docs/N_Juri/IGrigorova
  Конкурс за академична длъжност "Доцент" по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми", специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми"
docs/N_Juri/BRangelov
  Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земята
docs/N_Juri/NZHECHEV
  Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"
docs/N_Juri/RPAZDEROV
  И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
docs/N_Juri/MOMCHIL MINCHEV-PROFESOR
  19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
docs/N_Juri/MIHAIL VALKOV
  Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
docs/N_Juri/VMITKOV
  Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителство
docs/N_Juri/VJELEV
  С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
docs/N_Juri/VVELEV
  Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
docs/N_Juri/VHRISTOV
  Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи
docs/N_Juri/DESY KOSTOVA
  Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление 13. Общо инженерство, научна специалност „Индустриален мениджмънт"
docs/N_Juri/AKAMBUROV
  Аспарух Красенов Камбуров приложение на метода wartk в съвременните 2d и 3d сеизмични проучвания за търсене на нефт и газ
docs/N_Juri/RUMEN KULEV
  К. Кулев І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
docs/N_Juri/DANASTASOV
  Конкурс за професор по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
docs/N_Juri/GTRAPOV
  Георги Илиев Трапов приложение на статистическото моделиране
docs/N_Juri/MILA ILIEVA
  Научни публикации до получаване на онс „доктор”
docs/N_Juri/NMINCHEVA
  Резюмета на научните трудове на гл ас д-р Нели Минчева за участие в конкурса за доцент по професионално направление
docs/N_Juri/ALEXANDAR VLADIMIROV
  СВ. Иван рилски” маг инж. Александър Георгиев Владимиров
docs/N_Juri/RPAZDEROV
  Иван рилски”, софия геологопроучвателен факултет
new/docs/N_Juri/marina nikolova docent
  Кратък обзор и резюмета на представените публикации основните направления в представените публикации включват
docs/N_Juri/PPETROV
  Конкурс за заемане на академична длъжност професор, по професионално направление "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
docs/N_Juri/katerina nikolova
  Св. Иван Рилски” инж маг. Катерина Татянова Николова
docs/N_Juri/AKRILCHEV
  Миннотехнологичен факултет
docs/N_Juri/VTENCHEV
  Конкурс за избор на академичната длъжност „професор по професионално направление «Машинно инженерство»
docs/N_Juri/NIYANEV
  Конкурс за академична длъжност „Доцент по професионално направление
new/docs/N_Juri/VLADIMIR VUTOV-DOCTOR
  Министерство на образованието и науката на р. България
docs/N_Juri/VIARA POJIDAEVA
  Механизация на мините (техническа диагностика на машини и съоръжения)
new/docs/N_Juri/pavel pavlov profesor
  Конкурс за професор по научно направление 7 „Архитектура, строителство и геодезия опит при ликвидиране на последиците от уранодобива в българия
docs/N_Juri/GNIKOLOV
  Конкурс за професор по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми", специалност „Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални суровини"
docs/N_Juri/KDjustrov
  От 15. 00 часа в зала 304 на Минноелектромеханичния факултет на мгу „Св. Иван
new/docs/N_Juri/petq gencheva docent
  За участие в конкурса за доцент по професионално направление
docs/N_Juri/VVELEV
  Конкурс за избор на академичната длъжност „професор по професионално направление «Икономика», научна специалност «Икономика и управление по отрасли»
docs/N_Juri/TODORVURBEV
  "Св. Иван Рилски" ёc гр. София
docs/N_Juri/rosen ivanov doctor
  Св. Иван Рилски” инж. Росен Валериев Иванов
docs/N_Juri/MARTIN BOIADJIEV
  Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент" по специалност "Транспорт на нефт, газ и твърди минерални продукти"
directory docs N Juri  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница