Басейнова дирекция „източнобеломорски район”Дата28.02.2018
Размер22.22 Kb.
#60340


Page |


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)


Обект

Водоснабдяване на с. Горно Сахране и с. Долно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора

Цел на заявеното водовземане

Обществено питейно-битово водоснабдяване

Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане

BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина”

Качествено състояние на частта от ПВТ

Завишенo съдържаниe на колиформи

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането

КЕИ „Кюпек дере”

Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията


ЕКАТТЕ

КЕИ „Кюпек дере”, разположен на територията на поземлен имот № 000854 в землището на с. Горно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора
16924

Заявено водно количество за водовземанеQ пр.ср.ден. = 1,9 л/сек.


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg
Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница