30 март 2012 г. Тема: здравеопазване съдът оправда Божидар Нанев владимира георгиевастраница1/6
Дата11.03.2018
Размер0.89 Mb.
#61807
  1   2   3   4   5   6
30 март 2012 г.


ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


Съдът оправда Божидар Нанев
ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВА

Божидар Нанев, първият министър от кабинета „Бо­рисов", който стана подсъ­дим, вчера излезе невинен.

Софийският градски съд оправда бившия здравен министър за сключването на два неизгодни договора за доставка на 200 000 дози от антивирусния препарат тамифлу. За невинна бе обявена и ексшефката на дирекция „Бюджет и счето­водство" към Министер­ството на здравеопазване­то (МЗ) Димитринка Нико­лова.

Съдебната сага срещу тях почна преди две години. Тогава обвинението обяви, че с доставката на препарата Нанев и Николоваса ощетили бюджета с -2,5 млн. лв. Причината -предпочели офертата на фирма „Рош България" пред по-изгодна­та на здравната служба на Великобритания.

„Очаквах това решение. Няма изненада. И преди две години ви казах, че съм изпълнявал задълженията си по закон", обяви на изли­зане от съдебната зала На­нев. Той добави, че с до­ставката на тамифлу е до­принесъл за опазване жи­вота на хиляди хора. Нанев каза още, че не се чувства обиден.


Мерки ще разтоварват пациентите
Здравната каса да покрива не само 25%, а 50 или 75 на сто от цената на генеричните лекарства за социално значими заболявания, предвижда ед­на от мерките на Българската генерич­на фармацевтична асоциация (БГ-фарма), представени на здравния ми­нистър.

Целта е пациентът да плаща по-мал­ко и разходите на здравната каса да се намалят. От БГ-фарма припомниха, че от платените през м.г. от касата лекар­ства 76% са оригинални медикаменти, а 24% - генерични (те са със същото качество, но с изтекъл патент и затова са по-евтини). Очаква се т. г. съотноше­нието да стане съответно 85% към 15%. За сравнение - във франция за социал­ните заболявания се изписват 65% генерици. От БГ-фарма поискаха проце­дурата за вписване на генеричните ле­карства в платения списък да стане 30 дни, както предвиждат нови евроизисквания, а не 180 дни, както е ceга.
Режат надценки на лекарствата
Сравняваме цените на медикаментите с всички страни от Евросъюза
ДИАНА ТЕНЧЕВА

Да се намалят надценките за търговци на едро и на дреб­но, въз основа на които се формират цените на лекар­ствата, плащани с обществе­ни средства, предложи вчера здравната министьрка Де­сислава Атанасова.

Аргументът е, че чрез този ход може да се стигне да по-сериозно поевтиняване, за­щото средно около 55% от цената на медикаментите се формира от надценките на търговеца на едро, на дребно и от ДДС.

„Ние и сега не ползваме максимално заложените надценки, защото пазарът е силно конку­рентен, зато­ва разчитаме на отстъпките от производи­телите", ко­ментираха членове на Българската асоциация на търговци на едро с лекарства. На същото мнение бяха и от Асоциацията на собствени­ците на аптеки. Оттам по­твърдиха, че и те не вземат максималните надценки, а в обществото имало неоправ­дани очаквания за поевтиня­ване. Лекарствени експерти коментираха, че вече трябва да се говори за намаляване на разходите, а не на цените. Защото при рационално из­разходване на пациент може да се изпише терапия за 50 лв., а не за 100 лв., и то със същия ефект.

Министър Атанасова пред­стави вчера дълъг екшън план, с който да подобри ле­карствената политика.

„Предлагам да се създаде нова специализирана адми­нистрация във вид на държав­на комисия към правител­ството, която да извършва и участва в процеса на реги­стриране на цените и на опре­деляне на реимбурсните ни­ва (плащани от касата -б.р.)", съобщи Атанасова. По­добна била комисията за енергийно и водно регулира­не, но над новото звено щяла да си остане Комисията по прозрачност, която в момен­та се занимава с всички обжалвания и актове от Комисията по цени и реимбурсиране. „Третата институция, пред която ще може се атаку­ва всяко решение, вече е съ­дът", обясни идеята си Атана­сова.

„Предлагам цените на ле­карствата, които се плащат с обществени пари, да се срав­няват не само с тези в 8 дър­жави от Европейския съюз и да се взима най-ниската, а с всички 26! Ако обаче дебатът с индустрията наложи да са по-малко, може да ги нама­лим", каза министърката.Тя е категорична, че няма да се сравняваме с държави извън ЕС, защото ние сме негов член и трябва да се съобразя­ваме с регламентите му. Ата­насова на­стоява и са­мият про­цес по про­верката на цените в различните държави да става по- бързо - до 6 месеца, а не за 1 година. А производителите да декла­рират цена по едно и също време в годината, а не по вся­ко. Министърката се зарече още касата не по желание, а задължително да договаря отстъпки от фирмите. И то не само за 100% платените ле­карства (които са едва 188 от 1570 в покривания списък), а за всички (т.е. и за частично поеманите от касата). А сред­ствата от икономиите, които ще се натрупват с отстъпки­те, да се насочат към покри­ването на лечение на социалнозначими заболявания като рак, инфаркти, инсулти и др.

„Откакто от 2 месеца върв­ят преговори за по-ниски це­ни сме спестили 4,5 млн. лв.", отчете се Калина Пенчева, шеф на лекарствената дирек­ция в здравната каса.

„Предлагам още произво­дителите на генеричните ме­дикаменти, които са в пози­тивната листа, да са задъл­жени да подават цена в опре­делен процент от стойността на оригиналния продукт", ка­за Атанасова. Тя обеща с цел пълна прозрачност на сайта на касата да се посочват пе­риодично разходите, които се правят за медикаменти и за лечението на различните заболявания.


Хвърлен камък

Мая Манолова, депутат от БСП:
- Дали управителят на НЗОК ще се казва Пламен Цеков или Цеко Пламенов, няма особено значение. Предполагам, че следващият кандидат за шеф на здравната каса вече загрява на тъчлинията или вече е сложил жезъла в раницата.


Авария парализира „Пирогов" за 14 часа

Половината болница остана без бода, хемодиализата и операциите спряха
Жулиета НЕДЯЛКОВА

Без вода остана „Пирогов" от 24,00 ч. миналата вечер до 14,00 ч. вчера. Голяма авария заради спукана стара тръба на съседна до болницата улица парализи­ра работата в спешния инсти­тут. Ключови клиники спряха работа, а санитарки и сестри мъкнеха кофи и шишета с вода от отделенията, които не бяха засегнати от аварията, видя ре­портер на „Преса".

Диализният център в „Пиро­гов" остана затворен вчера. 32-ма пациенти са били върнати, като 5 от тях са пренасочени към други лечебни заведения, защо­то състоянието им е било тежко.

Имаме собствен резервоар, но водата от него стига за 1 час, а не за цял ден, обясни начални­кът на центъра Валентин Мушеков. Освен това при нас е нужен дебит и допълнително пречист­ване, добави той. Не е нормално заради някаква стара тръба да страдат нашите пациенти, хемо­диализата е животоподдържаща терапия, категоричен е доц. Мушаков.

Негодуваха и лекарите от неврохирургията. Четири плано­ви операции са били отложени, направена е само една спешна. Абсурдно е да спасяваш живот и да извършваш сложна мозъчна интервенция, а в отделението да няма капка вода, коментираха докторите.

Изключително затруднена е била работата и в Секцията по изгаряния. В нашата реанима-ция пациентите задължително се къпят всеки ден, преди да им се сменят превръзките, обясни медицинската сестра Зоя Анто­ва. Вчера тази процедура не е спазена, което създава риск от инфектиране на раните от изга­ряния, добави тя.

Аварията е станала на сто­личната улица „Лайош Кошут". Водопроводната тръба била от 1907 г. Според „Софийска вода" тръбата няма да бъде подмене­на, защото проблемът не бил в нея. Тези тръби дори били по-здрави от поставените през 50-те години. Но прехвърлиха вината към „Пирогов", който се захранвал с вода от 6 входа, но нямал централна връзка между тях.

От здравното министерство коментираха, че всяка болница има план за защита при бедствие с разписани мерки при различни ситуации, включително при спи­ране на тока и водата. София има 4200-километрова водо­проводна мрежа, като 60% от тръбите са стари и авариите са неизбежни, казаха от „Софийска вода". От дружеството уточниха, че годишно подменят малко под 1% от остарелите водопроводи, макар световната практика да е 3%.
Независима комисия поема лекарствата
Жулиета МИТКОВА

Държавна комисия за ре­гулиране цените на лекар­ствата ще прави здравната министърка Десислава Ата­насова.

По думите й тя щяла да е „новата ДКЕВР", подобна на енергийния регулатор. Така ще се контролира процесът на регистриране на меди­каментите, формирането на цените им и нивото на тях­ната реимбурсация, обясни Атанасова след срещата си с Българската генерична фармацевтична асоциация и Асоциацията на научноиз­следователските фармацев­тични производители. Колко души ще работят в специа­лизираната администрация и дали заплатите им ще са високи, колкото на колегите им от ДКЕВР, още не е ясно.

Следващата седмица здравната министърка ще покани на среща и търго­вците на лекарства на едро и на дребно. Ще настоявам надценките да бъдат прераз­гледани и намалени, уточни тя.
Депутати отмениха здравната реформа
Здравната комисия в парла­мента отхвърли вчера всички промени в Закона за лечебните заведения, върху които се гра­деше намерението за болнична реформа на бившия здравен министър Стефан Константи­нов.

Депутатите от ГЕРБ и опози­цията демонстрираха учудва­що единомислие и зачеркнаха половината от предлаганите от бившия министър текстове.

Националната здравна кар­та няма да ограничава броя на лечебните заведения, с кои­то НЗОК ще сключва догово­ри. Многопрофилните болници няма да бъдат задължавани да разкриват най-малко 60 легла, а специализираните ще могат да работят и с под 30. Това решиха депутатите от парламентарната здравна комисия. Центровете за кожно-венерически заболя­вания се запазват по изрично настояване на наследничката му Десислава Атанасова.

Константинов предлагаше във всяка област да има мак­симален брой болници, с които касата да работи, като по този начин се ограничи постоянно увеличаващият се брой бол­ници, които поемат все повече средства от касата.

Отпадна идеята, според коя­то лекар, който управлява дър­жавна лаборатория в болнич­ната и доболничната помощ, да не може да ръководи и частна такава.

Според новия здравен ми­нистър Десислава Атанасова добрият контрол в бъдеще ще е достатъчен, за да се регулират харчовете в системата и да се гарантира, че парите ще отиват към най-добрите болници.

С промените в закона се дава право на здравния министър да променя нивата на компетент­ност на болниците според това доколко отговарят на съществу­ващите медицински стандарти в отделните специалности.


ГЕРБ избра шеф на касата с мълчание
Депутатът Пламен Цеков официално пое управлението на здравната каса. Под­крепата си за него дадоха 115 народни из­браници от ГЕРБ, Синята коалиция, „Атака" и независимите. 19 депутати от мнозин­ството не бяха в залата.

Никой от управляващите не стана да за­щити колегата си от нападките на опозици­ята. „Ще гласувам за вас само ако излезе­те на трибуната и кажете защо прочетохте поправката за наркотичните вещества", обърна се към Цеков синият депутат Ваньо Шарков. След като не получи отговор, из­лезе от залата.
Министри бавят план на кабинета
Отлагат преструктурирането на здравните заведения до 2020 г.
Галина ДИМОВА

Ведомства изостават сери­озно с изпълнението на прави­телствения план за реформи, в който една от целите е повиша­ването на жизнения стандарт на българите. Това личи от отчет на правителството, приет на изне­сеното заседание в Кюстендил. Той е за свършеното по изпълне­ние на мерките за миналата го­дина. Документът е публикуван на правителствения сайт.

Националната програма за реформи бе одобрена през ап­рил 2011 г, има петгодишен срок на действие и в нея бяха записани 200 конкретни задачи.

Едва 19 от 33-те мерки, които е трябвало да бъдат готови през миналата година, са изпълнени в срок. За четири от останалите има риск въобще да не се случат, а за две неизпълнени мерки вина има самият Министерски съвет. На „Дондуков" 1 няма методика за числеността на областните администрации, както и стандарт за финансирането на дейностите там. Социалното министерство не е предложило национална стратегия за намаляване на бед­ността до края на 2011 г. Сега Тотю Младенов си е издействал отсрочка до юни 2012 г.

Здравното министерство про­дължава да бави подготвянето на план за внедряването на ди­агностично свързаните групи като метод на заплащане и кон­трол върху работата на болници­те. Той е имал краен срок 2011 г, но сега изведнъж е записано, че това ще стане до края на март 2012 г. До края на 2013 г. е тряб­вало да се направи преструкту­риране на лечебните заведения на базата на здравната карта, но МС е отложил тази мярка с акту­ализация на плана за 2020 г. Ба­вят се съкращенията в админи­страцията, както и развитието на електронното правителство.


Божидар Нанев оправдан

Животът продължава, радва се ексминистърът
Ина ДРУМЕВА

Оправдателна присъда чу вчера бившият министър на здравеопазването от ГЕРБ Бо­жидар Нанев. Той бе изправен пред магистратите от Софий­ския градски съд (СГС) по об­винение, че е сключил две не­изгодни сделки с „Рош", а не с Великобритания за доставка на ваксини „Тамифлу", като с това държавата е била ощетена с близо 2,5 млн. лв. Това е разли­ката между офертата на „Рош" и тази на Националната здравна служба на Великобритания.

Изцяло оправдана бе и под­съдимата с него Димитринка Николова, бивш шеф на дирекция „Бюджет и счетоводство" в здравното ведомство.

Скандалът с неизгодните сделки избухна през 2009 г. по време на пандемията от свин­ски грип. Уверен и доволен, Божидар Нанев обяви, че е оч­аквал това решение. „От само­то начало ви казах, че аз съм си изпълнявал задълженията по закон и съгласно всички норма­тивни актове и съм допринесъл за това да се снабди страната ни с антивирусни препарати, които бяха необходими за опаз­ването на здравето и живота на хората", коментира пред журна­листи Нанев минути след като чу оправдателната присъда. Не пожела да коментира дали като първи министър от ГЕРБ, седнал на подсъдимата скамейка, се чувства предаден от свои. Нанев каза, че ще се съсредо­точи в професията си.„От това дело научих много неща. Никак не е лесно да бъде обвинен един човек, да бъде очернен и в продължение на две години да очаква да дока­же, че не е виновен", сподели още бившият здравен минис­тър. „Животът продължава", каза доволен от съдийското ре­шение Нанев. Той не пожела да коментира защо постът здравен министър в кабинета на ГЕРБ се оказа толкова проветриво място, и допълни, че ако сега му предложат да заеме поста, би се замислил. Решението на магистратите не е окончателно и може да бъде обжалвано. Прокурор Маргарита Немска обясни, че не е очаквала оправдателна присъда, и заяви категорично, че прокуратурата ще протестира.


Как се ражда болезненото Властолюбие
Проф. Димитър ИВАНОВ

Събитията, довели до сериозния ремонт на кабинета „Борисов", дават богати възможности за размисъл, но и ключ за разбиране на „властовата механика" днес. Допълнителни аргументи дава и репликата на Ахмед Доган (по друг повод), че в политиката няма място за морал, истинските лидери били тези, които са компетентни да допринасят за общото благо, а моралът си е тяхна лична работа. През последните 20-ина години в обществената лексика навлязоха широко думи с английско звучене и невинаги ясно съдържание лидер, мениджър, оператор и пр. Но когато те се отнасят към управлението на държавата и обществото, съдържанието им, а не звученето има значение. Leader означава в превод на български език водач, вожд, предводител, в краен случай - ръководител. Manager се превежда като управител, директор, администратор. Операторът обаче си е обикновен изпълнител, най-много „началник" на машина или агрегат с по-сложни функции. Затова в теорията за социално управление съществува фигурата „пирамида на компетентността", подредена от основата към върха на три нива на компетентност: функционална - мениджърска - лидерска. Функционално компетентният се справя със задачи в определена област: производство, продажби, счетоводство, транспорт, логистика, маркетинг, PR и пр. Без достатъчно висока функционална (изпълнителска) компетентност не е възможно да се притежават мениджърска и лидерска компетентност. Подходящ пример за това е злощастната съдба на първия министър на външните работи на Борисов - Румяна Желева, която от неусвоено изпълнителско ниво „скочи" направо на лидерско. Мениджърската компетентност от своя страна е необходимо условие за лидерска компетентност. За да достигне състояние, в което може да влияе върху други хора, т.е. да упражнява компетентно лидерство, министърът трябва да е достатъчно добър като мениджър в определена функционална област. Тук удобен пример е финансистът на държавата Симеон Дянков, който вероятно притежава функционална, но очевидно няма достатъчна мениджърска (организаторска) компетентност. Третото ниво - лидерската компетентност, т.е. възможността да се влияе върху големи групи хора, е постижима едва след като другите две нива на компетентност - функционална и мениджърска, са изпълнени с достатъчно съдържание. Може би заради това министрите изглеждат неавторитетно, а вицепремиерът Цветан Цветанов, който има функционална и частично - мениджърска компетентност във вътрешните работи и в изграждането на партията ГЕРБ, стърчи като гигант на техния фон в очите на премиера Борисов. В определени исторически периоди процесите в политическия живот са личностно доминирани до такава степен, че социологията и политологията, който изследват социалните процеси и групи, не могат да прилагат инструментариума си. Типичен пример е Бойко Борисов, който обърква социолози и политолози вече едно десетилетие. Социологията търси връзката на лидера със социалната среда и структура, а политологията разглежда ролята на лидера в политическата система и политическия процес. Очевидно в нашия случай -поради изведеното до крайност личностно доминиране в политическия процес - се налага необходимостта от включване на психологията и дори на патопсихологията Основна причина това да изглежда скандално е обстоятелството, че прилагането на психологически подходи при обяснението на лидерството в днешния политически живот е базирано върху психоанализата, която пък разглежда стремежа към властване като „универсален принцип на компенсация". Случайно ли ген. Борисов скоро заяви по телевизията, че за него „властта е кауза"? Дори да приемем, че се е изразил непредпазливо, очевидно в полусъзнанието му е вкоренена тази мисъл. В теорията за неврозите понятието „компенсация" се използва в смисъл, че хора, които усещат, че са недостатъчно способни в определени области, се стремят към свръхкомпенсация в други области. И когато не могат да я постигнат, в тях се поражда и трайно насажда усещане за непълноценност и малоценност под формата на комплекс. Този комплекс е вече сериозна психическа травма, която, ако не се преодолее самостоятелно или с навременна външна помощ, се превръща във „фрустрация". Удобни примери за илюстрация са сменените министри Трайков и Константинов, които бяха толкова уплашени от разлюбването на премиера че не знаеха какво говорят. фрустрацията не е нещо друго освен общо чувство за неудовлетвореност. Именно в зоната на компенсаторния механизъм, комплекса и фрустрацията психолозите на лидерството търсят вътрешната мотивация за добиване на власт като източник на екзистенциално удовлетворение. (Новите министри Добрев и Атанасова, за които дори родителите им казват, че не са подготвени за високите постове). От тази последователност се извежда логическият извод, че стремежът към властта е основната психическа черта на лидера. Но тя е no-скоро психопатологическа черта, когато се основава само на описаната по-горе психическа травма. Разбира се, могат да се различават определени степени в болезненото властолюбив (зависи от дълбочината на травмиране), но коренът му си остава психопатологичен, т.е. налудничав, макар и не в клиничния смисъл при повечето негови проявления. Очевидно е при тази трактовка, че стремежът към властта при част от днешните министри, депутати и партийни лидери е средство за компенсация на липсващата компетентност на функционално и мениджърско равнище и е използвано от тези индивиди за преодоляване на реални психически и интелектуални недостатъци и дефицити. (Подобни примери наблюдаваме при Яне Янев, Волен Сидеров, Мартин Димитров, сред някои от ръководните дейци на БСП и пр.) Често се казва, но трудно се разбира в пълнота, че лидерството е преди всичко формиране и управление на ефективна ценностна система, че е процес, а не свойство на един или друг човек. Лидерството не е просто пост, то е действие с позитивни резултати. Лидерът е център на емоционална притегателност и затова трябва да приема критиката и дори гнева на последователите с открито сърце, а не с обида и агресивност. Той трябва да знае, че не може да бъде одобряван от всички (Иван Костов, Сергей Станишев, Цветан Цветанов). Още Русо прави разграничение между „обща воля" и „воля на всички". Да се удовлетворяват и двете, е невъзможно, даването на такова обещание е популизъм, който е противопоказен за лидерската ценностна система. Някои изследователи структурират екзистенциално-ценностната система на три социално-психически нива: индивид, личност и лидер. На всяко от тях поставят определени ценности, като тези от по-горното ниво включват в себе си тези от по-ниското равнище. Изводът е, че е невъзможно (както при „пирамидата на компетентността") да се формира и управлява „лидерска" система от ценности и добродетели, ако не е завършено развитието на равнище „индивид" и „личност". За да прикрива тези празноти „лидерът" ще се опитва по описания по-горе механизъм да компенсира липсата на базисни ценности; неуспешната компенсация ще му породи комплекс, а той от своя страна - фрустрация. Особеното в случая е, че в сферата на ценностите фрустрацията много лесно преминава от „общо неудовлетворение" в страх от по-високите стойности. А оттам разстоянието до отблъскването и потискането на компетентните и моралните и обграждането с техни антиподи е само една крачка. Път, който досегашните демократични „лидери" (президенти и премиери) леко и бързо изминаваха. Дано Бойко Борисов, който е дванадесетият поред министър-председател (при 13 правителства) за 22-годишния период на демократичен преход, успее да го измине с най-малко щети за обществото, за държавността и за себе си!


Три жени в сърцето на един кардиолог

Д-р Валери Гелев е факир в кухнята и операционната
Жулиета НЕДЯЛКОВА

Живеете на ръба, стресът е ваш ежедневен спътник, пушите по 2 кутии на ден, а спортът за вас е само мачът по телевизията. Ако се доверим на статистиката, че България е на първо място в Европа по сърдечносъдови заболявания, то значи инфарктът ви дебне от ъгъла. И вие знаете, че е там, на няколко метра от вас, стои си от лявата ви страна и чака. Макар да не му обръщате внимание, да си повтаряте всеки ден, че това на вас не може да се случи, или още „по-ведрото", че все от нещо трябва да се умре, сърцето ви е под заплаха Хората трябва да проумеят, че времето от появата на първата гръдна болка до посещението при кардиолог трябва да е максимално кратко, казва един от най-добрите специалисти в България д-р Валери Гелев. Започнал като санитар в „Пирогов", сега 48-годишният лекар ръководи отделението по инвазивна кардиология в спешния институт. Именно той през 2009 г. създава клиниката, след като чиракува 10 години в Националната кардиологична болница. „Хората вече знаят, че в „Пирогов" предлагаме най-съвременните методи на лечение, и не чакат линейката да ги докара. Половината от пациентите ни сами идват при нас за помощ", разказва д-р Гелев. За десетте часа, които всеки ден прекарва в болницата, той и екипът му спасяват поне по един живот И това е нещото, което го кара да не спира. „Да си лекар, е начин на живот, близките ти трябва да разберат това и те също да се посветят на твоята кауза", убеден е медикьт. Денят му започва със сутрешен крос с двете кучета Окса и Кук. В 7 ч. всяка сутрин д-р Гелев потегля към „Пирогов". Когато може прави това с любимото си колело или пеша. Следват задължителните болнични рапорти, а после идва ред и на визитацията. Отделението е чисто и уютно, персоналът - усмихнат и любезен. Чак не прилича на болница. „Две неща виждат хората, когато влязат в болница - обстановката и отношението към тях", обяснява гологлавият доктор. С напредването на деня расте и броят на пациентите. Още неизпил кафето си, и вече е в операционната. На масата лежи поредният човек с инфаркт, а Гелев със завидно спокойствие се рови в сърцето му. Ефектът от това ровене е налице - болният е спасен. И така в 95% от случаите. Но това не му стига. Мисли и за останалите 5%, в които въпреки всичките усилия не е успял да помогне. От лошите мисли го спасяват плуването и най-вече таекуондото. Нагледал се на болни сърца, кардиологът е посветил своето на три жени. Приятелката му, голямата дъщеря Михаела и малката Лора го чакат вечер в добре подредения им апартамент в центъра на София. Не ми остава много време за тях, особено за Пора, която е едва на два месеца, и когато се прибирам, тя все спи", разказва д-р Гелев. Бебето е неговата радост, но гордостта му е Михаела. Тя е на 18 години и вече знае с какво иска да се занимава. Ще става лекарка като татко си. Не е ли бил против, питам го учудена. „Разбира се, че не. Какво му е лошото да си доктор", отговаря още по-учуден той. „Образът на българския лекар напоследък не е много добър - той е корумпиран, недоволен и некадърен. В системата цари пълен хаос, а върху медиците се излива целият гняв на пациентите", настоявам аз. „Проблемът не е в нас. Няма доктор, който да не иска да помогне на болен човек. Още по-малко има такъв, който да иска да навреди. В медицината нищо не е на 100% Има естествен ход на заболяването със съответните усложнения, има неблагополучия при лечението и не бива така безобразно да се говори как лекарите са некадърни и постоянно грешат", пали се кардиологът. Рецепта как да се подобри здравеопазването ни като цяло докторът не дава. Но пожелава кураж на новата министърка Десислава Атанасова. „Както няма хапче за всички болести, така, струва ми се, и генерално решение няма. Здравеопазването е една много нехомогенна маса и е важно да има стратегия с конкретни мерки за отделните звена в системата", съветва медикът. Освен в операционната Гелев е факир и в кухнята. Обаче пак не бърза да споделя рецепти. „Обичам да готвя и винаги когато имам време, го правя. Доставя ми удоволствие да забърквам разни специалитети, да експериментирам всеки път", споделя той. Традиционните манджи не са му по вкуса. Изненадва любимите си жени с гозби „ала Валери". Е, две от тях, защото Лора засега предпочита кърмата на мама.
Цигарите убиват

Високото кръвно, повишеният холестерол и диабетът са основните рискови фактори, които могат да ни докарат инфаркт. „Те обаче малко или много са извън нашия контрол. Това, което няма да се уморя да повтарям, е колко са вредни цигарите", посочва кардиологът. Пушенето наистина убива, разберете го, категоричен е той. Дали да запалим цигара, решаваме сами, и в този смисъл сами избираме дали да сме здрави, или болни, неуморно и с риск да стане досаден казва д-р Гелев на всеки свой пациент, познат, приятел и роднина. И има ли ефект от съветите ти, питам го аз, вече нервничейки, че от час не съм пушила. „Лошото е, че тези, които решават да се откажат от вредния навик, го правят, след като са станали мои пациенти, а не преди това", тъжно констатира той. Но не се отказва. „И ти трябва да спреш да пушиш, много ти е една кутия на ден. Даже инфарктът е най-малката беля. Много по-страшен е ракът на белия дроб", опитва се да ме стресне д-р Гелев.
В „Пирогов" лекуват инфаркта със супермодерна техника

Отделението по инвазивна кардиология на „Пирогов" разполага с най-модерната апаратура за лечение на инфаркт и други сърдечносъдови заболявания", горд е с това, което е създал д-р Валери Гелев. „Консумативите и стентовете, които ползваме, са последна дума на медицината. Въпреки че са много скъпи, пациентите тук не доплащат и стотинка за тях. Нито пък им се искат пари под масата", обяснява лекарят. „Това, че разполагаме със супертехника и достатъчно специалисти, които да работят с нея, ни прави лидери в областта на инвазивната кардиология. Процедурите, които предлагаме на пациентите, позволяват пълното им възстановяване, а докторите имат условия за все по-добра работа и квалификация", добавя Гелев. Той и екипът му са на разположение на столичани 24 часа в денонощието 365 дни в годината. „Сега сме насочили нашите усилия в лечението на хроничното запушване на съдовете на сърцето, или така наречените оклузии. Това за мен е най-голямото предизвикателство в областта на инвазивната кардиология", разказва още докторът. По думите му 30% от болните с исхемия имат такива запушвания. „Пирогов" предлага и най-съвременно лечение на болестите на периферните съдове, както и на мозъчните аневризми,които се овладяват по безкръвен път.


Любопитни факти за най-Важния мускул

Сърдечният мускул се съкращава около 60-70 пъти в минута. Разширяването на кухините на сърцето, когато то се пълни с кръв, се нарича диастола. Моментът на съкращаване и изхвърляне на кръвта - систола. Обикновено кръвното налягане при човек на дясната ръка е по-високо, отколкото на лявата. Ако .сърцето изпомпваше вода, то в продължение на 70 години щеше да образува езеро с дълбочина 2,5 м, ширина 7 км и 10 км дължина. За една година сърцето прави около 36 792 000 съкращения. Ако можеше да се използва работата на сърцето, за да се задвижва асансьорът, за 8 часа то ще успее да повдигне човек на височина 240 метра, а за 30 дни - на височината на Еверест 8848 метра. Кръвоносната система се състои от вени, артерии и капиляри. Дължината им при хората е около 100 000 км, а площта - повече от половин хектар. Хората с високо кръвно налягане рядко боледуват от рак. Според чуждестранни и наши кардиолози в понеделник рискът от инфаркт е с 33% по-висок, отколкото във всеки друг ден.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница