За местната власт електронен седмичник 11/16 2011. на Фондацията за реформа в местното самоуправлениестраница1/8
Дата06.05.2017
Размер1.17 Mb.
#20724
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЗА МЕСТНАТА ВЛАСТ 
електронен седмичник 11/16.3.2011.
на Фондацията за реформа в местното самоуправление


изпраща се всяка сряда до над 11 700 абонати - получаване в рамките на 24 часа

Честит празник на общините Кюстендил (21 март), Велико Търново (22 март), Угърчин (22 март)! 


НОВИНИ ОТ ФОНДАЦИЯТА ЗА РЕФОРМА 
В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ


  • Предстоящо: Отпадъците и зелената енергетика - спасителният пояс за икономическо развитие на общините (13-15 април) 

  • Предстоящо: Покана за обществено обсъждане, Кнежа, 18 март 2011 г. 

  • Предстоящо: Работно посещение НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ - ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА 
НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЛОГИН


  • Ново в Библиотека ЛОГИН

  • Иновация на седмицата

  • Възможности за финансиране и обучение

За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в е-Седмичника, пратете ги на rraycheva@flgr.bg

Можете да се включите в/изключите от списъка на абонатите на е-Седмичник на Интернет-страницата на ФРМС .

Минали броеве на Eлектронния седмичник и отзиви прегледайте на страницата на ФРМС.

НОВИНИ ОТ ФРМС 
Фондацията за реформа в местното самоуправление е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация. ФРМС предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, провокира иновации в местното самоуправление, действа като посредник и изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства.

Едни от най-проблемните, но същевременно и най-перспективни сектори са отпадъците и зелената енергетика. Те могат да бъдат спасителният пояс за общините, като осигурят устойчиво развитие, подобряване на околната среда, нови работни места и изход от проблемите с тоновете отпадъци.

В момента у нас над 90% от боклука отива на депата, което означава огромна загуба на ценни ресурси. Всички са наясно, че тази порочна практика е временно решение. В развитите икономики отпадъците се използват за получаване на енергия и материали. Как става това?Отговорите ще бъдат дадени по време на двете международни изяви ‘Save the Planet” /конференция и изложба за управление на отпадъци и рециклиране/ и Конгреса и изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Събитията се организират от Виа Експо в периода 13-15 април, ИЕЦ-София. Целта е да се предприемат конкретни стъпки от страна на бизнеса, местните и държавни институции и браншовите асоциации.

Във програмата на форумите ще вземат участие над 50 лектори от 17 страни.

Един от акцентите е сесията „Енергия от отпадъци”. За да стане един проект реалност, са необходими законодателни промени и свежи пари. Участниците ще се запознаят с примери как различните държави стимулират инвестициите в сектора и откъде може да се намери финансиране.

ELENA (European Local Energy Assistance) е надежден финансов инструмент. Тя е инициатива на ЕК и ЕИБ и може да покрие до 90% от разходите за техническа помощ за подготовка на инвестиционните проекти в общините. Лойд Стивън, France in Motion, Германия ще разкрие възможностите на публично-частните партньорства. Този модел дълго време “страда” поради недостатъчна информация. Подходът се използва за ускоряване на инвестициите чрез създаване на Зеления инвестиционен фонд за Югоизточна Европа, иницииран от ЕИБ и KfW. За пет годишен период се предвижда обемът на инвестиции да достигне 400 милиона евро. Други финансови източници са структурните фондове и програми за развитието на селските райони. Бизнес форумът „Солар Балкани” ще покаже потенциала за инвестиции в изграждане на заводи за фотоволтаични модули в региона.

Прилагането на технологията производство на енергия от отпадъци постига два положителни ефекта - екологично третиране и получаване на енергия при най-ниски нива на въглеродни емисии. Ще бъдат представени примери за работещи заводи, които произвеждат енергия от отпадъци. Аудиторията ще се запознае отблизо с добри практики от Австрия, Япония, САЩ, Канада, Германия, Сърбия, Швейцария и др. Грзегорз Виелгосински ще презентира няколко общински проекта за производство на енергия от отпадъци в Полша. За възможните пречки за реализиране на проекти и как те могат да бъдат преодолени ще говори Джон Фоден от Канадска коалиция за енергия от отпадъци. Сметищата в процес на възстановяване са неизползваеми за 15-20 години. Но в Германия са намерили начин как да ги превърнат в устойчиви електроинсталации. Aндрея Боденхаген от Solar Integrated Technologies GmbH, Германия ще покаже нагледно как се поставят водоустойчиви соларни покрития върху тези обширни терени.

В паралелните изложби голяма част от площите са резервирани за групови участия от Австрия, Испания, Китай, Словения, САЩ и Финландия, както и от водещи компании от Западна Европа и България. Някои от тях имат сериозни интереси към създаване на бизнес партньорства с общините.

За повече информация: www.viaexpo.com


На 18 март 2011 г., петък, от 11 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Кнежа ще се състои обществена дискусия, чиято цел е да определи една значима публична услуга (предоставяна от общината), която да бъде подложена на наблюдение от гражданите.

Отправяме покана за участие в срещата към граждани, представители на НПО, на местния бизнес, младежки и граждански групи, читалища, пенсионерски клубове, медии и всички заинтересовани.

На срещата ще бъдат представени резултатите от допитване до местния бизнес за качеството и удовлетвореността от услугите на местно ниво, както и резултатите от фокус група по темата с местни НПО.

Ще бъдат представени методи и успешни практики на граждански мониторинг на публични услуги на местно ниво.

Срещата ще бъде открита от кмета на Община Кнежа, г-н Симеон Шарабански и и.д. изпълнителния директор на ФРМС г-н Здравко Сечков.

След дискусия участниците ще определят една област на публични услуги, която да бъде наблюдавана от гражданите в рамките на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”.

Обществената дискусия се порвежда в рамките на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”, изпълняван от ФРМС с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.Общините Кюстендил, Гоце Делчев и Кнежа са партньори на ФРМС в реализацията на проекта.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.


Hа 19 март 2011 г. екип на ФРМС ще посети Община Гоце Делчев за среща с кмета на общината г-н Владимир Москов с цел уточнение на техническите подробности на избраната за граждански мониторинг публична услуга „сметосъбиране и сметоизвозване”. Целта е да бъдат очертани конкретните параметри на мониторинга и на технологичните карти за вониторинг.

Това е следващата крачка в рамките на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”, изпълняван от ФРМС с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Общините Кюстендил, Гоце Делчев и Кнежа са партньори на ФРМС в реализацията на проекта.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ - ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА 
НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЛОГИН


Международната Информационна мрежа на местните власти (LOGIN) фокусира информация и дейности, свързани с ежедневната работа на общинските служители в подкрепа на тяхното професионално израстване и реформата в публичната администрация. Основатели и донори на ЛОГИН са Институт Отворено общество, Американска агенция за международно развитие, Съвет на Европа , Програма на ООН за развитие и Световна банка. Свободен достъп до базата данни ви предоставят ФРМС и регионалният сайт на ЛОГИН.


  • Ново в БИБЛИОТЕКА ЛОГИН

Библиотека ЛОГИН на Интернет-страницата на ФРМС съдържа над 13 000 документа във важни за местното самоуправление области, с възможност за търсене по ключови думи, език и държава, или преглед на съдържанието, групирано в 33 тематични категории.

Наръчник за интегрирана подкрепа за деца, жертви на домашно насилие 


Наръчник за професионалисти на Асоциация НАЯ в рамките на проект, финансиран от Фонда за подкрепа на НПО в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Към теми в Библиотеката: Социални услуги

  • ИНОВАЦИЯ НА СЕДМИЦАТА

Всички сме еднакви, всички сме различни” - Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) 
Проектът подпомогна развитието на гражданското общество в етнически смесени райони чрез мобилизиране на четири училищни общности за ограничаване проявите на дискриминационно поведение по етнически признак и неспазване на човешките права в образователната система. Разработи се нова методика „образователен театър“, която обучени учители приложиха в четири етнически изолирани училища в общините Силистра, Ситово и Ихтиман.

Прегледайте и номинирайте практики на седмицата!   • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

  • НОВО: Програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
   Краен срок: 10 април 2011 г. 
   Фондация "Обществен дарителски фонд - Средец" стартира процедура за набиране на проекти на организации и групи от граждани, които желаят да реализират своите идеи. Финансирането на предложенията по тази програма има конкурсен характер. Настоящата програма се обявява с цел финансиране на проекти, които представляват граждански инициативи, свързани с подобрявване на градската среда и популяризиране на културното и историческо наследство в район „Средец“ на Столична обшина. Проектите следва да имат ясно обособени тематични направления и заложени ясно количествени и качествени измерители за отчитане на видим резултат.
   Максимално допустимото финансиране по програмата е в размер до 3 200 лв. за отделно проектно предложение.
   По настоящата програма не се изисква съфинансиране. Сумата се превежда на един транш от 100% при подписване на договора с Фонда.
   Допустими кандидати и партньори са:
   - Юридически лица с нестопанска цел;
   - Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
   - Училищни настоятелства;
   - Неформални групи от граждани.
   Фондът насърчава начинаещи организации и групи без опит в управлението на проекти. Не се предвижда ограничения за партньорите. Партньорството се установява чрез писма, препоръки и дгуги подходящи способи. Проектите следва да се реализират на територията на град София. Продължителността на проектите трябва да е в рамките на 2011 г.
   Проектите се изпращат по елекронен път до 10 април 2011 г. включително по електронен път на e-mail: 
   fundsredec@gmail.com. 
   За допълнителна информация: fundsredec@gmail.com и телефон 0885 090 768

  • НОВО: Втора фаза на конкурса "Овластяване на безвластните по време на криза" 
   Краен срок: 29 април 2011 г. 
   Институт "Отворено общество" - София обявява конкурс за финансиране на проекти на групи в неравностойно положение - фаза 2. 
   Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните по време на криза", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден Фонд към Институт "Отворено общество". 
   Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) във време на икономическа и финансова криза. 
   Конкурсът е отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение. 
   За конкурса

  • НОВО: Трети детски национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада” - Монтана 2011, 15 - 16 април 2011 година 
   Краен срок: 20 март 2011 г. 
   Конкурсът е организиран от Общински младежки дом - Монтана, в партньорство със сдружение „Младежки Северозапад” и школа по български народни танци „Стоянови”.
   Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на Община Монтана, фирми и организации, съпричастни към съхраняването на фолклорното богатство на Българския Северозапад. 
   Право на участие имат деца на възраст от 4 до 19 години, ученици от държавни и общински училища, възпитаници на читалища, ОДК, ЦРД, Младежки домове и др. организации за неформално образование.
   ЖАНРОВЕ: Автентичен и обработен песенен, инструментален и танцов фолклор.
   аявки по образец се изпращат на електронните адреси: omd_montana@abv.bg и omd_montana@mail.bg или на пощенски адрес: 
   Общински младежки дом 
   бул.”Трети март” № 98 
   3400 Монтана 
   (за конкурса „Напеви от Северозапада”)
   Телефони за справка: 096/305 103; 306 755; 0889 00 44 13
   Заявки се приемат най-късно до 20 март 2011 година (за изпратените по пощата се взема предвид датата на пощенското клеймо).
   Актуализираните приложения може да изтеглите от "Лични файлове".
   Паролата е: konkurs

  • НОВО: Конкурс за снимка "Европа без дискриминация" 
   Краен срок: 31 март 2011 г. 
   “Амнести интернешънъл" обявява конкурс за фотография на тема "Европа без дискриминация" ("Picture Europe Without Discrimination!"). Целта на конкурса е да покаже въздействащи снимки в подкрепа на едно общество без предразсъдъци. Творбите трябва да илюстрират значението на толерантността и разбирането на многообразието. Конкурсът е част от кампанията за борба с дискриминацията в Европа на правозащитната организация.
   Конкурсът е насочен към любители, не се допускат професионални фотографи. Участниците трябва да са навършили 14 години.
   Всеки може да изпрати само по една снимка, като приложи към нея информация с име, години, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон и кратко описание на творбата (до 150 думи).
   Източник: www.dnevnik.bg/evropa/

  • НОВО: Конкурс за късометражен документален филм „Светът около нас” 
   Краен срок: 10 май 2011 г. 
   Сп. „Българска Наука" и Британски Съвет обявиха Конкурс за документален филм „Светът около нас”. Идеята е да се стимулират учащите се, като им се даде възможност за научаване на нови знания и умения и за популяризирането на наученото в учебните заведения.
   Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със съгласието на родител.
   Филмите, които ще се снимат, не е задължително да бъдат свързани с България, но е задължително да имат научно-популярна тематика - история, природа, наука и научни постижения, култура и др.
   Продължителност на филма - не по-малко от 3 мин. и не повече от 10 мин.
   Всички видео формати могат да се изпращат, като е препоръчително стандартният *.avi, *mpeg и *quicкtime Размер на файла - не повече от 200 мб. (като в частни случаи може да се направи изключение).
   Развихрете въображението си и дайте своя принос за популяризиране на знанието!
   Своите работи изпращайте чрез dox.abv.bg или чрез скайп: bg-science с нас може да се свържете и на адрес: 
   admin@nauka.bg

  • НОВО: 49-ти Национален рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза (от любители) 
   Краен срок: 20 май 2011 г. 
   От 26 май до 2 юни 2011 година в град Враца ще се проведат традиционните национални “Ботеви дни” .Община Враца и Младежки дом - Враца организират на 28.05.2011 год. в рамките на “Ботеви дни - 2011” ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН РЕЦИТАЛ - КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БОТЕВА И ВЪЗРОЖДЕНСКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА (любители).
   Откриването, конкурсът и официалното закриване ще се проведат на 28.05.2011 год. - начало 10:30 часа в Младежки дом - Враца.
   Хотел, пътни и дневни разходи са за сметка на участниците.
   Изпратете Вашия формуляр за участие най-късно до 20 май 2011 год. на адрес: 
   Младежки дом, бул. “Втори юни” № 10, 3000 Враца
   Тел.: 092 62-70-35, 092 62-71-19, факс: 092 62-71-20
   youth_house@abv.bg 
   СТАТУТ
   ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

  • НОВО: НЧ Бъдеще сега: Курс за инструктори 
   Краен срок: 28 март 2011 г. 
   Това е курс за инструктори за преподаване през игра, работа с деца, интерактивни методи, учене чрез преживяване и обучение сред природата.
   За пета поредна година НЧ Бъдеще сега организира този курс.
   Програмата е насочена към преподаватели, педагози, социални работници, планински водачи, спортни инструктори, аниматори в детски центрове, младежки лидери и работещи в обучението и работата с деца и младежи. 
   Програмата е подходяща за родители, заинтересовани от позитивното възпитание и образователния ефект на играта.
   Тя е и за всички вдъхновени от придобиването на умения за игра и работа с деца. На успешно завършилите курса, се издава специален сертификат. Ще запомните това преживяване и този курс.
   Курсът ще се проведе в периода от 3 до 26 април 2011 г., вторник и четвъртък от 18.30 часа до 21.00 часа, и неделя от 10.30 часа до 16.30 часа.
   Всички лекционни и игрови части ще се проведат в „Творчески център” на улица „Бигла“ 6, квартал Лозенец.
   За повече информация и записвания се свържете с нас на: 
   home@gudevica.org, или на телефон: 0878 55 85 76
   Изтеглете пълната обява за курса

  • НОВО: Младежка фондация Арете – България: Конкурс за есе 
   Краен срок: 31 март 2011 г., включително 
   По повод „Международният ден на ромите“ - 8-ми април, Младежка фондация Арете - България обявява конкурс за есе, насочен към младежи от ромски произход по една от следните теми, по избор:
   1) „Чувствам ли се европеец?“
   2) „Какво мога да дам на България?“
   3) „Какво за мен е образованието“?
   Изисквания към участниците:
   - младежи от ромски произход, които са ученици от 9 до 13 клас или са студенти в акредитирани университети;
   - младежи до 29 - годишна възраст, включително;
   За да участвате е необходимо да изпратите по електронна поща следните материали:
   - есе по една от двете посочени теми;
   - попълнен формуляр за участие;
   - сканирана и изпратена по e-mail първа страница на ученически бележник или студентска книжка;
   Есето трябва да бъде не повече от три стандартни страници- формат А4, шрифт Times New Roman 12.
   За контакт и допълнителна информация:
   Атанас Стоянов
   тел: 02/9809027; 0879844977
   e-mail: atanas@areteyouth.org
   Изтегли: Формуляр за кандидатстване в конкурса

  • НОВО: Национален конкурс за детска рисунка за деца до 14 години „Българските народни приказки - извор на мъдрост и доброта” 
   Краен срок: 20 април 2011 г. 
   Поканени да участват са всички деца до 14 г.
   Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи (първа - до 9 г.; втора - от 10 до 14 г.) и и две категории (І категория - училища по изкуствата; паралелки с разширено и профилирано изучаване на изобразително изкуство; школи към детски комплекси, центровете за работа с деца и читалища; II категория - от ОУ, СОУ).
   Участниците могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали на хартия или картон с размери на блоков лист.
   На гърба на всяка рисунка авторите да попълнят апликационната форма, в която да посочат трите си имена и възраст, пълен адрес и телефон за връзка, името на училището и класа.
   Крайният срок за изпращане на рисунките е 20.04.2011 г.,
   на адрес: ул. "Първи май" № 21; кв. „Твърди ливади”, гр. Перник 2300
   АПЛИКАЦИОННА ФОРМА.doc (21 kB)

  • НОВО: Национален литературен конкурс за природозащита “Мими Праматарова” 
   Краен срок: 6 май 2011 г. 
   За шести пореден път е обявен Национален литературен конкурс за природозащита Мими Праматарова. Тази година темата на конкурса е "Необикновените обикновени птици". До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища в страната, родени през периода 1 януари 1993 - 31 декември 1994 г.
   Както и през предишните години, наградите са:
   Първа награда (една) - Кристална статуетка и еднократна стипендия от 1000 лева
   Втора награда (една) - Грамота и еднократна стипендия от 500 лева
   Трета награда (една) - Грамота и еднократна стипендия от 300 лева. 
   Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 6 май 2011 г.
   Конкурсът през 2011 г. се организира от Националния доверителен екофонд, Дирекция на Национален парк „Рила”, Сдружение Екологичен форум и Българско дружество за защита на птиците.
   За допълнителна информация, моля пишете на:
   Гергана Николова
   literaturen.konkurs@gmail.com
   Регламент на Национален литературен конкурс за природозащита „Мими Праматарова”

  • НОВО: Национален фотографски конкурс „Човекът до мен - 2011” в памет на фотограф-художник Артин Азинян 
   Краен срок: 21 март 2011 г. 
   Община - Казанлък, Фондация „Чудомир” и Браншово сдружение на фотографите-занаятчии от град Казанлък Ви канят да вземете участие в Четвърти национален фотографски конкурс „Човекът до мен - 2011” в памет на фотограф-художник Артин Азинян.
   Право на участие имат всички любители фотографи и професионалисти от България, навършили 18 години.
   Приемат се до 3 броя, цифрови изображения във формат JPEG или TIFF с минимални размери 30х40 за копиране на фотографска хартия.
   За информация: тел. 0888 217 910
   e-mail: bedoart@abv.bg
   e-mail: azinyanbedros@gmail.com

  • НОВО: Конкурс за MBA стипендии 2011 г. 
   Краен срок: 4 април 2011 г. 
   За пета поредна година "Кариери" и хърватското бизнес училище Cotrugli Business School (CBS) обявават конкурс за стипендии за ЕМВА и МВА обучение в Загреб или Белград.
   Както и през миналата година, през 2011 г. ще бъдат присъдени шест стипендии за магистърската програма по бизнес администрация за висши мениджъри (ЕМВА) - една пълна (18 хил. евро) и пет частични (по 9 хил. евро).
   За МВА програмата на CBS са предвидени една пълна стипендия от 12 хил. евро и пет по 6 хил. евро. Общата стойност на финансовата помощ е 105 хил. евро. Те ще бъдата разпределени сред кандидатите, които се представят най-добре по време на процеса на подбор и имат най-голям потенциал да спомогнат за разширяването на Cotrugli в региона.

  • НОВО: 15-ти национален конкурс за детска рисунка „Не на цигарите!" 
   Краен срок: 10 май 2011 г. 
   Конкурсът се организира от МЗ и Италианската национална асоциация за борба с раковите заболявания. 
   Могат да се включат деца от цялата страна на възраст от 5 до 11 години. 
   Участниците ще се състезават в две възрастови групи - до 7 и до 11 години. На победителя във втора възрастова група се осигурява едноседмично пребиваване в Рим (с родител). Ще бъдат раздадени и предметни награди. 
   Крайният срок за изпращане на творбите е 10 май т.г. на адрес:
   София 1431, бул. "Акад. Ив. Гешов"15, етаж 2, стая 21
   Национален център по опазване на общественото здраве
   за конкурса "Не на цигарите!"

  • Каталог: 2010
   2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
   2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
   2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
   2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
   2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
   2010 -> 7 клас отговори на теста
   2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
   2010 -> Код на училище Име на училище


   Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница