images/stories/documents/Obqvi/tosmds
  До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
images/stories/documents/referendum2015
  Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
images/stories/documents
  Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
images/stories/documents/Drugi_s
  Lovech Rock Fest 2016
images/stories/documents/ob.porachka/bolnica
  Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
images/stories/documents/med_dev/Vigilance
  Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
  Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността
  Manufacturer’s Incident Report
images/stories/documents/lek_inf
  Лингвистичната проверка се извършва спрямо одобрения текст на английски език, който е референтен
images/stories/documents
  Лица освободени от такса -чл. 37 ал. 3 от ззо
images/stories/documents/pharmacovigilance
  До търговците на едро на територията на Република България
images/stories/documents/administrativni_uslugi
  Изпълнителна агенция по лекарствата към министъра на здравеопазването
images/stories/documents/kravni
  Проекто график за провеждане на инспекции в лечебните заведения, изпълняващи дейности по зккк за 2010г
images/stories/documents/seminari
  Програма за съвместни обучителни семинари организирани от иал и фармацевтичен факултет тема Разрешение за употреба на лекарствени продукти Лекции : Разрешаване за употреба на лекарства регулация
images/stories/documents/med_inf
  Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (prac) към Европейската агенция по лекарствата (ема) счита
  Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (prac) към Европейската агенция по лекарствата (ема) счита
images/stories/documents/clinical
  Комисия по етика при
images/stories/documents/kravni
  Случай на треска от долината Рифт, внесен в Германия 2010-05-11
images/stories/documents/lek_inf
  Кратка характеристика на продукта, означения върху опаковката и листовката
images/stories/documents
  Факултет: Славянски филологии
  Факултет: Славянски филологии
  Факултет: Славянски филологии
  Законът за регионалното развитие, в сила от 20. 02. 2004 година формулира "Регионалното развитие"
  Факултет по славянски филологии Специалност:
  Програма по дисциплината християнски свети места на балканите
  Факултет по славянски филологии българска филология
images/stories/documents/naredbi
  Решение №382 / 18. 12. 2009 г гр. Мизия глава първа
bg/images/stories/Documents/OS_2011-redovno
  Кодекс на служителите на кораборемонтен завод „одесос ад
images/stories/documents
  Доклад на деканското ръководство на факултета по славянски филологии за периода 10. 11. 2013 11. 11. 2014 г. Уважаеми членове на общото събрание
  Факултет по славянски филологии Специалност:
  Факултет: Факултет по славянски филологии
  Факултет: фсф, Балканистика
  В този брой: Покани за проектни предложения, стипендии и стажове
  Модернистични стратегии в румънския и българския роман от 1920-те и 1930-те години Румяна Л. Станчева
  Конкурс по Програма Рила 2013 Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (cost)
  Интервю, проведено на 22. 02. 2014 от Яна Мороз. Участници: Петя, Руми
  Програма „еразъм" 2014/2015 окончателно класиране турция, Анкара Адлен Васвиева Юсеинова, мп „Преводач-редактор"
  ІІ. Балкански литератури и сравнително литературознание
images/stories/documents/med_dev
  Резултати от тестовете на гръдни имплантати със силиконов гел на фирмата Poly Implant Prothése, Франция
images/stories/documents
  Доклад на деканското ръководство на фслФ за 2010 г. Факултет по славянски филологии
  Факултет: Славянски филологии
bg/images/stories/Documents/OSA_2014
  Доклад за дейността на дружеството през 2013 г проект за решение ос приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2013 г
images/stories/documents
  Факултет: Факултет по славянски филологии
  Факултет: Славянски филологии
images/stories/documents/lek_inf
  Препоръкa за ограничаване на приложението на Protelos/Osseor
images/stories/documents
  Д. З.: Как решихте да осиновите дете? В. Х
  Изисквания към съдържанието и оформлението на дипломната работа I. Заглавна страница
directory images stories  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница