Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спортастраница10/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

7.3. Прогнозиране


Чрез прогнозирането се очертават контурите на бъдещото развитие на обекта с оглед по-реалното обмисляне на настоящето т.е. с оглед по-ефективното въздействие върху обекта понастоящем, чрез подходящи решения.

Общата технология на прогнозиране се състои от три основни етапа:  • ретроспекция;

  • диагностика;

  • разработване на прогнозата.

През първия етап се получава подробна информация за досегашното развитие (поведение) на управлявания обект. През втория етап събраната информация се подлага на щателен анализ, за да бъдат открити тенденцията на развитие и евентуалните закономерности в това развитие. През третия етап характеристиката на изучавания обект се проектира в бъдещ период на развитие.

В литературата съществуват различни класификации на методите за прогнозиране, но в общи линии те се свеждат до две големи групи: (фиг. 11).  • интуитивно-логически;

  • математически.

Първите, от своя страна, се подразделят на научни класически (анализ, синтез, индукция, дедукция) и научни - модерни (мозъчна атака, "Делби", "игра по сценария). Модерните научни методи се наричат още експертни. Математическите методи, от своя страна биват прости (проста екстраполация и проста интерполация, експертиза) и сложни (факторен анализ, комбинаторика, теория на игрите и др.).

При всички експертни методи се разчита на опита и интуицията на висококвалифицирани специалисти от дадена област на познаването, наречени експерти. Обикновено те работят във временна работна група наречена експертен съвет.-

Тези, на които е необходимо мнението на експертите, образуват групата на организаторите на експертизата. Те подбират експертите, подготвят сценария на прогнозираната ситуация и необходимата документация за допитването, разработват необходимите матрици, в чийто клетки трябва да се впишат резултатите от експертното допитване.

В сценария се описват систематично и в логическа последователност събитията, които могат да произлязат от дадена ситуация. Технологията на методите "Делфи" и “Мозъчна атака” е представена схематично на фиг. 12,13 и табл.13.

Цикълът на управление и отделните функции в него намират широко отражение в спортната практика. Когато един професионален футболен клуб си постави амбициозната задача да се бори за медалите в републиканското първенство, това е свързано преди всичко със събирането и систематизирането на обстойна информация за фактическото състояние на състава от спортно-техническа гледна точка, за условията, при които се тренира, за финансовите възможности и др. Управителният съвет на клуба възлага на мениджъра да анализира данните и да оцени фактическото състояние на нещата. След анализа сведенията се групират в относително самостойни направления - функционално състояние, база, кадрови потенциал, субсидии и др. След това се оценяват прецизно направените констатации от гледна точка на поставената цел. Една част от констатациите ще удовлетворява целта и ще имат позитивно отношение към постигането й. Друга част обаче няма да отговаря на намеренията й следователно ще влияе негативно при постигането на целта. Именно при тези случаи се счита, че има налице проблем, т.е. несъответствие между действителност и желания. С други думи, анализът на информацията и оценката на констатациите по отношение на целта, помага да се оформи представа за фактическото състояние на нещата, за открояване на проблемите. На тази основа се формулират решенията, т.е. какво трябва да се предприеме за да бъде постигната целта (напр. класиране в тройката на шампионата). Тъй както треньорът се стреми да предвиди измененията в спортната форма на състезателите във времето, като въздейства с определени тренировъчни средства, така и мениджърът се старае да предвиди евентуалните изменения в условията като целта е въздействието на някои непредвидени фактори да се сведе до минимум. Тези фактори в управленската практика са из­вест­ни като външни обективни смущения. Следователно и треньорът, и мениджърът осъществяват прогностична дейност. След избора на най-под­хо­дящия вариант за решаване на проблемите се пристъпва към създаване на необходимата организация за изпълнение на решенията.

Фиг. 11. Класификация на методите за прогнозиране

Тази организация започва с разработка на план. Това означава предвидените в решението дейности за постигане на целта (известни като задачи), произтичащи от взетото решение, да бъдат обвързани с конкретни срокове, с изпълнители и необходими средства. Разбира се, освен планът се налага да бъдат осигурени и други условия - правно-нормативни, кадрови, научноизследователски, спонсорство и др. При изпълнението на взетите решения във фактора време, управителният съвет и мениджърът осъществяват текущ контрол, координират работата на отделните звена и служебните лица, като най-голямата им отговорност е резултатите да се възприемат обективно. Това е необходимо, тъй като на психологическо и квалификационно ниво се проявяват смущения, наречени вътрешно субективни, които понякога изкривяват реалната представа за действителните постижения.

Фиг. 12. Технология за прогнозиране по метод "Делфи"Работна документация използвана за метод "Делфи"

Табл.3. 


Тема: Прогнозиране при управление на спорта.

Задача: Експертно оценяване чрез бал от 0,0 до 10,0 влиянието на посочените фактори за развитието на:

за периодите: ... г. и ... г.Работен лист-3

Работен лист-1

Работен лист-2

Мотиви за отклонение

Фактори

Ваша оценка

Първи
квартил

Медиана

Втори
квартил

над

1

под

над

2

под

над

3

под

над

4

под

Фиг. 13. Технология за прогнозиране по метод "Мозъчна атака"

Когато получените резултати от изпълнението на решенията не отговарят на поставената цел, мениджърът на клуба или бордът на мениджърите в по-големите клубове предприемат серия от процедури с цел да се открие причината за неудачите. Най-напред се проверява пълноценността на информацията и евентуалните пропуски се отстраняват. След това се предприема нов анализ на ситуацията и оценка на констатациите съобразно промените в данните. Вследствие на това управителният съвет на клуба и неговия президент придобиват друга представа за фактическото състояние. Това обстоятелство довежда до ревизия в решенията (какво да се предприеме?), а впоследствие и до корекции в т.нар. практически механизъм на решенията - съвкупността от практически изпълнимите задачи. Естествено изработените вече планове търпят също промени. Налагат се изменения и в създадената организация за изпълнение на решенията, както и в системата за контрол и координация на действията. Така се поставя начало на нов цикъл в управлението на клубните интереси и се актуализира стратегията за постигане на целите.

Мениджмънт в спорта


Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница