Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „страница1/42
Дата02.06.2018
Размер6.72 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2”


straight connector 5

ДОКЛАД

за

оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-БУРГАС, ФАЗА 2“:
Компонент 1 - „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация по железопътната линия Пловдив - Бургас“; Компонент 2 - „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“; Компонент 3 - „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград - Айтос”; Компонент 4 - „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово”; Компонент 5 - „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“; Компонент 6 - „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой”; Компонент 7 - „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“ и Компонент 8 - „Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски”
София

април, 2018 г.
Съдържание:


Увод 1

I. Анотация на инвестиционното предложение 3

II. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони 74

III. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните елементи. 79

IV. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на опазването им, и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на инвестиционното предложение. 87

V. Описание и анализ на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони. 106

1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони. 106

2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение. 267

VI. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони 286

VII. Разгледани алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, вкл. „нулева” алтернатива 287

VIII. Картен материал с местоположението на елементите на инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи. 297

IX. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие 298

X. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, вкл. доказателства за това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР – когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение, и че не е налце друго алтернативно решение 302

XI. Информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация 302XII. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 306Опис на съкращенията


Съкращение

Значение

АБ

Автоматична блокировка

АМ

Автомагистрала

АТЦ

Автоматична телефонна централа

БДС

Български държавен стандарт

ГТ

Геодезическа трасировка

ГО

Газопроводно отклонение

ДВ

Държавен вестник

ДВГ

Двигатели с вътрешно горене

ДОСВ

Доклад за оценка на степента на въздействие

ДП „НКЖИ“

Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“

ЖАТЦ

Железопътна автоматична телефонна централа

ЖП

Железопътна

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЗ

Защитена зона

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОП

Земна основна площадка

ИП

Инвестиционно предложение

ЛНП

Лица с намалена подвижност

ЛОС

Летливи органични съединения

МКЦ

Маршрутно-компютърна централизация

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НБП

Начало байпас

НК

Начало крива

НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

НПК

Начало преходна крива

НС

Начало стрелка

НЧ

Нискочестотни чифта

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОП

Основна площадка

ОСП

Основен секционен пост

ПД

Полезна дължина

ПКМ

Подрайон по контактна мрежа

ПМС

Постановление на министерски съвет

ПО

Приемно-отправен

ПС

Природозащитното състояние

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и водите

СДФ

Стандартен формуляр на зоната

СП

Секционен пост

СПО

Стоманена предпазна ограда

СС

Селскостопански

ТКМ

Тръбоканална мрежа

ТП

Технически проект

ТРОГ

Система ТРОГ за стоманени мостове без баластова призма

ТСОС

Техническа спесификация за оперативна съвместимост
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница