Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралство


Добра практика 10. Установена процедура и срокове за актуализиране размера на такситестраница23/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30

Добра практика 10. Установена процедура и срокове за актуализиране размера на таксите


Практика № 10

Установена процедура и срокове за актуализиране размера на таксите

Година на въвеждане

В рамките на проучването и по време на работното посещение не са идентифицирани данни/документи с информация за това от кога съществува процедура и срокове за актуализиране размера на таксите. Може да се допусне, че практиката е въведена (поне) от 1992 г., когато е Министерството на финансите публикува Ръководството за таксите и потребителските цени.

Държава

Обединено кралство

Институция / администрация, отговорна за прилагането на практиката

Процедурите и сроковете за актуализиране размера на таксите са приложими за всички министерства, публични организации, различни от министерства, национални здравни служби и търговски фондове в Обединеното кралство, които не се ползват с известна автономност от британското централно правителство (и парламент).

Метод, чрез който е идентифицирана

Работно посещение (Study Visit)

Кратко описание на практиката

Всички публични организации в Обединеното кралство, които планират да въведат нова или да актуализират размера на съществуваща такса се консултират с Министерството на финансите на възможно най-ранен етап като всяко предложение трябва да е съобразено с обществения интерес. Въпросите, които организациите следва да разгледат, когато въвеждат нова или актуализират размера на съществуваща такса услуга касаят: описанието на услугата и нейната необходимост; предложената финансова цел (например пълно възстановяване на разходите; 70% възстановяване на разходите плюс 30% публична субсидия); как ще се предоставя услугата и коя организация да я предоставя; дали доставчикът следва да задържи част от приходите от такси; предложение за структурата на таксите (например една услуга или няколко под-услуги) и пр.

Времето за въвеждане на нова такса или за актуализиране размера на съществуваща такава обикновено е около 15 месеца. В рамките този период 1) се идентифицира бизнес предложението; 2) прави се първоначална оценка и се изчисляват разходите за услугата; 3) извършва се преглед на дейността (бизнеса) на организацията; 4) прави се преглед за установяване необходимостта от промени в информационните системи; 5) ръководството дава разрешение за започване на публични консултации; 6) самата публична консултация обикновено продължава 12 седмици; 7) изготвя се окончателен вариант на предложението и се търси (получава) одобрение от министъра; 8) предложението се изпраща на правителството за одобрение; 9) новите схеми и ръководство се публикуват; и 10) новата или актуализираният размер на таксата се популяризира сред министерствата и други заинтересовани страни.Начин на въвеждане

Практиката е въведена с Ръководството за управление на публичните финанси, изготвено от британското Министерство на финансите.Териториално приложение

Практиката е приложима за всички министерства, публични организации, различни от министерства, национални здравни служби и търговски фондове в Обединеното кралство, които не се ползват с известна автономност от британското централно правителство (и парламент) и които следва да спазват принципите и правилата, описани в Ръководството за управление на публичните финанси.Цел и ефективност

Макар целта на практиката да не е изрично посочена в Ръководството, може да се допусне, че тя е свързана с осигуряването на съгласуваност и последователност при определяне размера на таксите, като едновременно с това се отчитат интересите на всички заинтересовани страни, становищата на Министерството на финансите и парламента.Съответствие с критериите за подбор на добри практики

Установяването на процедура и срокове за актуализиране размера на таксите само до известна степен се вписва в критериите за подбор на добри практики. Тя е релевантна към критерий 1 (разходноориентиран подход при определяне размера на таксите) дотолкова, доколкото един от етапите е извършване на първоначална оценка и изчисляване на разходите за услугата. Може да се приеме, че практиката отговаря и на критерий 4 (гъвкавост/иновативност при определяне на разходноориентираните такси), защото в България сходна практика не съществува. Критерий 5 (силни страни и постижения) също е относим към установяването на процедура и срокове за актуализиране размера на таксите дотолкова, доколкото спазването им е предпоставка за прозрачност и съгласуваност при (необходимост от) промяна в техния размер. Критерии 2 и 3 (съответно обособеност на механизмите за определяне на разходноориентирани такси в отделна методология и прилагане на индивидуално аналитично счетоводство за разходите по предоставяната административна услуга) са в по-малка степен относими към практиката.Друга информация

N/A

Наличие на сходни практики или методи в България

В българските нормативни актове и документи, уреждащи или имащи отношение към правилата за определяне на таксите не са идентифицирани конкретни процедури и срокове за актуализиране на техния размер.

Приложимост на практиката в България

Практиката може напълно да се приложи в България например чрез подходящ текст в проекта на новия Закон за таксите и/или в проекта на Специализирана методика за оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на такси и/или в проекта за Единна тарифа за таксите за типови административни услуги.

Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница