Басейнова дирекция източнобеломорски районДата28.02.2018
Размер46.83 Kb.

Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на

ползването


Предвидените дейности в урегулираната територия на с.Татарево, в границите на водния обект - р.Банска, са за изграждане на стоманобетонна подпорна стена по десния бряг на река Банска, с цел укрепване, предотвратяване на наводнения и предпазване на инфраструктурата, съществуващите и новостроящи се сгради. Подобряване на отточната характеристика на реката и предпазване на прилежащите площи от вредното въздействие при високи води. Предвижда се стоманобетоновите подпорни стени да се изграждат на секции по 10 м, с разделителна фуга между тях. Разработени са три типови напречни профила на стената – с височина 3.00, 4.00 и 4.50м над цокълна фуга. Общата дължина на подпорната стена е L-485,40м мерено по ръба на стената откъм водния откос. Подпорната стена е съставена от – закотвяща подпорна стена №1 /в началото/ - L=6,60м ; основна подпорна стена - L=470,20м ; закотвяща подпорна стена №2 /в края/ - L=8,60м. Височината на подпорната стена, поради обстоятелството, че е разположена в регулацията на населеното място е определена въз основа на водното ниво в реката при оразмерителното водно количество, като е взето под внимание и възможността да се предпази коритото на реката от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, а така също и безопасност на живеещите в непосредственост до реката. Предвиден е допълнително метален парапет, по билото на подпорната стена, допълващ височината й до 1м, мерено от кота готова улична настилка /тротоар/. За улавяне и отвеждане на дъждовните води от уличното платно и стичащите се от останалите прилежащи улици, са предвидени улични дъждоприемни канали с чугунени решетки и утаител, откъдето посредством тръби ф600 се отвеждат през стената в реката.

  • Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:
  • Участък :

т.1 N 41° 56' 53.765" Е 25° 24' 00.047"

т.2 N 41° 56' 53.762" Е 25° 23' 59.951"

т.15 N 41° 56' 54.128" Е 25° 24' 08.035"

т.20 N 41° 56' 53.776" Е 25° 24' 11.151"

т.25 N 41° 56' 52.954" Е 25° 24' 16.692"

т.30 N 41° 56' 52.540" Е 25° 24' 19.990"

т.40 N 41° 56' 52.559" Е 25° 24' 20.139"

т.45 N 41° 56' 53.723" Е 25° 24' 03.587"

т.48 N 41° 56' 53.628" Е 25° 24' 00.159"

т.49 N 41° 56' 53.987" Е 25° 24' 00.328"

Надморска височина от 325 до 340м.  • Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки доклад за преминаващите максимални водни количества през река Банска в границите на село Татарево както следва:

Q5% = 66,59 м³/сек

Q1% = 108,11 м³/сек

Q0.1% = 191,13 м³/сек


Представената проектна документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част, както и геодезическо заснемане на обекта.Цел на заявеното ползване


Изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите”, в урегулираната територия на село Татарево

Водно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3МА300R231 – „река Банска до вливане на Терез дере в река Клокотница“

Воден обект – река Банска.
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Село Татарево – ЕКАТТЕ 72 103

Община Минерални бани, област Хасково


Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица

БДИБР


гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2018
2018 -> Обект Канализационна система на град Хасково Цел на заявеното ползване
2018 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район” Page
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Водоснабдяване на гр. Павел баня и с
2018 -> Н = 118м, Местност „Аеците гр
2018 -> Един каптиран естествен извор кеи „Терс дере" на пс „Извора", разположен на територията на пи с идентификатор 77195. 226. 5, местност „Терс дере" по кккр на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково
2018 -> Предвидените дейности в границите на водния обект р
2018 -> Масивно водохващане „Паша арк на р. Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница