Божията кръв Малкълм Уебърстраница9/21
Дата14.01.2018
Размер4.27 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Глава девета

Ефикасната кръв на Исус

Правилният начин да се определи значението на библейските термини е да се изследват думите в оригиналните езици, и да се види как и в какъв контекст те са използвани от Бог. Затова, за да разберем какво означава „спасение”, трябва да проучим библейските термини за спасение. Ще покажем, че „спасение” в Библията означава спасението на целия човек, както физическо, така и духовно, както временно, така и вечно.


Старозаветните термини за спасение
В Стария Завет, следните еврейски термини имат връзка със спасението:
Яша‘ е глагол, който означава „да дам свобода на някого, да освободя, да направя свободен, да помогна, да съхраня или да дам победа на някого”.
Йешув‘a е съществително име, което означава „спасение, освобождение, благосъстояние, безопасност, подпомагане, благополучие, здраве или помощ”.
Йеховшува‘ е съществително собственото име „Иешуа”,252 и означава „Спасител или Избавител”.
Tези думи са използвани в следните пасажи по различни начини, които ще ни дадат прозрение за това, какво Бог има предвид чрез „спасение”:
А Моисей каза на людете: Не бойте се; стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес; защото колкото за египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите вече до века. (Изход 14:13)
Не ще да е потребно вие да се биете в тоя бой. Пристъпете, застанете и вижте със себе си извършеното от Господа избавление, Юдо и Ерусалиме; не бойте се, нито да се уплашите; утре излезте против тях, защото Господ е с вас. (2 Летописи 20:17)
И в двата пасажа „спасение” означава избавление от враговете.
Ти, Господи, запазваш човеци и животни. (Псалм 36:6)
В Псалм 36:6 глаголът яша‘ е преведен като „запазваш” и в контекста на стиховете от 6 до 10 означава запазване и снабдяване от Бога.
О Господи! Избави, молим се; О Господи! Молим се, изпрати благоденствие. (Псалм 118:25)
В Псалм 118, да си „спасен” означава да приемеш снабдяване от Бога.
Смили се за мене, Господи, защото изнемощях! Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми... Върни се, Господи, избави душата ми! Спаси ме заради милосърдието Си; (Псалм 6:2-4)
В Псалм 6 Давид умолява Господа да го „спаси”, когато се е нуждаел от физическо изцеление.

В Псалм 106:4-5, „спасение” означава Бог да даде доброта, благоволение и благословение на Своя народ. В Псалм 62:1-2 и 5-7, „спасение” означава защита и освобождение от Бога. В Псалм 107:17-20, да си „спасен” означава да си изцелен и освободен от всичките си неприятности. В Псалм 34:4-7 и 18-19, да си „спасен” означава избавление от всичките неприятности и беди. В Йона 2:9, „спасение” означава защита от физическа смърт. В Исая 38:20, Езекия каза, че Господ ще го „спаси”, и имаше предвид изцеление oт физическа болест (виж стихове 1, 9).

В Псалм 37:39-40, „спасение” се отнася до всички снабдявания и благословения, споменати в първите 38 стихове на псалма, и включва материално снабдяване, мир, вечно наследство, ръководство, защита и избавление от всеки вид зло.

След това в Псалм 91:16, псалмистът пише, че Бог ще ни покаже Своето „спасение”, имайки предвид целия псалм. Следователно „спасение” тук включва физическо здраве (ст. 3, 6, 10), избавление от страх, притеснение и безпокойство (ст. 5), защита от всяка неприятност, бедствие и зло (ст. 6-10), свръхестествена защита от ангели (ст. 11-12),253 власт над дявола (ст. 13),254 да си избавен и поставен на високо от Бог (ст. 14), да чуеш от Бог за насока и мъдрост (ст. 15a), да бъдеш почетен от Бог (ст. 15б), да имаш дълъг живот и да бъдеш напълно удовлетворен (ст. 16). Какъв псалом с чудесни обещания! И това е част от „спасението”!

Има много други стихове в Стария Завет, които човек може да намери и прочете,255 но по-горните са достатъчни, за да покажат, че „спасение” не означава само греховете ни да са простени и да отидем в небето след смъртта. Спасението наистина включва опрощаване на греховете и получаване на вечен живот, но също и означава живот тук на земята в божествено здраве, в божествено снабдяване на физическите нужди, в защита и предпазване от делата на дявола и в ежедневно преживяване на общението с Бог.256

Макар и пълната изява на нашето изкупление да предстои,257 Библията ни учи, че спасението ни е и настоящ факт. Ние сме спасени и затова можем сега да приемем много от предимствата на спасението ни.

За нещастие много християни са поучавани само да приемат вечния живот; и за тях това е всичко, което очакват да получат от Бога. Други разбират, че изцелението и избавлението бяха снабдени за тях на кръста, и така те полагат усилия да приемат и тези неща.

Но Божията най-висша цел е да приемем цялото снабдяване на кръста. Неговото желание е ние да царуваме като победители – да, като повече от победители – в този живот, a не само в следващия. За разлика от човешките традиции, Бог не разделя нашето временно спасение от вечното ни духовно спасение и желае църквата Му да преживее Неговото изкупление. И Той ще бъде прославен в това.


Страданията на праведните
Освен предишно споменатите предимства от Исусовото дело на кръста, които трябва да се преживеят и на които трябва да се наслаждаваме в този живот, Бог милостиво е дал на Своите деца и привилегията да страдат заради Исус:
през много скърби трябва да влезем в Божието царство. (Деяния 14:22)
Защото, относно Христа, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него; (Филипяни 1:29)258
Нещо повече, Бог ни е дал и привилегията с радост да издържаме изпитанията:
когато ме изпита, ще изляза като злато. (Йов 23:10)259
Но угодното и прославящо Бога библейско страдание е това, което е заради праведността и страданието заради Исус. Tова е напълно различно от страданието за греха и затова бива наказано от Бог260 или от човека.261 Нито се прославя Бог, ако страдаме заради съмнение, страх или неверие.262

Целта на изпитанията е те да са изпитания на вярата ни, а не изпитания на неверието ни. Бог позволява изпитанията до нас, за да ги преодолеем и да бъдем очистени и усъвършенствани, а не да бъдем победени и сразени от тях:


Много са неволите на праведния; но Господ го избавя от всички тях; (Псалм 34:19)
Новозаветните термини за спасение
Както видяхме, „спасение” в Стария Завет означава спасението на целия човек, физическо и духовно, временно и вечно.

Всичко в Новия Завет почива върху Старозаветните основи и „спасение” също означава спасение на целия човек.

В Новия Завет следните две гръцки думи се отнасят за спасението:
Содзo е глагол, който означава „да спася, да защитя, да избавя от опасност или унищожение, да избавя или да изцеля”.
Сотериа е съществително име, което означава „спасение, избавление, здраве, запазване или безопасност”.
По различни начини тeзи думи са използвани в следните пасажи, от които отново ще получим проникновение за това, което Бог направи, когато ни „спаси” чрез кръвта на Исус:
Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси! Загиваме! (Maтей 8:25)
„Спаси” в този стих се отнася до запазването от природно бедствие.
Защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея. А Исус като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъщерьо; твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя. (Maтей 9:21-22)
Думата, преведена в този пасаж като „оздравея” или „изцели” е содзо, което в този контекст означава „да изцеля” или „да излекувам”.
И гдето и да влизаше, в села или в градове, или в колиби, туряха болните по пазарите и молеха Му се да се допрат те поне до полите на дрехите Му; и колкото души се допираха, се изцеляваха. (Maрк 6:56)
В Maрк 6:56, още веднъж содзо, преведена като „изцеляха”, е използвана в контекста на физическото изцеление.
Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят, (Лука 1:71)
В Лука 1:71, да си „спасен” означава да си избавен от своите врагове.
И тия, които бяха видели това, разказаха им как излекувал бесния. (Лука 8:36)
Думата, преведена като „излекувал”, в Лука 8:36, е содзо – в контекста на освобождение от зли духове.

И така, ясно е, че славното спасение, което Бог ни е дал чрез кръвта на Исус, не е ограничено единствено до духовно наследство в идния живот; по скоро съществена част от библейската концепция за „спасение” е временното и физическо избавление и благословение. Никъде в Библията „спасението” не е по някакъв начин ограничено единствено до вечността или до небето след смъртта. Tова ограничение е само една човешка традиция.

В Лука 17:19, содзо е преведена „изцели” и се отнася до изчистването от проказа и, както може да се предполага, физическо възстановяване. В Лука 18:41-42, „изцели” означава, че човекът беше изцелен от слепота и получи своето зрение. „Спаси” в Деяния 2:21 означава избавление от великите присъди в Господния ден в последните времена.263 В Деяния 4:9, содзо е преведена като „изцелен” в контекста на изцелението на куция човек в Деяния 3. Содзо, в Деяния 14:8-10, е преведена “изцелен” и се отнася до изцелението на един куц човек. В Деяния 27:31, „избавите” се отнася до избавлението от физическа смърт.

Във 2 Tимотей 4:18, содзо е преведена като „спаси” и говори както за физическото, така и за духовното запазване от Бога. Във Филипяни 1:19, „спасение” вероятно се отнася до освобождението на Павел от затвора. В Яков 5:14-15, содзо е преведена като „избави” (в ст. 15), но трябва да бъде преведена като „изцели”, защото тя очевидно се отнася до физическото изцеление на болния.

Tези, които са в Христос и са изкупени чрез Неговата кръв, свободно имат цялото това „спасение” на тяхно разположение, чрез вяра в Неговото име:
Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва (Римляни 1:16)264
Няма библейска причина за ограничаване на предоставеното от евангелието „спасение” до вечен живот след смъртта. Наистина вечният живот е чудесна придобивка от кръста, но никъде Библията не възпрепятства да вярваме за благодатното Божие снабдяване и в този живот.

Като казваме това, ние не намекваме, че Божията най-висша цел за Своя народ в този живот е те да живеят самодоволно в спокойствие и лукс, свободни от болки и изпитания. Tози живот е предвиден да бъде живот на воюване, трудности и преминаване през огън и изпитания. Божията цел за нас в този живот е вечната ни промяна, узряването на характера ни и вярност. Tова не е време за най-големите и последни благословения. Те ни чакат от другата страна на завесата.

Независимо от това, чрез пролятата кръв на Исус, на нас безвъзмездно ни е дадено спасение от цялото юридическо осъждение; и като ходим в Духа, в присъствието и волята на Бога, ние ще намерим Неговите обещания за достатъчни. Но трябва да познаваме Неговите обещания за спасение265 и да ги прилагаме с вяра:
Защото по благодат сте спасени чрез вяра (Eфесяни 2:8)
със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:10)
Спасение на целия човек
Както видяхме, „спасение” и в двата Завета означава спасение на целия човек:
Защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. (1 Коринтяни 6:20)
А сам Бог на мира да ви освети [т.е. посвети, отдели] напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Оня, Който ви призовава, и ще извърши това. (1 Солунци 5:23-24)
Когато Исус те спаси, Той спаси целия теб едновременно. Никъде в Библията не се прави разделение между вечното, духовно спасение от временното, физическо спасение. Ти не си приел духовно спасение, без да приемеш пълно спасение на целия човек – дух, душа, ум и тяло.266 Исус не те освободи от полагащите ти се вечна смърт и адa, без същевременно да те освободи и от полагащите ти се болест, бедност и демонично натоварване. Спасението означава спасение на целия човек и то изцяло е чрез скъпоценната кръв на Исус.

С проливането на кръвта Си, Той те освободи от цялото наказание за греха. Това е едно приключено и завършено дело – изцяло чрез скъпоценната кръв на Исус!


Изкупление по отношение към „душата”
Еврейската дума нефеш се среща 756 пъти в Стария Завет и е преведена като „душа, живот, личност, човек, творение” и др.

Душата, или нефеш, не е, както обикновено се вярва, някаква част от теб, състояща се от ума, емоциите и волята. Разпространеното учение, че „човек е дух с душа, в тяло”, не е библейско и има по-голяма почва в гръцката философия, отколкото в Библията. Библията не учи, че човекът има душа, но че човекът е душа:


и човекът стана жива душа. (Битие 2:7)
Ти си „жива душа”.

В най-често срещаната си употреба, нефеш (или душа) означава „самият човек”, „индивидът” или „личността”. Човек не притежава душа – човекът е душа. Душата е личността. Човешката душа е самият той!

Tова – истинското значение на нефеш (или душа) - е ясно видимо, когато вземем предвид как думата е използвана в Стария Завет. Сега ще разгледаме няколко пасажа, които показват това:
Аврам взе жена си Сарайя, братанеца си Лот, всичкия имот, който бяха спечелили, и хората267, които бяха придобили в Харан, та излязоха, за да отидат в Ханаанската земя. (Битие 12:5)
В Битие 12:5, множественото число на нефеш е преведено като „души” и естествено означава човек.
А Содомският цар рече на Аврама: Дай ми човеците, а имота задръж за себе си. (Битие 14:21)
В Битие 14:21, множественото число на нефеш е правилно преведено като „човеци”.
Та ми сготви вкусно ястие, каквото аз обичам, и донеси ми да ям, за да те благослови душата ми преди да умра. (Битие 27:4)
Тогава каза: Принеси ми и ще ям от лова на сина си, за да те благослови душата ми. И принесе му, та яде; донесе му и вино, та пи. (Битие 27:25)
В Битие 27:4 и 25, „душата ми” означава аз. В Стария Завет има много други примери за това. Всъщност може да дадем стотици примери, които показват, че най-честата употреба на нефеш е синоним за личност.268

Често нефеш също така означава „живот” в един общ смисъл, което е видимо от следните няколко примера:


Защото животът на тялото е в кръвта (Левит 17:11)
Левит 17:11 казва: „нефеш на плътта е в кръвта”. Нефеш, тук, просто означава живот в общия смисъл. Физическият живот на плътта е в кръвта. Без кръвта, тялото умира. Животът на тялото е в кръвта.
Но човек, ако има омраза към ближния си и го причака, и, като се спусне на него, удари го, та умре, и той побегне в един от тия градове, (Второзаконие 19:11)
На еврейски език, Второзаконие 19:11 звучи така: „и удари неговия нефеш, така че той умре”. Tова означава, ако той отнеме живота му или ако той го убие.
Тогава Давид побягна от Навиот у Рама, та дойде и рече пред Ионатана: Що съм сторил? Каква е неправдата ми? И какъв е грехът ми пред баща ти, та иска живота ми? (1 Царе 20:1)
На еврейски език, 1 Царе 20:1 звучи така: „той иска моя нефеш и означава: той се опитва да ме убие или той се опитва да ми отнеме живота.
Така казва Господ: Който остане в тоя град, ще умре от нож, от глад и от мор; но който излезе при халдейците, ще остане жив; животът му ще бъде за корист и ще живее; (Еремия 38:2)
На еврейски език, Еремия 38:2 звучи така: „неговият нефеш ще бъде за корист” и означава - той ще спаси живота си. Отново можем да споменем многобройни примери, които показват същото: нефеш означава „живот” в най-общ смисъл.269

Но обикновено нефеш означава личността в цялостта ù. Думата се среща в други семитски езици и диалекти и също означава личност и живот.

Това, което се стремим да покажем, е, че Бог спасява „душа”-та, Той не разделя човека на части, като спасява някои части от него, а изоставя останалите. Когато Бог спаси „душа”-та ти, Той те спаси. Той те спаси в целостта ти. Душата ти е личността и цялата личност е спасена.

Новият Завет е написан в контекста на Стария Завет и „душата” има същото значение и в двата Завета. Гръцката дума псухе е преведена като „душа” и означава личност в следните Новозаветни пасажи:


"Ето Моят служител, Когото избрах, Моят възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми! Ще положа Духа Си на Него и Той ще възвести съдба на народите. (Maтей 12:18)
„Душата Ми” в Maтей 12:18 означава аз.
Тогава им казва: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мене. (Maтей 26:38)
„Душата Ми е прескръбна до смърт” в Maтей 26:38 означава: Аз съм преоскърбен до смърт.
И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. (Деяния 2:43)
Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога. (Римляни 13:1)
В Деяния 2:43 и Римляни 13:1 „всеки човек/ душа” означава всеки. Има много други примери, които можем да дадем, където псухе означава самата личност.270

В Новия Завет псухе се използва със значение „живот” и в много пасажи е правилно преведена по този начин.271

Целта ни тук не е да се задълбочаваме в естеството на човека като тяло, душа, ум и дух. Това, което казахме, не е цялата история. „Душа” се използва и в определен смисъл, макар и много рядко, в двата Завета за нематериалния, духовен аспект на човека, в противовес на неговото тяло;272 но дори и в този случай на „душа”-та се гледа като на незавършена без тялото, и състоянието на разделение между тялото и „душата” се счита едновременно за неестествено и временно.273

Човекът е единство. Бог създаде човека в единство и възнамеряваше той да остане в единство завинаги. Но човекът съгреши и си навлече физическата смърт (разпадането на тялото и отделянето на душата или личността от тялото), и затова евангелието на изкуплението е евангелие на възкресението на тялото274 и на възстановяване на единството, завършеността и целостта на човека.

Това, което единствено искаме да посочим във всичко това до тук, е, че Бог и в двата Завета не разделя човека на няколко части, като спасява една част от него („душа”-та му) и забравя за останалите. Когато Бог спаси твоята „душа”, Той спаси теб. Той спаси теб в пълнота.


Едно цялостно спасение
Да обобщим: разбрахме, че „спасение” в Библията означава цялостното и пълното спасение от цялото наказание за греха, независимо дали е физическо или духовно, временно или вечно. След това видяхме, че когато Бог те спаси, Той те спаси в твоята пълнота.

Бог те спаси в твоята пълнота от цялото проклятие на закона, и всичко това е чрез скъпоценната кръв на Исус Христос!1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница