Един каптиран естествен извор кеи „Тешел", разположен на територията на пи с идентификатор 05462. 168. 28, местност „Чамлъка" по кккр на с. Борино, община Борино, област СмолянДата20.08.2018
Размер24.97 Kb.


Page |


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект

ВЕЦ „Тешел”

Цел на заявеното водовземане

Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели

Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане

BG3G00000Pt051 „Карстови води - Настан - Триградски басейн”

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането

Един каптиран естествен извор КЕИ „Тешел”

Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ


Един каптиран естествен извор КЕИ „Тешел”, разположен на територията на ПИ с идентификатор 05462.168.28, местност „Чамлъка” по КККР на с. Борино, община Борино, област Смолян.
05462

Параметри на разрешеното водовземане

Q пр.ср.ден. = 0,03 л/сек.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

  • Спазване на разрешеното водно количество;

  • Спазване целите, за които е разрешено водовземането;

  • Провеждане на собствен мониторинг;

  • Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;

  • Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;

  • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg
Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница