Община роман общински план за развитиестраница8/10
Дата07.08.2018
Размер1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5. УРБАНИЗАЦИЯ

Териториалната и селищна система на община Роман се е формирала на основата на природогеографските дадености и като резултат на дългогодишната човешка дейност, която е изменяла природната среда и в положителен и в отрицателен аспект. Селищната система на Общината включва 13 населени места: гр. Роман - административен център; с. Каменополе, с. Кунино, с.Синьо бърдо, с.Струпец, с.Радовене, с.Долна Бешовица, с.Хубавене, с.Курново, с.Стояновци, с.Средни рът, с.Караш, с.Марково равнище.Общата площ на урбанизизираните територии се оценява на 11 189 дка и включва 9 449 дка селищни терени, 498 дка промишлени и кладови терени, 7 дка курортни комплекси, 1 152 дка застроени обекти извън населените места и 83 дка гробищни паркове.

Населени места

Урбанизирана територия, /дка/

Площ на населените места /дка/

Промишлени и складови зони, /дка/

Курортни комплекси, /дка/

Застроени обекти извън населените места, /дка/

Гробищни паркове, /дка/

гр. Роман

2066

1389

479
209

9

с. Долна Бешовица

1061

1008

-
53
с. Каменно поле

1426

1172

-
245

9

с. Караш

978

967

-

7
4

с. Кунино

760

561

11
167

21

с. Курново

565

515

-
39

11

с. Марково равнище

111

111

-


с. Радовене

582

537

1
40

4

с. Синьо бърдо

731

668

-
58

5

с. Средни рът

730

500

-
225

5

с. Стояновци

526

473

-
43

10

с. Струпец

915

870

-
43

2

с. Хубавене

738

698

7
30

3

ВСИЧКО

11189

9449

498

7

1152

83

С най-голяма площ като абсолютна стойност е селищната територия на гр. Роман и селата Каменно поле и Долна Бешовица. Промишлените и складови зони са концентрирани главно в град Роман. На територията на община Роман няма обособени самостоятелни вилни зони.


Устройствени планове, проектна осигуреност на територията

Населените места в общината разполагат с ругулационни планове, изработени през 70-те и 80-те години. Те не са попълвани коректно и може да се твърди, че вече са стари и имат нужда от актуализиране в цифров вид.
Жилищни пазари – жилища и земя


Както в цялата страна, жилищните пазари в общината се зараждат в началото на прехода и имат възходящо развитие след последвалата реституция. Локализацията на пазарите е в гр. Роман и населените места с атрактивна природна среда. Цените на парцелите в гр. Роман до м.май 2005г. се предлагат средно по 8 EUR за м2/”Български имоти” – бюлетин за недвижими имоти/, което е една добра цена за евентуален инвеститор и солидна инвестиция за в бъдеще с оглед очакваното поскъпване на строителните терени и земеделска земя при приемането на страната през 2007г. в ЕС. Има повишаване на търсенето на терени около инфраструктурни обекти, възлови райони и в населените места с атрактивна природна среда. В останалите райони има дифузно разпръснати, спорадични сделки и незначителен брой транзакции.

Потребност от социални жилища


През последните 15 години много общински жилища бяха разпродадени и сега тяхното количество е символично – в община Роман има 110 бр. общински жилища. Нуждата от общински жилища е значителна. Общината не може да задоволи най-елементарни жилищни потребности на млади и социално слаби семейства, на лица с различна степен на инвалидизация и др. Общински жилища в момента не се строят, сегашната системата за изграждане на общински жилища е в дълбока криза. Тя няма нито надеждно осигурени ресурси, нито пък е присъща за модерното европейско управление на общините. Необходима е алтернатива, в която общината е партньор и помощник. Настоящото състояние на общинските жилища е много лошо, като част от тях дори не са безопасни за живущите в тях.

Жилищна задоволеност


Осигуреността на населението в общината с жилища през 2003г. е ??? броя на 1000 човека от населението, за гр. Роман ?? броя на 1000 човека и за селата ?? броя на 1000 човека. Макропоказателят “жилища на 1000 човека” служи за ориентация и отразява количеството наличен фонд, без да дава информация за качествените характеристики на жилищата, начина на тяхното ползване и реалното потребление. Визирайки общия наличен фонд, общината има по-ниски стойности от тези на областта (???/1000) и по-високи от тези за страната (471/1000) и от средно-европейските (420/1000).

Този показател има адекватна диагностична стойност в условията на балансирани икономики и развити жилищни пазари. В общината той се деформира сериозно от огромното количество необитавани жилища. За това стойности над 420/1000 не означават висок стандарт на жилищна задоволеност, а по-скоро наличие на втори жилища поради близостта до големите градове. Тези жилища се използват предимно за отдих, но при определени условия представляват солидна база за развитие на селски, еко и ловен и риболовен туризъм. Част от тях могат да се адаптират, като малки семейни ферми за отглеждане на животни и птици или на растениевъдство. За да стане възможно тяхното ефективно използване са необходими значителни инвестиции за тяхното благоустрояване и изграждане на съвременна техническа инфраструктура на местата където са разположени.

За 2003г. в едно жилище живеят средно ??ица, средната полезна площ на човек от населението е ??? и жилищна площ на човек от населението от 20.99м2, което е много близко до средните стойности за областта.
Основните констатации за жилищната задоволеност на община Роман включват:

- Средностатистическата жилищна задоволеност в общината е близка и над средната за страната. Голям брой жилища не се обитават, което не предполага нуждата от масово ново жилищно строителство.

- Моментното състояние на фонда е задоволително, но за да се поддържа и подобрява, са необходими големи частни инвестиции.

- Физическата наличност благоустройствени елементи е сравнително добра, но не допринася за качеството на обитаване в съответната степен поради не доброто техническо състояние на инженерните мрежи и ниска платежоспособност на хората.

- Социалните жилища са недостатъчни и системата за осигуряването им се нуждае от радикална реформа, наличните са в окаяно състояние.

- Жилищните пазари не са развити (има известни наченки в града и атрактивните райони).

Приоритетните нужди на общината трябва да бъде в три насоки::


  • обновяване на съществуващия фонд;

  • повишаване на използваемостта на наличния фонд;

  • осигуряване на социални жилища за маргиналните групи (чрез ново строителство или адаптиране на съществуващ сграден фонд).Каталог: docum
docum -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
docum -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
docum -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
docum -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
docum -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
docum -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
docum -> Становище за осъществен предварителен контрол
docum -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница