Масивно водохващане „Паша арк на р. Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6



Дата22.10.2018
Размер130.5 Kb.


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ




БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

Проектни параметри на водовземането


Предвижда се водоснабдяване за аквакултури от река Марица чрез изградени съоръжения - НК "Паша арк" както следва:




 • Масивно водохващане „Паша арк” на р.Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6.5м3/сек,

 • Главен напоителен канал „Паша арк” с проводимост Q= 6.5м3/сек, с ширина 3.5м в горната част и дълбочина 1.5м.

 • Вододел на ГНК „Паша арк” с плосък таблен затвор.

 • Открит гравитачен земен канал с ширина 1.5м, дълбочина 1м и дължина 90м

 • Рибарник, състоящ се от 8 броя земни басейни с площ 90дка в ПИ 48444.10.15, местност Грахорлиева дъмга, в землището на с.Мирянци, община Пазарджик

 • Отвеждащ канал от рибарника до заустване в река Марица с дължина 580м




 • Географски координати на съоръженията:

 • Географски координати на точката на водовземане – водохващане „Паша арк” в река Марица:

N 42°11'43.57" Е 24°17'12.56" Н = 210.00м

 • Географски координати на вододел - отклонение от „Паша арк” към рибарника

N 42°10'31.02" Е 24°21'14.68" Н = 203м

N 42°10'28.09" Е 24°21'13.46" Н = 203м

 • Географски координати на изход от рибарника:

N 42°10'07.63" Е 24°21'08.07" Н = 200м


 • Географски координати на точка на заустване в река Марица

N 42°09'50.77" Е 24°20'59.90" Н = 198м
Предвидените дейности за водовземане с цел „водоснабдяване за аквакултури” ще бъдат разрешени при спазване на следните специфични условия:


 • Да се изготви план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.




 • В срок от два месеца от влизане в сила на административния акт да се монтира измервателно устройство отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн.ДВ, бр. 98/2003г./.




Цел на заявеното ползване


Водоснабдяване за аквакултури

Водно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3МА790R157 – „река Марица от град Белово до р.Тополница и ГОК 13 – К1 (ГК1)”.

Воден обект – река Марица.




Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище община Пазарджик ЕКАТТЕ 55 155

Област Пазарджик





Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица



Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив



ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”




4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов”35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg



Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2018
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Обект Канализационна система на град Хасково Цел на заявеното ползване
2018 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район” Page
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Водоснабдяване на гр. Павел баня и с
2018 -> Н = 118м, Местност „Аеците гр
2018 -> Един каптиран естествен извор кеи „Терс дере" на пс „Извора", разположен на територията на пи с идентификатор 77195. 226. 5, местност „Терс дере" по кккр на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково
2018 -> Предвидените дейности в границите на водния обект р


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница