tda/docs
  По документални материали, съхранявани в тд „държавен архив
  Списък на фондовете на държавния военноисторически архив велико търново
  Ф о н д №45к инвентарен опис
  Класификационна схема І. Биографични документи
images
  На фонда Наименование на фонда
tda/docs
  Списък на учрежденските фондове к-епоха в тда пазарджик
archives/2003-10
  Президентът учредява награда 'Джон Атанасов' за принос към информационното общество
archives/artbox/07-2014
  На вниманието на: Представителите на медии Галерия “Графит” – Варна с подкрепата на мтел
archives/artbox/11-2013
  Биография на силва бъчварова родена в гр. Пловдив
tda/docs
  Териториална дирекция “държавен архив” благоевград
archives/artbox/05-2013
  Artefact на 31-ви май 2013 г., от 21 ч., в новото пространство на
tda/docs
  Списък на фондовете от масив "С" на териториален държавен архив габрово
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Класификационна схема І. Документи от биографичен характер
  Селско общинско управление с. Осенец, разградска околия фонд №220 к инвентарен опис
methodological_code/modul_5
  Закон за съдене от Народен съд на виновниците за въвличане на България в световната война срещу съюзните народи и за злодеянията, свързани с нея, и Наредбата-закон за изменение и допълнение на същата. 6 окт. 24 ноем. 1944 г
uploaded_files
  О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт
tda/docs
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
archives/artbox/04-2014
  Презентация в България на откриването на Софийския фестивал на науката
archives/artbox/06-2013
  България, Студио за документален театър „Vox populi
tda/docs
  На фонд Наименование на фонд Крайни дати на документите
images
  Milestone number Milestone Name Expected date
old_version/archives_2013/docs
  Семинар 31 март- 6 април 2013 г. Х-л Аугуста, гр. Хисаря Организатор Вера Захариева Записванията започват от 15. 02. 2013 г директно към хотела хотел Аугуста
tda/docs
  Класификационна схема
images
  На фонда Наименование на фонда Крайни дати Бр а. е. 1Б
archives/artbox/10-2014
  Независимост X 4: act фестивал за свободен театър 2014
archives/artbox/09-2013
  Калин серапионов колкото далеч, толкова близо
tda/docs
  Списък на фондовете в да-пловдив – епоха “С”
  На фонд Наименование на фонд Крайни дати на документите
archives/artbox/03-2013
  Performance art fest
tda/docs
  Фонд № Наименование на фонда Крайни дати
  Списък на фондовете от бившия партиен архив на бкп
documents
  Конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Публичност на архивните фондове" към Дирекция "
tda/docs
  Инвентарен опис №1
  Фонд № Наименование фонда
  Биография на Христо Даскалов, в препис от Богомил Даскалов с негови допълнения. Б. д. 226л
  Списък на архивните фондове в тда ловеч от "С" епоха
  На фонд Наименование на фонд Крайни дати на документите
  Списък на фондовете от бившия партиен архив в тда шумен
archives/artbox/11-2013
  Юрий василев роден 3 август 1951 г., София образование: 1973-1978
tda/docs
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
images
  На фонда Наименование на фонда
tda/docs
  Инвенатарен опис №2 на фонд 145 к – околийско инженерство габрово
  Териториален държавен архив – варна списък
  Териториален държавен архив – варна списък
  Списък на фондовете от освобождението до 1944 година
uploaded_files
  З а к о н за връщане на конфискуваното имущество и обезщетението Глава първа Основни разпоредби Предмет на регулиране Член с този закон
tda/docs
  Градски общински народен съвет гоце делчев (1944 ) градско общинско управление неврокоп
  Градско общинско управление неврокоп (1913 1944) фонд №28 К
archives
  Отдел наука и изследователска дейност Анатомия на Държавна сигурност, история, структура и методи
images
  Приложения приложение №1 техническо задание І. Целта
tda/docs
  Списък на фондовете съхранявани в тд а перник
  Фонд №1438 инвентарен опис №1 на проектите на обектите за постоянно запазване описът включва документи от 1950 до 1992 година Съдържа: 21 листа № по ред
  Градско общинско управление неврокоп (1913 1944) фонд №28 к инвентарен опис №1
  Включва документи от 1898 до 1997 година
  С п и с ъ к на архивните фондове част І к епоха
  С п и с ъ к на архивните фондове част І с – епоха
old_version/archives_2013/docs
  Програма: 01. 09(неделя) 12: 00-15: 00 пристигане и настаняване
tda/docs
  Списък на фондовете след 1944 година
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Списък на фондовете от масив “К” на териториален държавен архив – видин
archives/artbox/02-2014
  Международен женски ден
tda/docs
  Тд "държавен архив" -кърджали михайлова, мара тонева
archives/artbox/11-2013
  Съобщение до медиите 9-ти лгбт арт фест
uploaded_files
  Конкурс за длъжността младши експерт в
Pages/Archives/2013/image/Aleksantar Batenberg
  Уважаема госпожо Фандъкова, Уважаеми народни представители
tda/docs
  Териториален държавен архив – варна списък
  Списък на фондовете съхранявани в тд а перник
  Общински народен съвет на селищна система гоце делчев (1979 1988) общински народен съвет гоце делчев
  Списък на фондовете от масив “К” на териториален държавен архив – габрово
  Списък на учрежденските фондове с-епоха в тда пазарджик
  Списък на архивните фондове от масив „С, съхранявани в Териториален държавен архив Монтана
  Програма за погребението му; телеграми, покани и др за честване на годишнини и др. 26 авг. 1939 г. 03 апр. 1940 г. Оригинали. Ръкопис. Машинопис. Печатно. 17 л
  Фонд № Наименование на фонда
  На архивните фондове, създадени от дейността на учреждения, организации и предприятия от добрички регион
  Списък на фондовете от епоха „К”
  Редакция на вестник “пиринско дело” – благоевград( 1945 1995)
  Списък на фондовете от масив “С” фонд
  Списък на фондовете от “К” епоха в тда шумен
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Личен фонд “стоянов, захари далакчиев”
  Книга за регистриране приходите на Общината, получени от българското население за притежаваното от него движимо и недвижимо имущество. 1856 г. 106 л
  Списък на фондовете от масив “С”
  Автобиографични Имуществено-стопански Материали за фондообразувателя
  Списък на фондовете от " к " епоха
  Списък на фондовете на тда враца епоха „С”
  С п и с ъ к на архивните фондове от масив "С" в териториален държавен архив ямбол фонд Наименование на фонда Крайни Брой
  Фонд № Наименование на фонда Крайни дати
  Градски общински народен съвет гоце делчев (1944 ) фонд №30 инвентарен опис №4
  Градски общински народен съвет гоце делчев (1944 ) градски общински народен съвет неврокоп
archives/artbox/07-2014
  Интервю на Георги Чапкънов, 1988 г
tda/docs
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
uploaded_files
  Кутиите за мнения и коментари, в тетрадките – дневници за мнения и препоръки в читалните
tda/docs
  Списък на фондовете от масив “К”
  Класификационна схема: І. Ръководна дейност ІІ. Организационна дейност ІІІ. Промишленост и занаяти ІV. Търговия и снабдяване
  Наименование
archives/artbox/10-2015
  Хитовата постановка „методът грьонхолм" от жорди галсеран с премиера на 3 ноември в театър „сълза и смях" открита сцена
archives
  Учебна 2009/2010 г. VІІІ клас
tda/docs
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Фонд №: Наименование на фонда Крайни дати
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Наименование Кр дати на документите
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
uploaded_files/
  Държавна агенция "Архиви" изх. №66-06-26/25. 06. 2015 г. София 1000, ул "Московска" №5
tda/docs
  Списък на архивните фондове от масив “С”
  Тд “ държавен архив “ стара загора “ йорданови, рене/райна/ и стоян /1911 – 2000/ /1906 – 1981
uploaded_files/
  Конкурс за длъжността младши експерт в
uploaded_files
  Държавен военноисторически архив (двиа) велико търново
  Държавна агенция “архиви”
  Програма втора Международна конференция " Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко
tda/docs
  Списък на фондовете от “С” епоха в тда шумен
  Списък на личните фондове в тда ловеч
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Държавно промишлено предприятие "Винпром" Сливен
  Масив “С” І. Държавна власт и управление местни органи на власт и управление
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Ф о н д №30к инвентарен опис №2
  Списък на фондовете на тда враца епоха „К”
  Ф о н д №30к инвентарен опис №1А
  Инвентарен опис
  Фонд №: Наименование на фонда Крайни дати
  Държавен архив – шумен градско общинско управление шумен 1878 1944 г. Фонд №34К
  Наименование на фонда Крайни дати Брой а е. Ф. 1К българско акционерно дружество „Гранитоид”
  Списък на фондовете от Партийния архив в тда пазарджик
  На фонда Наименование на фонда Бр арх единици
  Фонд № Наименование на фондообразувателите Крайни дати
  Наименование на фонда
  Инвенатарен опис №3 на фонд 145 к – околийско инженерство габрово
  Териториална дирекция “държавен архив” – разград разградско окръжно управление
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Инвентарен опис
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Дирекция „Централен военен архив” „Българска земска войска” Фонд №42л
old_version/archives_2013/docs
  Лекции, практиките, медитациите бяха водени от: Стефан Илчев- настоящ председател на Федерацията по йога
tda/docs
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Тда стара Загора
archives/artbox/12-2012
  18 декември (вторник) от 20. 00 ч в Червена зала на: Осталгия
uploaded_files
  Кутиите за мнения и коментари, в тетрадките – дневници за мнения и препоръки в читалните, по кореспондентски и по електронен път
cms/folders/Archives_articles
  Презентация за проекта и неговите постижения на 10 март, Деня на биоземеделието в рамките на Конференция за биологичното земеделие
images
  На фонда Наименование на фонда
tda/docs
  Списък на фондовете от масив “Б”
  С п и с ъ к на фондовете от бкп
  Фонд № Наименование на фонда
Pages/Archives/2013/image/97g-NVIM-02
  Уважаеми г-н вицепремиер, уважаеми г-да министри
tda/docs
  Тда силистра
archives/photo
  Решение за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на „Български пощи еад софия
tda/docs
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Околийски съвет на български червен кръст
  Списък на личните архивни фондове
  На фонд Наименование на фонд Крайни дати на документите
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
uploaded_files
  Закон за връщане на отнетото имущество и обезщетяването / по-долу наричан „Закона
tda/docs
  Наименование на фондообразувателя
  Тда стара Загора
  Наименование на фондообразувателя
  Списък на фондовете от масив “Б”
  Тда хасково
  Тда благоевград
archives/artbox/09-2017
  Институтът за съвременно изкуство – софия представя Великата и проклетата Октомврийска революция
tda/docs
  Списък на фондовете на тда враца бивш партиен архив
  Списък на архивни фондове на бившата българска комунистическа партия (бкп)
  Дирекция „Централен военен архив” „Щаб на българското опълчение” Фонд №42к
jews/uploaded_files
  11 март (понеделник) 2013 г от 11 ч
tda/docs
  Тд “ държавен архив “ стара загора “ йорданови, рене/райна/ и стоян /1911 – 2000/ /1906 – 1981
  С п и с ъ к на архивните фондове на българската комунистическа партия (бкп)
  С п и с ъ к на фондовете на бкп в териториален държавен архив габрово
  Списък на архивните фондове от масив „К, съхранявани в Териториален държавен архив Монтана
archives
  Национална финансово стопанска гимназия 2009 / 2010 учебна година Списък на приетите ученици
tda/docs
  Тда велико Търново
  С п и с ъ к на фондове от “К” епоха, съхранявани в териториален държавен архив русе
cms/folders/Archives_articles
  Най-новата и най-подробна досега туристическа карта за Източните Родопи
archives/artbox/12-2012
  Юрий василев роден 3 август 1951 г., София образование: 1973-1978
tda/docs
  Наименование на фондообразувателя
methodological_code/modul_3
  Атестационна карта приложение №38
uploaded_files
  Описание на електронна услуга
tda/docs
  Списък на фондовете в тда – сливен
  "държавен архив" смолян
  Списък на фондовете от масив “К”
archives/artbox/03-2017
  Зоран георгиев mission failed
tda/docs
  Тда кърджали
  Колекция "Изборни документи от Търговищки регион"
  Централен военен архив
  Азбучник на фондовете в тда ловеч от "К" епоха
archives/artbox/11-2013
  Биография на силва бъчварова родена в гр. Пловдив
archives/artbox/11-2012
  На 5 ноември (понеделник) от 20. 00 ч в Червена зала на: Трябва да се живее
tda/docs
  Градски общински народен съвет гоце делчев (1944 ) градски общински народен съвет гоце делчев
  Градски общински народен съвет гоце делчев (1944 ) фонд №30 инвентарен опис №3
directory archives  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница