wp-content/uploads/2015/05
  Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
wp-content/uploads/2015/01
  Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
  Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
  Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2015 година/01-Януари-2015
  О п р е д е л е н и е гр. София, 15. 01. 2015 година софийски окръжен съд, наказателно отделение въззивен състав, в закрито съдебно заседание
wp-content/uploads/2015/08
  Яйца седмична справка: средни цени за периода 12 – 19 август 2015 г
  Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 12 – 19 август 2015 Г
  Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 12 – 19 август 2015 г
wp-content/uploads/2015/04
  Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 25 март – 1 април 2015 г
wp-content/uploads
  Програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2015 г.: Отчет на администрацията на нкбтх (анкбтх)
images/SPAF
  Организатор и основател аматерас фондация
downloads
  Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
wp-content/uploads/2015/11
  Мираж на плаж
wp-content/uploads/2015/06
  Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикета
wp-content/uploads/2015/03
  Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 18 25 март 2015 г
  Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 18 – 25 март 2015 Г
  Евгения вълкова началник на рио
upload/2015/universita/2007-2008/Komp. grafika/komputerna grafika/materiali
  1Определение на кг
  Връзката компютър аниматор Увод 1 стр. Същината на въпроса История на Компютърната Графика
wordpress/wp-content/uploads/2014/12
  Утвърждавам: Директор: /Олег Михайлов
wp-content/uploads/2014/11
  4 3 о у „х р и с т о с м и р н е н с к и“
dokumenti/2015-2016
  Правилник за вътрешния трудов ред
upload/2015/universita/2007-2008/Referati
  Реферат тема: историческо развитие на интернет технологиите изготвил: Антон Тодоров Георгиев Фак. №30593
upload/2015/universita/_PROEKT/Clients/infocomputers
  5ms; 20000: 1; 300cd/m2; 1920x1080 (Fullhd resolution) dvb-t тунер 2x hdmi, dvi-d, s-video, 2x scart 2x3w stereo speakers, Remote control
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-353-07-01.2016
  Календарната 2015 г. Начало на докторантурата 05. 01. 2013г
dokumenti/planove
  За квалификационна дейност
wp-content/uploads/2015/10
  Програма bg03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г
Libraries/PDF_Files
  Общи условия към договори, сключени от „ Асарел Медет” ад с външни партньори
wp-content/uploads/2015/06
  Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
upload/2015/universita/2007-2008/2009/referati_2/referati
  Електронна музика
wp-content/uploads/2015/06
  Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикета
upload/2015/universita/2005-2006/anticna kultura
  Лекция Крит и Микена. Произходът на политическата организация в Гърция. Микенска (ахейска)култура
  Лекция Общество и култура. Архаичният полис и неговата култура
wp-content/uploads/2015/06
  Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикета
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-353-07-01.2016
  Г., заповед № рд 20-33 от 09. 01. 2013 г
upload/2015/universita/2007-2008/Komp. grafika/komputerna grafika/materiali
  Увод в компютърната графика
upload/2015/universita/2007-2008/2009/referati_2/referati
  Bmp bmp (Bitmap File) е графичен формат, създаден от Micro$oft, и е основният използван в Windows. Разширението на файловете идва от термина BitMaP, който в превод означава "карта на битовете"
  Формати за цифрова музика: Ogg Vorbis
upload/2015/universita/2007-2008/2009/Anton Georgiev F30593
  Курсов проект по “cstb 714 компютърна анимация” Задание за курсова работа
upload/2015/universita/2007-2008/Komp. animaziq/II chast/IK SETUP
  Създаване на костна система и ik връзки на персонаж (ik setup) в 3d studio max 7
wp-content/uploads/2015/02
  Xxv национално първенство на баб 2015 Формуляр за участие Класика
public
  Планираните промени в пенсионното дело: оценка на потенциалните ефекти
order/2015/25.11_mtso
  Доставка на консумативи за принтери за нуждите на одмвр-пловдив
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-345
  Отчет име, презиме, фамилно име: Мариян Величков Богомилов Катедра : Атомна физика
proba/wp-content/uploads/2015/12
  Интернет приложения 9-12 клас, Седмо соу "Кузман Шапкарев" гр. Благоевград
wp-content/uploads/2015/08
  Програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2014 г
wp-content/uploads/2015/11
  Формат и ред за създаване на файлове в единен формат (ЕФ)
wp-content/uploads/2015/06
  Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикета
wp-content/uploads/2015/07
  Анализ на развитието и състоянието на клъстерите в България 2003 2015 г. София, юли 2015 г. Съдържание: увод 3 Клъстерите в България от 2003 до 2008 год
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2015 година/04-Април-2015
  М о т и в и по присъда №7/10. 03. 2015 година, постановена по
assets/program
  Заседание на ус на бндсеха 19,00- 20,00 Коктейл „Добре дошли 20,00 22,00 Вечеря 09 октомври 2015 (петък)
content/news/files
  Изложение за металообработващи машини timtos 2015 ще се проведе от 3 до 8 март 2015 г в Twtc taipei World

  Биенале за хартиено изкуство раздел от София Хартиен Арт Фест 2015
files/pages
  Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма
wp-content/uploads/2015/09
  Радостта любовна (френскоезични творци) 2015 виновната
upload
  Докладна записка от димитър николов николов кмет на община бургас относно
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2015 година/06-Юни-2015
  Заседание на единадесети юни две хиляди и петнадесета година, в състав: председател : любомир крумов
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
wp-content/uploads/2015/06
  Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикета
wp-content/uploads/2015/11
  Кодекс на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините
2014-2015/1klas
  Първо основно училище „христо ботев” гр. Търговище
wp-content/uploads/2015/10
  Утвърждавам: директор: /ЦВ. Костадинова
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2013г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
wp-content/uploads/2015/09
  Съдържание: Промените в Конституцията
wp-content/uploads/2015/02
  Конкурс за длъжността „младши експерт" в дирекция „аудио-визуални продукции" към „информационен център на министерство на отбраната"
app/uploads/2015/08
  Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 29 юли – 5 август 2015 г
app/uploads/2015/04
  Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 15 – 22 април 2015 г
files
  Семинар на тема „Съдебна делба, който ще се проведе на 27. 03. 2015 година по програма която Ви прилагам
wp-content/uploads/2015/03
  Конспект за изпит по изобразително изкуство за девети клас
wp-content/uploads/2015/06
  Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикета
school/priem/2015-2016
  Програма за проверка на възможностите по музикално и сценично изкуство по професиите
wp-content/uploads/2015/11
  График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация за втори учебен срок, 2016/2017 учебна година
  График за консултации на учителите по учебни предмети I i учебен срок, 2016/2017 учебна година
2014-2015/1klas
  Първо основно училище „христо ботев” гр. Търговище
uploadeddocuments/20150917
  Утвърждавам: директор: Д. Желязкова
files/115688
  Министерство на земеделието и храните
docs
  С международно участие “библиотеки – четене – комуникации”
wp-content/uploads/2015/05
  Решение за откриване на нова процедура за избор
wp-content/uploads/2015/06
  Приети на първо класиране са учениците, които имат 7 или повече точки
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Фонд “под наем” – общо 167
  Програма на община асеновград за развитието на туризма за 2017 година
wp-content/uploads/2015/04
  185 години от рождението на Гидо гезеле
wp-content/uploads/2015/02
  Четирисезонни кодировки (Философия, теория, анализи и интерпретации на поезията за деца на Иван Цанев)
upload/docs/2015-11
  Ipa cross-Border Programme cci number 2007CB16ipo008 маркетингово изследване и анализ на туристическите атракции и възможности
files/ESSAYS_ANNOUNCEMENTS
  Съобщение Теми за разработване на есе върху двигателна система
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
wp-content/uploads/2015/01
  Програма 12 февруари /четвъртък/ 10. 00 ч. Откриване на изложението
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2015 година/12-Декември-2015
  Мотиви по н о. х д. №625 по описа на Софийски окръжен съд за 2015 година
wp-content/uploads/2015/09
  Испаноезични творци амбицията с псевдоним „епопея”
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Приложение №2 Предварителен договор
media/cms_content/2015
  Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Комисар
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2012г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
wp-content/uploads/2015/11
  Събота, 28 Ноември 2015, 19: 00ч есенна вечеря с Най изявените млади таланти на България с любезното Съдействие на
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Описание на имота Начална тръжна цена в лв без ддс
  Списък-ведомост на ветераните от войните – община асеновград
cdir/krumovgrad.bg/files
  6900 Кр Крумовград пл. „България №5
nariad
  Празничен наряд 22. 09. 2015 г. Начало за цялата страна 7 ч
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2015 година/04-Април-2015
  О п р е д е л е н и е номер двадесет и трети март Година 2015 гр. София в и м е т о н а н а р о д а софийският окръжен съд, Наказателно отделение, Първи състав На двадесет и трети март Година 2015 в закрито заседание
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Община асеновград, област пловдив утвърждавам: …
wp-content/uploads/2015/12
  Конкурс по класове: „Пиша красиво и грамотно. Представяне по оригинален начин на любима книга
wp-content/uploads/2015/10
  Утвърждавам: директор: /ЦВ. Костадинова
files/117352
  ДО: Направление "Архитектура и градоустройство" Столична Община aрх. Емил Стоянов
userfiles/file/docs2
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 15. 04. 2013 Г
documents
  По повод атентата в Париж срещу френското сатирично издание „Шарли Ебдо”
wp/wp-content/uploads/2015/08
  Програма по физическо възпитание и спорт за VІI клас
  Програма по физическо възпитание и спорт за VІI клас
v2/wp-content/uploads/2015/02
  Майски празници в Малта 01. 05 – 08. 05. 2015г. /6 нощувки/ + бонус пакет 3 екскурзии
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
30april2015
  Законодателство на медицинските изделия в ес, включително фармаковиджилънс; Системи на ценообразуване, реимбурсиране
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2015 година/02-Февруари-2015
  М о т и в и към присъда от 10. 11. 2014г., постановена по внохд №167/2014 г по описа на сoс, но, II въззивен състав
school/priem/2014-2015
  Приравнителни изпити за специалност Класически танц за постъпване в ІІ, ІІІ, ІV,vі и VІІ клас І изпит за постъпване в ІІ, ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Списък на пътуващите деца от с. Избеглии до Асеновград, имащи право на поевтиняване на
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Списък на пътуващите ученици от с. Избеглии до Асеновград, имащи право на поевтиняване на
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
wp-content/uploads/2015/03
  Литература някои от поетичните творби са публикувани в книгите ми „Ти мислиш…" и „Насаме с нобелисти"
RapidASPEditor/MyUploadDocs
  Общо събрание на баском, 26 Май 2015 г., Бизнес Парк София, сгр. 10, Партер, 14: 00 ч
wp-content/uploads/2016/02
  График за контролни и класни работи през учебен I i срок, 2015/2016 учебна година
wp-content/uploads/2015/02
  Правила и регулации На Първенството се допускат само, членове на Б. А. Б или такива заплатили такса за участие
app/uploads/2015/09
  Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
files/upload/SOC
  Одобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова
Acts/Съдебни актове по Търговски дела/Съдебни актове постановени през 2015 година/11-Ноември-2015
  Заседание на 05. ноември две хиляди и петнадесета година в състав
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2016г
wp-content/uploads/2015/06
  С п и с ъ к на учениците от І клас приети в 128 соу „Алберт Айнщайн” на второ класиране Утвърдил директор
files
  Програма Училище за таланти на Фондация „Атанас Буров" На тема „Банкови рискове" х-л „Жеравна", Банкя, 26-29 Ноември 2015 г. 26-Ноември Четвъртък
upload
  Докладна записка от Димитър Николов Николов кмет на Община Бургас
12_05_2015/Administrativen monitoringow doklad za 2014 g. po izpalnenie na Nacionalna strategia za integrirane na romite (2012-2020)
  Доклад за 2014 Г. По изпълнението на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите 2012-2020 Г
resources/files
  Презентация на инвестиционния и бизнес климат на България г-н Стамен Янев, изпълнителен директор
  Презентация на инвестиционния и бизнес климат в България Представител на Българската агенция за инвестиции
uploads
  Активиране на пространството на предгаровия площад на централна гара софия, под патронажа на Главния Архитект на гр. София,арх. Петър Диков
files/pages
  До г-жа иванина белева директор дирекция централно звено за финансиране и
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  План за действие на община асеновград
upload
  Наредба за символиката и отличията на община бургас
DELA/ДЕЛА/Наказателни дела/2015 година/05-2015
  М о т и в и по присъда №18 от 19. 05. 2015г по нохд №208/2015 година по описа на рс-б
wp-content/uploads/2015/01
  Програма за управление и разпореждане с недвижими имоти общинска собственост за 2015 година

  Български футболен съюз з о н а л е н с ъ в е т – софия
  Програма гиск редовно обучение, държавна поръчка, випуск 2015-2016
content/news/files
  Чугунена арматура“АД, гр. Попово- леярна на 2015г
school/priem/2014-2015
  Приравнителни изпити за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови и ударни инструменти, акордеон, класическа китара
wp-content/uploads/2015/02
  14 соу “Проф д-р Асен Златаров” Утвърдил: Директор/Ерн. Георгиев
wp-content/uploads/2015/05
  Избор на член на съвета за електронни медии от квотата на народното събрание
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Читалище дейности януари 2012 г. Финансиране
wp-content/uploads/2015/07
  Харта на електромобилността в България
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2011г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Списък на абитуриентите, на които единият от родителите или и двамата родители са починали
wp-content/uploads/2015/11
  Валери гайдаров
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов”
wp-content/uploads/2015/08
  До моля публикувайте следната
  Програма „Развитие на човешките ресурси
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2015 година/02-Февруари-2015
  Мотиви по нохд №449 / 2014 год по описа на софийски окръжен съд
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Т а р и ф а за цените за отдаване под наем на имоти общинска собственост в община асеновград
wp-content/uploads/2015/05
  Председател михаил миков: Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Йончев
wp/wp-content/uploads/2015/08
  Програма по физическо възпитание и спорт за IX клас
wp-content/uploads/2015/03
  Общински съвет девня стратегия за развитие на културата
91.191.221.156=-DialogueBook4bul2015_60_78.pdf
  Допълнителните услуги в хотелиерството като средство за повишаване на удовлетвореността на клиентите
158.58.244.37=-Указания за изготвяне на курсови работи 2015.pdf
  Указания за изготвяне на курсова работа
158.58.232.213=_122015-Житницата на България.docx
  Житницата на България
directory 2015  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница