Балканкар заря” ад „Балканкар заря”страница9/12
Дата28.04.2017
Размер1.42 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Линия за производство на колела 20”-24”: Финансови показатели период 2008-2013

Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Използван капацитет на линията (%)

25%

50%

60%

80%

90%

95%

Произведена продукция (бр.)

30,000

60,000

72,000

96,000

108,000

114,000

Единична цена, лева

146.69

146.69

146.69

146.69

146.69

146.69

Приходи от продажби, хил.лева

4,401

8,801

10,561

14,082

15,842

16,722


Разходи, хил.лева:Материали

2,464

5,017

6,126

8,238

9,347

10,033

Персонал

880

1,672

1,954

2,535

2,693

2,676

Амортизации

462

462

462

462

462

462

Други разходи

396

792

951

1,267

1,426

1,505

ОБЩО:

4,202

7,943

9,492

12,502

13,927

14,676


Резултат, хил.лева

199

859

1,070

1,580

1,915

2,047

Рентабилност (%)

4.5%

9.8%

10.1%

11.2%

12.1%

12.2%

Данните от междинните отчети са неодитирани

Забележка: В приходите от продажби е включен само приход от колела без пръстени, тъй като пръстените за колела се произвеждат на отделна линия

Разходите за персонала са съобразени със степента на автоматизация на линията и очакваната и производителност.

Другите разходи включват и част от административните разходи на „Балканкар ЗАРЯ” АД, както и разходите за продажби.
IV.3.2.2. Проект Газификация

„Балканкар ЗАРЯ” АД стартира проект за газификация на производствените и административните си помещения. През май 2006 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД подписва договор с „Енергоконсулт” АД за изготвяне на работен проект за газификация на „Балканкар ЗАРЯ” АД.

Обхват на проекта: максималната консумация на природен газ за нуждите на предприятието е оценена на 400 m3/h, включително 45 m3/h за производствени нужди, а именно: пещ за изпичане – 200 000 ккал; сушилня – 100 000 ккал; предварителна обработка – 55 000 ккал.

Стойността на работния проект е 14,000 лева (без ДДС); към настоящия момент тази сума е изцяло платена от Дружеството.


Договорът за газификация бе подписан на 11.12.2006 г. с „Енергоконсулт” АД. Планира се изпълнението на проекта да приключи до септември 2007 г. Стойността на проекта е 560 хил. лева, от които 515 хил. лева – разходи, свързани с етапите на изпълнение, а останалите – около 45 хил. лева са предвидени допълнителни разходи, свързани с технически надзор, закупуване и пускане в експлоатация на спомагателни съоръжения и др.. Финансиране – собствени средства и средства от настоящата облигационна емисия. Проектът се предвижда да бъде реализиран на шест етапа, представени в следната таблица:Етап

Описание

Срок на реализация

Стойност (лева; без ДДС); Разходи до момента

Етап на изпълнение

1.

Изграждане на площадков газопровод (съгласно Анекс от 15.01.2007г. към Договора между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Енергоконсулт” АД, подписан на 11.12.2006г.)

Три седмици от датата на подписване на анекса към Договора

Разход: 13,908 лева


Приключен

2.

Захранване на машините от технологичния процес с природен газ (съгласно Анекс от 12.02.2007г. към Договора между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Енергоконсулт” АД, подписан на 11.12.2006г.)

Един месец от датата на подписване на анекса към Договора

Стойност: 14,162 лева
Разход до момента: 9,564 лева


Пред финализиране – очаква се минаване на технически

надзор


3.

Изграждане на котелна инсталация в административната сграда (съгласно Анекс от 29.01.2007г. към Договора между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Енергоконсулт” АД, подписан на 11.12.2006г.)

Три месеца от датата на подписване на анекса към Договора

Стойност: 40,857 лева

Разход до момента: 0 лв.В процес на изпълнение

4.

Изграждане на отоплителна инсталация в административната сграда (съгласно Анекс от 29.01.2007г. към Договора между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Енергоконсулт” АД, подписан на 11.12.2006г.)

Три месеца от датата на подписване на анекса към Договора

Стойност: 116,200 лева

Разход до момента: 0 лвВ процес на изпълнение

5.

Изграждане на инфрачервено отопление в основния цех (съгласно Анекс от 29.01.2007 г. към Договора между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Енергоконсулт” АД, подписан на 11.12.2006 г.)

Три месеца от датата на подписване на анекса към Договора

Стойност: 241,731 лева

Разход до момента: 9,207 лева
Изпълнена част от СМР + Газо-разпределително табло.

6.

Изграждане на инфрачервено отопление в спомагателния корпус (съгласно Анекс от 29.01.2007г. към Договора между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Енергоконсулт” АД, подписан на 11.12.2006г.)

Три месеца от датата на подписване на анекса към Договора

Стойност: 88,607 лева

Разход до момента: 0 лв.В процес на изпълнение


IV.3.2.3. Проект Внедряване на интегрирана информационна система за управление

„Балканкар ЗАРЯ” АД стартира проект за внедряване на SAP ERP “All-in-One”. През април 2007 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД подписва договор със „Си Ен Ти Консултинг” ООД за внедряване на mySAP “All-in-One” система за контрол на бизнеса.

Договорът за внедряване на SAP ERP “All-in-One”бе подписан на 13.04.2007 г. със „Си Ен Ти Консултинг” ООД. Планира се изпълнението на проекта да приключи до май 2008 г. Стойността на проекта е 153 хил. евро, от които 105 хил. евро – разходи, свързани с етапите на внедряване, а останалите – около 48 хил. евро са за закупуване на лицензи за SAP и лицензи база данни. Проектът се предвижда да бъде реализиран на 6 фази, представени в следната таблица:


Етап

Описание

Срок на реализация

Стойност (евро; без ДДС); Разходи до момента

Етап на изпълнение

1.

Фаза Инициализация:

-първоначална среща;

-посещение на производствената площадка;

-подготовка на проекта;

-верификация на плана;

-старт на проекта.20.04.2007 -20.06.2007

Стойност: €11,700

Разход до момента:

€12,106


Приключен

2.

Фаза Верификация на процесите:

-управление на проекта;

-представяне на основните процеси в SAP;

-продажби;

-материално стопанство;

-управление на качеството;

-производство;

-финанси и контролинг;

-ремонт и поддръжка.


31.08.2007- 28.09.2007

Стойност: €8,320

Предстоящо изпълнение

3.

Фаза Внедряване:

-инсталация и параметризиране на софтуер;

-управление на проекта;

-1-ви тестове;

-2-ри тестове;

-3-ти тестове;

-4-ти интеграционни тестове;


16.07.2007-

07.03.2008Стойност: €73,600

Предстоящо изпълнение

4.

Фаза обучение:

-управление на проекта;

-еОбуение ключови потребители;

-компютърна грамотност крайни потребители;

-обучение крайни потребители.


20.07.2007- 27.03.2008

Стойност: €320

Предстоящо изпълнение

5.

Фаза продуктивен старт:

-ръчна миграция на данни;

-Go Live.


10.02.2008- 07.04.2008

Стойност: free of charge

Предстоящо изпълнение

6.

Фаза Продуктивна поддръжка

04.04.2008- 30.05.2008

Стойност: €11,440

Предстоящо изпълнение

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница