Н = 118м, Местност „Аеците грДата19.10.2018
Размер30.22 Kb.


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОНСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения

Проектни параметри на водовземането


Целта на ИП е извършване на напояване на земеделски земи посредством дъждовални инсталации чрез водовземане от река Тунджа в землището на град Ямбол, област Ямбол и строителство на довеждащ водопровод HDPE Ф315 до имот №87374.53.29 по кадастралната карта на гр.Ямбол с обща дължина около 1300м. За целите на водовземането от река Тунджа се предвижда монтиране на помпи с вертикална ос на съществуваща метална конструкция над реката. Конструкцията е част от газопроводно отклонение собственост на инвеститора. Помпите ще засмукват директно от реката без необходимост от изграждане на нови съоръжения в коритото на реката. Довеждащия водопровод ще се изгради в сервитута на съществуващия газопровод собственост на инвеститора от точката на водовземане до имот с кадастрален номер 87374.53.29, местност „Кантона” по кадастралната карта на гр. Ямбол. Предвидените за напояване площи са приблизително в размер на 1300 дка.


Географските координати и надморска височина на водовземането от река Тунджа са както следва:

N 42° 28’ 16.64’’; E 26° 29' 12.01’’

Н = 118м , Местност „Аеците” гр. Ямбол
Географски координати на имот №87374.53.29, от където се извършва разпределението към напоителните полета, са :

N 42° 28’ 5.35’’; E 26° 28' 33.06’’

Н = 131м, Местност „Кантона” гр. Ямбол
Заявени водни количества за водовземане:


  • разрешено водно количество – 200л/сек.

  • годишен лимит - 500 000м³/год., разпределени през поливен период от юни до

август включително

  • разпределение по месеци :

  • юни: 150 000 м3/месец

  • юли: 200 000 м3/месец

  • август: 150 000 м3/месецЦел на заявеното

водовземане

Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури


Водно тяло /воден обект/


Водно тяло с код BG3TU570R066 – "река Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на река Симеоновска"

Воден обект – река Тунджа.

Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ


Гр. Ямбол, ЕКАТТЕ 87 374

Община Ямбол

Област Ямбол
Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица

Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов”35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2018
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Обект Канализационна система на град Хасково Цел на заявеното ползване
2018 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район” Page
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Водоснабдяване на гр. Павел баня и с
2018 -> Един каптиран естествен извор кеи „Терс дере" на пс „Извора", разположен на територията на пи с идентификатор 77195. 226. 5, местност „Терс дере" по кккр на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково
2018 -> Предвидените дейности в границите на водния обект р
2018 -> Масивно водохващане „Паша арк на р. Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница