На мон, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растежДата13.02.2017
Размер17.01 Kb.
#14884

ЕКИП

за изпълнение на дейностите по проект BG05М2OР001-2.002 „Студентски практики – фаза 1” на МОН, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Име:

Длъжност:

БОРЯНА ЛЮБЧЕВА ИВАНОВА

Доц. д-р, водещ функционален експерт

ДИМКА ИГНАТОВА ХАЙТОВА

Доц. д-р, функционален експерт за академични наставници, ментори и студенти от Факултета по лозаро-градинарство и Факултета по растителна защита

ВАНЯ МИНЕВА ГАРОВА

Гл. експ., функционален експерт за академични наставници, ментори и студенти от Факултета по агрономство

АЛБЕНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

Гл. експ., функционален експерт за Академични наставници, ментори и студенти от Факултета по икономика

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА

Гл. експ., Експерт финансово-счетоводно обслужване

МАРИЯ ИВАНОВА МУРДЖЕВА

Гл. спец., Експерт финансово-счетоводно обслужване

МАРИЯ НИКОЛОВА МАЗНЕВА

Гл. спец., Експерт финансово-счетоводно обслужване

РАДОСТИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

Гл. експ., Експерт финансово-счетоводно обслужване

ЛАЛКА СПАСОВА ЧОЛПАНОВА

Гл. спец., технически изпълнител

ВИЛИ НИКОЛОВА ШОПОВА

Гл. експ., технически изпълнител

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове.

Каталог: cntnr
cntnr -> Общи положения Влезте в курса, в който искате да качите фай
cntnr -> Конкурс за доцент по научна специалност 04. 01. 10 Растителна защита (Микробиология), обявен в дв, бр 83. от 25. 10. 2011
cntnr -> Факултет растителна защита и агроекология
cntnr -> Програма за дисциплината: чужд език включена като задължителна в учебния план
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р нели андреева бенчева
cntnr -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на доц. Иван манолов
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Виолина ангелова Ризова
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на проф д-р Вили харизанова
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Атанаска Радева Стоева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница