Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието – софия-град за учебната 2014/2015 година


Квалификационни дейности – разгърнатата форма на квалификационната дейност на РИО – София-град е отразена в Приложение №1, неотменна част от настоящия Годишен планстраница3/4
Дата24.02.2017
Размер0.72 Mb.
#15645
1   2   3   4
 1. Квалификационни дейности – разгърнатата форма на квалификационната дейност на РИО – София-град е отразена в Приложение №1, неотменна част от настоящия Годишен план.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Създаване на база-данни за изпълнение на Годишния план на РИО – София-град в частта „Квалификационна дейност“.

ноември, 2014 г.

Ст. експерти КПК, АИ

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

2.

Организиране и провеждане на квалификационен семинар с директори на столични училища и детски градини на тема: „Равен достъп до образование на деца със СОП и/или хронични заболявания“.

февруари-април, 2015 г.

Ст. експерти ИОСУ, ПВ, ОСО, ПО, КПК

Повишаване на професионалната и управленска компетентност на директорите.

3.

Организиране и провеждане на квалификационен семинар с директори на професионални училища на тема „Повишаване на качеството на професионалното образование и обучение. Активни методи на преподаване. Добри практики”.

декември, 2014 г. – април, 2015 г.

Ст. експерти ПО, КПК

Повишаване на професионалната и управленска компетентност на директорите.

4.

Организиране и провеждане на квалификационен семинар с помощник-директори по учебната дейност на столичните училища на тема „Организация на учебно-възпитателния процес в училище“.

ноември-декември, 2014 г.

Ст. експерти ОСО, ПО, КПК

Повишаване на професионалната и управленска компетентност на помощник-директорите.

5.

Организиране и провеждане на квалификационен семинар с учители от столични детски градини на тема „Преодоляване на агресията в детската градина“.

ноември, 2014 г. -

март, 2015 г.Ст. експерти ПВ

Повишаване на професионалната компетентност на учителите.

6.

Организиране и провеждане на квалификационни семинари с учители по учебни предмети на тема „Интерактивни методи в обучението“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерти ПВ, НО, КОО, ПО, ИОСУ, КПК

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

7.

Организиране и провеждане на семинар с учители по чужди езици на тема „В помощ на учителя по чужд език в работата му с деца със СОП”.

октомври, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерти по ЧЕО, ИОСУ

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

8.

Организиране и провеждане на семинар с учители на тема „Методика на преподаване на лексика и въвеждане на транскрипция в обучението по английски език”.

октомври, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерти по ЧЕО

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

9.

Организиране и провеждане на семинар с учители по математика на тема „Практическа приложимост на математиката в урочната работа”.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерти по математика

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

10.

Организиране и провеждане на семинар с учители от професионални училища на тема „Работа с проблемни ученици и ученици със СОП. Овладяване на агресията и управление на гнева“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерти ПО, ИОСУ

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

11.

Организиране и провеждане на семинар с учители от столични училища на тема: „Професионалната компетентност на учителя – квалификационен процес и лична отговорност“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт КПК

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

12.

Организиране и провеждане на семинар с директори, учители, възпитатели, психолози на тема „Емоционалната интелигентност в управлението на училищната общност“.

декември 2014 г. – май, 2015 г.

Ст. експерт ОСО, ПО, ИОСУ, КПК

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на педагогическите специалисти.

13.

Организиране и провеждане на семинар с учители по религия на тема „Съвременните технологии в обучението по религия в общообразователното училище“.

март - април 2015 г.


Ст.експерт ОСО

Повишаване на професионалната компетентност на учителите.

14.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители от професионални училища на тема „Обобщение на товарни вагони“.

октомври, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерти ПО

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на педагогическите специалисти .

15.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители от професионални училища на тема „Електротехника“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерти ПО

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

16.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика в подготвителна група в детска градина/училище - “Спазване на ДОИ по образователно направление математика“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерти ПВ

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

17.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с възпитатели в час по самоподготовка.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерти НО

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

18.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по БЕЛ на тема „Прилагане на учебната програма по БЕЛ за V клас“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерти БЕЛ

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

19.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по английски език на тема „Прилагане на учебните програми по английски език за ІХ клас“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерти ЧЕО

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

20.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по математика на тема „Прилагане на учебната програма по математика за VI клас“

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерти по математика

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

21.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по история и цивилизация на тема „Прилагане на учебната програма по история и цивилизация за VII клас“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт ОНГО

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

22.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по география и икономика на тема „Прилагане на учебната програма по география и икономика за VII клас“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт ОНГО

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

23.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по психология и логика на тема „Прилагане на учебната програма по психология и логика за IX клас“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт ОНГО

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

24.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по религия на тема „Прилагане на учебната програма по религия“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт ОСО

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

25.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по физика пи астрономия на тема „Прилагане на учебната програма по физика и астрономия за XI клас“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт ПНЕ

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

26.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика в ХII клас с учители по ИТ на тема „Компютърна графика – работа с цифрови изображения GIMP“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт по ИИТ

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

27.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика в VI клас с учители по ИТ на тема „Основни единици за измерване на информация“.


ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт по ИИТ

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

28.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по ФВС на тема „Прилагане на учебната програма по ФВС за VII клас“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт ФВС

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

29.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по бит и технологии на тема „Прилагане на учебната програма по бит и технологии за V клас“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт КПК

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

30.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по музика на тема „Прилагане на учебната програма по музика за VI клас“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт КПК

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

31.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по изобразително изкуство на тема „Прилагане на учебната програма по изобразително изкуство за VII клас“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт КПК

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

32.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители по хореография на тема „Прилагане на учебната програма по хореография за VI клас“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт КПК

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

33.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители от столични детски градини на тема „Дигитален поглед към метрологията чрез сезон, време, календар“ в ОДЗ № 171.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт КПК

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

34.

Координиране изпълнението на проект BG051PO001-3.1.03-001 „Квалификация на педагогическите специалисти“.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Регионални координатори

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

35.

Организиране и провеждане на работна среща с директори и учители от столични училища за споделяне на добри практики на тема: „Работа в мултикултурна среда“.

ноември, 2014 г. -

май, 2015 г.Ст. експерти БЕЛ, ОСО, ИОСУ, КПК

Повишаване на професионалната и компетентност на директорите и учителите.
 1. Оптимизиране на училищната мрежа.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Организиране на работна среща с директорите на професионални гимназии на тема „Оптимизиране на държавния план-прием по професии, в съответствие с потребностите на пазара на труда” .


януари, 2015 г.

Ст. експерти ПО

Изготвяне на оптимален проект на държавен план-прием.

2.

Организиране на работна среща със социалните партньори на тема: „Оптимизиране на държавния план-прием по професии за учебната 2014/2015 г. в съответствие с потребностите на пазара на труда”.

януари, 2015 г.

Ст. експерти ПО

Изготвяне на оптимален проект на държавен план-прием.

3.

Изготвяне на експертни оценки за обучение по нови професии.

януари, 2015 г.


Ст. експерти ПО

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование

4.

Организиране на работна среща с директорите на СОУ и профилирани гимназии за изготвяне на държавен план-прием в профилирани гимназии и профилирани паралелки в СОУ за учебната 2014/2015 г.

февруари, 2015 г.


Ст. експерти ОСО


Изготвяне на оптимален проект на държавен план-прием.

5.

Анализ на изпълнението на държавния план-прием след завършен VII клас за учебната 2013/2014 г. и изготвяне на мотивирано предложение за държавен план-прием за учебната 2014/2015 г.

март, 2015 г.

Ст. експерти ОСО и ПО

Изготвяне на оптимален проект на държавен план-прием.

6.

Изготвяне на експертни становища във връзка с оптимизиране на столичната училищна мрежа за учебната 2014/2015 г.

март, 2015 г.

Ст. експерти ОСО, ПО, ИОСУ

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование.
 1. Професионално обучение и образование, съобразено с потребностите на пазара на труда и кариерното ориентиранеДейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Участие на старши експерти от РИО в дейността на Национална агенция за професионално образование и обучение.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ПО

Методическо подпомагане на столичните професионални гимназии.

2.

Информационно осигуряване, организационно-координираща, методическа и контролна дейност във връзка с реализиране на проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“ чрез: оперативни контакти с институциите от системата на ПОО в региона; подготовка и провеждане на ученически практики; текущо наблюдение и вътрешна оценка на провеждането на практиките; участие в дейностите за публичност; контрол на изпълнението на плана за действие при подготовката и провеждането на ученическите практики; контрол на изправността на документацията.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ПО


Изпълнение на целите на проекта.

3.

Информационно осигуряване, организационно-координираща, методическа и контролна дейност във връзка с реализиране на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ чрез: подпомагане организирането на дейностите на Центъра за кариерно ориентиране и на училищата на територията на областта; контрол и координация по изготвяне и спазване на графиците за участие на учениците в програмите за кариерно ориентиране;съгласуване отчетите на кариерните консултанти; изготвяне на справки и отчети.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ПО

Изпълнение на целите на проекта.

4.

Информационно осигуряване, организационно-координираща, методическа и контролна дейност във връзка с реализиране на проект „Нова възможност за моето бъдеще“ чрез: координиране на проектните дейности в процеса на тестване на системата за валидиране и при провеждане на информационните кампании; информиране на участниците в процеса; оценяване документацията на професионалните гимназии за допускане на кандидатите до изпити за признаване на придобитите знания, умения и компетентности; участие в изпитните комисии; участие в работни срещи; осъществяване на контрол върху изпълнението и отчитането на дейностите; изготвяне на доклади за извършената работа.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ПО


Изпълнение на целите на проекта.

5.

Информационно осигуряване и организационно-методическо подпомагане на директорите на професионалните гимназии при прилагане на модулното обучение за осъществяване на професионалната подготовка с оглед по-голяма гъвкавост и приспособимост към изискванията на пазара на труда.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ПО

Методическо подпомагане на столичните професионални гимназии.
 1. Информационни и комуникационни технологии в училищата.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Представяне пред учители по ИИТ на платформа за Online-обучение на „Прознание“.

октомври, 2014 г.

Ст. експерт по ИИТ

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

2.

Организиране и провеждане съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“ и „Нимеро“ ООД на Национална конференция с учители по предмети на тема: „Иновативни решения за интегриране на ИТ в българското образование“

септември 2014 г.

Ст. експерт по ИИТ

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

3.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика в ХII клас с учители по ИТ на тема „Компютърна графика – работа с цифрови изображения GIMP“.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт по ИИТ

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.

4.

Организиране и провеждане на открита педагогическа практика с учители от столични детски градини на тема „Дигитален поглед към метрологията чрез сезон, време, календар“ в ОДЗ № 171.

ноември, 2014 г. -

април, 2015 г.Ст. експерт КПК

Повишаване на професионалната и методическа компетентност на учителите.
 1. Извънкласни и извънучилищни дейности. Координирането и контролирането на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Координиране и контрол на изпълнението на дейността на директорите на столичните училища по подготовка и провеждане на общински кръгове на олимпиади .

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти НО, КОО, КПК, ОСО

Изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката.

2.

Организиране и провеждане на областните кръгове на олимпиадите, националните състезания и състезания по професии, съгласно заповед на министъра на образованието и науката и утвърдените регламенти.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ПВ, НО, КОО, ОСО, ПО, КПК

Изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката.

3.

Поддържане на база данни по изпълнението на дейностите, включени в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти математика и ФВС

Проследяване на интереса на столичните училища и участието им в инициативите.

4

Поддържане на бази данни за дейности по гражданско образование, здравно образование и предприемачество, квалификация на педагогическите кадри.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти НО, ОНГО, ОСО, КПК

Проследяване на интереса на столичните училища и участието им в различни инициативи.

5.

Ритуално четене на Ботевата поезия в софийското метро.

юни, 2015 г.

Ст. експерти БЕЛ

Популяризиране на ученето през целия живот.

6.

Участие в организиране на честване на 80 години Природен парк „Витоша“ и 80 години биосферен резерват „Бистришко бранище“

октомври, 2014 г.

Ст. експерти ПНЕ, КПК, БЕЛ, НО

Популяризиране на дейностите и инициативата. 1. Подкрепа на даровитите деца и ученици.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Изготвяне на предложения от РИО – София - град за удостояване на зрелостници от столични училища с почетното отличие на МОН „Национална диплома”.

май, 2015 г.

Ст. експерт ОНГО

Повишаване на мотивацията за учене у учениците.

2.

Дейности по НП „Училището – територия на учениците” в модула й, свързан с организирането и провеждането на националните състезания и националните и международните олимпиади:

- организиране, координиране, провеждане и анализиране на резултатите от областните кръгове (при домакинство - и на национални) на ученическите олимпиади, състезания и конкурси, в изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, и на Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар;

- организационно и методическо подпомагане на столични училищата с класирани ученици за национални/ международни кръгове на олимпиади и състезания;

- създаване на база-данни за участието на ученици от столични училища в национални/ международни кръгове на олимпиади и състезания;

- анализ за резултатите от участието на ученици от столичните училища в национални/международни кръгове на ученическите олимпиади, състезания и конкурси, в изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, и на Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.
септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.
Началник-отдели АПФСИО и ИОМД
Координатори на НП
Ст. експерти в РИО

Повишаване на мотивацията за учене у учениците.

3.

Дейности по изпълнение на НП „С грижа за всеки ученик” в модула й, ориентиран към талантливите деца и ученици

- осъществяване на мониторинг на ниво училище;

- изготвяне и представяне в МОН на междинен отчет и на доклад за напредъка за изпълнение на НП за съответния модул;

- методическо подпомагане на столичните училища при подготовка на проектните им предложения по НП (за съответния модул) за 2015 г.;

- оценяване на постъпилите от столичните училища проектни предложения за 2015 г. и представяне в МОН на протоколите с оценки за всяко проектно предложение.


септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.
Началник-отдел АПФСИО
Координатори на НП
Старши експерти и служители в РИОПовишаване на мотивацията за учене у учениците.
 1. Опазване живота и здравето на децата и учениците.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Участие на старши експерти от РИО – София-град в дейността на Местен обществен комитет за превенция на ХИВ и СПИН.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ОНГО и ПНЕ

Методическо подпомагане на столичните училища и ДГ за опазване здравето на децата и учениците.

2.

Участие на старши експерти от РИО – София-град в дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София към Столична община.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти НО, ПВ


Методическо подпомагане на столичните училища и ДГ за опазване живота на децата и учениците.

3.

Организиране и провеждане съвместно с КАТ - СДВР, МОН, БНТ и СО на кампания „Спри! Детето запази!”.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти НО

Методическо подпомагане на столичните училища и ДГ за опазване живота на децата и учениците.

4.

Организиране и провеждане съвместно с БНТ и КАТ- СДВР,на инициативата „Междучасие с Пътна полиция”.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти НО и ПВ

Методическо подпомагане на столичните училища и ДГ за опазване живота на децата и учениците.

5.

Изготвяне на експертни становища за състоянието на възпитанието и обучението по БДП на учениците от I до VIII клас и децата в детските градини за началото и края на учебната 2014/2015 г.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ПВ и НО

Спазване на изискванията за опазване живота на децата и учениците.

6.

Организационно-координираща дейност за участие на столични училища и детски градини в инициатива „Да запазим децата на пътя” за Деня на пешеходната безопасност.

октомври, 2014 г.

Ст. експерти ПВ и НО

Методическо подпомагане на столичните училища и ДГ за опазване живота на децата и учениците.

7.

Информационно осигуряване и организационно-координиращи дейности за отбелязване на Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП – 18 ноември.


ноември, 2014 г.

Ст. експерти ПВ, НО

Опазване живота на децата и учениците.

8.

Организиране и провеждане на традиционна Столична среща с СУС и СБМЧК във връзка с деня на ученическото самоуправление.

май, 2015 г.


Ст. експерт ОСО

Разширяване на ролята на ученическото самоуправление във връзка с опазване на живота на учениците.

9.

Организиране и провеждане на Столичен ученически спортно-туристически празник на Витоша.

юни, 2015 г.

Ст. експерт ОСО

Методическо подпомагане на столичните училища за опазване здравето на децата и учениците.
 1. Система за диференцирано заплащане на учителите и директорите.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Организиране на дейността на комисия във връзка с определяне на резултатите от труда на директори, съгласно чл. 15 от Наредба № 1/04.01.2010 г. на МОН за работните заплати в системата на народната просвета (Допълнителна диференцирана добавка)

май, 2015 г. -

октомври, 2015 г.Началник-отдел АПФСИО и председателите на комисии

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование.

2.

Организиране на дейността на комисия във връзка с определяне на ДМС на директори, съгласно Правилата за определяне на работните заплати на директорите, утвърдени със заповед на Министъра на образованието и науката.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Началник-отдел АПФСИО, гл. специалист „Човешки ресурси”, комисия от ст.експерти и служители на РИО

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование.
 1. Изпълнение на националните програми в средното образование.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Дейности по изпълнение на НП „Оптимизация на училищната мрежа”:

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа”,

- извършване на анализ на училищната мрежа и на необходимостта от преобразуване и закриване на държавни и общински училища;

- изготвяне на становище след извършване на проверки по чл. 12, ал. 1 от ППЗНП;

Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“

- извършване на анализ на училищната мрежа и на необходимостта от преобразуване и закриване на професионални училища;

- изготвяне на становище след извършване на проверки по чл. 12, ал. 1 от ППЗНП;

Модул: „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития“,

- обобщаване на подадени от директори на училищата/самостоятелните общежития заявки


септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Началник-отдел АПФСИО
Ст. експерт ОСО

Ст. експерти ПО

Старши счетоводителИзпълнение на целите на програмата.

2.

Дейности по изпълнение на НП „Модернизация на материалната база в училище“

Модул „Подобряване на училищната среда“

- информационно осигуряване, организационно-координираща, методическа и контролна дейност във връзка с изпълнение на националната програма;

- методическо подпомагане на столичните детски градини и училища при подготовка на проектните им предложения;

- оценяване на постъпилите от столичните детски градини и училища проектни предложения за 2015 г.;

- представяне в МОН на протоколите с оценки за всяко проектно предложение.

Модул „Достъпна архитектурна среда“

- осъществяване на организационна и методическа подкрепа на столичните училища, детски градини и обслужващи звена за създаване на архитектурно-достъпна среда.

Модул „Осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“

- осъществяване на организационна и методическа подкрепа на средищните училища за осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Началник-отдел АПФСИО

Старши счетоводител, ст. експерти ПО и ИОСУ

Старши счетоводител , ст. експерти ПО и ИОСУ
Ст. експерт ОСО


Изпълнение на целите на програмата.

3.

Дейности по изпълнение на НП „Модернизиране на системата на професионалното образование“

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ПО

Изпълнение на целите на програмата.

4.

Дейности по изпълнение на НП „Квалификация“

- информационно осигуряване, организационно-координираща, методическа и контролна дейност във връзка с реализиране на НП „Квалификация“;

- осъществяване на организационна и методическа подкрепа на столичните училища, детски градини и обслужващи звена за повишаване на професионалната компетентност на педагогическите кадри по направления.


септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти КПК, ПНЕ, ПО, ИОСУ, ЧЕО

Изпълнение на целите на програмата.

5.

Дейности по изпълнение на НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ИО

Изпълнение на целите на програмата.

6.

Дейности по изпълнение на НП „С грижа за всеки ученик”

- осъществяване на мониторинг на ниво училище;

- изготвяне и представяне в МОН на междинен отчет и доклад за напредъка за изпълнение на НП, за съответния модул.

- методическо подпомагане на столичните училища при подготовка на проектните им предложения по НП /за съответния модул/, за 2015 г

- оценяване на постъпилите от столичните училища проектни предложения за 2015 г.

- представяне в МОН на протоколите с оценки за всяко проектно предложение по НП за съответния модул.септември, 2014 г. -

септември, 2015 г. -


юни, 2015 г.
юли, 2014 г.

юли, 2014 г.


юли, 2014 г.


Началник-отдел АПФСИО
Координатори на НП

Ст. експерти и

служители в РИО


Изпълнение на целите на програмата.

7.

Дейности по изпълнение на НП „На училище без отсъствие“.

Мярка „Без свободен час”

- обобщаване на всеки два месеца на постъпилите от директорите на столичните училища заявки, изготвяне и изпращане в МОН на Справка за полагаемите възнаграждения на заместващите учители/възпитатели за съответната област;

- поддържане на „горещ“ телефон за сигнали по изпълнение на изискванията за осигуреност със заместващи учители/възпитатели;

- поддържане и актуализиране на банка с кадри за заместващи учители/възпитатели на отсъстващите от учебни занятия учители/възпитатели от училищата в София;

- изготвяне на междинен и окончателен отчет за изпълнението на мярката.септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ФВС, БЕЛ

Гл. специалист РИО

Изпълнение на целите на програмата.

8.

Мярка „Без отсъствие”

- мониторинг на ниво училище в работещи по мярката за 2014 г. столични училища и изготвяне на оценка за степента на постигане на очакваните резултати.

- извършване на проверка на отчетите за изпълнение на дейностите от училищата, работещи по мярката;

- изготвяне и представяне в МОН на окончателен отчет за изпълнение на мярката за 2014 г.;

- методическо подпомагане на столичните училища при попълване на формуляра за кандидатстване по НП „На училище без отсъствие“, Мярка „Без отсъствие“ за 2015 г.;

- приемане и проверка на достоверността на предоставената от училищата информация за 2014 г., съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“ към Столична община;

- представяне в МОН на формулярите за кандидатстване на училищата от гр. София за 2015 г.


март-април, 2015 г.

май, 2015 г.

юли, 2015 г.

април, 2015 г.

май, 2015 г.

юни, 2015 г.
Ст. експерти ОСО, БЕЛИзпълнение на целите на програмата.
 1. Изпълнение на оперативни програми на ЕС.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Изпълнение на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ по ОП РЧР

- приемане, регистриране, обобщаване и съхраняване на заявленията за участие на столичните училища в проекта;

- проверка, систематизиране, обобщаване и утвърждаване на информацията за участието на училищата в проекта, постъпила от тях чрез електронен модул – „Извънкласни и извънучилищни дейности“;.

- извършване на вътрешен мониторинг за изпълнение на дейностите по проекта на ниво училище и отразяване резултатите;

- изготвяне на отчет за изпълнение на дейностите по проекта за учебната 2014/2015 г.


септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.


август, 2015 г.Началник-отдели АПФСИО и ИОМД, ст. експерти и служители в РИО


Изпълнение на целите на проекта.

2.

Съпартньор на НИМ в изпълнение на проект „Евровизия – музеите представят Европа“/ЕМПЕ/ по програма „Култура“ на Европейската комисия.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Началник-отдел ИОМД, ст. експерт ИОСУ

Изпълнение на целите на проекта.

3.

Съпартньор на Фондация „Гъливер клиринг хауз“ по проект BG 05/1240 „Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

октомври, 2014 г. – септември, 2015 г.

Ст. експерт ОСО

Изпълнение на целите на проекта.

4.

Изпълнение на проект 2012-1-BG1-COM13-00253 1 „Физически активни деца – здрави граждани“ по ОП РЧР, секторна програма „Коменски“, Регионални партньорства.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ФВС и ЧЕО


Изпълнение на целите на проекта.

5.

Изпълнение на проект „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“ - проект ВG051РО00-4.1.07 „Включващо обучениепо ОП РЧР.


септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ИОСУ

Изпълнение на целите на проекта.

6.

Изпълнение на проект „Професия „Бъдеще“ по процедура BG05PO001-7.0.07 „Без граници“ по ОП РЧР.

септември, 2014 г. -

декември, 2014 г.Ст. експерти ПО и НО

Изпълнение на целите на проекта.

7.

Изпълнение на дейностите на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ОСО

Изпълнение на целите на проекта.

8.

Изпълнение на дейностите на проект „Повишаване компетентността и оперативната съвместимост на администрацията в РИО - София-град“ по Оперативна програма „Административен капацитет“ договор рег. №А 13-22-7/19.05.2014 г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”,Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13

септември, 2014 г. -

февруари, 2015 г.Началник-отдел ИОМД, главен счетоводител

Изпълнение на целите на проекта.

9.

Поддържане на регистър за работа на РИО – София-град по европейски проекти.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ОСО, АИ

Публичност на проектната дейност на РИО – София-град.
 1. Популяризиране на възможностите за учене през целия живот.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Информационно осигуряване, организационно-координираща и методическа дейност във връзка с популяризиране на възможностите за вечерно и задочно обучение в училищната мрежа на територията на София – град.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ОСО, ПО и ИО

Популяризиране на ученето през целия живот.

2.

Информационно осигуряване, организационно-координираща, методическа и контролна дейност във връзка с реализиране на проект „Нова възможност за моето бъдеще“ чрез: координиране на проектните дейности в процеса на тестване на системата за валидиране и при провеждане на информационните кампании; информиране на участниците в процеса; оценяване документацията на професионалните гимназии за допускане на кандидатите до изпити за признаване на придобитите знания, умения и компетентности; участие в изпитните комисии; участие в работни срещи; осъществяване на контрол върху изпълнението и отчитането на дейностите; изготвяне на доклади за извършената работа.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ПО

Популяризиране на ученето през целия живот.

Изпълнение на целите на проекта.3.

Изпълнение на дейностите на проект BG051PO001-4.3.01 – Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт НО

Изпълнение на целите на проекта.ІV. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА РИО

 1. Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница