Басейнова дирекция „източнобеломорски район” PageДата17.08.2018
Размер31.93 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
Page |


Page |


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект


Проектни параметри на използването
ИП предвижда експлоатацията на водоем с обем 2 314 000м3, с площ 294.5дка, собственост на МЗХ, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД. За водоема е сключен договор за отдаване под наем за срок от 3 години. Язовирната стена е земно-насипна, заскалена откъм водния откос, с дължина 342м и височина 28,5м, с тръбен изпускател и страничен траншеен преливник. Котата на короната на язовира е 386м. Язовирът се завирява от водите на река Златната река, които са подходящи за отглеждане на топлолюбиви сладководни видове риба. Предвижда се естествено отглеждане на рибна продукция от стопански видове риба с различен спектър на хранене - бял толстолоб, шаран и европейски сом.


Принципната технологична схема за отглеждане на рибата включва: контрол върху хидрохимичните показатели на водата, контрол върху здравословното състояние на рибата и контрол върху нарастването на рибата.

Планираният капацитет на производство е 167.2 кг/дка годишно.


  • Географски координати на точка от язовирната стена: N 42°26'36,995" E 25°00'40,839" Н = 386м
  • Условие, при което ще бъде издаден административния акт:


Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг.


  • Да се предвиди пункт за собствен мониторинг в близост до язовирната стена и изпускателя.

  • Да се извърши трайно сигнализиране на пункта за собствен мониторинг.

  • В пункта да се провежда мониторинг по физикохимични показатели: - активна реакция рН, температура, разтворен кислород, общ азот и общ фосфор, с честота на пробовземане - един път годишно в периода - юни до септември. Изследването да се извърши в акредитирана лаборатория. Резултатите от мониторинга да се предоставят в БДИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването.
Цел на заявеното ползване

Аквакултури и свързаните с тях дейностиВодно тяло /воден обект/

Водно тяло с код – BG3МА300R067 – „Pека Сребра горно течение и приток“.

Воден обект - язовир „Дондуково”
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

с. Свежен, ЕКАТТЕ 65526

община Брезово, област Пловдив
Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лицаГр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – ПловдивИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 1/2

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.еаrbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2018
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Обект Канализационна система на град Хасково Цел на заявеното ползване
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Водоснабдяване на гр. Павел баня и с
2018 -> Н = 118м, Местност „Аеците гр
2018 -> Един каптиран естествен извор кеи „Терс дере" на пс „Извора", разположен на територията на пи с идентификатор 77195. 226. 5, местност „Терс дере" по кккр на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково
2018 -> Предвидените дейности в границите на водния обект р
2018 -> Масивно водохващане „Паша арк на р. Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница