Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояванеДата19.11.2017
Размер28.3 Kb.
#34905


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за водовземане и ползване

Проектни параметри на използването


Предвижда се водовземане и ползване на повърхностен воден обект и дейности както следва:  • Водовземане от повърхностен воден обект – река Мечкаревски азмак, с цел - напояване на черешови насаждения в поземлен имот в землището на с.Злати войвода с площ 78.934 дка.

  • Изграждане на съоръжения – подвижен савак в коригиран участък от реката с трапецовиден профил, подземен тръбопровод ф150 с дължина 25м, черпателен резервоар и помпена система с напорен тръбъпровод към поливната система . Поливната система ще бъде изградена от полиетиленови тръби и разпръсквачи, като част от разпределителните тръби ще бъдат положени подземно. Режимът на поливане е сезонен за поливен период – юни, юли и август.
  • Заявени водни количества за водовземане:

Q год = 8 000 м³/год

Q оразм = 7 л/сек
  • Географски координати и надморска височина на точката на водовземане от р.Мечкаревски азмак:

N 42°36'06.82" Е 26°13'29.26.38" Н = 165,00м

Цел на заявеното

водовземане и ползване

( обект: Капково напояване на черешови насаждения с площ 78.934 дка), съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите.

  • цел на ползването - изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане (изграждане преградно съоръжение със савак, подземен тръбопровод ф150, черпателен резервоар и помпена система с напорен тръбъпровод към поливната система).Водно тяло /воден обект/


Водно тяло с код BG3TU700R032 – "река Тунджа от язовир Жребчево до вливане на река Асеновска".

Воден обект – река Мечкаревски азмак


Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище с.Злати войвода ЕКАТТЕ 30990

Община Сливен

Област Сливен

Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица

Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив
ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов”35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница