Отчет за степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програмистраница1/12
Дата22.07.2016
Размер2.07 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;

дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg
ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

І. Отчет на основните параметри на бюджета на

Министерство на културатаОтчет на приходите по бюджета


ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо приходи:

22 500 000

23 699 521

24 198 536

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

22 500 000

22 533 399

23 015 575

Приходи и доходи от собственост

21 931 000

22 167 246

22 782 631

Държавни такси

300 000

323 190

419 572

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

33 786

87 839

Други

269 000

9 177

-274 467

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

1 166 122

1 182 961

Отчет на разходите по бюджета на Министерство на културата

към 31 декември 2015 година

по политики и по програма „Администрация”

Наименование на политиките

Разходи

Закон

Уточнен

Отчет

план

1

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

13 590 582

14 614 424

9 653 967

2

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

108 456 218

125 860 301

121 097 218

3

Бюджетна програма „Администрация”

4 646 800

3 593 640

3 195 489

 

ОБЩО:

126 693 600

144 068 365

133 946 674


Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на културата


Класификационен код

РАЗХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

 

Общо разходи по бюджета на ПРБ

126 693 600

144 068 365

133 946 674

1800.01.00

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

13 590 582

14 614 424

9 653 967

1800.01.01

Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”

4 405 870

4 669 013

130 767

1800.01.02

Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”

9 184 712

9 945 411

9 523 200

1800.02.00

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

108 456 218

125 860 301

121 097 218

1800.02.01

Бюджетна програма „Национален фонд „Култура”

500 978

432 926

415 751

1800.02.02

Бюджетна програма „Филмово изкуство”

14 425 040

14 397 837

14 229 935

1800.02.03

Бюджетна програма „Сценични изкуства”

59 339 400

74 762 492

71 736 338

1800.02.04

Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”

740 000

596 500

559 804

1800.02.05

Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”

398 550

279 399

277 542

1800.02.06

Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”

3 421 410

3 146 567

3 164 967

1800.02.07

Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина”

4 037 840

4 219 691

3 654 568

1800.02.08

Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”

25 593 000

28 024 889

27 058 313

 

 

 

 

 

1800.03.00

Бюджетна програма „Администрация“

4 646 800

3 593 640

3 195 489


Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми


 

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

Класификационен код

(в лева)

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

 

Общо разходи

154 406 432

124 723 969

122 865 404

1 858 565

29 682 463

11 081 270

18 601 193

1800.01.00

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

28 255 710

13 947 657

13 564 601

383 056

14 308 053

-3 910 634

18 218 687

1800.01.01

Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”

18 294 883

4 047 578

4 047 578

0

14 247 305

-3 916 811

18 164 116

1800.01.02

Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”

9 960 827

9 900 079

9 517 023

383 056

60 748

6 177

54 571

1800.02.00

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

122 169 420

106 802 010

106 112 314

689 696

15 367 410

14 984 904

382 506

1800.02.01

Бюджетна програма „Национален фонд „Култура”

457 920

111 474

111 474

0

346 446

304 277

42 169

1800.02.02

Бюджетна програма „Филмово изкуство”

14 398 153

1 461 278

1 333 100

128 178

12 936 875

12 896 835

40 040

1800.02.03

Бюджетна програма „Сценични изкуства”

71 943 660

71 709 681

71 509 459

200 222

233 979

226 879

7 100

1800.02.04

Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”

703 304

177 416

177 416

0

525 888

382 388

143 500

1800.02.05

Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”

277 542

220 508

220 508

0

57 034

57 034

0

1800.02.06

Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”

3 288 348

2 808 819

2 808 819

0

479 529

356 148

123 381

1800.02.07

Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина”

3 899 723

3 851 105

3 605 950

245 155

48 618

48 618

0

1800.02.08

Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”

27 200 770

26 461 729

26 345 588

116 141

739 041

712 725

26 316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800.03.00

Бюджетна програма „Администрация“

3 981 302

3 974 302

3 188 489

785 813

7 000

7 000

0

Като администрирани разходи по други бюджети, фондове и сметки, са посочени средствата, които Министерството на културата е предоставило през 2015 г. на други бюджетни организации за съфинансиране на различни дейности. Съгласно указанията на Министерство на финансите, тези суми се отчитат като разход в организацията – получател на трансфера. Към отчета е включена и информация за разходите, извършени по сметки за средства от ЕС.Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо разходи:

126 693 600

144 068 365

154 406 432

Общо финансиране:

126 693 600

144 068 365

154 406 432

Собствени приходи

22 500 000

23 699 521

24 400 801

Субсидия от държавния бюджет

104 193 600

117 472 795

111 907 716

Целеви средства от ЦБ

 

 

 

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

12 163 773

Заеми

 

 

-2 637 216

Други безвъзмездни помощи

 

 

 

Други европейски фондове, програми и инициативи, по които

 

-76 554

1 954 127

Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране

Други

 

2 972 603

6 617 231

Министерството осъществява дейността си в две политики: „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство” и „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование” и самостоятелна програма „Администрация”.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница