Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване


Глава трета ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТОстраница3/20
Дата27.09.2016
Размер1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Глава трета

ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТОЧл. 25. Производителят трябва да приложи по собствен избор една от процедурите за оценяване на съответствието по чл. 27, за да оцени съответствието на средството за измерване с приложимите за него съществени изисквания.

Чл. 26. Процедурите за оценяване на съответствието са съставени от един от следните модули или комбинация от тях:

1. „Деклариране на съответствие, основано на вътрешен производствен контрол – модул А“ – приложение № 13;

2. „Деклариране на съответствие, основано на вътрешен производствен контрол и изпитване на продукта от нотифициран орган – модул А1“ – приложение № 14;

3. „Изследване на типа – модул В“ – приложение № 15;

4. „Деклариране на съответствие с типа, основано на вътрешен производствен контрол – модул С“ – приложение № 16;

5. „Деклариране на съответствие с типа, основано на вътрешен производствен контрол и изпитване на продукта от нотифициран орган – модул С1“ – приложение № 17;

6. „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството – модул D“ – приложение № 18;

7. „Деклариране на съответствие, основано на осигуряване качеството на производството – модул D1“ – приложение № 19;

8. „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на контрола и изпитването на крайния продукт – модул Е“ – приложение № 20;

9. „Деклариране на съответствие, основано на осигуряване качеството на контрола и изпитването на крайния продукт – модул Е1“ – приложение № 21;

10. „Деклариране на съответствие с типа, основано на проверка на продукта – модул F“ – приложение № 22;

11. „Деклариране на съответствие, основано на проверка на продукта – модул F1“ – приложение № 23;

12. „Деклариране на съответствие, основано на проверка на единичен продукт – модул G“ – приложение № 24;

13. „Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството – модул Н“ – приложение № 25;

14. „Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството и изследване на проекта – модул Н1“ – приложение № 26.

Чл. 27. Оценяването на съответствието на отделните групи средства за измерване със съществените изисквания се извършва по избор на производителя по една от следните процедури:

1. за водомери – комбинацията на модул В и модул F или комбинацията на модул В и модул D или модул Н1;

2. за разходомери за газ и коригиращи устройства за обем – комбинацията на модул В и модул F, или комбинацията на модул В и модул D или модул Н1;

3. за електромери – комбинацията на модул В и модул F или комбинацията на модул В и модул D или модул Н1;

4. за топломери – комбинацията на модул В и модул F или комбинацията на модул В и модул D или модул Н1;

5. измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количества течности, различни от вода – комбинацията на модул В и модул F или комбинацията на модул В и модул D или модул Н1, или модул G;

6. за везни с автоматично действие:

а) механични системи – комбинацията на модул В и модул D или комбинацията на модул В и модул Е, или комбинацията на модул В и модул F или модул D1, или модул F1 или модул G, или модул Н1;

б) електромеханични везни – комбинацията на модул В и модул D или комбинацията на модул В и модул Е, или комбинацията на модул В и модул F или модул G, или модул Н1;

в) електронни системи или системи, използващи софтуер – комбинацията на модул В и модул D или комбинацията на модул В и модул F или модул G, или модул Н1;

7. за таксиметрови апарати – комбинацията на модул В и модул F или комбинацията на модул В и модул D, или модул Н1;

8. за материални мерки:

а) за дължина – комбинацията на модул В и модул D или модул F1, или модул D1, или модул Н, или модул G;

б) за вместимост – комбинацията на модул В и модул D или комбинацията на модул В и модул Е или модул А1, или модул F1, или модул D1, или модул Е1, или модул Н;

9. за газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства – комбинацията на модул В и модул F или комбинацията на модул В и модул D или модул Н1.

Чл. 28. Производителят предоставя техническа документация, необходима за оценяване на съответствието на средствата за измерване или групи средства за измерване съгласно чл. 29.

Чл. 29. (1) Техническата документация трябва да представя по разбираем начин информация за конструкцията, производството и работата на средството за измерване и да позволява оценяване на неговото съответствие с изискванията на наредбата.

(2) Техническата документация трябва да е достатъчно подробна, за да осигурява:

1. определяне на метрологичните характеристики;

2. възпроизводимост на метрологичните характеристики на произведените средства за измерване при правилната им настройка с предназначени за това подходящи средства;

3. комплектност на средството за измерване.(3) Техническата документация, свързана с оценяването на съответствието и идентификацията на типа и/или на средството за измерване, трябва да включва:

1. общо описание на средството за измерване;

2. идеен проект, производствени чертежи, чертежи на компонентите, възлите, схемите и др.;

3. производствени процедури, които да осигуряват стабилност на производството;

4. описание на електронните устройства с чертежи, схеми, логическа блок схема и обща информация за софтуера, които да обясняват техните характеристики и начин на работа, когато е приложимо;

5. описания, необходими за поясняване на т. 2, 3 и 4, включително начина на работа на средството за измерване;

6. списък на стандартите и/или нормативните документи съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, приложени напълно или частично;

7. описание на приетите решения с цел постигане на съответствие със съществените изисквания, когато стандартите и/или нормативните документи съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 не са приложени;

8. резултатите при изчисляване на конструкцията, изследванията и т.н.;

9. съответните резултати от изпитвания, които доказват, че типът и/или средството за измерване съответстват на изискванията на наредбата при обявените работни условия и при определените смущения на околната среда, както и на спецификациите за издръжливост на разходомери за газ, водомери, топломери и измервателни системи за течности, различни от вода;

10. ЕО сертификати за изследване на типа или ЕО сертификати за изследване на проекта по отношение на средствата за измерване, които съдържат части, идентични на частите, дадени в проекта.

(4) Производителят трябва да определи в документацията местата, на които се поставят пломби и означения, и при необходимост, да посочи условията за съвместимост с отделни възли и интерфейси.

Чл. 30. (1) Маркировката за съответствие и допълнителната метрологична маркировка се нанасят от производителя или на негова отговорност върху всяко средство за измерване или, ако това не е възможно, върху табела, трайно закрепена към него.

(2) Допълнителната метрологична маркировка се нанася непосредствено след маркировката за съответствие и се състои от главна буква „М“ и последните две цифри на годината на нейното нанасяне, оградени с правоъгълник. Височината на правоъгълника трябва да бъде равна на височината на маркировката за съответствие.

(3) Идентификационният номер на нотифицирания орган, извършил оценяването, следва маркировката за съответствие и допълнителната метрологична маркировка, когато е предвидено по процедурата за оценяване на съответствието.

(4) Когато едно средство за измерване се състои от комплект свързани самостоятелни устройства, маркировките се поставят върху основното устройство.

(5) Когато средството за измерване е твърде малко или твърде чувствително, маркировките съгласно ал. 1 се поставят върху опаковката, ако има такава, и върху придружаващата го съгласно наредбата документация.

(6) Маркировките по ал. 1 и идентификационният номер по ал. 4 трябва да бъдат ясни, видими, леснодостъпни и незаличими. Идентификационният номер трябва да се саморазрушава при сваляне.

Чл. 31. Забранява се поставянето върху средството за измерване на маркировки, които могат да заблудят трети страни по отношение на значението и/или формата на маркировката за съответствие и на допълнителната метрологична маркировка. Всяка друга маркировка се допуска, при условие че не се нарушават видимостта и четливостта на маркировката за съответствие или на допълнителната метрологична маркировка.Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница