Хуан Хосе Бенитес Завещанието на Свети Йоан съдържание втора частстраница8/44
Дата14.01.2018
Размер2.04 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44

Вратите на Рая


"Прекосявайки седемте пръстена от съвършените сфери на Хавона, моят Наставник и вестоносец се спря. Във видението си го видях да коленичи,а самия себе си на колене до него.Пред мен се появиха внезапно Портите на Рая. Центърът, на Големия Всемир се изправи пред очите ми. Светлината му бе заслепяваща. Прозрях, че пътуването ми завършваше там. Гласът на моя Божествен наставник в Мистериите обяви: "Не е в правата ми, да те преведа през границите на онези двадесет и една свещени сфери, които обграждат и пазят Вечния Остров на Светлината.Виж, пред очите ти се издига Раят или Славата на Божия Дом.Това бе истинската посока и крайната цел на пътуването ти, както и на всички синове на Всевишния. Пиши за онова, което виждаш! Ти си в свято място."

Ето така разбрах, че т. нар. "Вечен Остров на Светлината или Къщата на Отца или Вечния Остров на Рая", не е плод на моето въображение, нито е утопичен блян на смъртните, а физическа реалност, колкото възвишена толкова и неописуема. Наставникът в Мистериите отново ме заговори: "Тези сфери пред теб, въртящи се около Острова Ядро на Светлината, са част от трите кръга на триединството. Това са вратите на Къщата на Отца. Всяка от 21-та сфери е огнище2, от която тръгва живителната енергия, организираща хармонията във всичко. Всяка си има своето име и всички те са в служба на Отца, на Сина Творец и Безпределния Дух."

Вгледах се внимателно и видях: първите седем от тези сфери, заедно с вторите седем, а сетне още седем, бяха наистина като малки светлинни точки, редом с Божия Дом. Дивният вестоносец, живеещ в мен, отново заговори:"Не се изтезавай в желанието си да проумееш онова, което в твоето време дори не съществува. Вечният Райски Остров, където са приключили с кулминацията на възходящата си кариера, милиарди ощастливени същества, е толкова знаменит и красив, че неговата необхватност може да се почувствува, но никога да се открие. В твоите очи, Йоане, Вечният Остров наподобява на огромен пръстен - безкраен тороид, сякаш колело или остров на светлината в околния космически мрак. За теб, лично, само това възприятие е достатъчно. Самата реалност на райското присъствие трябва да те обнадежди, тъй като всички сътворени и отличени с Божията Обич, вече летят макар и бавно, към този Остров.

Кръгозорът на въпросното видение ми позволи да узная и да се убедя, че Раят го има, независимо от времето и, че Този "остров" е вечният център на Големия Всемир. Именно той поражда Пространството и онази физическа енергия или енергии каквито и да са те които поддържат Хармонията на Творението (в чисто енергийния и космически смисъл на това понятие...). И още, че голямата ос на Вечния Остров е шестата, по-дългата от останалите оси и, че тя определя абсолютния астрономически Север. Накрая, че всички звездни тела, които ги е имало, които ги има и ще ги има, се разполагат и ориентират във Всемира според Божия Дом и този Абсолютен Север.Всичко духовно е реално

Тогава видях, че от 21-та райски порти излизат точно толкова на брой конници. Дванадесет преминаха край нас и ни отминаха, като раздаваха щедро живот на всяка крачка. Това бяха Дванадесетте Божествени Сеячи на сътворените и несътворените пространства. Другите девет ме повикаха единогласно по име, а първият ми рече:

"Йоане, не си дошъл напразно до портите на Върховната Доброта. Опиши всичко, което видиш и чуеш! Ето какво пише на първата райска врата: "Съществата и духовните неща са реални. Точно така е, и в Божия Дом. Той е центърът на сътворението. Той е жилището на Всемирния Баща, на Вечния Син и на Безграничния Дух. В него живеят и Божествените му сътрудници, вестители, пазители..."

Вторият Божи вестител ми каза:

"Йоане, не си дошъл напразно до портите на Върховната Красота.Това е изписано на втората врата на Рая: "Островът на Светлината е космическото сърце на Големия Всемир.Нищо не би могло да се сравни с красотата и съвършенството му.Тази е физическата и духовна Къща на Триединството. Това е Божия Дом."

Третият крилат конник продължи:

"Йоане, не си дошъл напразно до портите на Върховната Истина.Чуй, какво известява нейният надпис: "Тази е Къщата на Божествеността. Присъствието на Отца е в центъра на кръглото Му жилище. Редом до Бащата-Бог седи Синът.И двамата са носители на славата и великолепието на Безпределния Дух. Той обитава, обитавал е и ще живее вечно в този Остров - Ядро на Светлината. Винаги сме Го срещали тук и така ще бъде, дори и след като настъпи отрицателното време. Това е Неговото огнище. Тази е Къщата на Отца. Това е нашата къща."

Пътят към Рая или словата на
четвъртия и петия конник


Четвъртият емисар каза: "Йоане, не си дошъл напразно до портите на Върховната Мъдрост.Това е гравирано върху четвъртата райска порта: "Само Божествените индивидуалности познават пътя до Рая. Всички обаче сте призовани да се обожествите. Всички ще намерите пътеката до сърцето на Вселенския Ръководител и ще осъмнете един ден в Жилището на Отца.Също както добрият водител на кораби знае как да намери посоката и пристанищата, така й синовете и дъщерите на Всевишния винаги са били водени от дивното присъствие пребиваващо вътре в тяхната същност.Те знаят белезите на навигацията през световете на Всемира, докато разпознаят и намерят големия блясък на Божията Къща. Ти, който и да си, щом си стигнал дотук, знаеш от опит, че дивните обещания никога не са били безплодни."

Петият посланик каза:

"Йоане, не си дошъл напразно до портите на Върховната Любов. Именно това е написано на петата порта: "Каквото тук прочетеш, тук ще си остане и през Вечността идваща след теб. Нищо не би могло да промени установеното във Вечния Остров. Реките на живота,, които се вливат в него и оттам започват своя път, са потоците енергия, които бликат и оттук потеглят. Те са основите на Творението. Без Къщата на Отца, всичко би било хаос."

Столицата на Бога

Шестият конник рече:

"Йоане, не си дошъл напразно до портите на Върховната Безпределност. Написаното на шестата врата е истинно. Тази е Божията столица. Тази е столицата на материалните и духовните царства: най-възвишената и безграничната от всички столици. Всеки монарх си има трон. Този е тронът на Върховният, Цар над царете."

Седмият от крилатите конници ми каза:

"Йоане, не си дошъл напразно до портите на Върховната Правда. Това проповядва надписът на Седмата порта: "Само тук цари покоят. Само Вечният Остров остава неподвижен. И само той, в своята неподвижност е причината за цялото движение."

Осмият вестител каза:

"Йоане, не си дошъл напразно до портите на Върховната Справедливост. Разкажи надписа над осмата врата в Къщата на Отца: "Ето го пътят към Високия Рай. Ето го пътят към Ниския Рай. Първият е Вселена на индивидуалната деятелност и Триединството. Абсолютният Бог обитава втория."

Ето че дойде ред на последния конник. Той ми рече:

"Йоане, не си Дошъл напразно до портите на Върховното Милосърдие. Чуй гласа ми на вестител от деветата врата на Рая. Там е изписано за вечни времена:"В къщата на Вселенския Отец се ражда всичко. Пространството блика от Ниския Рай, а Времето - от Високия Рай, защото времето тук не съществува. Забрави за другите реалности, за другите времена и за другите светове. Тази е действителността на един свят без време. Къщата на Бащата-Бог е в Не-пространството. Неговите площи са абсолютни, а служенето Му е несъизмеримо и достойно за Висшето Милосърдие. Ти си застанал пред тази порта.

По време на това видение, пред очите ми сякаш се извървяха дванадесет райски врати, до една заключени. Те щяха да се отворят при настъпването на отрицателното време.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница