Тематичен план на упражненията по славянски литератури българска филология, І семестър ян Кохановски “Трени”Дата25.10.2017
Размер45.14 Kb.
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА УПРАЖНЕНИЯТА ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, І СЕМЕСТЪР

1. Ян Кохановски  - “Трени”. Особености на ренесансовото съзнание. Състояния на лирическия герой. Композиция на цикъла. Връзка с принципите на епитафията. Ренесансовият човек във фрашките – свободомислие, точност на изказа, сатирични нотки.

Литература: Ян Кохановски. Покой и лютня. Прев. Ив. Вълев. С., 1985.

Б. Биолчев. Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на полския Ренесанс. С., 1987.

Жоржета Чолакова. “Трените” на Ян Кохановски – диалог между културни съзнания В: Научни трудове на ПУ ”П. Хилендарски”. Българска филология, 1994, т. ХХХІІ, кн. 1, с. 87-93.2. Карел Хинек Маха – “Май”. Особености на романтическия тип герой. Жанрова палинодия. Образна структура. Отношението лирически герой – лирически говорител.

Литература: Жоржета Чолакова. Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа. П., 1993.3. Юлиуш Словацки – “Анхели”. Функция на библейските мотиви. Мистицизъм и профетизъм в образа на романтическия персонаж.

Литература: Юлиуш Словацки. Избрани произведения. С., 1958.

Юлиуш Словацки. Избрани пиеси. С., 1982

4. Адам Мицкевич – “Пан Тадеуш”. Народната епопея – творческа история.  Романтически и реалистични принципи. Особености на художественото време. Композиция. Посланията на епилога.

Литература: Адам Мицкевич. Пан Тадеуш. С. , 1979.

Адам Мицкевич. Избрани произведения. С., 1979.

Боян Биолчев. Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич. Между осанката на народния пророк и homo ludens. С., 19955. Петър Петрович Негош – “Горски венец”. Проявления на фолклористичния романтизъм. Гласът на хорото – колективната памет и воля, апология на свободата. Образът на народния водач.

Литература: Петър Петрович Негош . “Горски венец”. С., 1949.

Боян Ничев. Увод в южнославянския реализъм. От фолклор към литература. С., 1971.

6. Болеслав Прус – “Фараон” Механизми на властта. Критико-аналитичен подход към миналото и настоящето. Символните съответствия на пирамидата, лабиринтът, сфинкса.

Литература: Болеслав Прус. Фараон. С., 1984.

Николай Даскалов. Оспорвани шедьоври. С., 1994.

7. Хенрик  Сенкевич – “Кръстоносци” Теоретичнате разработка на Х. Сенкевич – „За историческия роман”. Поетизация и идеализация на полското минало. Препратки към политическата ситуация в Полша.

Литература: Х. Сенкевич. Кръстоносци. С., 1982.Обща библиография:

 1. Иван Павлов. Величко Тодоров. История на чешката литература. Т.І, С., 1986.

 2. Иван Павлов. Величко Тодоров. Българо-чешки литературни паралели. І-ІІ, С. 1983, 1992.

 3. Ян Кшижановски. История на полската литература. С., 1988.

 4. Славянски литератури. Образци. І-ІІ, С., 1977, 1984.

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ІІ СЕМЕСТЪР

 1. Ян Неруда. „Малострански разкази”. Структура на хронотопа. Типология на героя. Повествователни стратегии.

Литература:

Ян Неруда. Избрани творби. С., 1986

Т. Маджарова. Повествователни практики в разказите на Ян Неруда, Пловдив, 2010


 1. Бранислав Нушич. Комедии. Особености на Нушичевите комедии. Специфика на художественото време. Парвенюто като социално-психологически тип.

Литература:

Бр. Нушич. „Госпожа Министершата”, „Доктор” В: Избрани творби в 3 тома. С., 1990

Б. Ничев. Увод в южнославянския реализъм. От фолклор към литература. С., 1971

Б. Ничев. Бранислав Нушич. С., 1962 1. Бранислав Нушич. „Автобиография”. Нетрадиционни подходи към автобиографичното „Аз”. Принципи на игровостта. Отношение към факта.

Литература:

Бр. Нушич. Автобиография. С., 1995 1. Борисав Станкович. „Нечиста кръв”. Женските образи в романа. Психологизация. Повествователни планове.

Литература:

Б. Станкович. Нечиста кръв. С., 1993

Б. Ничев. Увод в южнославянския реализъм. От фолклор към литература. С., 1971

Т. Маджарова. Романът „Нечиста кръв” – хроника на обезродяването” В: Liternet 2010\12 1. Ст. Пшибишевски. Де профундис. Ницшеанската идея за човека. Мотивът за инцеста. Характерология на повествованието.

Литература:

Ст. Пшибишевски. Де профундис.

Ю. Кршижановски. История на полската литература.


 1. Ян Каспрович. „Химни”. Естетическа приемственост между символизма и експресионизма. Експресионистичната визия за човека. Интерпретация на библейските мотиви.

Литература:

Я. Каспрович. Химни. С., 1914. Прев. Д. Габе 1. Ст. Жеромски. „Предпролет”. Особености на романовата структура и проблемът за съотношението между натурализъм, импресионизъм и критически реализъм. Митът за стъклените къщи.

Литература:

Ст. Жеромски. Предпролет. С., 1985 1. Владислав Реймонт. „Селяни”. Трактовката на патриархалната тема. Психология на личността в светлината на природоаграрния цикъл

Литература:

Вл. Реймонт. Селяни. С., 1987 1. Я. Хашек. „Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война”. Характеристика на персонажа – плутовско начало, поведенчески роли, персонажно слово.

Литература:

Я. Хашек. Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война. С., 1984

Н. Георгиев. Цитиращият човек. С., 1986


 1. Карел Чапек. Война със саламандрите

Принципи и функции на фантастичното. Саламандрите като алегоричен образ на човешкия род. Проблемът за отворения финал на романа.

Литература:

К. Чапек. Война със саламандрите. С., 1979 1. Карел Чапек. Философски романи: „Хордубал”, „Метеор”, „Обикновен живот”

Криминалното начало в романа „Хордубал” и неговата функция. Проблемът за човешката идентичност в „Метеор” и „Обикновен живот”. Плурализъм на повествователните позиции.

 1. В. Незвал. „Едисон”

Естетиката и поетиката на поетизма и нейните проявления в поемата. Проблемът за творчеството и творческата личност.

Литература:

В. Незвал. Странният чародей. Капка мастило. Папагал на мотоциклет. 1. Иво Андрич. „Мостът на Дрина”. Мостът като главен персонаж на романа. Балканският човек и кръстопътният характер на балканската култура. Съотношения между историческа легенда и исторически факт

Литература:

И. Андрич. Мостът на Дрина. Есета. С., 1980 1. Иво Андрич. „Прокълнатия двор”. Образът на затвора като аналог на моста. Мълчание и слово – ключова характеристика на персонажите

Литература:

И. Андрич. Прокълнатия двор. С., 1979 1. Милорад Павич. „Хазарски речник”. Особености на постмодернизма. Проблеми на хипертекста. Проблемът за огледалността.

Литература:

М. Павич. Хазарски речник. С., 1986 1. Станислав Лем. „Соларис”. Измерения на фантастичното. Отговорността пред спомена и мечтата.

Литература:

Ст. Лем. Соларис. С., 1980 1. Милан Кундера. „Непосилната лекота на битието”. Митът за вечното завръщане. Аспекти на постмодерното повествование.

Литература:

М. Кундера. Непосилната лекота на битието. С., 1994


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница