Балканкар заря” ад „Балканкар заря”


Продадени колела в натурално изражение и средни ценистраница7/12
Дата28.04.2017
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Продадени колела в натурално изражение и средни цени

 

2004

2005

2006

Януари - Март 2006

Януари - Март 2007

Брой продадени колела

94,974

107,453

111,968

32,433

33,973

Продажби, хил. лева

3,230

3,819

4,111

1,097

1,233Среднa цена, лева

34.01

35.54

36.72

33.82

36.29

Данните от междинните отчети са неодитирани

Забележка: В продажбите са включени само приходите от продажби на колела (без други продажби и без незавършен продукт).

През 2006г. Дружеството е продало 111,968 колела, което представлява увеличение от 4.2% спрямо 2005г. В стойностно изражение, увеличението на продажбите на колела е 7.65%. Средната продажна цена е 36.72 лева на колело през 2006г. спрямо 35.54 лева през 2005г. По-големия прираст на продажбите в стойностно изражение спрямо ръста на продажбите в натурално изражение, както и нарастването на средната цена, се дължи на обстоятелството, че през 2006г. „Балканкар ЗАРЯ” АД увеличава продажбите на колела с по-голям диаметър (колела 15”) – те са с по-висока цена, но като бройка са по-малко от останалите колела.

Увеличението в обемите на продадените колела се обяснява с (1) ръст на индустриалното производство и строителството в световен мащаб и в частност в Европа, което увеличава търсенето на индустриални машини и съоръжения и съответно колела и джанти; (2) търсене на по-качествени колела и джанти от страна на производителите на оригинална екипировка и на пазара за резервни части; (3) провеждането на агресивна маркетингова политика от страна на „Балканкар ЗАРЯ” АД, целяща поддържане на конкурентни цени на продукцията и подобряване на комуникацията с клиентите и контрагентите на дружеството, за да бъде възможно да се отговори бързо на техните изисквания. „Балканкар ЗАРЯ” АД се ползва с висока лоялност от страна на своите клиенти като над 90% от тях ежегодно подновяват заявките си за доставка.
IV.1.3.ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛАЦИЯТА И ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВАЛУТНИЯ КУРС, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ДАНЪЧНИ, МОНЕТАРНИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ, КОИТО ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО СА ОКАЗАЛИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ИЛИ КОИТО БИХА ИМАЛИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА «БАЛКАНКАР ЗАРЯ» АД

Освен промените в цената на стоманата, няма други макроикономически, политически или други фактори, който да са повлияли в значителна степен върху дейността на „Балканкар ЗАРЯ” АД – стабилната макроикономическа обстановка, ниската инфлация, фиксирания валутен курс и балансираната бюджетна политика водят до ниско влияние върху финансовото състояние на дружеството. Влияние оказва валутният курс на щатския долар към еврото и респективно, към лева, доколкото дружеството осъществява сделки в щатския долар (износ за Русия и Азия; покупката на стомана – евро или долари).

От представената по-долу информация относно валутната структура на плащанията към доставчици се вижда, че плащанията в лева заемат 84.2% през 2006г. (2005: 85.3%) от общите плащания на „Балканкар ЗАРЯ” АД.

През първото тримесечие на 2007г. се наблюдава увеличение на процента на разплащания в евро – това се дължи основно на плащания, свързани с изпълнение на инвестиционната програма на „Балканкар ЗАРЯ” АД.Плащания към доставчици по валута (%)
2004

2005

2006

Януари - Март 2006

Януари - Март 2007

в лева

84.9%

85.3%

84.2%

84.4%

78.1%

в щатски долара

12.9%

12.6%

13.5%

13.1%

12.2%

в евро

2.2%

2.1%

2.3%

2.5%

9.7%

100.0%__100.0%__100.0%__100.0%'>Всичко

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Данните от междинните отчети са неодитирани


Приходи от продажби по валута (%)
2004

2005

2006

Януари - Март 2006

Януари - Март 2007

в лева

50.1%

53.4%

46.9%

53.5%

38.9%

в щатски долара

15.6%

14.9%

15.6%

15.5%

17.7%

в евро

34.3%

31.7%

37.5%

31.0%

43.4%

Всичко

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Данните от междинните отчети са неодитирани
IV.2. ЛИКВИДНОСТ И КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ

IV.2.1. ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИКВИДНОСТ

Вътрешни източници

Основен източник на вътрешна ликвидност през последните три години са самостоятелно генерираните положителни парични потоци и формираните резерви. Положителния финансов резултат от оперативна дейност през 2006 г. и формирания положителен паричен поток са в достатъчен размер, за да покрият необходимите инвестиции в оборотен капитал.

Пускането в експлоатация на новата линия за производство на колела 20”-24” ще доведе до ръст на приходите от продажби от една страна, а от друга ще увеличи маржовете на печалба. Това предполага едно значително повишение на генерираните свободни средства от дружеството.

Външни източници

Външните източници на ликвидност, които емитентът ползва в основната си част са банкови заеми отпускани за оборотни и инвестиционни цели. Информацията за кредитните експозиции на „Балканкар ЗАРЯ” АД са представени в следната таблица:Списък на обслужваните банкови кредити през последните три години

Кредитор

Валута


Размер на кредита

Дата на

отпусканe

Лихвен процент

Година на получаване

Падеж


2004

2005

2006

„Българска

Пощенска Банка АД*EUR

500,000

29.08.2005 г.

3 месечен EURIBOR +

4 пункта

29.08.2005г.
27.06.2008 г.

„Първа Инвестиционна

Банка” АДBGN

100,000

13.05.2005г.

ОЛП+11 пункта
Усв.до

30.05.2005 г.


30.04.2006г.

„Първа Инвестиционна

Банка” АДEUR

51,000

25.08.2004

г.


12 месечен EURIBOR +

12 пунктаУсв.до

30.09.2004 г.

31.08.2005г.

„Първа Инвестиционна

Банка” АДBGN

100,000

24.03.2004 г.

ОЛП+12 пункта

Усв.до

30.03.2004 г.

15.08.2005г.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница