Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж каза


Глава 3 Нелингвистични основаниястраница10/16
Дата20.07.2018
Размер1.22 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Глава 3

Нелингвистични основания

Социолингвистика: социология, социална психология, демография

Социолингвистиката е езикова дисциплина, но багажа на езиковите познания не е достатъчен за нейното усвояване. Тъй като тя гледа на говорещия език като член на обществото, е необходимо ясно да се разбере как се организира обществото, какво място носи езиковият превозвач в социалната структура, какви свойства като елемент на социалната структура могат да повлияят на езиковия си репертоар. Социологията е натрупала богат опит, интерпретиращ фактите за междуличностно взаимодействие и много от този опит е полезен за социолингвистите.

Както вече бе споменато, социолингвистика занимава не само с изучаването на езиковите особености на индивида като член на различни публични органи, но също така и на функционирането на езика в обществото. Действителната информация социолингвистът извлича от наличните статистически данни, по-специално от преброяването на населението. Но преброяването обикновено не се вземат под внимание специфичните социолингвисти исканията, така социолингвисти притежават свои собствени представителни изследвания на населението по съответните въпроси. Демографската статистика, предимно преброяваща материали, обаче остава незаменим източник на информация за социолингвисти, изучаващи текущото състояние и динамика на езиковите ситуации.

Социолингезикът трябва да разбира езика на социолога и езика на демографа. Но ако социологията за социолингвистиката е наистина съседна дисциплина и може сама да научи много от постиженията си, тогава демографията е спомагателна дисциплина; всъщност демография трябва да влезе в областта на ерудицията на социолингвист само дотолкова, доколкото е необходимо тя да работи свободно с действителните данни, събрани от практическите демографи, и да ги тълкува правилно.


3.1. Роден език в социалната структура

Социалната структура и принципите на взаимовръзката между индивидите, влизащи в комуникацията, са познати на всеки от практиката на ежедневна комуникация. За да не ги нарушава, местният говорител не се нуждае от запознаване с основите на социологията. Но социолингвистът в анализа на езиковите факти е полезен, за да се възползва от постигнатите постижения на социолозите, които са направили много за разбирането на организацията и функционирането на социалните системи.

Въпреки социолог изучаване на моделите на взаимодействие на индивидите не могат да използват резултатите, получени социолингвисти, тъй като взаимодействието (или, както често се казва, социолози Взаимодействие) се осъществява с помощта на комуникацията преди всичко, обикновено се извършва с помощта на естествените езици. С други думи, резултатите от специфични проучвания социолингвистични, предназначени по-специално и за социолози, така че те трябва да бъдат представени като се има предвид спецификата на социологията на научната парадигма.

Ето защо в учебника по социолингвистика е необходим този раздел, който предоставя информация за "екстралингвистичната основа" на всяко социолингвистично изследване.


3.1.1. Структурата на обществото

Социологията се стреми да даде научно обяснение на структурата на обществото и процесите, които се случват в него. "Няма дефиниция социология не е изчерпателен, поради характеристиките на сегашното състояние на концепции дисциплина разнообразие и направления" [Abercrombie и др 1994 :. 304-305]. Независимо от това съществува определено единство по отношение на темата за социологията. Тази наука изучава законите на еволюцията и функционирането на обществото като цяло и отделните му компоненти - социални общности на различни нива, социални институции и организации. Централната фигура на социологическото изследване е човек; всички социални явления се изследват от тази наука от гледна точка на междуличностното взаимодействие. Не толкова популярният американски социологически учебник започва със следните думи:

Взаимодействието на индивидите протича в рамките на определени социални общности, които се разделят от социологията в групи на общността и групови единици. Масовите общности се развиват спонтанно и са повече или по-малко аморфни формирования, които механично обединяват членовете си; техния разнороден състав и влизане на лице в една обща голяма степен случайно, то не е свързано с голямо социално представяне. Примери за такива общности могат да служат като привържениците широки движения маса (анти-война, в опазването на околната среда и така нататък. П.), аудиторията някои медийни очертанията на кънки или хокей топка, вентилатори Gypsy романтични или група "аквариум", и така нататък. Н.

Те се противопоставят на групови общности (или социални групи), които имат своя собствена история на формиране, което до голяма степен определя техните свойства. Такива общности се характеризират със сравнителна хомогенност (в смисъл, че всички включени в тях лица имат редица общи характеристики) и стабилност в пространството и времето. Основната характеристика на социалните групи е наличието на вътрешна структура, чрез която цялото е повече от сумата от нейните части. Различните школи на философи и социолози наричат ​​различно тази собственост на социалните системи: органични, холистични, синергични или просто систематични. Различните социални групи са взаимосвързани и йерархично организирани в обществото.Група или масивна общност няма нищо общо с броя на членовете си, и двамата може да бъде от различен размер - от няколко души (семейство, купе пътници), 41 за много милиони (на нацията, на телевизионна аудитория).

Масовата честота обикновено не е свързана със структурата на обществото като цяло, други масови и групови общности. Ако масовата общност има своя собствена структура, тогава тя се определя или от външни обстоятелства, които са случайни по отношение на нея, или корелацията на индивида с тази или тази структурна единица на масовата общност има произволен, вероятностни характер за нея. Например, една общност, която обединява тези, които са отседнал в хотел (и обикновено е на масата), има два типа структурни звена. От една страна, те са членове на различни семейства (очевидно групови общности) или участници в конференция (общността е по-често групова от масата), членове на една група (най-вероятно масова общност) и т.н. Очевидно е, че тези общности от техния произход по никакъв начин не са свързани с масовата общност, която ги обединява. В този случай, те могат да се считат за окончателни структурни звена, тъй като те могат да имат специфични интереси във връзка с неговата че е член на медийната общност: семейство иска да живее в една стая или в съседни стаи, всички членове на групата туристи, интересуващи се от едновременното обслужване ресторант, и така нататък. г., от друга страна, гостите, които живеят на същия етаж могат да бъдат разглеждани като структурно звено на медийната общност (техните колективен интерес означава, по-специално, повреда на оборудват нето този етаж и усърден труд на камериерката), но за всеки отделен го свържете с тази единица е случаен. В този случай, те могат да се считат за окончателни структурни звена, тъй като те могат да имат специфични интереси във връзка с неговата че е член на медийната общност: семейство иска да живее в една стая или в съседни стаи, всички членове на групата туристи, интересуващи се от едновременното обслужване ресторант, и така нататък. От друга страна, гостите, живеещи на един и същи етаж, могат да се разглеждат като структурна единица на тази масова общност (техните колективни интереси предполагат по-специално възможността за експлоатация на оборудването нето този етаж и усърден труд на камериерката), но за всеки отделен го свържете с тази единица е случаен. В този случай, те могат да се считат за окончателни структурни звена, тъй като те могат да имат специфични интереси във връзка с неговата че е член на медийната общност: семейство иска да живее в една стая или в съседни стаи, всички членове на групата туристи, интересуващи се от едновременното обслужване ресторант, и така нататък. г., от друга страна, гостите, които живеят на същия етаж могат да бъдат разглеждани като структурно звено на медийната общност (техните колективен интерес означава, по-специално, повреда на оборудват нето този етаж и усърден труд на камериерката), но за всеки отделен го свържете с тази единица е случаен. тъй като те могат да имат специфични интереси във връзка с неговата че е член на медийната общност: семейство иска да живее в една стая или в съседни стаи, всички членове на групата туристи, интересуващи се от едновременното обслужване ресторант и т.н. От друга страна, гости, които живеят на .. на един етаж, може да се разглежда като структурно звено на медийната общност (техните колективните интереси да кажа, по-специално, повреда на оборудването на този етаж и усърден труд прислужница), но всеки корелация на индивида е това разделение е случаен. тъй като те могат да имат специфични интереси във връзка с неговата че е член на медийната общност: семейство иска да живее в една стая или в съседни стаи, всички членове на групата туристи, интересуващи се от едновременното обслужване ресторант и т.н. От друга страна, гости, които живеят на .. на един етаж, може да се разглежда като структурно звено на медийната общност (техните колективните интереси да кажа, по-специално, повреда на оборудването на този етаж и усърден труд прислужница), но всеки корелация на индивида е това разделение е случаен.

Между масовите и груповите общности няма непроходима граница. Когато се урежда комунален апартамент, съседската общност от масата може бързо да се превърне в групова; Същото се случва и с много групи студенти. Подобен процес е възможен за големите общности: "зеленото" движение в много страни е формализирано в кохезионни политически партии, общността от почитатели на спортния отбор може да придобие и някои свойства на социалната група. Но с такава еволюция (независимо дали става дума за ученици или фенове), само определено ядро ​​на масовата общност се развива в групова общност. Обратният процес е невъзможен: социалната група може да се разпадне, но превръщането й в масова общност изглежда невероятно.

Социологията проучва всякакви общи неща. Някои от областите й се занимават главно с масовите общности; но за един социолингвист, специален интерес е преди всичко общност от типа група. За тях често се използва друг термин - общество. Каква е спецификата на обществото? Това е най-ясно и напълно изразено в сравнително големи социални формации от този род.

Характеристиката на етноса (и етносът за социолог е групова генералност) не може да се направи без концепцията за култура. Концепцията за култура включени в предметната област на редица хуманитарни науки, и разбира се, че гледната точка на различни науки на по предмета на няколко различни в зависимост от това, което ъгъла на наблюдение, се счита, контекста, в който е необходимо да се обсъди идеята за заглавието. Независимо от това, разнообразието от определения за култура може да изненада: Американски изследователи Kluckhohn К. и А. Крьобер, например, в книгата, която нарече "култура", направи преглед на почти 300 различни дефиниции на култура [Kluckhohn, Крьобер 1952]. Математикът може да намери такава ситуация просто абсурдно, тъй като 300 определения за кръга са трудни за намиране; Физикът може да реши, че книгата е посветена на историята на науката, а някои дефиниции заместват другите, последователно изясняващи същността на понятието.дума или изречение, съдържат повече от една дузина дефиниции.

В ситуация на паралелно съществуване на множество дефиниции, понякога взаимно противоречиви, понякога допълват (но не потвърди) един с друг, да определи предмета следва най-общи характеристики. Например, една от опциите отдавна предложи класически етнографията на EB Тейлър: "Културата <...> е, че комплекс цяло, което включва знания, убеждения, изкуство, морал, закон, обичай, както и всички други възможности и навици, придобити от човека като член на обществото ". Последният руски превод на това е: "Културата <...> се състои в своята съвкупност от знания, убеждения, изкуство, морал, закони, обичаи и други способности и навици научили от човека като член на обществото" [Тейлър 1989: 18] 42 .

Може би езикологът ще намери тази дефиниция донякъде обидна, тъй като езикът не е пряко наречен тук, той е само един от многото "способности и навици". Нека да видим как това понятие за култура е свързана с другите, по-малки видове социални общности - например, като общност за разрешаване на (много постоянни жители на всеки град или село), ​​хипи общност, изповед, хармоничен промишлена или академичния състав и семейството. Представителите на тези общности имат много специфични способности и навици, които са придобили точно като членове на съответните общности. Едва ли е възможно да се говори за изкуството на отделна студентска група, за морала на определен град или за законите, характерни за едно семейство. Но тяхната специфичност може да възникне в тези групи в тези културни сфери и с нарастващата солидарност и сплотеност на съответната общност, тя се увеличава. С други думи, колкото по-близо една общност към идеалното вида на групата, толкова по-далеч отиде от медиите на общностите, още по-малко, можем да говорим за наличието в собствения си набор от идеи за света и обществото, и свързаните с нормите и поведението (включително и език). В известен смисъл всяко общество има своя собствена култура. с по-голяма причина можем да говорим за съществуването на собствен набор от идеи за структурата на света и обществото и свързаните с него норми и поведения (включително език). В известен смисъл всяко общество има собствена култура. с по-голяма причина можем да говорим за съществуването на собствен набор от идеи за структурата на света и обществото и свързаните с него норми и поведения (включително език). В известен смисъл всяко общество има собствена култура.

Нека се върнем към класификацията на социалните групи. Някои социолози предпочитат да ги разделят на малки и големи, други на първични; всеки автор е склонен да използва едно от тези дихотомии или друго. В първия от тези контрасти разграничението се основава на наличието / отсъствието на редовни преки контакти между членовете на групата, а във втората - на наличието на стабилни неформални междуличностни взаимоотношения в основната група и тяхното отсъствие във вторичната група. Терминът " първична група" беше първоначално въведен, за да определи семейството като първи колектив, от който човек става член; По-късно тя се използва за групи, в които емоционалното групиране е важна групово-образна характеристика.

Между другото организацията е организирана, групите са разделени на неформални и формални; първите възникват "сами по себе си", последните се формират от умишлено решение "отгоре". В повечето случаи официалните представители на групата са създадени да изпълняват определени съвместни дейности, специфични за тази конкретна група; в който случай групата се нарича целева или инструментална. Целевата група може да бъде и неформална: футболният отбор на задния двор, за разлика от официалния спортен клуб, обикновено се развива самостоятелно. От друга страна, формалната група може да не има целеви характер, а да бъде създадена поради чисто административни удобства; в този случай обаче тя винаги е структурно подразделение на по-висока целева група. Примерите включват студентски групи в отдела или факултет,

Признаването на общността от малка група зависи само от наличието на преки контакти между нейните членове, поради което сред малките групи има целеви и нецелеви, официални и неформални. Но еволюцията на дори една изключително формална малцинствена група (в смисъл на произход) може да доведе до факта, че отношенията на всичките й членове всъщност започват да се основават на неформални емоционални връзки; в този случай, във всички свои характеристики, той рискува да стане неразличим от групата, която се очертава като основна.

Еволюцията на формална група може да доведе до появата на нейната "двойна", възникваща върху един и същ "човешки субстрат", но живееща чрез други закони. Ярък пример за такова разцепване представляват класовете в началното училище, когато на 9-11 г. колективът постепенно се освобождава от авторитарното влияние на учителя. Официалната група с административно участие продължава да съществува, но успоредно с нея на базата на неформалните междуличностни отношения съществува друга група със строги стереотипи, които често не отговарят на очакванията на учителите и родителите. Учителят не е член на тази двойна група, но не е оправдано да се смята за неформално, защото обикновените членове на групата - ученици - са принудени да бъдат в него, независимо от желанието им.

Както можете да видите, социолози класифицират групи в някои подробности, но за сега това е въпрос на всяка група като отделен елемент на социалната структура. В действителност, в обществото почти безброй малки и големи групи се комбинират в сложни йерархични структури. Ако някой е дипломат или военни, ние разбираме, че той е член на официални целеви групи, сред които най-високите йерархични звена са Министерството на външните работи и Министерството на отбраната, които обединяват всички дипломати и всички военни. (От гледна точка на социолог те са формални вторични големи групи.)

Групите, обединени от общи черти, могат да бъдат свързани не само йерархично. Когато квалифицираме някого като студент, любителски ловец, дърводелец или пънк, имаме предвид, че човек отговаря на условията за подходящо качество, като се присъедини към малка група студенти, любители ловци и т.н., но изобщо не е в умът, че всички студенти или любители ловци формират специални социални общности, групови или масови. Такива социални общности понякога се наричат ​​асоциации.

По-горе говорихме за факта, че отличителната черта на всяка група са специфични особености, характерни за нея, само поведенчески норми, свързани с присъщата в тази група идеи за структурата на обществото. Но между взаимосвързаните групи се запазва вертикалната и хоризонталната вътрешногрупова комуникация, на степента на интензивност, от която зависи културната еднородност на съответните групи. В повечето случаи културните характеристики на малките групи са само разновидности на културни комплекси от йерархично превъзходни големи вторични групи. В този случай те говорят за субкултурата като разнообразие на мажоритарна култура. Подкултурата обикновено не е в конфликт с доминиращата култура ", но в много случаи повечето общества разглеждат субкултурата с неодобрение или недоверие.
3.1.2. Индивидът в обществото

Видяхме, че групите са много различни и качествено различни. "Групите могат да се различават по размер от двама влюбени страстно компресиране прегръдките си, за милиони мъже и жени, мобилизирани за война <...> Те могат да бъдат в тясна и постоянна връзка <...> или могат да бъдат разпръснати. . по света, като представители на Министерството на външните работи за определяне на състава на групите се различават по няколко линии <...> приликата по възраст, пол, етническа принадлежност, или който и да е общ интерес на участниците са в основата на асоциацията "[Shibutani 1969: 48-49] .. Във всеки случай хората се събират на групи, за да изпълняват някои съвместни задачи (макар и чисто неофициални, типа свободно време) в чието разрешение в широк смисъл се извършва разделението на труда и гъвкавата координация на действията на членовете на групата. Самите те осъзнават принадлежността си към групата, се идентифицират с нея. Принадлежността към групата е очевидна не само "отвътре", но и "извън", от гледна точка на външни лица.

Влизайки в различни групи, всеки индивид има няколко социални позиции в обществото. Например, един студент (който сам по себе си има някаква социална позиция) може да бъде активист на младежка партия, шампион на шахматния институт, китарист в групата; у дома той е син и брат, а в свободното си време лунно осветление като учител и т.н. Всяка от тези позиции е свързана с определени права и задължения и се нарича статут.

Повечето от присъщите статуси, които той постига; тези статуси се наричат ​​придобити. Статутът на студента се придобива чрез успешното преминаване на изпитите, статута на шампиона - чрез спечелване на състезанието, статута на съпруга - чрез брак. Други статуси, като пол, етническа принадлежност или раса, се раждат; те се наричат ​​присвоени статуси. Някои от определените статуси, които получаваме по-късно (статусът на по-големия брат - при раждането на друго дете в семейството, статута на възрастен - след достигане на определена възраст). Същността на определените статуси е, че те достигат до лицето автоматично, в допълнение към волята и желанието му и като го приемат като правило, го придружават през целия си живот. Ако е възможно загуба на присвоен статус,

Някои статуси съчетават свойствата на придобитото и назначеното: човек влага значителни усилия в подготовката и защитата на дисертацията, но последвалата академична степен остава за цял живот. Друг пример е статутът на престъпник, който се приписва на съдебно решение, но се придобива от незаконно поведение. Законно в нашата страна това положение се губи с премахването на криминално досие, но в очите на обществото човек все още може да остане престъпник.

Някои статуси са ситуационни, имат краткосрочен характер: пътниково трамвай, купувач в пекарна, лице, което говори на синдикална среща или научна конференция. Значението на повечето от тези статуси се подсилва от тяхната периодична възвръщаемост. (Ние подчертаваме, че статутът на безличен купувач е фундаментално различен от статута на постоянен купувач, а последният възниква в съвсем различна система от социални взаимоотношения.)

Ясно е, че индивидът получава всички придобити статуси в рамките на една социална група. Може да изглежда, че някои от определените статуси (например пол, възраст, раса) не зависи от обществото по никакъв начин, но това не е така. Социалното значение на тези биологично предварително определен статус е различна в различните общества, расова статус зависи от съществуването на скрита или явна расовата дискриминация и расово еднородни от общества просто не съществуват. Ситуационните състояния обикновено характеризират позицията на индивидите в масовите общности. Спомнете си, че масовото естество на общността не е свързано с нейния размер и че двойката "продавач-купувач" е пример за масова общност; докато статутът на купувача съществува само в рамките на такива малки масови общности (те могат да съдържат повече от двама членове - ако има опашка),

Социалният статус определя връзката на индивида с другите членове на обществото, сравнително постоянното му или временно положение в социални йерархии от различен тип.

Всеки статут предполага права, задължения и съответстващо нормативно поведение. Статутът на студента означава посещаване на курсове, издържане на изпити, преминаване на практика, право на използване на библиотеката на вашата институция и много други. Статутът на учителя е компетентност в съответната дисциплина, определени педагогически умения, изследователски дейности, посещения на срещите на отдела и т.н. Такъв набор от стандартни общоприети очаквания се нарича социална роля. Един статус може да съответства на няколко роли; всъщност очакванията относно университетския учител от студенти, колеги, ръководител на катедрата, администрация и технически персонал на университета са значително различни. Сборът от роли, свързани с едно състояние, се нарича набор роли.

Много от ролите, които са характерни за дадено общество имат специална нотация на езика: баща му, неговата съпруга, син, съученик, съсед, учител, клиента, пациента, пътникът, клиента, председателя на събранието .. и т.н. Всички възрастни членове на обществото са повече или по-малко известни какво да очакваме от човешкото поведение при изпълнение на всяка една от тези роли, така че дори самият изказването на името на ролята на говорител обикновено е в съзнанието на слушателя и добро разбиране на сложните характеристика на тази роля, права и отговорности.

Състоянията могат да бъдат разделени на формално и неформално, но ролева набор свързана с официален статут, заедно с официалната компонент (което често е формално описание на длъжностните характеристики и закони) може да съдържа компоненти неформална: ръководител на мениджърите на средно ниво да "капака" на служителите си до по-висока администрацията, учителят в "градския" контрол може да каже на ученика - това поведение, ако не се очаква директно, тогава поне и не е изненадващо.

Обикновено очакванията за ролите не зависят от конкретно лице, а се формират едновременно от вида на социалната система, в която тази роля съществува; Това обаче е валидно само за най-абстрактното отчитане на статусите и свързаните роли. Истинският човек, след като получи определен статут, започва да овладява съответните роли. Социолозите наричат ​​този процес интернализирането на ролята (от латинския вътрешен "вътрешен").

Въпреки факта, че наборът от очакванията, присъщи на дадена роля, се състои от набор от константи, индивидуалното предписване определено поведение е вътрешно-ТА на ролите на всеки човек е през призмата на личния си опит и под влияние на микро и макро среда, към която той принадлежи. Следователно изпълнението на ролите, обусловени от постоянните и дългосрочните социални характеристики на индивида, и тези, които се губят в тази или тази стандартна ситуация, варират от човек на човек, от една социална група в друга. Важно е обаче, че тази променливост е в рамките на определени граници - стига да не противоречи на очакванията, присъщи на тази роля, докато не наруши някои социални норми.

Представите за типичното изпълнение на определена социална роля допълват стереотипите; те са неразделна част от ролевото поведение. Стереотипите се формират въз основа на опита, честото повтаряне на ролеви качества, които характеризират поведението, начина на говорене, преместване, рокля и така нататък. Н.

Обучението в ролевото поведение се осъществява в рамките на определена социална система чрез формални и неофициални санкции, наложени от тази система; тези санкции могат да бъдат положителни (възнаграждаващи) и отрицателни (наказание). Така социалната система налага на носителя на нов статут нормативните разбирания на новата си роля. Обаче, човек има определена свобода да обработва стандартни роли "за себе си", в съответствие със собственото си тълкуване на типичното поведение, което съответства на новопридобитото му състояние. Конформистите участват в готовата форма. Други, напротив, играят роля, постоянно налагат собствената си визия за партньорите си върху социалното взаимодействие и често успяват да променят ролята си. Ако в същото време обработката на ролята стане твърде драстична, неговият превозвач е изложен в общността на неразбиране и осъждане. Ето как, например, описва MP Artsybashev в романа на позицията на "Sanin" на героя в очите на другите, включително собствената си майка: "[интелигентни хора] разделиха на групи, съответно, да получат образование ги убеди, не винаги отговаря на техните лични качества. и тяхното положение: всеки ученик е бил революционер, всеки официален буржоазното, всеки актьор svobodomyslyasch, всеки служител с преувеличени идея за благородство отвън, и когато той изведнъж се озова консервативна студент или служител на един анархист, той вече беше странно и в някои случаи неприятно. Защото в неговия произход и образование трябваше да бъде съвсем различно от това, което беше, и как <...> и всички, които го срещнаха,43 .

Комплексът от очаквани очаквания не случайно получи името на ролята. Ние играем социални роли със същата степен на свобода, която е допустима в театъра. Автор на пиесата дава своите герои някои знаци, директорът се опитва да въведе в живописна реализацията на всяка роля собствените си очаквания, актьорът взима инструкции на режисьора не без оглед на тяхното собствено разбиране за характера, очакванията на зрител роля не винаги са изпълнени. Така в социалната роля може да се разграничи типизиран, нормативен компонент (както в текста на пиесата) и индивидуална, идиосинкратична, присъща на тази роля само във връзка с нейния специфичен носител.

Както вече казахме, всеки човек има достатъчно голям набор от постоянни статути, които той придобива поради връзката си с различни социални групи. Самите групи са често елементи на йерархично организирани социални системи и мястото на групата в такива йерархии определя нейния статут. Индикаторът за състоянието на статута в дадена йерархия е неговият престиж. Слава на състоянието на даден човек се развива на статута му в групата и статуса на група: студенти и преподаватели от различни университети, заемащи една и съща позиция, или различни части на въоръжените сили се различават по престиж. Статус - концепцията е много по-обективна от придружаващия го престиж. Оценката на престижа на същия статут от представители на различни социални групи може да варира значително.

Трябва да се има предвид, че в конкретното взаимодействие на индивидите сред многобройните им статуси не всички са значителни. Ясно е, че когато се работи в рамките на една малка група от водещи състояния са присъщи на физическите лица, в рамките на това, което е задължително да вземат под внимание, както и неформален статут (като Обществото на Душите, неформалният лидер, изкупителна жертва).При интеракции членов различных малых групп, организованных в большую, значимым становится статус соответствующих малых групп. Участники взаимодействия в рамках массовой общности ориентируются на внешние проявления статуса друг друга. Некоторые из них очевидны (например, пол и возраст), другие могут лишь казаться таковыми (как выясняется, обмануть может даже наличие милицейской формы). При взаимодействии с незнакомым или малознакомым человеком индивид невольно (а иногда осознанно) выбирает из своего статусного набора какой-то основной и в соответствии с ним автоматически модифицирует свое ролевое поведение. Это наглядно видно при сравнении исполнения одних и тех же ситуативных ролей (пациента, покупателя и др.) людьми, имеющими разный социальный статус, – скажем, столяром, преподавателем математики, студентом, домохозяйкой: хотя та или иная ситуация (например, купля-продажа) предъявляет к ее участникам определенные требования, ролевое поведение каждого из участников бывает обусловлено их постоянными или долговременными характеристиками, их профессиональным и служебным статусом, уровнем общей культуры и т. п.

В това взаимодействие основният социален статус започва да играе водеща роля - позицията, която едно лице заема в обществото като цяло. Основният статус се състои от комплекс от групови статуси на индивида, пречупени през призмата на възприятията от други членове на обществото.

Значението на основните статуси на взаимодействащите индивиди се проявява ясно, когато те изпълняват ситуационни роли - например случайни събеседници. В този случай, всеки изгражда му поведение роля, избора актуализирана статус не само за себе си, но и за неговата причастник (това е често не да се разчита на това на външните прояви на състоянието на събеседника си); но дори и обективно правилното определяне на статута на друго лице, може да доведе до т.нар роля конфликта 44 , тъй като статутът престиж - относително понятие. Ето Zletsa диалог (хипита) и непознати ( "в сако, бяла риза, вратовръзка и" новини "в ръцете") от играта на Борис Grebenshchikov "В ръцете на dzhinsni":

Тук представителите на различни култури, притежаващи ситуационни ситуации на случайни събеседници, демонстрират различно поведение на ролите (едното се отнася до "вас", другото към "вас"). Ако се съди по външния вид на идващи от работата на чужденката (сако, бяла риза и вратовръзка), нейните основни членове на състоянието на обществото трябва да бъдат оценени високо, но Zlets, в пълно съответствие с хипита (не работят) ценности, свидетелствува презрение по отношение на статута на чужденката ( ходя на работа - срам) и симулира липса на разбиране на естеството на неговото поведение роля като служител ( "какво правехте там?"), и истинска изненада от факта, че непознатият съвпадащи стандартните очаквания за подражание и работа работил.

Животът на човек като член на обществото започва с овладяването на ролевото поведение в основната група, семейството, в което е роден и възпитан; от тук започва социализацията - процесът на последователното въвеждане на индивида във всички нови групи за него и асимилацията, интернализирането на нови роли. В теоретичната интерпретация на този процес концепцията за референтността е важна -зависимостта на оценките на субекта от собственото му разбиране за поведенческите норми на други индивиди и общества. Референтната група (референтна личност) е такова реално или въображаемо общество (личност), на нормите и ценностите, на които се ориентира субектът. Ако социалната мобилност е възможна и индивидът не принадлежи към неговата референтна група, той се стреми да стане член; В границите на групата човек често избира референтния човек кое поведение приема за извадката. (Понякога те говорят за негативна реферативност - когато човек изгражда собственото си поведение, като се започне от стандартното поведение на негативно оценен обект.)

Степента на участие на личността на индивида от обществото варира значително: в едно, той може да има висок статус, както и да бъде главата на семейството за останалата част от членовете на това общество, в другата - да заемат маргинална позиция в третата общество достатъчно висок статут на лице, често се комбинира със своята отрицателна референт-ност в силата на факта, че в очите на членовете на тази група, неговото поведение по отношение на ролята не е в съответствие със статута.

Поради различия в ориентациите на стойността на общества, към които принадлежи на индивида, неговото положително и отрицателно referentiality в тези общества може да бъде следствие от дори същите поведенчески актове на: Чет, например, отношението към ученето, прави кариера страна, от партийни другари и. от колеги от науката.

Степента на собственост върху индивидуално социално одобрени (в рамките на съответните социални) културни норми 45 тези общества, от които е член, понякога се различават значително. Хората от социална група може да вземе различно положение: да бъде в ядрената част, да участва активно в дейността си, или, напротив, да бъде в периферията на обществото. Последното е често резултат диаметрално противоположни намерения на лицето, в зависимост от референтните системи: индивида могат да бъдат включени само в живота на обществото и само майстор на неговите норми и стереотипи и да, напротив, се стреми да се откъсне от тази социална група и умишлено се отървете от характерни за членовете си (интензивността на тези процеси зависи от степента на откритост на групата). В допълнение, някои от култура, присъща на човека заради членството си в различни групи, се влияе от други съставни части на idiokulturnogo комплекс което притежава. Такова взаимодействие на културите в личността се появява в допълнение към волята на индивида и обикновено не се осъществява от тях.

По същия начин n-културата може да бъде реализирана несъзнателно в нови общества, интернализиране на нови роли и отклонение от старите. По принцип участниците в взаимодействията в рамките на групата често не осъзнават своята социална същност, точно както не осъзнават съществуването на поведенчески норми и стереотипи. Информираността идва при нарушаване на нормите или неразбиране на непознати. Колкото по-стабилни са вътрешногруповите норми, толкова по-малко са признати от членовете на групата. Това, което винаги е ясно ясно признато е членството, принадлежащо към групата. Психологически Идентификация със социалната група, към която отделните членове споделят определени норми, ценности, настройките на групата, социолози наричат идентичност (английски, идентичност ) 46 .

Хората едновременно се идентифицира с различен вид общности: биологичен (от надпревара за родствен), регионално (с йерархии присъща) на деноминацията, език, социална (клас, клас, каста, и т.н. ...), култивирани. Появява се йерархия на идентификациите. Идентифицирането на дадено лице с определено общество може да бъде както положително, така и отрицателно ("Не се отнасям към такива и такива"). Всеки човек, съзнателно или несъзнателно, свързан с определени общности, идентифицира най-важното за него действително идентифициране,и актуализацията може да варира значително. В рамките на единния вид, индивидът разделя света на "наши" и "не-граждани"; в много случаи само "наши" са признати за "реални". Не случайно много етноними са етимологизирани като "истински човек", а руските хипита се наричат хора.

За първостепенно значение на езика в идентифицирането на човек с различни социални групи е добре, каза Е. Сапир: "първостепенното значение на най-малките езикови различия, за да символизира такъв психологически реални групи противоположни политически и социологически официални групи, инстинктивно усещат от повечето хора. "Той говори така, както ние сме" е еквивалентно на изявлението "Той е един от нашите".


Каталог: onobrazovanie -> files
files -> Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
files -> Литература между първата и втората световна война
files -> Литература Лит критика през 60- те години
files -> Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
files -> 1. Време на възражданьето
files -> Старобългарска литература (Презентация )
files -> Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
files -> 1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files -> Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
files -> Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница