Всяко дете научава. Всяко дете успявастраница14/17
Дата10.10.2017
Размер1.35 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

V.6Осигуряване на безопасни училища и позитивен избор


24.Училищата трябва да насърчават положителното отношение, доброто поведение и респекта към другите, да осигуряват безопасна обстановка за учениците и да се вземат мерки в случаите на обезпокоително държание.

Всяко дете трябва да ходи на училище без да се бои, че ще стане обект на тормоз или насилие от другите ученици. В повечето случаи училищата в Алберта са безопасни. Но имаме причини за тревога заради нарастващия брой на случаите на тормоз и неприемливо поведение в училищата ни, както и из цялата страна.

Много училища предприеха стъпки за разрешаването на тези проблеми чрез програми като Safe and Caring Schools, Lions Quest и др. и програми за ефективно подпомагане при поведенчески проблеми. Основното е, че подобно заплашително поведение няма да се толерира в училищата в Алберта.

Училищата трябва да вземат под внимание ценностите, които защитава този доклад. И непрекъснато трябва да стимулират изграждането на емоционална култура, да прилагат техники за разрешаването на конфликтите и проблемите на характера, и да работят съвместно с партньори, които да подсилят позитивното поведение в училище, в дома и в обществото.25. Не бива да спира осигуряването на възможно най-добрия избор за родители и ученици, като в същото време, обществените училища биват подобрявани и съхранявани.

Процъфтяващата образователна система е крайъгълен камък за развитието на об-вото в Алберта. Жителите на Алберта са големи поддръжници на образователната система, също държат да имат възможност да избират между обществени, частни, чартърни, франкофоски училища, дистанционно обучение и частни учители. Този избор има много положителни страни, включително кара системата да се стреми да отговори на изискванията на родителите. Но също така Комисията се страхува какви последствия може да има неограниченият избор върху системата.

В случая с частните училища Комисията чу редица аргументи за и против съществуващия начин на финансирането им, което в Алберта е едно от най-щедрите в цялата страна. Комисията не препоръчва промяна във положението.

26. Да се поддържат ограниченията за броя на чартърните училища, както и за дължината на договорените сроковете, и да се увеличат усилията информацията за резултатите, които постигат, да бъде включена към останалата за образователната система.

Алберта е единствената провинция в страната с чартърни училища. Според настоящата политика максимално допустимият брой за тях в цялата провинция е 15. Те трябва да бъдат одобрени от Министерство на образованието, одобряването им се осъществява при определени условия. Сроковете им могат да се увеличават само веднъж. В момента одобрените Чартърни училища са 13.

Чартърните училища направиха предложения тяхното одобряване и финансирането им да продължи и след изтичането на изпитателните срокове. Комисията установи, че макар тези учебни заведения да са създадени като новаторски и с идея да споделят опита си с останалите учебни заведения, на практика обменяне на опит почти не е осъществено.

Комисията препоръчва броят и сроковете за тези училища да се запазят като досега, както и да се направят усилия те да споделят информацията за постигнатите резултати с останалите учебни заведения. Така ще спазят първоначалното си обещание и ще прокламират нововъведенията в цялата провинция. В края на срока чартърните училища трябва да изберат да функционират като алтернативна програма, да минат под съответната училищна юрисдикцията или да се опитат да бъдат признати като независими учебни заведения.


V.7Успех за всяко дете


В класовете в Алберта са събрани най-различни ученици с разнообразни умения, интереси, произход, езици, култура и религия. Всъщност, на това се базира образователната ни система и тенденциите, които ще продължат да се развиват в бъдеще.

Днес класните стаи в Алберта са пълни с даровити деца или такива, които имат по-особен талант, други имат леки или средни увреждания, а някои са с тежки. Те включват деца, които идват от различни домове, семейства и общности, такива, които са от бедни или много богати семейства, които живеят в големите градове или в отдалечени земеделски райони. Те включват коренното население, метиси, ескимоси, деца не емигранти, които са нови в Канада и Алберта, и деца, чийто първи език не е нито английски, нито френски.

Разнообразието е огромно. Общото помежду им е, че всяко дете носи със себе си в класната стая своята уникална дарба, умения и мечти и всяко от тях заслужава шанс за успех.

Да се осигури успеваемост за всички, е трудно и сложно предизвикателство. Въпреки че причините не са ясни, броят на деца с по-специални нужди и поведенчески проблеми се увеличава драстично. Общоизвестен факт е, че през последните години има голям прогрес, но постигнатите резултати по отношение на завършване на гимназиалното образование и продължаване във висши учебни заведения при коренното население и при метисите са много ниски. Комисията често чуваше за сериозните затруднения, които срещат учителите при опита си да отговорят на нуждите на толкова различните деца в класните стаи.

Учебните заведения в Алберта имат дългогодишна практика да приемат с отворени обятия всички деца. Въведени са широк спектър от методи, алтернативи и специализирани програми за децата с по-специални нужди, с цел увеличаване на шансовете им за успех. Макар че силата на учебната система в Алберта се корени в разнообразието, то оказва значителен натиск и върху нея самата и всички, които са част от нея – ученици, родители, учители, директори и училищни бордове. Прилагат се разнообразни комбинации от програми, стратегии и източници, за да може всяко дете в клас да получава максималното. Това включва добре подготвени учители, които могат да отговорят на нуждите на отделните деца, разнообразни техники и стратегии. Също така съвременна учебна програма, която се базира на различието на децата в Алберта. Използват се програми и стратегии, за да могат децата от рисковите групи да не изостават. Трябва систематично и непрекъснато да бъдат оценявани специалните програми, както и резултатите от тях. И не бива да се забравят адекватните ресурси – не само финансовите, но и учебната база, средствата за подпомагане на децата с по-специални нужди, както и добре подготвените професионалисти и експерти в различните области.

Цели


  • -всички деца имат възможност и нужната подкрепа, за да успеят в училища, които отчитат и приемат различието.

  • -децата от коренното население да демонстрират същата успеваемост като останалите в обстановка, където културата и ценностите им си зачитат и подкрепят.

  • -осигуряват се гъвкави програми и назначения, за да посрещнат нуждите на учениците и да им дадат най-добрия възможен шанс за успех. Вариантите за учениците с по-специални нужди варират от пълна интеграция до специализирани програми, зависещи от индивидуалните нужди на конкретното дете.

  • -предприети са конкретни мерки да бъдат идентифицирани застрашените деца и да се подобри възможността им да успеят.

  • -преподавателите да са добре подготвени професионално и непрекъснато да се стремят към развитие, за да задоволяват нуждите на учениците си, включително на тези от коренното население, рисковите групи, такива с по-специални нужди, даровити деца или чийто матерен език, култура и произход са чужди.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница