Теория на обучението по религиознаниестраница6/65
Дата14.09.2023
Размер0.71 Mb.
#118653
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
istoriya-na-religiiite
Пре-прочитане, от лат. re (отново) + lego (в смисъла на „чета“), като това се свързва с препрочитането свещените писания.
Внимателно разглеждане, от лат. re (отново) + lego (в смисъла на „избирам“ – това е интерпретацията на Цицерон) „преглеждам пак“, „обмислям внимателно“.
От Religare
Повторна свръзка с божественото, от лат. re (отново) + ligo (в смисъла на „свързвам се“, "връзвам", "съединявам"). Тази интерпретация е предложена още от св. Августин, повтарящ тезата на Лактанций.
От Res + legere
Относно събирането — от лат. res (аблатив на re, „обръщам внимание на, разглеждам нещо“) + legere (събирам), което има отношение към консолидиращата роля на религията.
При етимологичния анализ на изследвания термин в смисъла, тълкуван от Лактанций, прави впечатление представката “re”, стояща пред глагола и означаваща “отново”, “пак”, “възстановяване на предишно състояние”, указвайки за повтаряемостта на действието. Това навежда на мисълта, че “religio” би трябвало да означава “възстановяване”, “отново образуване” на връзка, на договор, съществували някога между Бог (респ. боговете), от една страна, и човека (хората), от друга. Но всяка “връзка” предполага на някакво взаимоотношение, и то личностно, довело до образуването й, или, с други думи, религията предполага наличието на личностно отношение, и то двустранно, за да е възможно“възстановяването” на връзката Човек-Бог (защото аз не мога да твърдя, че имам връзка с някой, ако той няма и понятие за моето отношение или пък който изобщо не ме познава!). И тъкмо в това личностно взаимоотношение, в тази “възстановяваща се връзка” би трябвало да се търси съдържанието и значението на думата. 5
Целта на всяка отделна религиозна система е не да определи, а да посочи пътищата или начините за възстановяването на нарушеното единство между Бога и човека, за да възстанови нарушената хармония. А относно въпроса кой от тези пътища е най-правилният или най-верният – решението е предоставено на всяка отделна личност в зависимост от:

 1. условията, в които се е родил и живее (възпитава) човек и

 2. собствената му съвест и убежденията, които е изградил в процеса на своето индивидуално развитие.

В контекста на този анализ на термина “религия” възниква въпросът: “Ако нещо се възстановява, това означава ли, че преди това то е съществувало като Цяло или е било в някакво Единство?”. Достатъчно е да прочетем свещените текстове на повечето от религиозните системи, където се говори за Творението на света, за да се убедим, че това е така.
По такъв начин изводът, който може да бъде направен от тази констатация, е, че “религията” всъщност представлява пътят, начинът за възстановяване на нарушеното единство, или като крайна религиозна цел се представя единението с Бога, което различните религиозни системи наричат по различен начин.
За да се разбере същността на всяка отделна религиозна система и за да може да се вникне в нейната образователна структура, е необходимо да се разбере:

 1. Как отделната система описва и представя процеса на Творението на света и човека;

 2. Как се представя отделянето на човека от първоначалното му битие;

 3. Как е описан начинът за възстановяване на нарушеното Единство или как е представено самото учение, Откровението, чрез което човек възстановява връзката (хармонията) си с Висшето същество и

 4. Как се представя самото възстановено единство или Спасението като крайна религиозна цел, характеризиращо и отделната религиозна система. 6

Основните принципи, характеризиращи религията, са

 1. вярата в абсолютното духовно битие или в Бога,

 2. светостта7 и

 3. вярата в безсмъртието.Тема 4 : Основни моменти и принципи, характеризиращи религията8

  1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница