Надежда минкова пенчеваPdf просмотр
страница1/16
Дата06.01.2023
Размер408.67 Kb.
#116136
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
2 глава
Свързани:
Въпроси, Офшорния бизнес - Бахрейн, СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН (1), Kursovi raboti po Upravlensko schetovodstvo (1), planirane-na-prodajbite Ardes, 1, казÑ Ñ Corel, MARTIN, 6.1-10, СЕМЕСТРИАЛЕН КАЗУС по Данъчна политика, Цени и ценова политика, SSRN-id2924003, D LLMSDOCS COURSES 40866 FILES 198638 ТЕМА СЕДМА ОСМА И ДЕВЕТА, Въпроси рецензия

НАДЕЖДА МИНКОВА ПЕНЧЕВА
ФУНКЦИИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА


А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

СОФИЯ
2017


Дисертационният труд се състои от общо 252 машинописни страници, в т. ч. основен текст - 225 страници, приложени 6 таблици – 5 страници, литература – 22 страници. Списъкът на използваната литература съдържа 14 международноправни актове,
8 вътрешноправни актове, 288 заглавия на статии, книги и изследвания на български език,
225 заглавия на статии, книги и изследвания на английски език. Изложението е систематизирано в увод, три раздела, общи изводи, приноси, заключение, приложени таблици, използвана литература.
Защитата на дисертационния труд ще се състои на 03.05.2017 г. от 11 часа в заседателната зала на Академията на МВР, гр. София, жк „Младост“ IV, бул. „Ал.
Малинов“ № 1.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в стая
211, Академия на МВР.МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
А К А Д Е М И Я

НАДЕЖДА МИНКОВА ПЕНЧЕВА
ФУНКЦИИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
на
Д И С Е Р Т А Ц И Я

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН
„ДОКТОР“

по докторска програма
Организация и управление извън сферата на материалното производство
от професионално направление 9.1. Национална сигурност


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница