Хуан Хосе Бенитес Завещанието на Свети Йоан съдържание втора частстраница44/44
Дата14.01.2018
Размер2.04 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Вторият свят - свят на мисловната хармония"Времето за престой в Първия свещен свят приключи. Според ангелските заповеди, пилигримите -странници по пътя на Съвършенството, бяха отново приспани и пренесени във Втория свят на Моронсия. И там се събудиха след втория сън на смъртта. Всяко възнасящо се създание разполагаше с едно ново тяло, което с нищо старо и смъртно, не бе съпоставимо. И това тяло ще бъде отново прославено. В новото тяло, както и в следващите, според поредността на Световете на Моронсия, вашата памет ще бъде уважена и обогатена. Тази памет обаче няма нищо общо с вашия физически мозък на човешки същества. Ще преобладава космическата памет. Тази памет не би могла да бъде блокирана никога. Макар и великолепно, новото ви тяло ще бъде подхранвано. И тази храна би била една живителна енергия. Като преминавате от свят в свят, всеки път ще бъдете все по-малко материални, докато накрая, в последната сфера на Моронсия, няма да имате нужда от тялото си. Например, в първия и втория свят ще преодолеете всички свои биологични несъвършенства, както и сексуалните си желания. Ще бъдете пречистени от ограничаващите ви възгледи за семейни връзки, родствени взаимоотношения, за да усвоите реалните идеи за Космическо семейство. Това семейство е духовно. По време на вашия престой във втория Храм, всички ваши усилия и тези на Наставниците ви, ще бъдат насочени към крайната корекция на мисловната ви дисхармония. Тук ще угаснат всички ваши интелектуални конфликти. И странен покой за какъвто не сте и мечтали, ще се възцари завинаги във вашия дух."

Третият свят – свят на Космическа проницателностАнгелът възкресител ме заговори отново: "Пиши, Йоане, за това, което те очаква в Третия свят!"

Ето какво написах:

"Третият Храм е жилището на Наставниците от всички светове на Моронсия. Те са цял легион. Те ще са вашите възпитатели и водачи. Те посрещат, те изпращат. Придружени от тези възвишени херувими, ще възприемете наставленията и ще стигнете до столицата на Нови Йерусалим. В третото жилище, в което ще се настаните след съня на третата си смърт, ще бъдете обучени да възприемате големите реалности на индивида и колектива и по-точно онези, които не опознахте във вашите родни светове -планети. Възпитанието на току-що пристигналите в първите светове на Моронсия е преди всичко ограничително. Целта е да се анулира влиянието на онаследените недостатъци от целия предхождащ период на въплътения живот. В третия Храм очите ви ще се разтворят за достоверната Космическа проницателност. Истините на Вселената започват да блестят в сърцата ви. Ето го тук голямото Начало на дивното Вселенско възпитание. Ето тук е третото жилище в Моронсия - мястото на обозримите тайни и неизмерими истини за Творението. И вашият дух ще се изпълни със знание и признателност към Божествеността."

Четвъртият свят - свят на БратствоАнгелът възкресител отново ме заговори: "Йоане, ето какво ще намериш в Четвъртия свят - междинна спирка за странстващите пилигрими по пътя към Бога. Напиши за това, което никой не знае, за да узнаят истината смъртните!"

Ето краткият Му монолог:

"И ще бъдете подложени на съня на смъртта. Междувременно ще бъдете пренесени от третото жилище в четвъртото. Тук сме в света на Свръхангелите и на Звездите Вечерници. Ще натрупвате опит продължително време. Именно тук, след като получите новото си "славно" тяло, ще станете част от голямото Братство на възкачващите се към Рая пилигрими. Тук ще бъдете обучавани и посветени в изискванията и радостите на истинския живот на Космическото братство. Ще вземете участие в общите дейности, а те не са поставени на основата на егоизма на индивида, нито на личните победи. Ще бъдете приобщени в порядките на един нов социален ред, основаващ се на обичта и взаимната услужливост. Така предписва Великият Закон на Вселената. Едва тогава ще осъзнаете общата си съдба: да намерите заедно пътя към Рая. И ще прозрете чудната реалност на Вселенския Отец. Тук ще трябва да научите езика на вашата местна Вселена Небадон, а също и езика на Уверса, столицата на Свръхвселената ви."

Петият свят - свят на Космическото съзнаниеАнгелът възкресител ме заговори отново:

"Чуй, Йоане, какво се случва в Петия свят на Моронсия, защото той, както и предишните, ще бъде твое жилище."

Ето какво ми разказа той и аз го записах:

"Ангелските средства ще ви отведат от четвъртия в петия Храм на Новия Живот. И там, след съня на петата смърт, ще ви покажат новите Божии чудеса. Това е преддверието на Йерузем - столицата на вашата Система от Светове на Сатания. Тук ще научите много и достоверни неща за групите от съвършени синове на Сина Създател и дори ще станете част от тях. Там, в петото жилище на Моронсия, ще получите напътствия относно втория ви предстоящ скок - до света на Съзвездията. Вие често ще посещавате Йерузем и ще опознавате града. Тук ще се извърши събуждането на вашето Космическо съзнание. Това ще стане в петия Храм. Ще започнете да мислите в космически мащаби. Духовните ви хоризонти ще се разширят до невъобразим предел, а вие ще сте наистина осъзнали великото предначертание на Божествеността. Ще се почувствате щастливи от възможността да бъдете част от голямата Божия фамилия. Именно тогава ще прозрете великолепието на своята съдба и на необхватното милосърдие на Безпределния Дух. В този Пети свят, пилигримът, тръгнал към Вечността, взема самостоятелното решение да продължи по възходящия път към Вселената Хавона. И става смел. Възходящите създания са вече "квази-духове"30.


Шестият свят – свят на Космическото имеВ моето видение видях отново ангела възкресител. И ето какво ми каза:

"Йоане, сине на гръмотевицата, напиши за онова, което никой смъртен не познава. Напиши за шестото жилище - онова, което ще намериш след съня на шестата си смърт."

Ето какво написах:

"Едно тяло на славата, на великолепието ще стане вашето тяло след възкресението ви за шести път в шестото ви жилище в Моронсия. Но това тяло ще бъде като едно НЕ-тяло. И шестият Храм на Живота ще се запомни от скиталеца сред звездите, от търсещия Вселената Хавона. Там ще се извърши великото тайнство на крайното му сливане с Наставника в Мистериите. Ето тук е блестящият етап на възходящото изкачване на еволюиращите създания. Безсмъртната душа на новия човек става едно цяло с прединдивидуалната Божия искра.

Макар че това историческо, за индивида, събитие би могло да се случи дори във въплътения му живот, именно шестият свят е мястото, където душата и Наставника се сливат в едно. И в онзи миг Свръхангелите прокламират: "Ето го обичания син, чиято душа ми харесва". Тази искрена и скромна церемония маркира как един смъртен стъпва на необратимия път към безсмъртието. Скиталецът-пилигрим, тръгнал към Ядрото на светлината, след шестата си смърт, получава истинното си Космическо име и тайната на своето Космическо име. Именно така бе написано: "Който има уши, нека чуе онова, което Духът говори на църквите: на победителя ще дам скришом манна31. Ще му дам също и бяло камъче, на което ще има гравирано име - ново име, непознато за никого, освен за този, който го получава."

След кратка пауза, ангелът продължи:

"И тези скиталци-пилигрими, тръгнали по възходящите пътеки към Рая, ще станат свръхчовеци, но в нещо ще си останат по-низши от ангелите. Бъдещето им обаче ще е великолепно и преливащо от надежда за Безсмъртие. И онези,"произхождащите от Великата горест", ще са захвърлили завинаги всички останки на плътта, както и свойствената й нечистота, ограничеността на интелекта и другите атрибути на смъртните същества.

Това ще се случи именно в шестото жилище на Моронсия, където създанията на времето и пространството ще бъдат посветени в нещата и тайните на управлението на Вселените и Всемира. Там ще познаят Суверена на Системата от Вселени. Той Ще им говори за Отците Предводители на Съзвездията, ще им разкаже за големия Михаил, Сина Създател на Небадон и Син на Единствения Създаден от Бога Син."


Седмият свят - свят без смърт

Така ми говореше ангелът Възкресител:

"Чуй, Йоане, какъв е краят на възходящия път, изминаван от съществата през все по-дематериализиращите се светове. Това е седмият Храм на Новия Живот."

Това, което чух, записах:

"Ето го жилището без смърт. Тази е сферата на върховното състояние. В седмия свят на великолепната Моронсия, скиталците-пилигрими, бивши същества на Разума от еволюиращите светове, не се нуждаят повече от някакво тяло, дори то да е съвършено. Те най-после постигат достоверния си истински духовен статут. Вече са духове, готови да изживеят великата Божествена авантюра. Когато пристигнат в Седмия свят, в тях не е останала и най-малка следа от някогашната им ограниченост. Животинското наследство е изтрито окончателно. Те вече не са човеци, а ангели. Ще бъдат напътствани за своите права и задължения като бъдещи поданици на Йерузем, столицата на Системата, която за всички вас е един неизбежен дом. От свят на свят, скиталците-пилигрими пътуват като индивиди. Тук обаче те се подготвят като група. Всеки, който пожелае, може да остане в седмия Храм, с мисията да подпомага и спасява поклонниците, изоставащи по възходящия си път."

"И ето, че в един исторически за тях ден, новите ангели ще бъдат приобщени в група. Това ще се случи на брега на онова море от кристал, на седмия свят на Моронсия. Херувимите ще отведат групата към крайната й цел - макар и временна - града Йерузем. Тогава рече, те ще бъдат безсмъртни."

"Но пътят към Рая е в самото си начало... Нови периоди, нови ери, нови места и нови мистерии ще ви се разкрият, поради милостта на Любещия Отец. И който има уши, нека чуе това ново разкритие...."

ЕпилогАз, Йоан Зеведеев, Презвитерът на Ефес, последният от слугите Господни, пиша, за да си възвърна покоя и за да изпълня заръката на Онзи, който е над мен. Любими чеда мои от седемте избрани Църкви, чуйте това второ разкритие, което не блика от плътта, а от Духа, Който обгръща и води всички ни!

И ви казвам аз: "ВИДЯХ ГО И ГО ЧУХ. И НАПИСАХ, КАКВОТО МИ БЕ РАЗКРИТО.""И НЕКА МИЛОСТТА НА МИХАИЛ БЪДЕ НАД ВСИЧКИ."

1 Ентелехията е философско понятие, въведено от Аристотел, като израз на пълното реализиране на нещо, сиреч на пълния и цялостен израз на една функция или възможност, например: жизнената сила, която насочва растежа и живота.(Бел. на прев.) 


2 Когато в текст, като настоящия, под перото на Презвитер Йоан Зеведеев, трябва да се преведе термина "horno", за който няма друг български аналог освен "огнище", независимо че по подхожда "реактор" като източник на енергия, на преводача не му остава друго освен да се извини, че е използвал "огнище".(Бел. на прев.)


3 Абсолутум, абсолутус (лат."съвършен") е вечната, неизменна, безкрайна първопричина на Вселената (Всемира), която е синоним на Божеството, Абсолютен Дух, абсолютната идея. По-късно физиката е взела прилагателното "абсолютна" температура, за да определи границата на най-ниската температура (минус 273°С) или абсолютната нула на Келвин за междузвездните пространства. (Бел. на прев.)


4 Антиподът е пълната противоположност на понятието, към което се прилага този термин, както за географски посоки, например, така и за хора живеещи на противоположни точки на земното кълбо. (Бел. на прев.)


5 В дадения случай, то е едно доста неточно число: много народи приемат, че това е 1000 милиона (французи, испанци), а други, че е 1000 милиарда (германци, англичани.,.) (Бел. на прев.)

6 Трилионът, разгледан чисто езиково, произлиза от лат. трилион, а като число е равно на 1 милион билиона, а в някои страни (Франция) е равен на хиляда билиона. (Бел. на прев.)


7 Ентелехията е непреводим с една дума, израз на Аристотел, носещ смисъла на пълното осъществяване на нещо, някакъв цялостен израз на една функция, ако имаме предвид математичен многочлен. или просто една възможност. Днес, хилядолетия след като Йоан бен Зеведей е използвал този философски термин, по-новите школи на виталистите влагат в него смисъла на "Жизнената Сила" или Принципа, който направлява растежа на живота.(Бел. на прев.)


8 Пилигримът (от лат."перегринус") е странстващ богомолец, поклонник, странник, дори пътник. (Бел. на прев.)


9 Атрибутът е постоянно, неотменимо свойство, свързано със същината на проблема, понятието, предмета и индивида. (Бел. напрев.)


10 "Корпускулата" е физическо понятие, отнасящо се до най малките частици на материята. То е употребено от Йоан Зеведеев, разбира се, само в този смисъл ("корпускулум"- лат.ез."телце") без никакъв намек за Корпускуларната теория и все пак, колко съвременно...? (Бел. на прев.)


11 В дадения случай "мириада" е един неточен за математиката термин, навлязъл като чуждица в бълг.ез.(от фр., рус, лат. и други езици) със значението на десет хиляди, а в прен.смисъл: безкрайно множество. (Бел. на прев.)


12 Тази готовност на личността да жертвува собствените интереси, като индивид, заради благото на другите, сочи произхода на термина ("алтер"- другия), като нещо напълно противоположно на егоизма.(Бел. на прев.)


13 Религия на "вътрешния Аз". Религия на "Огнения конник" галопиращ самотен срещу Зората на Духовния си Изгрев.


14 Учението на пантеизма има в основата си концепцията, според която Бог е безлично и разтворило се в природата, тъждествено с нея начало. Затова най-краткото определение е обожествяването на природата. Привържениците на това учение са пантеистите. (Бел. на прев.)


15 Иманентен или вътрешно присъщ, вроден, произтичащ от природата на обекта на вниманието ни или явлението ... например Бог, в частния случай. (Бел. на прев.)


16 Конфузията означава смущение, настъпило вследствие на настъпване на неловко положение, както бъркотия или безредица, дори и засрамване вследствие на някакво объркване. (Бел. на прев.)


17 От "алтер"(лат. език) или другия или индивид, който винаги има готовност да жертва собствените си интереси заради другите, сиреч несебичност. (Бел. на прев.)


18 Възелът който фригийския цар Гордий завързал на колесницата си и според оракула, който го развърже би могъл да победи Азия или в преносния смисъл, който би могъл да се справи с мъчнотиите с драстични и непривични средства. (Бел. на прев.)


19 Факторът е най-общо казано - действуващата причина или водещата сила, която движи развитието на един процес или явление, докато векторът е математичният термин за крайната посока, и която ще отведе явлението, насочвано от много причини, сили. (бел. на прев.)


20 Понятието "суверенитет" днес означава независимост на една държава или общество от всякаква чужда власт или това е правото за упражняване на най-висшата власт. Какво е значението в Йоановия оригинал на този термин не е известно, но Бенитес използва именно суверинитет. (Бел. на прев.)


21 В Евангелието на Йоана (14; 26) Наставникът в Мистериите е определен терминологично като "...Утешителят, Светият Дух, когото моят Отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко...", докато Х. Х. Бенитес използва термина "Монитор", чийто единствен аналог на бълг. е "Наставник". (Бел. на прев.)


22 Определи; Симона, на когото даде името Петър; и Якова Зеведеев и Якововия брат Йоан, на които даде името Роанергес, синове на гърма..." (Еванг. от Марка, 3; 16; 17)


23 Терминът "квант", използван от автора Х. Х. Б. е пренесен в българската версия непреведен, защото е невъзможно да се направи това еднословно. Той има латински произход -"Колкото", а в международната лексика е проникнал от нем. език като "количество" и то главно за величина на физиката, разбира се, безкрайно малки, за да се изрази например количеството, колкото един атом лъчиста енергия. Не бих могъл да твърдя, че Йоан, същинският автор, е имал предвид това, но съм убеден, че е вложил смисъла на извънредно малка частица или поток от такива "частици" образуващ духовния енергиен флуид. (Бел. на прев.)


24 Йоан - убеден съм в това, влага, в понятието "афинитет" неизменното му значение за сродство, за психична и душевна близост между човеците. (Бел. на Х. Х. Б.)


25 Позволих си да оставя Йоановия термин "гравитация" без превод, не само защото той не е променил съществено значението си, прониквайки в българския език, но и защото изразява всякакво привличане и притегляне, освен физическото. (Бел. на прев.)


26 Статутът е понятие за съществуващото, уредено с канони, закони, положение на нещо или някого -във връзка с признати дадености в историческия период. Чрез употребата на термина, Йоан още веднъж акцентира, че космогоничната уредба на Божия Всемир не е хаотична, а почива на определени уставни правила, при това - строги. (Бел. на прев.)


27 Трелът е мелодичната украса, която се получава, създавайки впечатление за трептене на въздуха, вследствие бързото повтаряне на два съседни тона, което може да се нарече трилер. За съжаление няма български аналог. (Бел. на прев.)


28 В частния случай, терминът е употребен като носител на смисъла за пратеничество с цел да се пренесе и ревностно разпространи някоя нова и свята идея. (Бел. на прев.)

29 Освен общото смислено понятие за нещо ужасно, мъчително и непоносимо, като ситуация, носеща откровението или сбъдването на едно пророчество, Апокалипсисът е заглавието на една от книгите на Новия завет, тази на "Откровението на Йоан Богослов", автор на настоящето "Завещание". Твърде често, това е алегория, зад която се крие намек за: гнета на римляните, идването на Спасителя, краят на света и наказанието на угнетителите. (Бел. на прев.)


30 "Квази"- от лат. език "куази", уж, като че ли, почти. В този случай,"куази-спиритус" би трябвало да се приеме като "уж, по някакъв начин, превърнал се в дух". (Бел. на прев.)


31 Манната, като термин, има еврейски произход и означава неочаквана благодат, идваща от небето във вид на храна, изпратена от Бог, на гладуващия еврейски народ по време на 40-годишното му странстване в пустинята след египетския изход. (Бел. на прев.)


1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница