До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и еДата24.07.2016
Размер100.33 Kb.
#3803

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Плевен

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение
От „СВ 2012” ЕООД, ЕИК: 201932949, с управител Събо Василев Маринов, ЕГН:5602183067, български гражданин, тел: 0876 219 000, 0876 219 002, седалище – с.Рибарица, община Тетевен, ул. „Георги Бенковски” № 91.

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

/седалище и ЕИК/БУЛСТАТ на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес:с.Рибарица, община Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Георги Бенковски” № 91, п.к.№ 5720

Адрес за кореспонденция: с.Рибарица, обл. Ловеч, община Тетевен, ул. „Георги Бенковски” № 91, п.к.№ 5720

Телефон, факс и е-mail: 0876 219 000, 0876 219 002, Vesiyan4eva@abv.bg

Управител или Изпълнителен директор на фирмата – инвеститор: Събо Василев Маринов, ЕГН: 5602183067, жив. с.Рибарица, община Тетевен, ул. „Георги Бенковски” № 91.

Лице за контакти, телефон: Събо Василев Маринов, Веселин Събов Василев, тел: 0876 219 000.
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че фирма/физическо лице „СВ 2012” ЕООД, има следното инвестиционно предложение: пристройка и реконструкция на съществуваща къща и реализирането и като „къща за настаняване на гости, ограда и басейн”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.


Целта и предмета на настоящето инвестиционно предложение е реконстукция и преустройство на съществяваща на посочения по-горе адрес къща и превръщането и в къща за гости с ограда и изграждането на басейн в двора на парцела, с обособен търговски обект-зала за хранене за 20 човека и кухня към ресторанта.

2.Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив/


Настоящия проект предвижда пристройка и реконструкция на съществяваща къща и реализирането и като „КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ” с ограда и басейн.Инвестиционното предлогение е ново, не се предвижда изграждането на нова техническа инфраструкура. Сградата е развита на четири нива- частичен сутерен, партер, 1 етаж и 2 етаж / тавански/. На сутеренния етаж е развит малък „СПА” комплекс с котелно-бойлерно за къщата.Сутерена е съществуващ и с настоящия проект се предвижда само да се роконструира, без да се разширява. Предвидено е в „СПА” комплекса да има една сауна, помещение за вибромасажна вана, съблекални и тоалетна. Котелното е развито в североизточната част на сутерена.То е със самостоятелен подход на изток към двора.Към котелното е проектиран склад за палети. На партерния етаж са проектирани фоайе, зала за хранене за 20 човека, кухня за ресторанта, миално помещение и складове, тоалетни, стая за персонала.Фоайето на комплекса е проектирано да има пряка визуална и комуникационна връзка с двора към сградата и съответно с подхода към хотела от главния път.Между фоайето на къщата и залата за хранене е обезпечена топла връзка.Светлата височина е 3,20м. Залата за хранене представлява механа – приготвяне на аламинути и леки предястия.Предвидено е изготвянето на храни от готови полуфабрикатиу изготвяне на салати от предварително нарязани и пакетирани зеленчуци, леки предястия-колбаси, сирена , кашкавал, алкохолни и безалкохолни напитки, кафе и чай.

Приготовлението на аламинутите ще става в топлата кухня.Предвидени са една печка, скара, фритюрник, микровълнова фурна.Под работния плот ще се монтира хладилен шкаф. За измиването на съдовете в кухнята е предвиден умивален басейн.За измиването на съдовете в залата е проектирана- умивалня, оборудвана с двукоритен умивалник, миялна машита и плот за работа-алпака. Предвидени са две гишета за приемане на мръсната посуда и за подаване на чистата.В залата до умивалнята е поставена една кофа за отпадаци с херметично затварящ се капак.Отпадаците ще се събират в пликове за еднократна употреба и след приключване на работата в кухнята ще се изхвърлят в контейнера поставен в северозападната част на двора.

В залата за консумация е проектиран бар-бюфет с двукоритен умивален басейн за чашите от залата.На рукванта зад бара ще бъдат монтирани кафе-мелачка и кафе машина.Към бюфета са предвидени две демонстрационни хладилни витрини. Склада на кухнята е оборудван със стилажи за пакетирани продукти и хладилен шкаф за съхранение на яйца.Предвидени са 4 броя гардеробни шкафчета 50/50см. За персонала на заведението.Кухненския тракт има осигурен самостоятелен достъп за зареждане, независим от залата за консумация.

Първия и втория етаж са предвидени за СТАИ ЦА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИТЕ. Проектирани са 8 стаи и един апартамент. Настилката в стаите е ламиниран паркет, стени и тавани –шпакловка и латекс. В тоалетните настилката е теракота, по стените фаянс, а на тавана влагоустойчив латекс. В подпокривният етаж е предвиден окачен таван ДВУПЛАСТОВ ПОЖАРО-УСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН. На първия етаж е проектирано помещение за камериер. офис-стая персонал.

Вертикалната комуникация в хотела се осъществява чрез 1 брой еднораменна стоманобетонна стълба.Стълбата е съществуваща и за нея се предвижда да се реновира с нов гранитогрес и парапет.

Екстериорното решение на постройката е развито като се отчита традиционната архитуктура на района – цокъл от цепен гнайс, облицовката на стените- с дъсчени обвивки, мазилка-бяла влачена, керемиди- червени, парапети – дървени. Всички видими дървени части на покрива ще бъдат лакирани с безцветен пожароустойчив лак.

Техническите показатели на проекта са:


 • Застроена площ : 174, 60 кв.м.

 • Разгърната застроена площ, без сутерен – 453, 08 кв.м.

 • Разгърната застроена площ, със сутерен - 510, 78 кв.м.

Фундирането на сградата е решено като ивични и единични фундаменти, които стъпват на 10 см. Подложен бетон и ненарушена или добре уплътнена земна основа. Котите на фундиране са – 0.95 и котата на фундиране на съществуващата сграда.За кота 0,00=537,30 е приета кота готов под на първия етаж на сградата.Фундаментите на сградата се изчислени за условно изчислително натоварване на почвата R0 = 0,25 МРа. Ископът ще се приеме и окачестви от инжинер –геолог и ако почвените условия са различни от приетите ще бъде потърсено съдействие от проектанта. Откосите на строителния изкоп ще бъдат : - при ненатоварена берма и дълбочина до 3,0 м.1:1,25, стоманобетонната плоча на кота – 0,05 е с дебелина 10 см. И е конструирана като армирана бетонова настилка с мрежи от фи 6,5 през 20 см.

Кострукцията на сградата е скелетно-гредова, съставена от плочи, колони и греди.Подовите конструкции са монолитни стоманобетонни плочи.Ограждащите и преградните стени са изпъление от решетъчни тухли съответно с дебелини от 25 см. и 12 см. Етажните стоманобетонни плочи са гредови съответно с дебелина 16 см. и 14 см.

Покривът на сградата е с дървена носеща конструкция.Ребрата са със сечение 10/12см., лежещите столици 12/10см., а всички други дървени греди –съгласно изготвените чертежи. Всички дървени части ще бъдат обработени антисептично и антипиренно преди влагането им в конструкцията и следва да отстоят на минимум 10 см. от комините. В проекта е предвидено сеизмичното натоварване дасе поеме от стоманобетонните колони. При полагането на бетона следва да бъде спазено проектното положение на армировката, като едновременно с това се осигури бетонно покритие за плочи – 1,5 см., за греди и колони 1,5см. Статистическите изчисления, оразмеряването и конструирането за извършени за следните натоварвания:


 • Собствено тегло

 • Нормативно полезен товар:

 • Vn = 1,5 kN/кв.м. – за жилищни сгради.

 • Vn = 3,0 kN/кв.м. - за фоайета, коридори, балкони и ресторанти.

 • Vn = 7,5 kN/кв.м.- за складови помещения

 • Сняг – Sn = 3,36kN/ кв.м. /за с.Рибарица/

 • Земетръс - VIIIстепен – кс = 0,15 / за с. Рибарица/

В проекта ще бъдат използвани следните материали :

 • Бетон клас В 15 с Rb = 8,5 Мра.

 • Бетон клас В 20 с Rb = 11,5 Мра.

 • Армировъчна стомана клас А – I означена с фи , с Rs = 225 Мра.

 • Армировъчна стомана клас А – III, означена с N, с Rs = 375 Мра.

 • Иглолистна дървесина – II категория , с Rb = 13 Мра.

Басейнът е с размери 5,25 м. На 3,45 м. /габаритно/ и дълбочина от 1,40м. Изпълнява се изкопа за съоражението до кота – 1.90, след което ще се направи насип от 15 см. тръмбован филц.Върху него ще се излее подложен бетон с дебелина 10 см. и габарити надвишаващи контура на басейна с 30 см. от всички страни. След това ще се положи битумна листова хидроизолация с мембранна защита, върху която ще се изпълни дъното на басейна – стоманобетонна плоча / с размерите на подл. бетон/ с дебелина 20 см. и армирана с долна и горна мрежа N 10/20 см., в която ще се положат фусовете на стените N10/20 см. с дължина 60 см. и куки 15 см..По дължината на хоризонталната фуга между дъното и стените се полага гумена лента „ WATERSTOP”. Вертикалните стени са с дебелина 20 см. армирани с двойна мрежа 10/20см. и се изпълняват на 30 см. навътре от външния ръб на дъното.По външната стена се изпълнява битумна листова хидроизолация с мембранна защита, след което ще се направи обратния насип.

За изпълнението на басейна ще се ползват следните материали: • Бетон клас 125 – за подложен бетон.

 • Бетон клас В 20 – за стоманобетонната конструкция.

 • Стомана клас А- I, означена с фи.

 • Стомана клас А – III, означена с N.

При полагането на бетона ще се осигури бетонно покритие на армировката над земята – 1,5 см., а под земята – 3,5 см.
Оградата по улична регулация е съставена от плътна стоманобетонна част с височина 45-60см. спрямо котата на терена, дебелина 25 см.- облицована с цепен гнайс. До височина 1,20 м. От стоманобетонната част са проектирани дървени пана през оси от 140;325см. носени от стоманобетонни колони.
3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

.............................................................................................няма.................................................................................................................................................................................................................................

4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
Площадката за инвестиционното предложение се намира в УПИ Х-142 и е с площ от около 585 кв.м. и се намира в КВ. 23 по регулационният план на с. Рибарица, област Ловеч, община Тетевен. На север граничи с УПИ - IX – XIII- 142, на изток с УПИ – IX-143а на юг и запад с общински пътища.Парцела е ъглов. Съгласно нотариален акт № 179 , том III, дело № 944/15.11.1993г. имота е собственост на Събо Василев Маринов, ЕГН: 5602183067, жив. с.Рибарица, община Тетевен, ул. „Георги Бенковски” № 91. Терена е с лек наклон 1,5-2% от запад – изток / по – ниско/. Парцела е застроен със сграда с одобрени проекти от 1984г. Застроената плащ на съществуващата сграда е 61 кв.м. и разгърната площ на кота терен от 125 кв.м.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;


По време на строителството и експлоатацията ще се използва обществено водоснабдяване чрез съществуващата ВиК мрежа поддържана от Вик – гр.Ловеч. За целта има сключен договор предварителен договор между „СВ 2012” ЕООД,представлявано от Събо Василев Маринов и „ В и К” – Ловеч за присъединяване на обекти към водопроводната и канализационната система експлоатирана от „В и К” – Ловеч № ТОП – 1919-2882/10.04.2012г.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране.

Строителните отпадаци генерирани при изграждане на сградата ще бъдат извозвани от строителната фирма до определените за целта площадки.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Поради липса на улична канализационна мрежа, битовите отпадъчни води ще постъпват в изгребна яма,която ще се изгради на територията на обекта.

8.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощнст на топлинния източник)

За отопление ще се използва водогреен котел на пелети, двуконтурен, с отделен модул за БГВ. Предвиден е и комбиниран бойлер за БГВ, както и изграждането на водно-помпена отоплителна лъчева система с долно разпределение.

9.Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: 24 месеца.

10. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:

Администрацията на Община Тетевен, област Ловеч.


Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за биологичното разнообразие.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение №1 или в приложение №2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

....................................................................................................................................................................................

Прилагам:


 • характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите;

 • актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.

 • карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, скица и партида на имота (от КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков материал и др. по преценка на възложителя);

 • документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11)

Други документи, по преценка на възложителят:

 • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;


Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11) уведомлението се подава в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител (диск), като възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния носител на информацията.

Дата:......................... Възложител:...................................../подпис, печат/

Каталог: images -> stories -> documents
documents -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
documents -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница