Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


II РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРОГРАМИ КАТО ФОРМА НА ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ В СПОРТАстраница21/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

II РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРОГРАМИ КАТО ФОРМА НА ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ В СПОРТА.
II. 1. Структура на регионална програма

Когато предстои разработката на регионална програма се уточнява най-напред нейната структура. Практиката е утвърдила пет раздела (части) на програмата (вж. фиг. 1). В раздел “Обща част” се поместват данни за социално-демографската характеристика на региона, а също информация за наличната база и съществуващите форми за спортна дейност, целта е да се създаде представя за фактическото състояние с характерните дадености. В следващия раздел “Констативно аналитичен” се описва инфраструктурата на спорта, очертават се проблемите на функционирането и финансирането, като се правят основни изводи. В третия раздел “Постановъчна част” се формулират целите и произтичащите от тях задачи, като се излага философията на предвидената оптимизация. Четвъртият раздел на програма е нейната същинска част. Тук се разработва оперативният механизъм за оптимизацията, бюджетната стратегия и план-програмата за изпълнение съобразно бюджетните параметри. В заключителната част се предоставят резултативните измерения на програмата, т. е. очакваните резултати и перспективи.II.2. Предварителен мениджмънт на регионални целеви програми

Предварителният мениджмън при разработката на регионална програма включва осем процедури (вж. фиг. 2). Първата процедура е заданието от инстанцията на потребителя на програмата, който се явява в качеството на възложител. Това в практиката може да бъде постоянна комисия за младежта и спорта към общински съвет, управителен съвет на клуб или ръководни органи на друга спортна структура. Изпълнителят – инстанцията (субектът), който се наема с разработката на програмата, представя идеен проект, който представлява втората процедура от технологията. Третата и четвъртата процедура включват отчет за направените корекции и окончателно утвърждаване на програмата. Седмата процедура се отнася до гласуването на бюджета на програмата, а осмата е самото менажериране на програмата, т. е. практическото управление на изпълнението на програмата.фиг.1 Структура на програма
фиг.2. Предварителен мениджмънт на про-

Програма.фиг.3. Мениджмънт на програма.


II. 3. Мениджмънт на регионална програма

Практическият мениджмънт на програмата включва седем последователни етапа (вж. фиг. 3). Стартира се с назначаване на технически директор на програмата и консултант, който е от авторския колектив разработил програмата или е сам автор. Следващата стъпка е разработка на правилник за финансиране на дейностите (вж. прил. 4), предвидени в програмата. Особено важно е наред с регламента за финансиране, какъвто представлява правилникът, да се извърши разпределение на бюджета по направления и да се уточни механизмът за усвояване на средствата съгласувано с финансовите органи. Най-отговорната част от мениджмънта на програмата е създаване на оперативен орган (експертен съвет) за из­пъл­нение на програмата. Експертният съвет, от своя страна, създава работна документация относно изграждането на информационна банка и модел на пред инвестиционен проект (вж. прил. 1, 2, 3), за да могат кандидатите за субсидиране от програмата да правят своите заявки еднотипно. Мениджмънтът на програмата предполага периодично представяне на утвърдени от експертен съвет проекти за финансиране пред органа възложител.

На регионално ниво – община, област при разработката и реализацията на целеви програми си взаимодействат три субекта, които представляват институции / имат бюджет, кадри и специализирана документация/, а именно община / област/, програма и потребители.

.


КЛЮЧОВИ ОБОБЩЕНИЯ И ДУМИ

• Проектният мениджмънт представлява еднократна, уникална дейност, ограничена във времето.

• Не е разпространен в спортната практика.

• За разработката на проекта е необходима специална квалификация.

• Съществуващите проекти са насочени към приватизацията на спортните услуги.

• Проектната форма за управление на спортни събития не е ут­вър­дена в широката практика.

• Разработените проекти се отличават с дебаланс на финансовия резултат и липса на маркетинг.

• Регионалната целева програма – форма на проектен мениджмънт в спорта.

• На регионалната програма (проект) са присъщи структури, технология на разработката и мениджмънт на изпълнението.

• Регионалната програма има пет части: обща; констативна; постановъчна; същинска; заключителна.

• Технологията на програмата включва седем процедури: задание, представяне, договор, обсъждане, отчет, утвърждаване, бюджет.

• Мениджмънтът на програмата включва: назначаване на директор, изработване на правилник, разпределение на бюджета, експертен съвет, информационна банка, прединвестиционно проектиране, финансиране от програмата.Спонсорство в спорта


СЪДЪРЖАНИЕ
1.Социална ситуация и обща характеристика на системата 10

2 Тенденции и проблеми при функционирането на системата 14

3. Организационно-управленска структура на системата 16

1. Въведение в науката за управлението и отражението й в спорта 24

2.   Ключови понятия в управлението, тяхната логика, взаимна обвързаност и зависимост 25

3.   Информацията и информационното осигуряване при управлението - основни понятия и комуникационни структури 29

4. Управленски цикъл - цикличност на управленския процес 32

7.Теория и технология на някои управленски функции 36

1.Социална ситуация и предпоставки за утвърждаването на спортния мениджмънт като съвременна управленска практика в спорта 55

2. Произход и същност на някои понятия от общия и от спортния мениджмънт 56

3.Същност на спортния мениджмънт - класификация. Принципни положения 57

4. Особености на мениджмънта в спорта 59

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НЯКОИ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ- ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ЗАВИСИМОСТИ 84

2. НЯКОИ ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКаТА НА СПОРТА 86

3.ОСНОВНИ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СПОРТА 87

4. СПОРТНИЯТ ПРОДУКТ И НЕГОВИТЕ ПАЗАРИ 88

5. СУБЕКТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОТРАСЪЛ НА СПОРТА 89

6. МАКРО И МИКРОИКОНОМИКА НА СПОРТА 92

класификация на проектите 99

Сходства и различия между проект и план 100

1.Същност и характерни особености на спонсорството 115

2.Технология на спонсорската кампания 118

3.   Причинно-следствена същност на интересите при спонсорството 119

4. Структура и същност на спонсорската оферта 121


Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница