Специфични условия за издаване на разрешителноДата11.06.2018
Размер29.75 Kb.


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН


.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект


Проектни параметри на използването
ИП ще се осъществи в имот №000269, с обща площ 135,254 дка и начин на трайно ползване „рибарник”. Имотът е образуван от следните имоти: имот № 141028, с площ 73,638 дка; имот № 141029, с площ 33,862 дка; имот № 000262, с площ 3,55 дка и имот №000263, с площ 24,204 дка. Възложителят предвижда в новообразувания имот №000269, който е с водна площ 32 дка, да извършва екстензивно отглеждане на свободно плаващи риби, с цел платен спортен риболов за отдих и развлечение. Водоемът ще бъде зарибяван на пролет с около 200 кг зарибителен материал – шаран 65%, толстолоб – 30% и сом 5%. Отглежданите риби няма да се хранят с фураж, ще се разчита на естествена хранителна база.
  • Географски координати на харктерните точки на границата на водната площ:

т.1 В 42°13'27.736" L 24°12'11.970"

т.21 В 42°13'28.490" L 24°12'16.345"

т.41 В 42°13'32.786" L 24°12'10.489"

т.61 В 42°13'32.305" L 24°12'03.104"

т.81 В 42°13'29.235" L 24°12'09.364"


Специфични условия за издаване на разрешително за предвидените дейности по отглеждане на аквакултури.

  • Да се прилагат технологии за производство на риба с отглеждане на поликултура от шаран и растителноядни видове, ограничаващи процесите на еутрофикация в зависимост от качеството на водите във водоема.

  • При установяване наличието на южен гребенест тритон във водоема да не се зарибява с хищни видове риба.

  • Да не се извършва хранене на рибата в рибарника с фураж

  • Да не се извършват земно-изкопни работи, удълбаване и разширяване на рибарника.
Цел на заявеното ползване

Аквакултури и свързаните с тях дейностиВодно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3МА790R157 – „река Марица от гр.Белово до р.Тополница и ГОК 13-К1(ГК1)”

Воден обект - НТП Рибарник, ПИ № 000269, местност „Завоя на река Марица”, в землището на село Бошуля, община Септември,област Пазарджик
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище село Бошуля, , ЕКАТТЕ 05949

община Септември, област Пазарджик
Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лицаГр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – ПловдивИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.еаrbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница