Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралство


Добра практика 7. Забрана за кръстосано субсидиранестраница20/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30

Добра практика 7. Забрана за кръстосано субсидиране


Практика № 7

Забрана за кръстосано субсидиране

Година на въвеждане

Поне от 2005 г.; възможно е забраната за кръстосано субсидиране да е въведена още през 1992 г., но издаденото тогава Ръководство за таксите и потребителските цени не е достъпно в електронен вариант.

Държава

Обединено кралство

Институция / администрация, отговорна за прилагането на практиката

Всички министерства, публични организации, различни от министерства, национални здравни служби и търговски фондове не следва да допускат кръстосано субсидиране на предлаганите от тях услуги, освен при наличието на достатъчно основателни и добре обосновани причини.

Метод, чрез който е идентифицирана

Работно посещение (Study Visit) и Преглед на документи (Desk Research)

Кратко описание на практиката

Съгласно Ръководството за управление на публичните финанси кръстосаното субсидиране представлява комбинация от такси в размер, по-нисък от разходите за услугите и такива, които ги надвишават, макар нетният ефект да е пълно възстановяване на разходите за всички услуги. По принцип в Обединеното кралство кръстосаното субсидиране е недопустимо, но такси, които са предназначени за или участват в кръстосано субсидиране се класифицират като данъци и за одобрението им е необходимо решение на министър и съгласие от парламента.

Начин на въвеждане

Забраната за кръстосано субсидиране е идентифицирана в Ръководството за управление на публичните финанси и в Насоките на Министерството на здравеопазването за таксите и потребителските цени от 2005 г. Недопустимостта на кръстосано субсидиране беше представена и по време на срещите, проведени в рамките на работното посещение.Териториално приложение

Всички министерства, публични организации, различни от министерства, национални здравни служби и търговски фондове в Обединеното кралство, с изключение на онези в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, които се ползват с известна автономност от централното британско правителство (и парламент) не следва да допускат кръстосано субсидиране на предлаганите от тях публични услуги.Цел и ефективност

Целта на забраната за кръстосано субсидиране не е изрично посочена в нормативен акт или в Ръководството за управление на публичните финанси. Въз основа на прегледаните документи и практики може да се приеме, че в Обединеното кралство кръстосаното субсидиране е нежелано дотолкова, доколкото се счита, че не е приемливо потребителите на дадена услуга (или данъкоплатците) да заплащат разходите, извършвани за предоставянето на друга услуга, ползвана от друга група потребители. Може да се допусне, че като цяло британските министерства и ведомства се придържат към забраната за кръстосано субсидиране и че практиката е ефективна.Съответствие с критериите за подбор на добри практики

Забраната за кръстосано субсидиране на публичните услуги в най-голяма степен отговаря на критерий 1 (разходноориентиран подход при определяне размера на таксите) дотолкова, доколкото за избягването му е необходимо разходите за предоставяне на услугите да бъдат идентифицирани и отнесени към съответната услуга. Гъвкавостта на практиката (критерий 4. гъвкавост/иновативност при определяне на размера на разходноориентираните такси) се предопределя от възможността, по изключение, за някои услуги да се прилага кръстосано субсидиране. Практиката отговаря и на критерий 2 (обособеност на механизмите за определяне на разходноориентирани такси в отделна методология) тъй като забраната за кръстосано субсидиране се съдържа в Ръководството за управление на публичните финанси, чиято Глава 6 по своята същност е единен документ, в който са описани принципите и правилата за определяне размера на таксите на разходен принцип. Практиката в сравнително по-малка степен отговаря на критерий 3 (прилагане на индивидуално аналитично счетоводство за разходите по предоставяната услуга), тъй като в рамките на проучването не е идентифициран акт или документ с изисквания за прилагане на аналитично счетоводство в администрациите. Съответствието с критерий 5 (силни страни и постижения) произтича от правилото разходите за услугата да се заплащат само от лицата, които я ползват.Друга информация

N/A

Наличие на сходни практики или методи в България

В българските нормативни актове и документи, уреждащи или имащи отношение към правилата за определяне размера на таксите не е идентифицирано сходно правило, което да забранява (в общия случай) кръстосаното субсидиране на предоставяните публични услуги.

Приложимост на практиката в България

Практиката е идентифицирана от 4-ма участника в работното посещение в Обединеното кралство като приложима в голяма степен до напълно приложима в България. Тя може да се приложи чрез подходящ текст в проекта на новия Закон за таксите и/или в проекта на Методика за определяне размера на таксите на разходен принцип.

Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница