Хуан Хосе Бенитес Завещанието на Свети Йоан съдържание втора частстраница18/44
Дата14.01.2018
Размер2.04 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   44

Молете се за отговори вместо за облаги"Сега, Йоане, ще ти разкрия молитвата. Онези, които обожават и молят едновременно, нито се молят, нито обожават. Те измолват онова, което вече притежават, дори преди да имат нужда от него. Молитвата никога не трябва да цели материални облаги. Те са плод на Божията обич и никога на молитвите. Научете се да се молите за удовлетворяване на духовната си неудовлетвореност. Искайте отговори и никога подаръци. Божията Любов ще ви задоволи изцяло. Молете се вътре в себе си и онзи дивен дар, обитаващ във вас, ще съумее да ви просветли. Духовният ви глад не е във вашата компетентност. Нима сте по-низши от птиците в небето? Нали бе написано: "Те не сеят и не жънат, а Звездният Отец ги храни."

Йоан, онзи от петия кръг

Петият от мъжете ме докосна по челото, като изрече: "Аз заемам петия кръг на мисловния процес: сферата на истинската религия. Името ми е Йоан."

В онзи миг на онова видение на петия възвестител се проми от кръвта. Той също не бе окован. И продължи своя монолог:

"Има също три религии. Ела, ще ти ги покажа."

Видях мнозинство от хора, които надаваха вопли, като се просваха по очи, жертва на силна възбуда и страх. Косите им бяха покрити с пепел. Издигаха огньове на боговете и идолите си от глина и метал. Тези богове бяха лунният лъч и самата земя. Петият Йоан продължи:

"Ето я първата религия: страхът. Развиващите се човеци във времето и пространството трябва да преминат през този етап. Все още не познават Отца, поради мрак в мисленето и свързват онова, от което се боят, с Божественото. Бог обаче ги обича еднакво."

Пред очите ми се откри друго множество от вярващи, толкова голямо, колкото и първото. Бяха издигнали прекрасни храмове от мрамор и кедрово дърво. Те не обожествяваха слънцето, нито идолите от глина и метал, ами Великия Бог. Правеха жертвоприношения на животни. Всички коленичеха пред олтара и бяха покорни. А петият от мъжете продължи своя монолог:

"Това е втората от религиите: тази на авторитета и силата. Развиващото се във времето и пространството човечество също така преминава през тази фаза на развитие. Вече познава Бога, но не знае нищо за наследството Му. Предани и беззащитни, човеците доверяват напълно съдбата си в ръцете на духовните служители и първосвещеници от молитвените храмове. В резултат получават нетраен покой на духа си в замяна на това цялостно отдаване и покорство, на твърдите и винаги ограничаващи норми на религиозното устройство, към което са причислени. Но Бог ги обича, такива каквито са."

Конниците на зората

И така, петият мъж разтвори петия кръг от моите мисли. Не видях тълпи, не видях храмове нито кръв, нито езически богове. В тази сфера на мисълта галопираше конник. Облеклото му бе сякаш от злато. А конят - като бронз, разтопен в пещ. Ездачът ме видя, вдигна дясната си ръка и посочи зората, като се провикна: "Следвай ме!" Тогава петият мъж продължи да ми разяснява:

"Това е третата религия: тази на кристализиралия опит в опитност. В своето развитие хората винаги стигат до нея. Тя е финалната религия, която лежи в петия кръг на твоето мислене. Религията, която откриват и практикуват13 всички, слели се с Наставника в Мистериите, който се е вселил в тях. Тя е истинската религия: тази на индивидуалното търсене на Бога. Религията на личния опит: най-мъчната и трудната. Всеки един, като онзи огнен конник, ще галопира самотен срещу Зората на духовния си изгрев."

Еволюиращото създание ще стигне до Религията
на откритието"Само съзнаващите възвишеното бащинство на Бога, ще го разберат. Останалите ще ви възневидят. Те все още са обвързани със страха на дължимото покорство. Аз обаче ти обявявам, че тази е религията на разкритието. Всяко еволюционно създание ще стигне до нея и това е толкова неизбежно, както неминуемо е всяко дете да достигне старостта. Ако мечтата за постигане подобието на Бога не пулсираше в най-интимното кътче на вашия дух, тази последна опитност би била безсмислена. Да се разкрие бащинството на Бога и сливането ви с дивния дар в себе си, е вече белег. Само толкова ще предприемете чудното приключение на проникване в истинската религия. И когато наричам това "приключение", имам предвид всичко съдържащо се в това понятие: риск, случайност, опасност и дързост. Тази религия е финала и тя ще ви изпълни, защото ще застане пред най-жизнената и динамична опитност, натрупана от вашето съществуване. Религията не е само пасивно чувство или възприятие на абсолютна подчиненост и сигурност във вечния живот. Тя е нещо повече. Религията на разкритието е всъщност едно непресъхващо откриване на самия себе си и на другите. Тя също така е трескаво поприще към върховната удовлетвореност и натрупване на мъдрост.

Вие не се нуждаете от храмове, от духовни министри - служители на Бога. Вие сте храма и съдниците на самите себе си: Вие в това смело препускане към духовното зазоряване ще търсите най-доброто у хората и ще го направите ваше. Ще бъдете Светлина и Любознателност, но никога не ще се заситите. Тази религия на откритията ще даде смисъл на земния ви живот и по после, на великолепната подготовка на Великия Всемир, където ще е вашето непосредствено жилище. Тя ще ви даде сигурност и уважение. Защото е писано: "Всички ще се слеят в едно с Отца". Всички ще бъдат повикани при третото и окончателно приключение – Религията на разкритието. Рано или късно, Бог ще бъде признат и приет като Реалността на ценностите, като субстанция на понятията живот и истина."


Нашето "Аз" и Всемира

"Човекът, прегърнал Третата религия се отъждествява с Всемира. Неговото духовно и най-вътрешно "Аз" е слято с Природата. Тръгналият към Бога пилигрим знае да слуша шепота на вълните. Знае как да изтълкува самотата на нощта. Разбира величествената красота на Вселенската хармония. Слива се с дъгата, както с мъката или блаженството на себеподобните си. Чуждите съмнения са негови, конникът в душата му никога не ще бъде подценен. Уважава живота и знае, че е част от същия живот. Той говори за своите мечти и може да си създаде нови мечти. Става с вятъра и е един от присъстващите на небосклона - двор на звездите. Всемирът това е Той."

"Който не е изпитал въздействието на Религията на откритията не би могъл да проумее Вселената. В стремежа си да оцелее, той е заслепен и води война, за да надвие Природата. Той не знае, че самият той е Природата и воюва против себе си. Как бихте подчинили Вселената щом тя е част от вас самите? Дремещите човечета в първата и втората религии все още не знаят, че не биха могли да вържат природата, както се спъва кон с букаи. Онзи, който унижава и разкъсва на парчета Творението, ще бъде смазан и разгромен от Него. Много доктрини и религии желаят силно и дори предсказват спасението на человека. Но кажи ми, все пак, Йоане, коя от тези религии ще го постигне накрая?"

"Може би тези, които обещават да ви спасят от мъки и страдания, като се стремят към внушения за безграничен покой? Може би доктрини, които обещават спасение от затрудненията, като се базират на изграждане на просперитет, основан върху честност, праволинейност, правота и справедливост? Може би обещавайки хармония, красота, като обожествяваха красотата? Може би онези, обещаващи спасението на. човека от греха, гарантиращи му святост? Може би доктрините, обещаващи освобождението от твърдите нравствени норми на стародавнашния кодекс."

"Аз твърдя, Йоане, че има една единствена религия, която е способна да ви спаси: онази, която ви спасява от вашето земно "аз" и освобождава създанията от присъщото им уединяване във времето и вечността. Тази религия на разкритията почива в най-интимния кът на твоя дух. Това е религията на Исус от Назарет: религията за конниците, галопиращи към зората на духовния изгрев, онази, която разкрепостява нашето аз, като ни слива с Всемира, уеднаквявайки ни с Него."

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница