Учителски уроци за съботното училище юли, август, септември 2008 г. Служители на надеждатастраница1/5
Дата21.01.2018
Размер0.77 Mb.
#50156
ТипУрок
  1   2   3   4   5
УЧИТЕЛСКИ УРОЦИ ЗА СЪБОТНОТО УЧИЛИЩЕ

юли, август, септември 2008 г.


СЛУЖИТЕЛИ НА НАДЕЖДАТА :

БОЖИИТЕ ВЕЛИКИ МИСИОНЕРИ


Гари Краус

Уроците за възрастни са изготвени от Съботно-училищния отдел на Генералната Конференция на Църквата на адвентистите от 7-я ден под общото ръководство на специален комитет за оценяване на ръкописите, чиито членове са консултант-редактори.

СЪДЪРЖАНИЕ
1. За такова време като това: Апостол Павел

2. ”На всички станах всичко”: Павел проповядва на света

3. Йоан Кръстител: Подготвяне пътя за Исус

4. Божият Син сред нас

5. Матей 10: Исус и Неговите ученици

6. Състрадателният Спасител

7. Апостол Йоан

8. От безразсъдство към вяра: Апостол Петър

9. Стълб на делото: Апостол Петър

10. Жени в делото

11. Делото в езическа страна: Даниил и другарите му

12. Надарен за служене: Филип

13. ”Ето ме, изпрати мене”: Пророк Исая

УРОК 1 28 юни –4 юли

Урокът накратко ...

ЗА ТАКОВА ВРЕМЕ КАТО ТОВА:
АПОСТОЛ ПАВЕЛ
Ключов текст : Римляни 15:17

Учете групата да :

Знае : Да разбере, че Павел беше специално избран и подготвен за особена служба.

Чувства : Да изпитваме желание да използваме дарбите и талантите, които Господ ни е дал, за да Му служим.

Върши : Да вдъхнови всеки член на групата да изгради програма на ученичество в своя стил на живот, който ще му даде нужното време за развиване и използване на дадените му от Бога дарби и таланти.
План :

1. Павел “ревнителят” / Галатяни 1:14; 1 Тимотей 1:12-14/. Вижте също от урока за петък цитата от Избрани вести, том 1, стр. 214.

А. Как си обяснявате, че Павел, преди и след своето обръщане, беше и остана един религиозен “зилот” /ревнител/ ?

Б. Посочете някои от начините, по които опитността на неговото обръщане го промени от един вид зилот в друг.
2. Живот и спасение чрез Христос / 1 Коринтяни 2:2/

А. Защо урокът за тази седмица определя Павел като човек със страсти подобни на нашите ?

Б. С ваши собствени думи, резюмирайте концепцията на Павел върху ролята на Исус в християнската вяра.
3. Теми на надежда

А. Защо един “зилот” юдеин, подготвен за равин като Павел, щеше да бъде призован да занесе евангелието на хора не юдеи ?

Б. Прочетете Откровение 14:6, 7. Виждате ли някакъв паралел между призоваването на Павел и тази вест ?
Резюме : Ако Павел можа да го направи, ние също можем ! Неговият уникален произход и среда го подготвиха за уникална мисия. Нашият личен произход ни подготвя също за някоя уникална служба, която Господ ни сочи.

СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !
Чувствали ли сте някога вашата неспособност, некомпетентност да ви правят неспособни да служите на Бога по един значим начин ? Може би това е един ваш личен дефект, с който се борите. Може би вие гледате други хора, които имат необходимите таланти. Вие не сте толкова хубав като някои други. Не сте толкова привлекателни, като тях. Или може би вие се смущавате и срамувате от миналия си живот, направили някои неща или сте били на места, които завинаги ви дисквалифицират от надпреварата за президент или да имате шанса да бъдете избран за висок пост в националното ви правителство.

Обаче никое от тези неща не е от значение пред Бога. Той може да вземе нашите слабости и да ги превърне в сила.

Въз основа на това, помолете членовете на групата да разкажат за неща, които са направили или които са се случили, такива, които са изглеждали негативни, но са станали позитивни. /Ако това е твърде лично, нека посочат пример от Библията, историята или от новините/.
СТЪПКА 2 – Изследвайте !
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР
1. Доверие в Христос

/Прочетете Римляни 15:17 с вашата група/


Павел използва голяма част от посланието си към Римляните, за да събори системно всяко основание, което читателите му биха имали за тяхната вяра или бъдеще. Езичниците са почти неизменно безверници, като се обричат така на гибел. Юдеите са също толкова лоши, може би дори и по-лоши, защото се провалят в това да живеят според собствените си стандарти и прибавят и лицемерие към един вече дълъг списък. На какво да се надяват тогава ?

“Хвалбата на Павел не е, за да слави себе си, но “чрез Исус Христос” ... Той признава, че няма за какво да се хвали ... но че като служител на евангелието той е правил всички неща в и чрез Христос”. – АБК , том 61, стр. 645.


За разискване : Защо е толкова естествено за нас да гледаме на собствените си предполагаеми качества или външни фактори, когато всъщност би трябвало да насочим погледа си към Бога и действителния смисъл на доверието и личното достойнство, което Той иска да ни даде чрез Христос ? Как може човек да си го припомня в ежедневния си живот ?
Как могат следните стихове да поощрят доверието, което ни е дадено в Христос ? 2 Коринтяни 10:17; Филипяни “ 4:13.
2. Христос тук и в бъдеще

/Прочетете с вашата група 2 Коринтяни 1:20-24 /
За разискване : Нашата вяра в Христос и Неговите планове за нас не са някаква глупава фантазия за въображаем свръх герой в небето. Какво е направили вече Той за нас, за да е достоен за нашето доверие ?

“Именно чрез Христос. Всички Божии обещания се въплътиха в Него, те срещнаха своето изпълнение в Него. Така Той е доказателство за сигурността на всички Божествени обещания, дадени на отците ни ... Християнската вяра е абсолютно сигурна.” – АБК, том 6, стр. 832.

“Чрез Христос се доказва, че обещанията са сигурни, а чрез Неговия народ се доказва, че те дават резултати. Чрез живота и службата на Павел, специално, беше прославено името на Бога.” – АБК, том 6, 833.
3. Бог говори днес

/Прочетете с вашата група 1 Коринтяни 1:18/


Този стих сочи, че онова, което щеше да се счита най-срамно и трудно за приемане в християнската вест, която проповядваше Павел, беше наистина централен факт от живота и службата на Исус.
За разискване : За хора, които не разбират Христовата служба или от какво дойде да ни спаси Той, концепцията и образа /картината/ на Кръста биха могли да изглеждат напълно депресиращи, но той е също единственият шанс, който имаме, защото там Господ направи за нас онова, от което се нуждаехме, за да имаме надеждата на спасението.
4. Бог говори чрез Библията

/Прочетете с групата си Ефесяни 2:8-10/
За разискване : Какво липсва на много хора в опитността им на спасение в Христос ?
Този стих ни учи, че спасението не означава, че Христос ни спасява и след това просто си отива, оставяйки ни да вършим онова, което сме вършили преди това. Напротив, ние биваме осветени, в един реален смисъл пресъздадени, да бъдем онова, което е трябвало да бъдем отначало. Как преживяваме това обещание за освещение в ежедневния си живот ?
5. Теми на истина

/Прочетете с групата си 1 Солунци 4:13-15/


За разискване: Като набляга на благодатта на Христос, Неговия съвършен живот и жертвата Му, Павел очевидно е мислел, че е много важно читателите му да имат точно правилна информация за онова, което се случва след смъртта, края на времето и пр. Защо Павел мисли, че тези неща са важни ? Как се съгласуват те с нашата вест към света ?
СТЪПКА 3 – Практикувайте !
Въпроси за размисъл :

+ Как произходът на Павел беше пречка или му беше във вреда в пътя, който той пое по-късно ? В какви отношения беше преимущество ? Или пък пречка ?


+ Какви погрешни възгледи, условности на културата и предразсъдъци трябваше да победи Павел ? А що се отнася до нас ? По какви начини нашият произход, възпитание, образование и култура действат против нас ? Как може да победим тези бариери ?
Въпроси за прилагане :

+ Нещо, което повечето хора знаят за Павел е, че той промени името си Савел. Защо мислите, че го промени ?


+ Нещо, на което често се набляга относно Христос е, че Той не подчертаваше Своите права, приемайки несправедливо отношение и смърт. Какъв пример ни дава тук Павел ? Кога е правилно да се борим настойчиво за нашите права ?
Свидетелстване :

Когато виждаме как Павел позволи на Бога да използва уникалните му таланти, личност и история на живота му, как можем да оставим да бъдат използвани нашата собствена уникалност, пропуски и всичко, за да призоваваме хората при Исус ?


СТЪПКА 4 – Приложете !
За разискване: Накарайте членове на групата да споделят начини, по които Бог им се е изявил при различни обстоятелства.
Павел е имал една изключително интересна опитност на обръщане във вярата. Но би могло да се твърди, че всяка опитност на обръщане е интересна по свой начин. Напишете вашата собствена. Бъдете готови да я споделите или пред групата или пред отделна личност. По какво си прилича или се различава от онези, които сте слушали от други хора ? Как Бог по особен начин ви е подготвил да Му служите ? Независимо колко различни биха могли да са обстоятелствата, кои неща правят различните опитности да имат нещо общо помежду си ?

Познавате ли се така добре, както би трябвало ? Кои аспекти на вашата личност и темперамент ви помагат в християнския ви живот и кои ви пречат ? Открийте ги.

Не е нужно да се казва, че Павел беше човек на молитвата. Молете се за Божието ръководство в службата си за Него. Бъдете готови да Го следвате.

Пътят на Павел го доведе да се присъедини към хората, които отначало той мразеше най-много. Имате ли предубеждения или първоначални негативни представи за отделни личности или групи от хора, от които бихте искали да стоите настрана ? Помислете за това.


Поканете член от групата да завърши с молитва.

УРОК 2 5 – 11 юли

Урокът накратко ...

НА ВСИЧКИ СТАНАХ ВСИЧКО” :ПАВЕЛ ПРОПОВЯДВА НА СВЕТА
Ключов текст : 1 Коринтяни 9:22

Учете групата да :

Знае : Посочете на групата някои от начините, по които Павел приспособяваше християнската вест към съвременната култура.

Чувства : Значението на адаптирането на представяната вест, без да се променя самата вест.

Върши : Посочете някои начини, по които можете да вършите същото нещо при представянето на адвентната вест на хората.
План :

1. “На всички станах всичко” /1 Коринтяни 9:22/

А. Как вие правите това ?

Б. Прочетете проповедта на Павел в Деяния 13:13-41 и онази в Деяния 17:16-31. Каква е разликата ?

В. Какво се случи в новата църква в Антиохия Сирийска, което никога преди това не се бе случвало в младата християнска църква ?


2. Запазване на вестта непокътната / 1 Тимотей 4:16/

А. Чули сте някой да представя адвентната вест по съвсем различен начин от онзи, който вие самите сте учили, и не сте го харесали. Какво ви накара да се чувствате така ?

Б. Разисквайте този въпрос с групата:

Защо е важно да запазим адвентната вест непроменена, когато я представяме ?


3. Пред атинските философи

Пример: Вашият приятел е светска личност и не се интересува от религия. Тя е прекрасна за ония, които я харесват. Но какво ще кажете на този съвременен атински философ ?
Резюме : Ако хората не разбират онова, което им се казва, те няма да слушат. Павел дава един пример за това как трябва да комуникира християнството в различни среди и обстоятелства, и ни дава някои добри идеи как да направим адвентната вест разбираема ?
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !
Исус каза, че истината ще ни направи свободни. Като християни, ние наистина сме открили, че истината, която Исус представи на нас и на света, ни е направила действително свободни. Но това не означава, че всичките ни проблеми са премахнати, и един от тези проблеми произлиза от приятели, роднини или бизнес партньори, които не харесват или не ценят новия ни начин на живот и мирогледа ни.

Как Павел преодоля подобни бариери в една култура, в която по-голямата част от вестта му беше напълно чужда за мнозина от слушателите му ? Какво може да научим от неговата опитност ?

Въз основа на това, помолете членове на групата да опишат една ситуация, при която е трябвало да защитават вярата си в една враждебно настроена среда. Как е протекло това ? Какво са научили ? Какви грешки са направили ? Как по-различно биха могли да постъпят следния път ?
СТЪПКА 2 – Изследвайте !
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР
1. “На всички станах всичко”

/ Прочетете с групата си 1 Коринтяни 9:22/


От онова, което може да разберем за попрището на Павел от други места в Новия Завет, склонността да прави компромиси не е била от неговите пороци или добродетели. Съвсем ясно е, че Павел не защитава никакъв компромис относно съществени, важни неща и че гладките, ласкателни взаимоотношения не са били от първостепенен интерес за него.

“Всичко, което Павел правеше, неговата готовност да се адаптира към специфичното общество, в което се намираше и готовността му да бъде толерантен и търпелив към всички хора имаше една единствена цел – спасяването на онези, които биха повярвали в неговата вест.” – АБК, том 6, 734 стр.


За разискване : Какво ни казват такива пасажи като Деяния 9:19-22 или Деяния 13:13-16 за това как изглежда този подход, когато се постави в действие ?
2. Свидетелстване на атиняните

/Прегледайте с групата си Деяния 17:18-33/
За разискване : Следващият коментар обяснява защо проповедта на Павел при атиняните се различава толкова много от примерите на неговото проповядване и поучения, докладвани другаде, в това, че е една от малкото, където не се позовава на Писанията, а всъщност се позовава на друга съвременна за тогава литература.

“Цитирайки от тяхната собствена литература, Павел илюстрира своята съобразителност да стане “за всички хора – всичко” /1 Коринтяни 9:22/. Те щяха да разберат, че пред тях не стои необразован юдеин ... но човек, който притежава култура, подобна на тяхната, и запознат с мислите на техните поети.” – АБК, том 6, 354 стр.

Защо мислите, че Павел използва такъв метод ? Как бихме имали нужда и ние да направим нещо подобно в опитите си да достигнем онези, които са твърде далеч от библейската среда и познания ? Какво добро бихме направили, ако цитираме Библията пред хора, които съвсем не се интересуват от нея и не й обръщат никакво внимание ?
3. Важни точки

/Прочетете с групата си Деяния 17:34/
Павел можа да убеди своите слушатели, че неговата “философия” беше най-малкото достойна за внимание и уважение, до момента, в който той трябваше да изтъкне темата за възкресението от мъртвите.

Поучително е да отбележим, че макар че Павел имаше голямото желание да пригоди вестта си към своята аудитория, той не желаеше да пропусне важна информация, за да направи останалите неща по-приятни. Колко важно е да се научим да правим същото; а именно, да срещаме хората там където са, но да не спираме там. Нужно е да ги заведем там, където трябва да бъдат.


За разискване : Деяния 17:34 ни показва много ясно, че подходът “на всички станах всичко” не оправдава по никакъв начин да се променя истината, независимо активно или пасивно.
4. Изграждане на църкви и на църквата

/Прегледайте с групата си Римляни 15:18-23 и сравнете с 1 Коринтяни 3:6-14/
За разискване : Павел е съвсем недвусмислен в този пасаж по отношение на своя метод за разпространяването на вестта. Изпъкват две неща: той избягва странични неща, говорейки само за Христос и Неговите качества и постижения и избягва да ходи по места, където някой друг вече е проповядвал за Христос.

Какво ни говори това днес, например, за нашите отношения с други християнски църкви или усилията да убедим други християни в нашите отличителни доктрини ?


В светлината на другите му писания, вероятно е разумно да приемем, че Павел описва своя начин на евангелизиране и служене, като не го предписва на всички други за всички времена и места.
5. Да станем пример

/Прочетете с групата си 1 Солунци 1:6-8/
За разискване: Да бъдете свидетели на Бога не означава просто да кажете на хората за Него, но да докажете, че вие самите познавате от опит Бога.
“Солунските вярващи бяха истински мисионери. Техните сърца горяха от ревност към техния Спасител, Който ги бе освободил от страха от “идещия гняв”. – Елън Г. Уайт, Деяния на апостолите, стр. 256.
За разискване: Никъде не се казва, че солунците са били добър пример, понеже са били съвършени. В посланието си към тях Павел не им спестява напомняния и съвети. Но солунците се развиваха, учеха се и споделяха вярата си.
СТЪПКА 3 – Практикувайте !
Въпроси за размисъл :

+ Мнозина от нас вероятно са чували или са им казвали, че ние не трябва да изучаваме нехристиянски философии и религии, защото е по-добре да познаваме добре това, което знаем, че е истинно, отколкото онова, което знаем, че не е вярно. Съгласни ли сте с това ?
+ Какво ви подсказва фактът, че Павел е способен да открие материал в подкрепа на своите доводи в гръцката класическа литература ?
Въпроси за прилагане :

В много части на света пастори и църковни членове са тръгнали от традициите и навиците, които са определяли църквата в продължение на векове, създавайки така мега църкви. Докато те са имали голям успех, най-малкото в привличане на големи тълпи, те също са привлекли критики. Как определяме кои от църковните традиции се основават на принципи и кои са просто въпрос на навик и на вкус /харесване/ ?


Свидетелстване :

Как могат методите на Павел да ни научат как да достигнем по-големи общности в едно мултикултурно, мултиетническо общество ?


За разискване: Кои аспекти на адвентизма мислите, че могат да се харесат на неадвентисти, които познавате ? Кои неща биха могли тези лица да намерят за нежелателни ? Как можете да смекчите тези потенциални неприятни аспекти на нашата вяра, без да правите компромиси ?
СТЪПКА 4 – Приложете !
За разискване: Помолете членове на групата да опишат начини, по които те са могли да спечелят или биха могли да спечелят части от обществото, с което те не са близки. Предложете следните съвети, за да внесете Божията вест в един свят, в който много хора биха могли да не споделят нашите традиции и схващания.
Опитайте това:

+ Има ли друга култура /или нейно подразделение/, от която се интересувате ? Научете това.
+ Някои от подразделенията в голямото ни общество се отразяват в църквата. Опитайте се да преодолявате от време на време тези деления. Пример : Защо да не посетите първоначално църква от друг етнически произход ?
+ Свържете приятелство с някой, чиито религиозни вярвания и /или/ стил на живот се различават от вашите собствени.
Поканете член от групата да приключи с молитва.
УРОК 3 12 – 18 юли

Урокът накратко ...

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ: ПРИГОТВЯНЕ ПЪТЯ НА ГОСПОДА
Ключов текст : Матей 11:11

Учете групата да :

Знае : Съгласуваност при сравняване Йоан Кръстител с църквата на остатъка.

Чувства : Твърда и искрена увереност за това, че принадлежим към Божия народ от последното време с една специална мисия към света.

Върши : Подгответе план и отделете време, за да си представите служене “Йоан Кръстител”.
План :

1. Едно специално призоваване /Лука 1:76/

А. Кои са паралелите между “специалното призоваване” на Йоан и онова на адвентната църква от 7-я ден ?


2. Специална вест /Матей 11:14/

А. В групата си припомнете за историческото разбиране на “вестта на Илия”.

Б. Има хора, които или не разбират важността на тази вест или не желаят да признаят нейното значение. Защо историческото адвентно разбиране още е валидно ?
3. Съдбоносни уроци /Матей 3:2/

А. Какво имаше предвид Исус, когато каза, че “най-малкият” в небесното царство е “по-голям” от Йоан ? /Матей 11:11/ ?

Б. Какви са някои от днешните отговори на въпроса на Йоан в Лука 3:10 “Тогава какво да правим ?”

В. В Колосяни 2:8 Павел говори за “празна и измамлива философия, която зависи от човешката традиция ... “ /нов превод/. Какво съвременно приложение бихте могли да имате във вашата църква или в личния си живот ?


Резюме : Йоан Кръстител беше призован, за да подготви пътя за първото идване на Исус. Неговата мисия е аналогична на тази, дадена на Божия народ в последното време.
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !
Животът на Йоан Кръстител не беше лесен или приятен според обикновените стандарти. Не само че вестта му и начинът му на живот го поставиха настрана и беше особен за по-голямата част от обществото, но в нея той нямаше лично удовлетворение. Целта му беше изцяло да подготви пътя за Някой друг. Доколкото знаеше, когато щеше да дойде Исус, той щеше да бъде забравен, или най-многото щеше да бъде “бележка под линията на текста”. Но Йоан Кръстител не беше забравен. Не беше забравен от съчовеците си, от Исус и от Библията.

Помолете членове на групата да опишат някой случай, в който са имали чувството, че усилията им да служат на Бога или да следват Неговата воля са се провалили. Какво са научили те от тези опитности, което би могло да бъде ценно за други ?


СТЪПКА 2 – Изследвайте !
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР
1. Приготвяне на пътя

/Прочетете с групата си Матей 11:11/


По време на служенето му Йоан често беше сравняван със старозаветните пророци. Тук Исус посочва, че той беше фактически много велик и по-щастлив в това, че целта му беше да съобщи идването на небесното царство в личността на Христос.

Обратно, той нямаше да бъде толкова щастлив като онези, които щяха да са живи, за да видят изпълнението на Исусовата служба в Неговата смърт, възкресение и възнесение.


За разискване : Ние живеем във времето след Исусовата смърт, възкресение и възнесение, и така знаем неща, които напълно се изплъзнаха от собствените апостоли и последователи на Исус, докато Той беше на земята. Следователно, според самия Исус, ние сме “по-велики” /по-привилегировани всъщност/ от Йоан Кръстител или кой да е друг, който не живя, за да види смъртта и възкресението на Исус. Какво мислите върху тази идея ? Наистина ли сме по-привилегировани отколкото тези хора ?

Също, какви предимства имаме пред тях, в такъм смисъл, че видяхме изпълнението на много пророчества, които те в тяхното собствено време не видяха ?


2. Откликване на призванието

/Прочетете с групата си Лука 1:80/
За разискване : Евангелията изясняват, че Йоан беше призован за службата си дълго преди да се роди. Но той не чакаше просто нещата да “попаднат на мястото си” Вижте Лука 1:15, Лука 1:80 и Матей 3:2.
“Бог не насилва волята на Своите творения ... На нас остава да направим избора дали да се освободим от робството на греха, да споделим славната свобода на Божиите синове.” – Елън Г. Уайт, Пътят към Христа, стр. 43,44.
3. Вестта на Илия

/Прочетете с групата Матей 11:14/


Илия е един от най-покоряващите пророци в Стария Завет. Като Йоан Кръстител и Исус той не беше писател. Всички материали относно него са за него, а не от него. А неговата вест не изискваше много писане. Това беше вестта на цялата Библия преди и след неговото време, насочена към най-същественото: “Покайте се, защото Божието царство наближи !”
За разискване : Като пророк, Илия беше един от най-свързаните като личност с надеждата за края на времето. Защо мислите, че това е така ?
Каталог: MEDIA%20SET -> A.%20MINISTRY,%20EDUCATION
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> За Windows има само един вид архив формат
MEDIA%20SET -> Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "
MEDIA%20SET -> Жак Секвейра вечното евангелие изкупителната Божия любов
MEDIA%20SET -> Фактите около възкресението
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Юли, август, септември 2007 г. За добро или за зло: поуки от старозаветни съпружески двойки гордън кристо и розенита кристо
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище януари, февруари, март 2008 г. Ученичеството от
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище октомври, ноември, декември 2007 г. Пречистващият огън на страданието
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище април, май, юни 2009 г. Ходене по пътя: християнският живот
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище януари, февруари, март 2009 г
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище април, май, юни 2008 г. Чудото исус рой Адамс


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница