cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Agrohimia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц. Иван манолов
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Botanika
  С п и с ъ к на научните трудове на
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Zemedelie
  С п и с ъ к на научните трудове на проф. Д-р тоньо тонев
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р м димитрова
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р П. Бацалов
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Botanika
  С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р В. Николов
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Genetika
  С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р васко тодоров герзилов
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Матина Н. Димитрова
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо христев
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Fiziologia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Малгожата Берова
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Genetika
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Светла Янчева
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн димо стефанов пенков
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Botanika
  С п и с ъ к на научните трудове на
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Fiziologia
  С п и с ъ к на научните трудове на ас. Д-р любка христова колева
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Botanika
  С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Д-р кирил стоянов
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Genetika
  С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Невенка Ганушева
  С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Красимира Узунова
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Botanika
  С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Иванка семерджиева
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Agrohimia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Светла Косатдинова
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Ивелина Запрянова-боева
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Genetika
  С п и с ъ к на научните трудове на ас биляна Сергеева Иванова за периода 2007-12 г
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Botanika
  С п и с ъ к на научните трудове
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Fiziologia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Невена Стоева
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Златко Стоянов Златев
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Алекси Стойков
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Fiziologia
  С п и с ъ к на научните трудове на Андон Василев андонов
directory cntnr NID  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница