userfiles/file
  Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
UserFiles/Files
  Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
clients/233/files/files
  „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
web/files/files/3665/1502
  В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
web/files/files/1530/1104
  В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
userfiles/files
  Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
web/files/files/629/536
  Георги Димитров – Kreston BulMar
web/files/files/905/844
  В сила от 15. 04. 2010 Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък зкпо
web/files/files/2048/1255
  Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска цел
web/files/files/2047/1254
  Закон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазарта
userfiles/files
  Наредба №104 от 22 август 2006 Г. За контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита
web/files/files/2049/1256
  Процедура Намаляване, Преотстъпване и Освобождаване от Облагане с Корпоративен Данък по Реда на зкпо
userfiles/files/dvustranni
  Safety every day
ed_files/file/IT
  Книга за учителя София, 2000 г. Анубис увод
web/files/files/5822/1623
  Закон за Здравното Осигуряване
web/files/files/1537/1111
  В сила oт 11. 05. 2009 Писмо нои документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател ксо
files/File/PURN/PORN/PORN_FINAL
  Упътване за редактиране на текст във формат pdf
sites/default/files/files
  Web Motion Ltd
userfiles/files/Direkcia Laboratorni deinosti i kontrol na kachestvoto/Bilateral
  Safety every day
userfiles/files/dvustranni
  Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agency
UserFiles/Files
  Финансов посредник
userfiles/files/RZ/Fito/resheniq
  Между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти
userfiles/file/docs2
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 22. 04. 2013 Г
ckfinder/userfiles/files
  Парти 10 стека парти 2л/6бр/ микс по избор + 1 стек парти 2л безплатно
userfiles/files/dvustranni
  Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agency
  Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
userfiles/files
  Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита
web/files/files/660/568
  В сила от 14. 05. 2010 Наредба за Медицинската Експертиза
userfiles/files/dvustranni
  Safety every day
  Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agency
userfiles/files
  Указания за оформяне на статия в списание „Компютърно и комуникационно инженерство”
userfiles/files/Oficialen_kontrol
  Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
userfiles/file
  Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда
sites/default/files/files/godina-2014/burgas_topnovini_bg/sedmica-49
  Програма на община поморие 2014 Г. 05. 12. 2014 г. / петък
sites/default/files/files/godina-2016/burgas_topnovini_bg/sedmica-08
  Програма 17 март, четвъртък, Откриване 19 часа "Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син"
web/files/files/926/864
  В сила след 19. 11. 2009 Писмо нап данъчно Третиране при Покупка на Вземане зддфл
web/files/files/967/923
  Решение за преосвидетелстване, съгласно което намалението на трудовата Ви работоспособност е определена на 90 и е пожизнена
sites/default/files/files
  Web Motion Ltd
uploaded_files/file
  Програма „Развитие на човешките ресурси" Европейския социален фонд на Европейския съюз „ Инвестира във вашето бъдеще"
  Програма „Развитие на човешките ресурси" Европейския социален фонд на Европейския съюз „ Инвестира във вашето бъдеще"
UserFiles/File
  Програма за наблюдение и оценка на трансграничното замърсяване на атмосферния въздух в Европа
web/files/files/1089/979
  Решение на Съда на Европейския Съюз 7 октомври 2010 година
files/File/PURN/PORN/PORN_FINAL
  Изх. № Пловдив, г
userfiles/files
  Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба
sites/default/files/files
  Империя Онлайн е компания, разработваща собствени онлайн игри. Продуктите ни са локализирани на 24 езика, имат водещи позиции в над 30 държави и над 18 милиона потребители
web/files/files/5769/1609
  Закон за Данък Върху Добавената Стойност
clients/30/files/files/meso
  Закон за храните
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/21
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
userfiles/file/2008_news
  Българска федерация по катерене и алпинизъм
sites/default/files/file
  Imagine cup 2012
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
ckfinder/userfiles/files
  Министерство на образованието и науката професионална държавна търговска гимназия „димитър хадживасилев”
userfiles/file
  Обществено-политически нагласи – януари 2015Г
  Обществени нагласи към ядрената енергетика 20 27 юни 2011Г. Национално представително проучване
  Електорални нагласи на финала на предизборната кампания проучването nova alpha index е съвместен проект на nova и социологическата агенция „Алфа Рисърч”
  Nova alpha index
  Обществени нагласи – март 2016
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе для 9 класса 2014-2015 учебный год программаялъе баян
UserFiles/File
  За организиране и провеждане на държавните първенства по бридж 2012-та година
userfiles/file/docs2
  Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2013г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
ckfinder/userfiles/files
  10 стека парти 2л/6бр/ микс по избор + 2стекa парти 2л безплатно
  Текущи промоции алвес оод – м. 03. 2017г. Парти 10 стека парти 2л/6бр/ микс по избор
  2стекa парти 2л безплатно
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/04
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
web/files/files/882/821
  Законодателството на Страните-Членки, Уреждащо Въпросите на Данъка Върху Оборота Обща Система на ддс: Единна База за Облагане.
upload_files/file
  Регистрационна карта
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/05/26
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
web/files/files/1911/1243
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/5453/1580
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/1909/1241
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
ed_files/file/IT
  Информационни технологии и 10. клас (задължителна подготовка)
userfiles/files
  Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за взeмане на проби и анализ на торове
web/files/files/540/439
  Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите Ратифицирана със закон
userfiles/file/2008_news
  Отчет за дейността и финансов отчет за 2007 г
web/files/files/883/822
  Ддс терминология "Територия на страната"
web/files/files/2260/1318
  Закон за Акцизите и Данъчните Складове Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове
web/files/files/243/1425
  Регламент (ЕО) №1126 / 2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година
ckfinder/userfiles/files
  2стекa парти 2л безплатно
ed_files/file/matematika zip
  Годишен тематичен план по математика за клас – зип 1 час седмично – 34 седмици
userfiles/file
  Основни резултати от проект „Нагласи на мюсюлманите в България – 2016” Проектът включва представително проучване, осъществено от агенция „Алфа Рисърч”
userfiles/file/2006_news
  Маратон в Парка” Витоша, 18 Февруари 2006 г
ed_files/file/1 kals razpredelenie
  Ме-сец – Сед-мица
uploads/userfiles/files
  Емф специалност Топло- и ядрена енергетика Вид обучение Редовно окс: Бакалавър
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Фонд “под наем” – общо 167
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе для 8 класса 2014-2015 учебный год 8 класс (68 саг1ат) 8 калам цебет1езаби
upload_files/file
  Цените на природния газ в страните от цие
userfiles/file
  Обществени нагласи на старта на президенската кампания резултати от национално представително проучване на Алфа Рисърч 8-15 септември
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Програма на община асеновград за развитието на туризма за 2017 година
files/File/Traditsii_Chitalishte
  Родени в миналото… Живеете и днес… Да ви пренесем в бъдещето
userfiles/file
  Корупцията и политическият натиск са най-съществените проблеми на правораздавателните институции в България
ckfinder/userfiles/files/rubs/horuv
  Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 Г.
_http_schools/1717/Dscheburashka/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Театрализованная игра: «Шамилил хъала»
  Старшая группа
ed_files/file/1 kals razpredelenie
  Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
  Годишно разпределение на учебното съдържание по учебния предмет изобразително изкуство за клас
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе для 11 класса 2014-2015 учебный год программаялъе баян
_http_schools/1710/Ansalt/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе Гайдарбеговой Х. Г
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
userfiles/file
  Нараства вероятността от втори тур на кметските избори в София
ed_files/file/1 kals razpredelenie
  Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по околен свят за клас
files/File/PURN/PORN/PORN_FINAL
  Изх. № Пловдив, г
userfiles/file
  Преходът: Митове и памет, 25 години по-късно
ed_files/file/_1gr
  Образователно направление Физическа култура
userfiles/files/Direkcia Laboratorni deinosti i kontrol na kachestvoto
  Национални референтни лаборатории към бабх, съгласно чл. 32, ал. 4 от Закона за храните и чл. 24, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Приложение №2 Предварителен договор
web/files/files/2067/1274
  Писмо нап относно Прилагане на Международни Споразумения в Сферата на Социалнатасигурност ксо
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2012г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
userfiles/file/2007_news
  Отчет за дейността на Федерацията на българските алпийски клубове през 2006 г
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/03/25
  Възстановяване на подпорна стена успоредно на течението на р. Арда за укрепване на главния колектор на града за отпадни води и левия бряг на реката за защита от вредното въздействие на водите
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/10
  Съобщение за публично обявяване
  Съобщение за публично обявяване
upload_files/file/SEMINAR_Samokov
  Дискусионения фирум
userfiles/files
  Организиране на система за събиране и оползотворяване на опаковки от продукти за растителна защита в България
  Опериране на система за събиране и оползотворяване на опаковки от продукти за растителна защита в България
userfiles/files/ZJ/Reg/Laying
  Регистър на ферми за бройлери регистърът е с актуалност към 10. 11. 2015г
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Описание на имота Начална тръжна цена в лв без ддс
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/04
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Konsultacii/konsultacii_PURB_2016_prikaceni dokumenti/sreshti konsultacii za web/15.03.2016 Industrii i RIOSV
  К о н с у л т а ц и я с о б щ е с т в е н о с т т а п о п р о е к т а н а
  К о н с у л т а ц и я с о б щ е с т в е н о с т т а
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Списък-ведомост на ветераните от войните – община асеновград
ckfinder/userfiles/files
  С в и щ о в з а п о в е д №736/25 март 2009 г. На основание чл. 9 /1/ т. 1 и чл. 10/3/ т. 5, чл. 12 т. 5 и чл. 13/3/ от зпоо и решение
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/04
  Предвижда се: Инвестиционно намерение
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Община асеновград, област пловдив утвърждавам: …
userfiles/file/docs2
  Описание на имотите, които общината има намерение да придобие през 2014г
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 15. 04. 2013 Г
userfiles/file
  Обществени нагласи към ядрената енергетика 17-21 март 2011Г. Национално представително проучване
web/files/files/880/819
  Директива 2006/112/ео на Съвета от 28 Ноември 2006 год
userfiles/files/ZJ/diseases/asf
  Република българия министерство на земеделието, храните и горите Българска агенция по безопасност на храните
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
web/files/files/638/1010
  Редакция от 15. 03. 2011 Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските
files/file
  Хотели по програмата villa Erna 3*, ro /само нощувки
userfiles/file
  Електорални нагласи на финала на предизборната кампания
userfiles/files
  Приложение 5 /за непълнолетни/ Декларация от Стипендиант при поискване на банкова карта
  Декларация от Родител/Настойник на Стипендиант, при поискване на банкова карта
userfiles/file
  Pathway to uk capital markets
userfiles/files/ZHOJKF/Registri
  Регистър на ферми за патици мюлари актуален към 27. 12. 2016 г
userfiles/file
  Обществени нагласи февруари 2014Г
upload_files/file
  Програма „Енергиен мениджмънт
site_files/UserFiles/files
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Списък на пътуващите деца от с. Избеглии до Асеновград, имащи право на поевтиняване на
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Списък на пътуващите ученици от с. Избеглии до Асеновград, имащи право на поевтиняване на
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе для 6 класса 2014-2015 учебный год программаялъе баян
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/26
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/10
  Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот №029503, местност „Света троица в землището на с. Бегунци, община Карлово, област Пловдив
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/04
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
userfiles/file
  Обществени нагласи – септември 2016Г. Обществено-политически мониторинг на алфа рисърч
web/files/files/3660/1497
  В сила след 30. 12. 2010 Указание нои обезщетения за Безработица – ксо и збдоо
uploads/userfiles/files
  Емф специалност Топлоенергетика Вид обучение Редовно окс: Магистър след бакалавър
web/files/files/1287/1028
  Kreston BulMar
web/files/files/637/545
  Наредба за Определяне на Видовете Работи, за Които се Установява Намалено Работно Време
ckfinder/userfiles/files/oferti_s_obqva_pushki
  Приложение №1 техническа спецификация
ckfinder/userfiles/files
  С в и щ о в з а п о в е д №1391 /12 септември 2015 г. На основание чл. 275 от кт, чл. 147 /1/ т. 3 от ппзнп, чл. 5 /4/ от Инструкция
web/files/files/257/1050
  В сила от 01. 01. 2003 мсс 41 Земеделие
web/files/files/307/239
  Складова/стокова разписка за приемане/предаване на материални запаси
files/files
  Техническо задание за проектиране
  Одобрявам димитър сотиров кмет на Община Земен
web/files/files/564/463
  Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Република Беларус за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото Ратифицирана Със закон
web/files/files/538/437
  В сила от 04. 11. 1994 сиддо велико Херцогство Люксембург
userfiles/file/2010_news
  Класиране купа "пирин" 2010
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2016г
web/files/files/3290/1467
  Кодекс на Труда в сила от 01. 01. 1987 г
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родному языку 3 класс
userfiles/file/2006_news
  Разширени състави на националните отбори на България за2006г
  Отчет на комисията по състезателно катерене за периода 01. януари – 31 декември 2006 г
web/files/files/468/373
  Закон за Данък Върху Добавената Стойност
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/14
  Един тръбен кладенец, с дълбочина до 25,0 м
web/files/files/558/457
  В сила след 15. 12. 2005 сиддо обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/26
  Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на пи с идентификатор 47295. 16. 21, местност „Бедрозов бунар, по кккр на с. Марково, община Родопи, област Пловдив
files/files
  Община земен tехническо задание
userfiles/file/2007_news
  Приложение I. Преструктурирането на uiaa (Международна федерация по алпинизъм и катерене) и позицията и действията на фбак
web/files/files/1087/977
  В сила oт 31. 07. 2008 Писмо Данъчно и осигурително третиране на пфк зкпо зддс ксо
files/file/news
  Ние, представители на неправителствени организации и експерти, работещи за интеграция на ромите, изразявайки своето дълбоко убеждение че
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  План за действие на община асеновград
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/14
  Един шахтов кладенец, разположен на територията на имот №002071, местност „Двата чучура, в землището на с
files/File/Konsultacii/konsultacii_PURB_2016_prikaceni dokumenti/sreshti konsultacii za web/09.03.2016 obshtini i VIK
  К о н с у л т а ц и я с о б щ е с т в е н о с т т а п о п р о е к т а н а
files/file/news
  Програма 30 май 2009 г. /събота/ 13. 00 Начало на Шести детски
files/File/BS/Zasedania/2015/18.12.2015
  Водещ: инж. Георги Семерджиев, Директор и председател на Басейновия съвет на бдибр
files/file/news
  Ромска култура предлага цмедт “Амалипе”
web/files/files/1566/1132
  Кодекс на Труда в сила от 01. 01. 1987 г
ckfinder/userfiles/files
  Приложение към т 1 от Училищна политика за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол в пдтг „Д. Хадживасилев”
files/file
  Програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество (2010 2020)
userfiles/files/ZHOJKF/Registri
  Област Адрес на обекта, собственик
web/files/files/3810/1511
  Закон за акцизите и данъчните складове
userfiles/files/ZHOJKF/obrazci
  Контролен лист за официален контрол на регистрираните ветеринарни лечебни заведения
royal/userfiles/file/do 31052010
  Справочник на лицензираните за употреба ветеринарномедицински продукти в Република България
userfiles/files
  Как студът се скова от таланта
userfiles/files/OP/Payments
  Информация за изплатени средства по договор №119/16. 09. 2014 г с предмет “Обработка с инсектицидни препарати на помещения за животни
web/files/files/557/456
  Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Обединените Арабски Емирства за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите Ратифицирана със закон
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/05/26
  Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот №515079, местност „Бялата пръст в землището на гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково
web/files/files/963/919
  Писмо Преотстъпване на Корпоративен Данък за Дейност в Общини с Висока Безработица зкпо
userfiles/file/docs2
  Вътрешни правила за работната заплата
ed_files/file/1 kals razpredelenie
  Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по математика клас
upload_files/file
  Даниел Христов Христов и вилиян Радославов Янакиев Научен ръководител
ckfinder/userfiles/files
  Текущи промоции алвес оод – м. 07. 2018г. Парти 5 стека парти 2л/6бр/ микс по избор
web/files/files/5855/1629
  Закон за Данъците Върху Доходите на Физическите Лица
web/files/files/646/554
  Относно: Превръщане на Безсрочен Трудов Договор в Дог за Определен Срок
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2015/07/30
  До кмета на община крумовград град крумовград област кърджали
web/files/files/629/536
  Георги Димитров – Kreston BulMar
web/files/files/412/299
  На алфа еоод по чл. 92 от зкпо за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък
web/files/files/2938/1373
  Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина в сила от 01. 07. 2004 г
web/files/files/6922/1657
  Наредба за дългосрочните командировки в чужбина
web/files/files/6923/1658
  Наредба за дългосрочните командировки в чужбина загл. Изм. Дв, Б
web/files/files/1879/1212
  В сила oт 11. 02. 2011 Наредба за Пенсиите и Осигурителния Стаж
web/files/files/5461/1588
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/6391/1645
  Кодекс за Социалнo Осигуряване Кодекс са Социално Осигуряване
web/files/files/1619/1157
  В сила oт 24. 06. 2011 Наредба за Продажбите с Касови Апарати
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/03/28
  Един тръбен кладенец (ТК), разположен на територията на пи с идентификатор 73242. 101. 28, местност „Гарваница, по кккр на с. Труд, община Марица, област Пловдив
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Читалище дейности януари 2012 г. Финансиране
userfiles/file/Publ_Reg
  През 2008 Г. № по ред
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2011г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Списък на абитуриентите, на които единият от родителите или и двамата родители са починали
userfiles/file/Taekwon-do
  Програма 2007 – 2008 г. За провеждане на изпит на цветни колани до 40 години
web/files/files/2066/1273
  В сила oт 27. 03. 2006 Заповед нап указания за Прилагане на Глава 9 от допк ксо
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2007_2011/prilojenia
  Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
uploaded_files/file
  Информация за конкурса „Достъпен град, който се организира от Европейската комисия
userfiles/file/docs2/IZBORI_2016
  З а п о в е д № а-1518 Гр. Асеновград, 17. 09. 2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 от змсма и във връзка с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс
userfiles/file/docs2
  Община асеновград
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов”
clients/112/files/files
  Кодекс на работещите с деца в детска градина „мария момчева с. Градинарово община Провадия Въведение
userfiles/file/docs1
  Писмено съгласие
files/file/news
  Становище относно
files/File/PURN/PORN/PORN_FINAL
  Изх. № Пловдив, г
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Т а р и ф а за цените за отдаване под наем на имоти общинска собственост в община асеновград
web/files/files/5821/1622
  Закон за Здравното Осигуряване
userfiles/file/2006_news
  Мястото на алпинизма сред основните дейности на фбак и неговото финансиране
userfiles/files
  Тарифа за таксите, които се събират от националната служба за растителна защита при министерството на земеделието и горите
userfiles/files/ZJ/diseases/asf
  Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за
web/files/files/3813/1512
  Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица резюме Закон за Данъците върху Доходите
web/files/files/407/286
  Справка-декларация
web/files/files/1446/1087
  Разяснение на нап данъчно Третиране на Лихва по Заем между Две Физически Лица зддфл
web/files/files/3022/1382
  В сила oт 13. 03. 2012 Разяснение нап осигуряване и Данъчно Облагане на Чужденци ксо зддфл
web/files/files/981/1073
  Писмо нап данъчно Облагане и Социално Осигуряване на Земеделски Производители зддфл и ксо
web/files/files/3645/1484
  Инструкция №1 от 1 Януари 2006 г за Прилагане на § 19в от Преходните и Заключителните Разпоредби на Закона за Здравното Осигуряване
web/files/files/280/206
  123 Дебитно Известие
directory files File  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница