Тема: строителство, строителен контролстраница1/11
Дата22.07.2016
Размер1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
12 февруари 2009 г.

ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИ

Съдържание:

В. 24 часа 3

В. 24 часа 3

В. 24 часа 4

В. 24 часа 4

В. 24 часа 4

В. 24 часа 5

В. 24 часа 5

В. 24 часа 5

В. 24 часа 6

В. 24 часа 6

В. 24 часа 6

В. 24 часа 11

В. 24 часа 12

В. Сега 12

В. Сега 13

В. Сега 14

В. Сега 15

В. Сега 15

В. Сега 16

В. Сега 16

В. Сега 16

В. Сега 17

В. Сега 17

В. Сега 20

В. Сега 20

В. Сега 21

В. Стандарт 22

В. Стандарт 24

В. Стандарт 24

В. Стандарт 24

В. Стандарт 25

В. Стандарт 25

В. Стандарт 25

В. Стандарт 26

В. Стандарт 26

В. Стандарт 26

В. Стандарт 27

В. Стандарт 27

В. Стандарт 27

В. Стандарт 28

В. Стандарт 28

В. Стандарт 28

В. Стандарт 29

В. Стандарт 29

В. Стандарт 29

В. Стандарт 30

В. Стандарт 32

В. Стандарт 33

В. Стандарт 33

В. Стандарт 34

В. Стандарт 35

В. Стандарт 35

В. Стандарт 36

В. Стандарт 38

В. Стандарт 38

В. Стандарт 39

В. Труд 39

В. Труд 40

В. Труд 41

В. Труд 41

В. Труд 42

В. Труд 42

В. Труд 44

В. Труд 44

В. Труд 45

В. Труд 46

В. Дневник 51

В. Дневник 52

В. Дневник 54

В. Дневник 56

В. Дневник 56

В. Дума 60

В. Дума 61

В. Дума 61

В. Дума 62

В. Дума 62

В. Дума 63

В. Дума 63

В. Дума 67

В. Дума 69

В. Дума 70

В. Телеграф 71

В. Телеграф 72

В. Телеграф 73

В. Телеграф 73

В. Телеграф 73

В. Класа 74

В.Класа 74

В. Монитор 75

В. Монитор 75

В. Монитор 76

В. Монитор 76

В. Монитор 77

В. Монитор 78

В. Монитор 78

В. Монитор 78

В. Монитор 79

В. Нощен труд 79

В. Нощен труд 79

В. Пари 80

В. Новинар 87

В. Земя 89
12.02.2009 г., с. 6
Миков: 50% по-високи заплати? Абсурд
До 10-15 дни ще стане ясно какви и колко ще бъдат предстоящите съкращения в МВР, обяви вчера вътреш­ният министър Михаил Ми­ков. Той смята, че е по-добре съкращенията в систе­мата да станат факт скоро, но не се нае с конкретни сро­кове и цифри. Миков нарече исканията на полицаите за 50% увели­чение на заплатите абсурд­ни. Увери, че не се страхува от предстоящия национа­лен протест на полицаите.

" Ако има политик в света, който се страхува от проте­сти, той не е политик", обяс­ни Миков. По повод строежа на ново Второ полицейско управле­ние в столицата Миков зая­ви: "По-добре да се строи, отколкото да се правят ре­монти". Вчера министърът направи първа копка на но­вата сграда. Старото РПУ обслужва районите Нови Искър, Илиянци и Надежда и е строено през 1966 г. Началникът на управле­нието Александър Василев се похвали, че подчинените му са разкрили 33% от из­вършените на територията престъпления.

Чакам справедлив и от­кровен доклад на Европей­ската комисия, а не подсла­ден със захарен сироп, каза още Миков.


12.02.2009 г., с. 9
Парното може да поевтинее от април
Находище щяло да осигури 50% от нужния ни газ
ВЯРА ИВАНОВА

Ако анализът на състояние­то на топлофикациите пока­же, че имат резерви, парното ще поевтинее от април. Така енергийният министър Петър Димитров отговори вчера на въпрос дали свалянето на це­ната на газа от второто 3-месечие ще се отрази и на топлинната енергия. В понеделник от "Булгаргаз" обявиха, че от април газът ще поевтинее с 11,5%, тъй ка­то "Газпром" сваля цените за Европа. Димитров каза, че руската компания има намере­ние да стори същото и от юли. При откриването на конференция за енергийната ни стра­тегия до 2020 г. министърът обяви, че е имало искане от руска страна транзитните ни тръби да се включат в трасето на "Южен поток".

"Няма да допуснем сливане на сегашната ни мрежа с проекта. Не може да се твърди, че тя ще стане собственост на "Газпром". В това правител­ството и с този народ това няма да се случи", категоричен бе Димитров. Той се надявал при посещението на президента в Русия да се изясни откъде ще е маршрутът на "Южен поток", но това не се случило.

Според Димитров загубите на "Булгаргаз" от газовата криза са в пъти по-малко от тези на бизнеса. Претенциите били предявени и ако нямало реакция, можело да се мисли и за съдебни искове. За проектите, свързани с но­ви трасета и източници на газ, страната ни ще трябва сама да търси финансиране, стана яс­но от думите на министъра. За 110-километровата тръба Димитровград-Комотини, ЕС ни давал само 20 млн. евро.

По-късно от енергий­ното министерство съоб­щиха, че са проведени разговори с" Дайрект пе­тролеум Б ългария". Компанията откри нахо­дище край Девенци и според тях то можело да покрие до 50% от по­требностите ни на газ 2-3 г. Първият добив щял да е след година. Водят се интензивни разговори за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козло­дуй" с частни капитали, каза още Димитров. На въпрос за цената на АЕЦ "Бе­лене" министърът отговори, че руската страна е предложи­ла стойността на оборудване­то, произведено в Русия, да се актуализира според инфла­цията там.

За строителните дейности тук пък цената да е според на­шия процент на поскъпване. Предложението ни е да се из­ползва средноевроейската инфлация, обясни Димитров.


Водни централи

Турската компания "Джейлан" води преговори с няколко компании за продажба на дела си в проекта "Горна Арда", ка­за вчера Димитров. Ако "Джейлан" продаде дела си, проектът ще се отключи и това ще даде зелена светлина и за ВЕЦ "Тунджа". Изграждането на двата веца, както и на газови цен­трали е включено в енергийната стратегия. До 2020 г. токът от възобновяеми източници трябва да скочи от 8 на 11%. От тецовете пък да падне от 59 на 52 на сто.


Снимка на една колона - ПЕТЪР ДИМИТРОВ


12.02.2009 г., с. 9
Спирали чужди инвеститори за цифровизацията
на телевизиите и радиата, заяви вчера депутатът Румен Ангелов от ОДС при диску­сиите на второ четене на промените в Закона за елек­тронните съобщения. Там е предвидено в изграждането на т.нар. мултиплекси (ком­плексите, от които ще се из­лъчват ефирните телевизии) да не могат да участват предприятия или свързани с тях лица, които са радио или тв оператори. Според Анге­лов това спъва европейски компании с опит, защото по­вечето са свързани с тв про­грами.Дискусия сред депутатите запали и предложение ман­датът на всички членове на комисията за регулиране на съобщенията и на нейния председател да стане от 5 на 6 г. Аргументът е, че така ще има приемственост, но опозицията заподозря, че идеята е едни и същи хора да раздават и честотите за регионална цифровизация през 2013 г.
12.02.2009 г., с. 9
Чакат фалити на вериги заради високи наеми
Цели търговски вериги, които имат магази­ни в големи търговски центрове в София и големите градове, може да фалират зара­ди загубите, които трупат в "Мол Варна", прогнозираха от Българската ритейл асо­циация (БРА) вчера. Причината била лип­сата на клиенти, ниските продажби и висо­ките наеми. Вече били опразнени 9 мага­зина. Останалите наематели стачкуваха в понеделник с искане за сваляне на наеми­те. От "Мол Варна" обявиха, че на ден през него минават 8-10 хил. души, а в събота и неделя - 15-17 хил.


12.02.2009 г., с. 9
Спирали чужди инвеститори за цифровизацията
на телевизиите и радиата, заяви вчера депутатът Румен Ангелов от ОДС при диску­сиите на второ четене на промените в Закона за елек­тронните съобщения. Там е предвидено в изграждането на т.нар. мултиплекси (ком­плексите, от които ще се из­лъчват ефирните телевизии) да не могат да участват предприятия или свързани с тях лица, които са радио или тв оператори. Според Анге­лов това спъва европейски компании с опит, защото по­вечето са свързани с тв про­грами.Дискусия сред депутатите запали и предложение ман­датът на всички членове на комисията за регулиране на съобщенията и на нейния председател да стане от 5 на 6 г. Аргументът е, че така ще има приемственост, но опозицията заподозря, че идеята е едни и същи хора да раздават и честотите за регионална цифровизация през 2013 г.


12.02.2009 г., с. 9
Нов завод в Монтана търси шлосери и заварчици
Нов завод за производство на цилиндри за вятърни и водни електроцентрали отвори в Монтана. Предприятието търси стругари, шлосери и заварчици. Инвестицията от 4 милиона лева в "Монтана хидравлик" е ис­панска. Предвиждат се до 150 нови работ­ни места. В момента са наети 48 души.
Снимка на една колона - Вече е завършено халето за производство на цилиндри за вятърни и водни електро­централи.


12.02.2009 г., с. 9
АКЦИИ НА ДЕНЯ
НАЙ-ПЕЧЕЛИВШИ

„Елана фонд за земеделска земя”

0,57 лв. +14,4%

НАЙ-ГУБЕЩИ

"Актив Пропъртис"

0,37 лв. -24,9%

Пазарната капитализация на "Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ е 34,2 млн. лв.

Акциите на "Актив Пропъртис" АД­СИЦ са поевтинели с 38% за послед­ните три месеца.

Вчера SOFIX се покачи с 0,25% до 264,51 пункта. BG40 беше надолу с 0,80 на сто до 87,69 пункта.
12.02.2009 г., с. 10
12 ФЕВРУАРИ

Според заглавията на „24 часа"

Преди 5 г. Наем от 10 ст. на квадратен метър?

Може, ако си партия. Толкова плащат в центъ­ра и периферия­та на София партийните централи за наеми. Това е стократно по-малко от па­зарната цена, казват експерти.


ДНЕС:

• На 40 партии са би­ли предоставени поме­щения под наем в на­рушение на изисква­нията на Закона за по­литическите партии, показва одит на Сметната палата.
12.02.2009 г., с. 11
12 ФЕВРУАРИ

Според заглавията на „24 часа"
Паркираме само на широки тротоари

Вече ще можем да паркираме на тротоара само ако до сградите има поне 1,5 м, за да минават пешеходци­те, решават депутатите.

Днес

• Паркирането по тротоарите си е същото, пешеходците едва минават. Оттогава няма построен подземен паркинг в столицата.
12.02.2009 г., с. 10
12 ФЕВРУАРИ

Според заглавията на „24 часа"
Западът отказва ремонт на АЕЦ

Западноевропейски фирми отказват да правят спешни ремонти на АЕЦ "Козлодуй" за повишаване на безо­пасността, пише "Файненшъл таймс".

Днес

• Ремонтите в АЕЦ "Козлодуй" ги извършва фирмата "Атоменергоремонт" на ХРИСТО КОВАЧКИ.
12.02.2009 г., с. 12
Димитър Ковачев-Фънки и Иван Несторов-Амебата:

СОБСТВЕНИЦИ НА „СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЪРПРАЙСИЗ"

Мадона няма хонорар, всичко е калкулация
В сравнение с нашите колеги в Европа сме страшни цървули, но от друга страна, се оправяме
Трябва да преговаряме със 100 артисти, за да станат 10 концерта. Няма почивка, работи се

Денонощно Мадона никога не излиза на бис. Изявите й винаги приключват с екрани, на които

пише Game over

Хора с по 30-40 години стаж правят грешки и един провален гастрол на артист като „Ролинг

Стоунс" или Ю Ту може да те загроби за цял живот
CV

• Димитър Ковачев-Фънки и Иван Несторов -Амебата основават „Со­фия Мюзик Ентърпрайсиз" през 1991 г.

• До момента са орга­низирали над 400 кон­церта.

• Сред големите съби­тия в историята на „Со­фия Мюзик Ентърпрайсис" са гостуванията на „Назарет", „Джипси Кингс", Джон Маклафлин, Робърт Плант, Джими Пейдж, „Дийп Пърпъл", „Металика", Тото, „Инког­нито", „Джудас Прийст", Питър Гейбриъл, „Блек Сабат", „Смоуки", „Симпли Ред", „Депеш Мод", вокалът на „Йес" Джон Андерсън и много други.


ИРИНА АСИОВА

IASIOVA@24CHASA.BG

- Само преди дни говорех­те за Мадона в бъдеще нео­пределено време, ето че концертът й в България е официално обявен. Прие­мате ли поздравления?

Иван Несторов-Амебата: Не знам дали е за поздравле­ния, но определено сме до­волни, че успяхме да при­влечем такъв артист. Мадо­на е в топ 3 в света. Новината е добра за цялата ни държа­ва.

- Билетите ще са между 100 и 200 лв. Това нормална цена ли е за Мадона?

А.: Случайно чух, че в Лю­бляна на терена цените на билетите почват от 270 евро. Нашите цени са едни от най-ниските за турнето на Мадона. И са абсолютно адекватни на качеството на продукцията, което предла­га. Нейният продукт няма нищо общо с това, което се е случвало досега у нас. Тя пристига с екип от около 500 души. Води си собствена техника -

най-добрата възможна.

- Ще остане ли да нощува в София?

А.: Опитът, който имам по-скоро ме кара да си мис­ля, че едва ли ще остане в България. Вероятно ще до­йде с частен самолет и ще излети веднага след шоуто.

- Хонорарът?

А.: Хонорар няма. Тук става въпрос за сложна сделка на база приходи от билети, спонсорство и още куп изчисления.

- Като казвате спонсорства, кой стои зад този гран­диозен концерт?

А.: Няма никаква мистериозност. Водят се прего­вори с интернационални компании, когато ги финализираме, ще станат ясни и спонсорите.

- Защо крихте новината до последно?

А.: Преди подписан дого­вор няма смисъл да се прав­ят догадки. Щастливото об­стоятелство е, че Мадона повтаря турнето си и благо­дарение на този факт стра­ни като България, Сърбия и Румъния ще успеят да я видят на живо.

- Някои промоутъри в България се похвалиха, че са били питани от менидж­мънта на Мадона дали проявяват интерес да на­правят неин концерт у нас.

Димитър Ковачев-Фънки: Аз специално мисля да не коментирам този въпрос, защото може да се из­кажа доста саркастично.

А.: Всеки има методоло­гия на работата и се бори за място на пазара. Ние гово­рим за концерт едва когато имаме подписан договор, за разлика от други хора, които обичат да спрягат световни имена. Непре­къснато водим преговори с артисти от първата десет­ка още откакто сме създа­ли компанията. Никога ня­ма да забравя първите ни налудничави факсове до AC/DC 1991-1992 г., когато ги питахме: А защо не дой­дете да направите един концерт в България? И те казват: Да, чудесна идея. И дотук. С артисти от техния ранг е много сложно да се водят преговори. Въпро­сът не опира само до фи­нансите. Свързано е със съоръжения, апаратура, транспорт.

Ф.: Артисти като Мадо­на, Роби Уилямс, Ю Ту и т.н. не контактуват с всеки.

Не всеки може да си позволи да има делова кореспонденция с тях

Всичко останало е пълен майтап.

А.: Ние го дължим на то­ва, че работим с най-голе­мия световен промоутър Live Nation. Те правят мо­же би всеки втори концерт в света. Горди сме, че сме извоювали тяхното дове­рие към нас. Успех е дори изобщо да мислят по въ­проса. Затова не можем да си позволим празни при­казки и глупави обещания.

- Въпрос на самочув­ствие ли е да се захване един промоутър с мегасъбитие?

А.: Въпрос на глобални комуникации. Някога единственото средство за комуникация беше фак­сът. Пускаш някакъв факс, чакаш отговор. Сега в епо­хата на глобалната мрежа може сравнително лесно да се отправи покана до арти­ста - било към неговия ме­ниджмънт или към посред­ник. Да не говорим, че част от артистите имат профи­ли във "Фейсбук" или "Май спейс".

Няма как локална ком­пания от Източна Европа да сключи директен дого­вор с голям артист. Не мо­же да стане. Ние не се и опитваме. Нашите догово­ри са с големите промоутъ­ри. В случая с Мадона дого­ворът минава през Live Nation.

- Наскоро Фънки със самоирония си спомни за зо­рата на демокрацията, ко­гато сте пробвали най-раз­лични дейности - търговия с пирони, захар. Не съжа­лявате ли, че не останахте в

бизнеса с хранителни сто­ки?

А.: Човек е щастлив, ко­гато върши нещо, от което разбира и му е приятно. Ко­гато трябва да сменям та­петите вкъщи, викам май­стори, зайчото ако ги лепя сам, те падат.

Ф.: Това можем, това правим.

А.: В началото на 90-те години всеки се разхождащи с едни мазни тефтери и внасяше гориво от Сърбия през ембаргото, цигари. Създаваха се студентски кооперации. И ние минах­ме през това абсолютно безуспешно. Нямахме ни­то една реализирана сдел­ка.

Ф.: Накрая решихме да правим това, което знаем и да не се занимаваме с глу­пости.

А.: По времето на "Ера" сами си организирахме концертите в периода на перестройката. Натрупах­ме опит, но първите 3-4 го­дини беше много тежко. Наложи се отново да от­криваме топлата вода. От време на време се налага­ше да идват супервайзери да наглеждат процеса на местен терен. За концерта на "Скорпионс" ни пратиха екип от Гърция да видят аборигените каква са я свършили.

Ф.: България нямаше ни­каква инфраструктура. Трябваше всичко да се тър­си, да се изгражда наново.

- Идния ноември празну­ваме 20 години преход. Той състоя ли се, или продъл­жаваме да се мъчим?

Ф.: В нашия бизнес про­мените са определено ви­дими. Дойдоха групи, кои­то някога бяха немислими на българска земя.

А.: Наистина дойдоха много големи артисти. То­ва се дължи на факта, че влязохме в Европа, стан­дартът ни леко се повиши, хората могат да си позвол­ят малко по-скъпи билети, макар и далеч от европей­ските. Но билети по 30 евро не са невъзможни за бълга­рина. Това доведе до по-го­лям интерес към концерти­те.

Но в инфраструктурно отношение нищо не се е променило. Пътищата продължават да са лоши, нямаме една свястна маги­страла, нямаме едно свя­стно съоръжение за кон­церти, нямаме една зала над 6 хил. души. Построиха се купища безобразни хо­тели, а никой не се сети да построи зала. Ей така ще си стоят празните апартамен­ти по Слънчев бряг. На ни­во техника също сме далеч от световните изисквания. Затова за големи концерти абсолютно всички си идват с техника.

- Доволни ли сте от живо­та, който водите, семей­ствата ви щастливи ли са покрай вас?

Ф.: Иване, ти доволен ли си, защото аз категорично не съм доволен. Едно вре­ме, когато започнахме биз­неса, стартирахме с прия­тели от Румъния, Чехия, Унгария и т.н. В момента тези хора са мултимилионери от шоубизнес, без да се занимават с други про­стотии. А ние си кретаме скромно и да си бутаме сте­ната.

А.: В сравнение с нашите колеги сме страшни църву­ли. Но, от друга страна, се оправяме. Грижим се за се­мействата си, успяваме да даваме кога редовно, кога не толкова заплати на 20 души.

Ф.: Ама пък редовно им даваме работа, което не е за изхвърляне.

А.: Хората се заблужда­ват, като си мислят, че ра­ботата ни е 100% печелив­ша.

Никой не си дава сметка, че много от концертите губят

Масово хора с по 30-40 години стаж правят гре­шки и един провален кон­церт на артист като „Ролинг Стоунс" или Ю Ту мо­же да те загроби за цял жи­вот. Този бизнес е изклю­чително рисков понякога.

Ф.: Особено в България.

А.: Виждате как апаратурата на "Уайт Снейк" и "Деф Лепърд" закъсня 3 часа на сръбската граница и концертът им можеше да падне.

- Фънки, ти пак си в жу­рито на "Мюзик айдъл". Напливът продължава, хо­рата напират да стават зве­зди, макар че, ако съдя по първите два айдъла, няма кой знае каква полза за тях.

- Напливът и тази година е огромен. Война е. Но не трябва да бъркаме нещата. Ролята на " Мюзик айдъл" е да намери таланта, да го открие. Оттам нататък трябва да я хване музикал­ната индустрия.

- А къде е тя? А.: Няма я.

Ф.: Няма индустрия, за­щото няма пазар, няма тър­сене. Един западен артист продава по 1000-2000 звуконосителя. Как тази ком­пания да инвестира 15 хил. лв. в направата на клип на млад изпълнител? Трябва да продаде след това 10-15 хил. копия, за да си върне инвестицията. Това става единствено в сферата на попфолка, защото има за­творен цикъл на една опре­делена компания, която е успяла да го изгради. И по някакъв начин това може да мине за професионална индустрия, от там нататък всичко е аматьорщина. Всички тези айдъли пеят добре само кавъри и в един момент, като трябва да из­пеят авторско парче, то се прави от някой от нашите ширпотреба композитори. Парчето е тъпо и извед­нъж айдълът се явява на Евровизия или друг кон­курс с тъпо парче. И всич­ки се чудят какво му стана на тоя айдъл.

Ф.: Проблемът не е в айдъла, а в творческо-музикалната интелигенция. Много е лошо положение­то. Бълват такива глупо­сти, кошмарни. Такива парчета, че човек може да се самоубие.

- Една част от парчетата, която Невена изпя в де­бютния си албум, са напи­сани от западни компози­тори и текстописци.

Ф.: Трябва да се работи в отбор, който да стои зад айдъла. Само така той ще има реализация.

- Любопитно е защо на­родът напира за този фор­мат, след като победителят не става след това богат или кой знае колко изве­стен?

Ф.: Една голяма част от хората наистина вярват, че това шоу може да промени

живота им.

А.: На Запад от тия фор­мати наистина излизат зве­зди. У нас още сме на ниво разкриване на талантите, което също е постижение, защото не сме подозирали, че в България има толкова талантливи млади хора.

- И луди.

Ф.: Е, това е другата стра­на на медала.

- И толкова отчаяни хо­ра.

Ф.: Не бих казал, че зву­чат отчаяно, звучат нагло. Нагли в бездарието си. Но с годините форматът ще се изчиства. Да не забравим, че в Англия и Америка съ­ществува от 10 години. А поп музиката в България в момента е на нулата. Няма ги звездите от Живковото време. Къде са имената ка­то Маргарита Хранова, Йорданка Христова... Истински естрадни звезди.

- Лили Иванова се скъса­ха да я плюят, въпреки, че направи страхотен кон­церт в зала "Олимпия".

Ф.: Там няма смисъл. Какво да плюеш Лили Ивановна. Тя си е това, което си беше и преди.

- Концертът й в " Олим­пия" не беше ли повод да й се зарадваме, вместо да я хулим?

Ф.: Какво да й се радва­ме? Това е един концерт в зала "Олимпия". Не се е случило кой знае какво. Зала "Олимпия" отдавна вече не е престижно място. Можем двамата с теб да си я наемем, стига да имаме пари. Минаха онези време­на, когато онези двамата евреи специално подбира­ха артистите. Те обаче про­дадоха зала и оттогава все­ки един може да си плати наема на залата, да си запа­зи дата и да пее в нея.

- Според организаторите на концерта на Лили Ива­нова "Олимпия" все още има статут на национална институция.

Ф.: Те могат да си твърд­ят, каквото си искат. Не

знам по коя телевизия из­лезе един французин, кой­то обясни всичко, това кое­то казвам. Аз не съм си го изсмукал от пръстите.

- Усещате ли вече све­товната финансова криза под някаква форма?

А.: Усещаме я по това, че напоследък на многоброй­ните ни срещи с рекламода­тели непрекъснато обясня­ват, че бюджетите им за ре­клама са орязани.

- И ви какво правите?

А.: В момента се кръ­стим. Предполагам, че ще има отлив и на публиката. Всички казват, че кризата тепърва предстои. А в съ­щото време тази държава е в криза от край време.

Ф.: Например в поп фолка ми казаха, че нямало криза.

А.: Заведенията са пъл­ни, не забелязвам да ги тре­се криза.

- Общувайки с хората от "София мюзик ентърпрайсиз", виждам, че не спирате да работите на пълни обороти в стройни редици.

Ф.: Работим по много проекти, но мразим да дум­каме тъпана напразно. „ А.: От около 10% от ар­тистите, с които прегова­ряме става нещо накрая. Трябва да преговаряме със 100 артисти, за да станат 10 концерта. Няма почивка, работи се денонощно. Ка­дрите ни са обучени да са постоянно на стендбай. Ра­ботата ни със западните партньори ни е научила на основни принципи - като не можеш едно нещо, хубаво е да си го кажеш от самото начало. Артистите не оби­чат изненади. Не разчита­ме, че ще ни се размине, че няма да забележат пропус­ка. Просто като не става, не става и си го казваш. Тряб­ва да се плаща навреме.

Ф.: Да няма идиотски из­ненади.

- А какви са идиотските изненади, които ви серви­рат артистите?

Ф.: Няма идиотски изне­нади от страна на артиста. Постоянно се говори за Мадона напоследък. Но добре е да се знае, че от нея е нормално да се очакват високи изисквания. Мадо­на е свикнала на висок лайфстайл и като тръгне на турне, иска да продължи да живее по този начин. Да пие шампанско еди-какво си, да иска колата й да е точно определена. Това не са капризи. Тя е богата же­на и просто живее така.

А.: Артистите знаят, че се крепят на публиката. Особено в момента, когато продажбите на зкукозаписната индустрия са пад­нали драстично и доходите на артистите идват главно от концертна дейност Много хора си мислеха, че Пинк е направила теат­ър, а тя наистина се разбо­ля. Направи всичко въз­можно да излезе на сцена­та, но трима доктори й за­браниха.

- Фенове на Мадона, кои­то са я гледали миналата година в Будва, твърдят, че е била доста резервирана към публиката и не изляз­ла на бис, въпреки че са я викали доста настоятелно.

А.: Мадона никога не из­лиза на бис. Концертите й винаги приключват с едни екрани, на които пише Game over. И това е фина­лът. Ако може да се въведе някаква квалификация най-щедри към публиката са джазмените, хип-хоп му­зикантите са малко хулига­ни, а поп звездите са по-разглезени.

- А вие какви глезотии си позволявате във вашия ли­чен лайфстайл?

Ф.: Иван ходи в чужбина, обича да пътува.

А.: Да, харесвам екзотич­ните дестинации, пътувам със семейството си. Това е най-големият лукс, който си позволявам. Нямаме ях­ти.

Ф.: За съжаление. Соб­ствен самолет също няма­ме. Живеем под наем и два­мата.

- Защо?


Ф.: Какво да направим?

А.: Колите, колкото и да изглеждат лъскави и аме­рикански, ги внесохме от Америка, когато доларът беше 1,20 лв. и ни излязоха доста тънко.

- Да не искате да кажете, че си правите сметката ка­то повечето българи?

А.: Ама, разбира се.

Ф.: Много искам да не си правя сметката, ама няма как за съжаление. Дори и най-богатите хора в Бъл­гария си правят сметката. Големите артисти също.

- Има сметки и сметки. Ф.: Така е. Всеки лети в различна полоса. Те пък имат да смятат големи ци­фри. За нашия бизнес е до­бре не само ние да сме до­бре. Ако стандартът на хо­рата като цяло, окей, за­почват да мислят повече за веселба и развлечения.

- Задават се избори. Въл­нувате ли се от политика, ще гласувате ли?

Ф.: Ние сме много аполи­тични хора. Освен ако, Иване, ти тайно от мен си някакъв звяр на политиче­ския фронт. Ще гласувам задължително с бюлетина "не", за до може при пре­брояването местата да се разпределят по друг начин. Вече на всички стана ясно, че хората, които не гласу­ват правят услуга на врага.

А.: В последните години не гласувам.

Ф.: Но аз ще го принудя.

А.: Ако някой ден видя подходящ политик, който да ме вдъхнови.

Ф.: Трябва да гласуваш с "не".

А.: Далеч съм от полити­ката. Не сме правили кон­церти по политическа по­ръчка, макар много бъл­гарски артисти да го прав­ят.
Снимка на шест колони - Димитър Ковачев-Фънки (вляво) и Иван Несторов-Амебата в офиса на "София мюзик ентьрпрайсиз"
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница