12. “Феникс Елит” АД

№ 12-ДО-71-01 от 04.05.2007 г.

13. “КАСТО 2000” ЕООД

№ 12 – ДО – 597 – 01 от 29.10.2009 г.

14. ЕТ “ЖАР- Георги Недков

№ 12-ДО-596-00/14.12.2005 г.

15. ЕТ “БУЛМЕТ-Вахрам Тунузлян”, гр.София,

№ 12-ДО-211-01 от 06.03.2003 г.

16. “АНКОЛ” ЕООД, гр. София,

№ 12-ДО-701-00/07.07.2006 г.

17. „Тайс Еко Метал” ООД, гр. София

№ 12-ДО-934-01 от 15.06.2009 г.

18. „ТЕМП КОРЕКТ” ЕООД

№ 12-ДО-948-00 от 15.08.2008 г.

19. „Ровотел Метал” ООД

№ 12-ДО-731-01/11.04.2007 г.

20. "Симеонов трейд" ЕООД

№ 12-ДО-1052-00/ 08.10.2009 г.

21. ”Алкомерс Метал” ООДр

№ 12 – ДО – 1057 – 00 от 27.10.2009 г.


1. Шредер

2. Шредер

8. Шредер
7

Съоръжения и инсталации за предварително третиране на излезли от употреба батерии и акумулатори

Няма.
-

-

8

Съоръжения и инсталации за предварително третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

1. “Рилтрейд” ООД, гр. София,

№ 12-ДО-978-00/ 26.01.2009 г.

2. “Курило Метал” АД, гр. София,

№ 12-ДО-350-03 от 22.02.2010 г.

3. “Тонер Дайрект България” ЕООД

№ 12-ДО-771-01 от 29.03.2007 г.

4. „ТЕМП КОРЕКТ” ЕООД

№ 12-ДО-948-00 от 15.08.2008 г.

5. „АЛМА-Д” ЕООД

№ 12-ДО-803-00 от 01.03.2007 г.

6. „Казино Технолоджи” АД

№ 12-ДО-908-02 от 06.04.2009 г.

7. „Тайс Еко Метали” ЕООД

№ 12-ДО-934-01 от 15.06.2009 г.

8. „Алкомерс Метал” ООД

№ 12 – ДО – 1057 – 00 от 27.10.2009 г.

9. “Надин” АД, гр.Нови Искър

№ 12-ДО-946-01 от 02.12.2009 г.

10. „ДАЛИ-999”

№ 12-ДО-724-01 от 13.10.2006 г.
9

Съоръжения и инсталации за сепариране на

отпадъци от опаковки1. “Еко Био Енерджи” ЕОД, гр. София, район Надежда

№ 12-РД-344-00 от 06.11.2006 г.

2. „Унитрейд 2002” ООД, гр. София, кв. „Гара Искър”

12-ДО-742-05 / 10.03.2009 г.

3. „ЕКО РЕСУРС - Р” ООД, гр. София, р-н „Надежда”, кв. „Илиянци”

12-ДО-829-00 от 23.04.2007 г.

4. „ЕКОПЛАСТ 2002” АД, гр. Костинброд, ул. „Славянска” 2

12-ДО-444-02 от 24.04.2007 г.

5. „Унитрейд БГ” ООД, гр. Божурище

№ 12-РД-118-04/25.07.2005 г.

6. „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД, гр. София, кв. Филиповци

12-ДО-927-03 от 16.02.2009 г.

7. „ПЕЦИ ТРЕЙД” ООД, гр. Правец

12-ДО-884-00 от 08.10.2007 г.

8. „Кар Импекс БГ” ЕООД, гр. Божурище

12-ДО-863-00 от 26.07.2007 г.
10

Съоръжения и инсталации за компостиране

няма

-

-

-


ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С ОТПАДЪЦИ

Депа и нерегламентирани сметищаНаименование

Населено място

Брой

Площ

/дка/

Забеле-

жка

1

2

3

4

5

6

1


Съществуващи депа, на които се депонират производствени или опасни отпадъци, които не съответстват на нормативните изисквания *

1.2. гр.Пирдоп – „Депо за фаялитов отпадък” на „Аурубис България” АД


1


2

Депа, които се използват от система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, които не съответстват на нормативните изисквания

2.1.Община Антон

2.2.Община Копривщица

2.3.Община Пирдоп

2.4.Община Чавдар

2.5.Община Мирково

2.6.Община Челопеч


2.7.Община Костинброд

2.8.Община Своге

2.9.Община Сливница

2.10.Община Божурище

2.11.Община Годеч

2.12.Община Драгоман


2.13.Община Костенец

2.14.Община Долна баня

2.15.Община Ихтиман

2.16.Самоков


2.17.Община Ботевград

2.18.Община Етрополе
18

2,976

32,765


9,571

4,500


8,710

4,928
81,343

6,957

32,000


37,611

32,912


23,309
19,120

5,570


42,930

55,000
31,405

49,845

3

Закрити депа за производствени или опасни отпадъци

3.1. гр. Пирдоп – „Депо за калциево-арсенатни шламове /сух кек/” на „Аурубис България” АД

14

Закрити депа за битови отпадъци.

4.1. Общински депа

-

няма4.2. Нерегламентирани сметища

4.2.1. Община Ботевград – 2 бр.

4.2.2. Община Годеч – 3 бр.

4.2.3. Община Елин Пелин – 3 бр.

4.2.4. Община Ихтиман – 3 бр.

4.2.5. Община Костинброд – 5 бр.

4.2.6. Община Правец – 6 бр.

4.2.8. Община Своге – 1 бр.

4.2.9. Община Челопеч – 1 бр.

4.2.10. Община Столична – 22 бр.

4.2.11. Община Златица – 4

4.2.12. Община Долна баня – 3

4.2.13. Община Костенец – 457Защитени територии

ПРИРОДНИ ПАРКОВЕнаименование

община

заповед за обявяване

ДВ

площ

/ha/

1

Витоша

Столична

15422/27.10.1934/МНС

178/1934

27 079,1

2

Врачански Балкан

Своге

1449/21.12.1989г./КОПС

3/199

28 844,80

РЕЗЕРВАТИнаименование

землище

община

заповед за обявяване

ДВ

площ /ha/

1

Бистришко бранище

с.Бистрица, с.Железница

София

15422/27.10.1934/МНС

178/1934

1061,6

2

Торфено бранище

кв.Бояна

София

15422/27.10.1934/МНС

178/1935

784,1


ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИнаименование

землище

община

заповед за прекатегоризиране

ДВ

площ /ha/

1

Училищна гора

с. Боженица

Ботевград

РД-383/15.10.1999/МОСВ

97/1999

135,1

2

Богдан

гр. Копривщица

Копривщица

РД-390/15.10.1999/МОСВ

99/1999

113,4


ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
наименование

землище

община

заповед за обявяване

ДВ

площ /ha/

1

Кътински пирамиди

с. Кътина

Нови Искър

927/10.04.1962
12,5

2

Темната дупка

с. Калотина

Драгоман

2810/10.10.1962/ГУГ

56/63г.
3

Темната дупка

с. Миланово

Своге

2810/10.10.1962/ГУГ

56/63г.
4

Сакарджа

с. Чавдар

Чавдар

4020/06.12.1963
10,0

5

Братия

с. Чавдар

Чавдар

4020/06.12.1963
3,0

6

Елата

с. Зимевица

Своге

378/05.12.1964/КГГП

01/66г.

0,5

7

Джуглата

с. Церово

Своге

378/05.12.1964/КГГП

01/66г.
8

Варовитец

с. Рибарица

Етрополе

3796/11.10.1966/КГГП

12/66г.

0,1

9

Синия вир

с. Губислав

Своге

3796/11.10.1966/КГГП

12/66г.

0,5

10

Скакля

с. Заселе

Своге

3796/11.10.1966/КГГП

12/66г.

1

11

Чавча

с. Костенец

Костенец

1427/13.05.1974/МГОПС
1,6

12

Орлов камък - Червена стена

с. Лопян

Етрополе

756/13.08.1981/КОПС

76/81г.

45,1

13

Казаните

с. Чавдар

Чавдар

707/09.03.1970/МГГП

34/70г.

1,5

14

ман. "Седемте престола"

с. Осенов лаг

Своге

3384/08.12.1966/МГГП

19/67г.

21,0

15

Водната пещ

с. Липница

Ботевград

1187/19.04.1976/МГОПС

44/76г.

0,3

16

Котлите

с. Осиковска лъкавица

Правец

1187/19.04.1976/МГОПС

44/76г.

0,2

17

Донкина гора

гр. Копривщица

Копривщица

212/05.04.1979/КОПС

35/79г.

16,0

18

Грохотака

гр. Етрополе

Етрополе

750/13.08.1981/КОПС

73/81г.

118,5

19

Кози дол

гр. Етрополе

Етрополе

751/13.08.1981/КОПС

73/81г.

193,8

20

Черти град

с. Лопян

Етрополе

755/13.08.1981/КОПС

74/81г.

193,3

21

Голашка пещера

гр. Костенец

Костенец

1141/15.12.1981/КОПС

102/81г.

0,5

22

Заского

с. Гинци

Годеч

1141/15.12.1981/КОПС

102/81г.

88

23

Котлите

с. Разбоище и с. Букоровци

Годеч

1141/15.12.1981/КОПС

102/81г.

1,0

24

Рудината

гр. Ботевград

Ботевград

448/25.04.1984/КОПС

40/84г.

37,0

25

Елака

с. Врачеш

Ботевград

448/25.04.1984/КОПС

40/84г.

87,5

26

Бабин пласт

с. Редина

Своге

853/10.08.1983/КОПС
0,1

27

Калето - Смиловене

гр. Копривщица

Копривщица

РД-1050/18.08.2003/МОСВ

86/03г.

1,5

28

Урвич

с. Кокаляне

Панчарево

РД-1051/18.08.2003/МОСВ

86/03г.

56,4

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница