Учителски уроци за съботното училище април, май, юни 2009 г. Ходене по пътя: християнският животстраница4/6
Дата11.01.2018
Размер0.83 Mb.
#43313
ТипУрок
1   2   3   4   5   6

УРОК 8 16 – 22 май

Урокът накратко ...

ПОЧИВКАТА
Ключов текст : Марко 2:27,28

Учете групата да :

Знае : Съботата ни позволява да се отделим от света, за да си почиваме и общуваме с Бога.

Чувства : Радостта, която получаваме чрез съботата.

Върши : Да преживяваме съботата така, както я замисли Бог.
План :

1. Да помним съботата /Левит 23:3/

А. Ние живеем в един възбуден, трескав свят, и е благословение да имаме един ден за почивка ! Как прекарвате вашата събота ? Кои елементи на съботата съдействат да си починем и да се освежим ? Каква е вашата идея за идеалната събота ?

Б. Десетте заповеди ни казват да пазим съботата свята. Дефинирайте думата „свят”.
2. Да се наслаждаваме на съботата /Марко 2:27/

А. Съботата е ден, който е посветен да се радваме на нашия Създател и да прекъснем нормалния ритъм на света. Защо тогава е по-лесно да правим от съботата ден на правила, вместо ден за общуване с Исус ?

Б. Много лесно е съблюдаването на съботата да стане законническо, с постоянни въпроси за това, дали дадена дейност е подходяща или не. Как може да различим кое е уместно за съботата ?
3. Споделяне на съботата /Лука 4:16/

А. За да преживяваме съботата така, както Бог възнамеряваше, ние трябва да гледаме на Неговия Син като на пример. Какво правеше Исус в събота ?

Б. Как може да приложим Неговото съблюдаване на съботата в нашия живот ?
Резюме : Съботата е свят ден, отделен от останалите дни на седмицата. Това е нашето време за почивка и общуване с Бога.
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !
Ключова концепция за духовно израстване: Съботата е време за почивка в Исус, отделена от ежедневните грижи на света.
Само за учители : Ако имате възможност, донесете символи, текстове, картини и др., за да предизвикате разискване за това, какво символизират тези неща. Каква е силата на символите ? Как те успяват да кажат нещо, без да използват думи, за да предадат своята вест ?
Никой обигран моряк в Испанското море /днес Карибско море/ нямал съмнения за това какво означават белия озъбен череп и кръстосани кости върху черно знаме: пирати. Видът на знамето на приближаващия кораб не се е нуждаел от думи, за да обясни, какво най-вероятно може да последва, ако преследваният кораб не може да се измъкне – плячкосване и жертви. И се разразявала ужасна битка за товара на кораба, състоящ се от захар, смарагди и ром – заедно със самия кораб, това била крайната печалба. На останалите живи нещастници щяла да им бъде оказана съмнителната чест или да се присъединят към пиратите или да станат храна на акулите. Всички тези мисли изпълвали ума на екипажа на търговския кораб, когато се приближавал кораб с озъбения символ върху флага. Това била силата на символа, без капитанът на пиратите да е произнесъл и една предизвикателна дума...

Символите не трябва да са страшни, за да бъдат силни. За пазещите съботата християни, съботата е също мощен знак или символ, но различно от пиратския флаг, той е символ на мир и почивка. Съблюдаването на съботата е знак към света, че сме създадени от Бога, изкупени от Него и че Той има способността да ни направи свети сега и завинаги.


За разискване : Преди да атакуват другия кораб, пиратите издигали високо върху мачтата зловещия си черен флаг, за да вдъхнат страх в сърцата на екипажа на другия кораб. Съботата, в известен смисъл, е също като знаме, но със съвсем различен ефект. Как тя е един видим знак за нашата вярност към Бога ? По какъв начин ние, пазителите на съботата, може да „издигнем” съботата така, че всички да могат да видят нашето намерение да почитаме Създателя си. Какво може да ни каже начинът, по който пиратският флаг е бил използван, за силата на символите да въздейства върху хората ? По какъв начин може да бъде съблюдавана съботата, за да повлияе позитивно върху другите ? Как може нашият живот да стане жив символ за съботата ?
СТЪПКА 2 – Изследвайте !
Само за учители : Прегледайте първия въпрос в урока за неделя с членовете на групата. Те би трябвало да дойдат до заключението, че Бог си почина през съботния ден, за да отпразнува творческото Си дело.
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР
1. Чии сте вие

/Прочетете с групата си Битие 2:2,3/
Съботата е дълбоко свързана с Бога като Създател. Както показва този текст, съботата беше установена веднага след като Бог беше завършил Своята работа като Творец, когато отиде „настрана”, за да отпразнува това дело. „Съблюдаването на съботата, тогава, е белег или знак, който онзи, който почита деня, признава Йеова за свой Бог, защото само за Него се прилагат тези факти на сътворението.” - АБК, том 4, стр.646. Тогава съботата е защита срещу всички други фалшиви теории за нашето сътворение. Защо е толкова важно това днес, специално когато еволюцията е популярно мислене ?
За разискване : Разисквайте върху връзката между съботата и нашия Бог Създател. Как съботата може да ни предпази срещу фалшивите идеи относно нашия произход ?
2. Наистина свободни

/Прочетете с групата си Второзаконие 5:12-15, отбелязвайки специално стих 15. Също Изход 31:12,13 и Езекиил 20:12/


Само за учители: Подчертайте в групата си, че основната тема в стиховете е, че Бог ни прави свети.
Във Второзаконие 5:15 виждаме, че освобождаването на израилтяните от Египет е свързано с пазенето на съботата. Подобно и ние, когато пазим съботата седмица след седмица, си спомняме за Божията сила да ни освобождава от греха и да ни прави свети. „Съботата по този начин става за християнина един паметник не само на сътворението, но и на пресъздаването на Божия образ в неговото собствено сърце и ум ... Така съботата е „знак” за изкуплението, както и за сътворението.” – АБК, том 1, 972 стр.
За разискване : Какво иска да ни напомня съботата ? Разисквайте върху начина, по който съботата действа като паметник.
3. Да почиваме или да не почиваме ?

/Прочетете с групата Исая 58:12-14/


Като следваме примера на Бога и Неговите заповеди да пазим съботата, ние също почиваме или преставаме да вършим нашата работа. Но съботата е нещо повече, отколкото списък от „прави” и „не прави”. Да почиваме в Христос означава да бъдем в активно общение с Него. „Бог изисква не само да спрем физическия труд в събота, но също умът да бъде дисциплиниран да се спира на свети теми. Четвъртата заповед е на практика престъпвана като разговаряме върху светски неща или се увличаме в леки и незначителни разговори.” – Елън Г. Уайт, Свидетелства към църквата, том 2, стр. 703.

Ако наистина пазим съботата по начина, по който Бог възнамеряваше, ние ще бъдем благословени във всички области на нашия живот – физическа, душевна, социална, финансова. Ние наистина ще яздим по високите места на земята и ще бъдем възвисени повече, отколкото някога сме си представяли.


За разискване : Как би трябвало да се пази свята съботата ? Защо само въздържането от работа не е достатъчно ? Какво означава истинската почивка ?
СТЪПКА 3 – Практикувайте !
Само за учители : Помолете някой от групата ви да прочете притчата на глас. После отговорете на въпросите, които следват.
Притча

На мобилния телефон на Сузи се появи съобщение от Тед: „Чакам с нетърпение да те видя в неделя в 1 часа.” Тед учеше в друг университет, но в неделя можеше да пътува 50 мили с кола, за да могат да прекарат два, три часа заедно.

В неделя Сузи се събуди много късно. Беше стояла до късно предишната вечер, за да учи за изпит. Когато Тед почука на вратата, Сузи го поздрави набързо и го запита, не би ли могъл да почака, докато завърши прането си. Половин час по-късно те изскочиха от вратата.

На обед Сузи изтича до един приятел от гимназията, с когото не се бяха виждали от години. Говориха дълго. Тед изглеждаше отегчен, но Сузи си помисли: „Имам още време да прекарам с Тед. Освен това мога да изправя нещата следващата неделя.” Едва се бяха разделили с приятеля, когато отново позвъни мобилния на Сузи. Беше Сара, която й каза, че днес е последният ден за продажба на онези приказни, черни, кожени обувки деколте, за които мечтаеха отдавна. Неохотно Тед придружи Сузи до мола. Но докато те пазаруваха, стана време Тед да се връща.

„Къде отиде всичкото време”, се чудеше Сузи, докато Тед пътуваше обратно. „Е, добре”, си обеща тя, „следната седмица ще изправя нещата...”
Въпроси за разискване:

- Как пазенето на съботата прилича на отношенията между хората ?
- Как мислите се е почувствал Тед след това време ?
- Защо предполагате, че Сузи действаше по този начин ? Как приличаме често пъти на Сузи по начина, по който се отнасяме с Бога ?
- Всяка събота е едно напомняне, че Бог на вселената иска да прекара време лично с нас. Какво може да направим, за да стане нашето време лично и качествено ?
СТЪПКА 4 – Приложете !
Само за учители : Помогнете на групата си да разбере, че най-добрият начин да се наслаждавате на съботата е, да се подготвите за нея.
Петък е подготвителен дена за съботата, но ако започнем да се подготвяме физически и духовно от неделя, ние ще може да се наслаждаваме по-пълно на благословенията на съботата. И да бъдем за благословение също и на другите.
Опитайте това:

- Направете списък на нещата, от които се нуждаете, за да бъдете готови за събота. Направете нещо от този списък още в неделя и завършете в петък.
- Пригответе специално блюдо в петък, за да се насладите при започването на съботата.
- Посрещнете съботата в петък вечер с песни. Научете някои песни, които възхваляват значението на съботата.


УРОК 9 23 – 29 май

Урокът накратко ...

НЕБЕТО
Ключов текст : Йоан 14:2,3

Учете групата да :

Знае : Какво има предвид Исус, когато казва, че Божието царство е във вас ?

Чувства : Насърчение да знаем, че животът на земята е само една преходна фаза.

Върши : Да насочим мислите си към срещата ни лице в лице с нашия Бог Създател, Който ни очаква, когато завърши този живот.
План :

1. Царството в нас /Лука 17:21/

Когато фарисеите запитаха Исус кога ще дойде Божието царство, Той отговори, царството е всред вас. Какво искаше да каже с тези думи ?


2. Не от света /Йоан 15:19/

Ние сме Божии деца, и „не сме от света”. Но ние сме призовани да живеем в този свят, докато Исус се завърне. Как можете най-добре да представите небесното царство, докато сте тук на земята ?


3. С внимание насочено към царството /1 Коринтяни 13:12/

А. Поради неспособността ни да разбираме реалността на небето, ние сме склонни да отдаваме значение на осезаемите, земни, материални неща. Сатана използва нашата липса на разбиране, за да изкриви нашия поглед върху живота и нашата ценностна система. Открийте специфичните елементи в живота си, които обсебват вашето време и внимание.

Б. Какво можете да направите, за да съсредоточите мислите си в небето, въпреки факта, че толкова малко знаете за него ?
Резюме : Исус увери Своите ученици, че „отива да им приготви място”. Когато обезсърчение и песимизъм изпълват живота ви, помнете, че вашият Създател ви приготвя място в небето – точно за вас !
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !
Ключова концепция за духовно израстване : Урокът за тази седмица ни насочва към небесните реалности и предизвикателства, за да живеем тази надежда.

Има ли живот след смъртта ? Този въпрос е бил постоянен и настойчив през цялата история. Повече от една трета от населението на земята вярва в превъплъщението – безкраен цикъл от раждания и смърт. Мнозина отричат какво да е бъдеще след смъртта. Но християните гледат сериозно на бъдещето и вярват в небето, макар че техните възгледи може да са различни.

Когато евангелието достигна до Солун, вярващите го приеха с цяло сърце и вярваха, че Исус ще се върне скоро, за да ги вземе у дома. Но светиите умираха, а Христос не се върна. Бяха ли надеждите им една празна мечта, един сън ? Първото послание до солунците беше писано, за да зададе същия този въпрос.
За разискване : Разисквайте върху това, какво казва Павел в 1 Солунци 4:13-16 за вечния живот с Христос.
СТЪПКА 2 – Изследвайте !
Само за учители : От момента, когато Адам и Ева изгубиха Едемската градина, всяко поколение от Божия народ чакаше новото небе и новата земя като техен вечен дом. Тази надежда не е измислица на въображението, но реалност, основаваща се на Божиите обещания. Апостол Петър пише: „Ние очакваме с нетърпение ново небе и нова земя, един дом на правдата” / 2 Петрово 3:13, нов превод/. Разисквайте в групата си за връзката между Божиите обещания и реалността на небето.
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР
Въведение:

Бъдещето е от важен интерес за Писанието; то гледа на бъдещето като на част от Божията стратегия в приключването на великата борба. Небето е определената дестинация за Неговия народ. Даже и да очакваме този финал в Божия план, ние имаме нужда да се утвърдим и уверим в това ,какво е небето и какви са неговите радости.1. Небето: Какво е то ?

Писанието дава две основни значения за „небе”. Първо, то е мястото, където обитава Бог, където Той царува и работи /Второзаконие 26:15; 1 Царе 2:10; Псалм 11:4; 53:2; 103:19; Исая 6:1-4; 63:15; Матей 5:16; Откровение 3:12; 11:13; 20:9 /. Небето е Негов трон, а земята Му е подножие, управлението Му се простира над всичко сътворено /Исая 66:1; Деяния 7:49/. Небето е мястото, където ангели постоянно служат и се покланят на Бога, като очакват Неговите заповеди /Псалм 103:19,20; Матей 18:10;22:30; 24:36; Откровение 3:5/. От небето дойде Исус /Йоан 3:13,31; 6:38,42/ и към небето се възнесе и там служи като наш Ходатай /Евреи 8:1; 9:24; 1 Петрово 3:22/. Оттам ще дойде Той отново /Йоан 14:1-3/.

Второ, небето е домът на изкупените /Йоан 14:1-3; 1 Солунци 4:17/. Спасителният план достига своята финална фаза, когато изкупените влязат в радостта на новото небе и новата земя, където сам Бог „ще обитава с тях” /Откровение 21:1-3/.

Крайното, последното определение на небето тогава е, там, където обитава Бог. В края новото небе и новата земя ще станат Божието обиталище /Откровение 21:3/ и наследството на изкупените. Най-после, не ще ли бъде това небето !


Разисквайте :

а/ Кои са някои от различните възгледи на християни за небето ?

б/ Кога светиите ще наследят земята ?
2. Небето – неговите радости
Четири пъти в Откровение Йоан убеждава, че инициативата и изпълнението на този вечен дом на изкупените дължим на Бога. Той е заложил Своето име, естество, авторитет, за да потвърди Своите обещания. Да отречем това, означава да отречем Бога. Къде се крият радостите на този небесен дом ?

Първо, сам Бог ще обитава с нас /Откровение 21:3,4/. Библейската концепция за новата земя пулсира заедно с единствената най-важна идея, че Бог ще бъде движещата сила на този ред. Обновената земя ще стане място на Неговия трон. Връзката, приятелството с Бога ще бъде напълно възстановена. Общуването лице в лице ще бъде извор на висша радост и щастие за светиите /Откровение 22:4/.

Второ, Предишните неща – всички връзки с греха – ще изчезнат /Откровение 22:5; Исая 65:17/. Няма да има вече сълзи. Нито болки. Нито смърт. Няма да има вече нечестие и несправедливост /Исая 65:21,22/. Трудът ще бъде достоен, приятен и резултатен /Исая 65:23/. Болестите ще изчезнат и жителите на новата земя ще имат съвършено здраве: „Листата на дървото /на живота/ бяха за изцеление на народите” /Откровение 22:2; виж също Псалм 46:6/. Съвършен мир, съвършена радост в Бога, съвършено поклонение и радостно послушание ще бележат живота на новата земя. /2 Коринтяни 6:16; Евреи 8:10; Захария 3:9/.
Трето, хармония и правда ще характеризират земята и живота на новата земя /2 Петрово 3:13/. С премахването проклятието над земята /Откровение 22:3, сравни с Битие 3:16-19, човечеството ще бъде освободено от робството и разрухата /Римляни 8:18-22/. Пустинята ще бъде преобразена като Едемска градина /Исая 30:23; 35:1,2,7; 65:17; 66:22; Осия 1:10; 2:18; Захария 8:12/. Мир ще владее над всичко: „Вълкът и агнето ще пасат заедно” /Исая 65:25/.
Разисквайте : Исус говореше за Божието царство като за такова, което вече е дошло и като бъдеще /Матей 6:10; Откровение 17:21/. Каква е разликата между двете ?
СТЪПКА 3 – Практикувайте !
Само за учители : „Тъй като чрез Исус ние влизаме в почивка, небето започва от тук. ... Небето е постоянна близост до Бога чрез Христос ... Когато ходим с Исус в този живот, може да бъдем изпълнени с Неговата любов, удовлетворени от Неговото присъствие.” – Елън Г. Уайт, Животът на Исус Христос, стр. 331.
Разисквайте : Вашият дом е известен със своята радост и щастие, едно малко небе на земята. Но неотдавна, синът ви, тийнейджър, проява дух на бунт и е направил някои избори в стила си на живот, които ви безпокоят. Малкото ви небе на земята е смутено. Как бихте приложили мисълта, дадена в цитата от Животът на Исус към ситуацията във вашия дом ?
СТЪПКА 4 – Приложете !
Само за учители : За някои небето е вярна, но далечна реалност, твърде различна от ежедневната „мелница” на живота, за да въздейства върху някого. За други то е успокояваща митология. За трети, то е опиат, който вцепенява болката на настоящето. Като вярващи, как приемате реалността на небето ?
Помислете върху това:
Докато бил в Индия, един мъж повикал такси, за да го закара до един Адвентен колеж. Когато слизал от таксито, шофьорът го изгледал продължително и го запитал, дали не е пасторът, който преди време изнесъл евангелска серия. . Мъжът потвърдил с известна изненада, че наистина е бил той. Следващият въпрос на шофьора бил, дали го е познал. Пасторът отговорил, че не си спомня. Но шофьорът продължил, като му припомнил някои подробности. Шофьорът и неговата жена били водили техния син всеки ден за специална молитва. Пасторът се молел за Божествено изцеление, за да може красивото дете да проходи.

„Да, сега те познах. Как е детето сега ?” запитал пасторът.

„То е добре”, отговорил шофьорът на таксито с радост. После обяснил. „В последната си проповед вие говорихте за небето, където няма да има вече скръб, нито болка, нито смърт. Вие дори прочетохте от Библията в Исая 35:6 : „Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее.” Тази надежда е причина за моята радост !”
Разисквайте: Как може обещанието за небето да бъде реално за вас днес в християнското ви ходене, както то е за този мъж ?

УРОК 10 30 май – 5 юни

Урокът накратко ...

УЧЕНИЧЕСТВОТО
Ключов текст : Йоан 15:8

Учете групата да :

Знае : Ученичеството е отразяване на Исус през целия живот.

Чувства : Светият Дух ви води през вашия път на ученичество.

Върши : Да постоянстват при страданията, които идват като резултат от един живот, посветен на Христос.
План :

1. Работата на един ученик /Матей 28:19/

А. Матей 28:19 често се приема като Великото поръчение. Тук Исус възлага на учениците Си най-важната им задача, да „правят” повече ученици в Неговото име. Как виждате вашата роля във Великата заръка ?

Б. Разпространението на евангелието е най-важната част от ученичеството. Но апостолите направиха много повече от това. Тяхната служба се разпростря до много други области. Как ученичеството е нещо повече от разговор, кръщение и прибавяне на души към църквата ?
2. Водачът на един ученик /Деяния 1:8/

Преди да се възнесе на небето, Исус обеща, че ще изпрати Светия Дух. Духът ни води като ученици. Как сте били повлияни в живота си от Светия Дух ?


3. Мотивацията на ученика /Римляни 8:17,18/

Павел, един велик пример на ученичество, познаваше страданието, което е свързано със следването на Христос. Но въпреки страданията, той беше ревностен и посветен ученик на Исус. Какво ви убеждава да бъдете и вие такива ?


Резюме : Животът на един ученик е изпълнен с Божието присъствие. Това е посвещение за цял живот. Поемете този ангажимент или го подновете, независимо от изпитанията.
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !
Ключова концепция за духовно израстване: Отговарянето на поканата за ученичество означава, да оставим стария живот зад себе си и да следваме Исус.
Плещестият рибар влезе шумно в дома си и заяви: „Имам нова работа. Няма повече да ловя риба...” Жена му го погледна озадачено и подозрително. Каква би могла да бъде тази нова работа ? В края на краищата нейният мъж беше само един рибар.

Петър обаче беше сигурен в своето призоваване: „Ще стана ловец на хора”, каза той.

Но гласът от кухнята издаде смесица от сарказъм и гняв: „Ние не ядем хора ! Ядем риба.”

Не оставяйки да го разубеждават, Петър остави мрежите и последва Исус. Такава е цената и „натискът” на ученичеството.


За разискване : „Ученик” означава последовател. Петър и Андрей /Марко 1:16-18/, двамата ученици на Йоан Кръстител /Йоан 1:35-37/, Матей /Матей 9:9/, Филип /Йоан 1:43/ и в действителност всички ученици /Матей 19:27/ оставиха всичко и последваха Исус. Така, изоставяне и следване са главната прелюдия към ученичеството. Какво оставихте вие ? До каква степен сте последовател ?
СТЪПКА 2 – Изследвайте !
Само за учители : Сократ имаше Платон, Гамалиил имаше Павел. Водачите на религии имаха техните посветени последователи. Разликата между ученичеството при тези случаи и ученичеството на Исус е, че първите се основаваха на някаква философия или учение, докато последното се корени в онова, което направи Исус. Онова, което извърши Исус е изкупление на греха чрез Неговата смърт и възкресение. Така че, християнското ученичество лежи не толкова много върху Христовото учение, както върху онова, което Той направи за спасението на човечеството. От това следва, че Исус кани всички Негови последователи да се отъждествят напълно с Него, да вдигнат кръста си и да Го следват /Матей 10:38; Марко 8:34; Лука 9:23/. Без нашето ходене по следите от стъпките до Голгота, няма християнско ученичество. /Подчертайте това в групата за този урок/.
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР
Въведение: Думата ученик се среща 269 пъти в Новия Завет, най-много в евангелията и Деянията. Да бъде човек ученик на Исус, това е най-вълнуващата и изпълваща живота опитност, която може да преживее някой. То изпълва с енергия духа, предизвиква ума и изисква максималното в нашите отношения с Бога и с другите хора. Важно е, следователно, да изследваме какво прави един ученик и кои са белезите на ученичеството.

1. ”Правене” на ученици

Човек не може сам да се определи за ученик. То е резултат от призива на Исус. Той „повика при Себе Си ония, които си искаше; и те отидоха при Него” /Марко 3:13/. Въпреки че отначало Исус призова Дванадесетте, Той призова също Седемдесетте /Лука 10:1-20/ и след това заповяда на учениците Си „да учат всичките народи” /Матей 28:19/. Така, при ученичеството няма ограничения; то е ръководено от същия принцип „всеки, който”, който действа в Божия спасителен план /Йоан 3:16/

Всеки, който приеме Неговата покана, преживее опрощението Му и се посвети в служба на Христос, е Негов ученик. Християнското ученичество е една действаща връзка между спасения и Спасителя – като първият живее, покорява се и служи според волята на втория. Затова Павел можеше да каже7 „Съразпнах се с Христа, и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене.” /Галатяни 2:20/.

За разискване : Великата поръчка /Матей 28:19/ е ние да научим всички народи. Кои области от живота са засегнати от концепцията „всички народи” ? Как може да направим това ?


Каталог: MEDIA%20SET -> A.%20MINISTRY,%20EDUCATION
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> За Windows има само един вид архив формат
MEDIA%20SET -> Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "
MEDIA%20SET -> Жак Секвейра вечното евангелие изкупителната Божия любов
MEDIA%20SET -> Фактите около възкресението
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Юли, август, септември 2007 г. За добро или за зло: поуки от старозаветни съпружески двойки гордън кристо и розенита кристо
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище януари, февруари, март 2008 г. Ученичеството от
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище октомври, ноември, декември 2007 г. Пречистващият огън на страданието
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище януари, февруари, март 2009 г
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище юли, август, септември 2008 г. Служители на надеждата
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище април, май, юни 2008 г. Чудото исус рой Адамс


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница